Exposities Tweede Wereldoorlog in het Streekmuseum j eugd- hoekje vanDmn^elen (©utrerenljOEk BOVAG GARANTIEBEWIJS van Oom Ko April-raadsel 3 V.V.V.-post St. Annaland Dulvensport Middelharnis Uitslagen Bowling Vereniging Middelharnis Extra april-raadsel 1 3 1 2 Het Streekmuseum Goeree-Overflakkee aan het Kerkstraatje te Sommels- dijk is met ingang van 1 mei a.s. weer geopend. Naast de vaste attrakties zoals o.a.: dorpswinkeltje, schoolklasje, Flakkeese huisjes en de afdelingen ambachten, landbouw en visserij zijn er dit seizoen twee exposities over de Tweede Wereldoorlog te bezichtigen. Allereerst is er een grote overzichtsten toonstelling, samengesteld door de Anne Frank Stichting, welke met name voor de schooljeugd bijzonder leerzaam is. Aan de hand van vele tientallen foto's en een groot aantal gebruiksvoorwerpen krijgt men een duidelijk beeld van het eiland en haar bevolking ten tijde van de Duitse overheersing. De inundatie, de vorderingen, de razzia en de terreurdaden van de Duitsers, maar ook verschillende gebruiksvoorwerpen, waaronder: distributiebon nen, zinken geld, knijpkatten, verschillende molentjes en persoonsbewijzen zijn te zien. Bovendien zijn er ook nog restanten van neergeschoten vliegtui gen, de uitrusting van Nederlandse soldaten en ander oorlogstuig aanwezig; kortom te veel om op te noemen. Het Streekmuseum is iedere middag van 14.00 tot 17.00 uur en elke woens dagochtend van 10.00 tot 12.00 uur geopend. Zondag en maandag gesloten. hypottieek QJj op maat... nvm Makelaar Tamboer Beste jongens, meisjes... en ieder die dit leest Vorige week hielden we een weekje vakantie. Jullie ook zeker? We zullen deze keer van start gaan met vrij makke lijke raadsels. Dan kunnen de jongeren zonder hulp aan 't werk. We hebben een paar raadsels van Edith Voogd uitgezocht. Ze krijgt daar uiter aard de extra punten voor. Bovendien kan ze haar oplossingen gewoon mee laten tellen voor de punten. Misschien moeten jullie nog voorberei dingen treffen voor 'Koninginnedag'? Hebben jullie de vlag al van onder het stof gehaald? Ook al komt Hare Majes teit dit jaar niet naar Goeree-Overflak kee, toch moet alles netjes in orde zijn, waar of niet? Wethouder J. Versluys heeft woensdag 11 april j.l. de officiële opening verricht van de nieuwe folderservice VW-post in de winkel van de heer en mevrouw Van Winkelen-Van Vossen aan de Ring 66 te Sint Annaland. Zij gaan deze taak van uit hun winkel, boek- en kantoorvak handel Heijboer, uitvoeren. In navolging van het steunpunt in Tho- len wil de VW ook in Sint Annaland meer service gaan verlenen door het aanbieden van folders en andere infor matie. Ook de VW geschenkbonnen zijn bij de folderservicepost verkrijg baar. Gezien de vele passanten in de jachtha ven en andere toeristen besloot de VW deze tweede folderservicepost te openen. Wedvlucht vanaf Strombeek d.d. 21 april 1990 gelost om 9.30 uur metN.O. wind De Krijgers - Offerhaus Watersport 20 - 4 Noorder Glashandel - L.V.Z3 - 1 Uitslagen dinsdagavond competitie 10 april Black Giants - The StrikesO - 4 De Bingoos - Centre Pares Club1 - 3 De Schuivers4 - Offerhaus Watersport - V.V.H3 - 1 Nout Nissan Team - Red Arrows3 - 1 Breeman Animals4 - Tijdens de competitie-avonden zijn er twee baanrecords verbeterd en wel op baan 1 door Rene Beukers met een 200 game en op baan 5 door Ria Doeves met een 170 game. Puntenklassement V.V.H72 pnt, 35635 pins Red Arrows72 pnt. 35256 pins Centre Pares Club65 pnt. 33830 pins Breeman Animals63 pnt. 32613 pins The Strikes55 pnt. 32014 pins De Schuivers53.5 pnt. 30040 pins Black Giants52.5 pnt. 33921 pins Offerhaus Watersport39 pnt. 18928 pins Nout Nissan Team ...28.5 pnt. 25603 pins De Bingoos21 pnt. 9041 pins Offerhaus Watersport 2....12 pnt. 5965 pins Noorder Glas Team8 pnt. 5923 pins De Krijgers7 pnt. 5152 pins LVZ5 pnt. 5361 pins Heeft u interesse in competitie bowlen, kom dan eens langs op de maandag of dinsdagavond. De eerste vier weken zijn gratis. Bowlen is een sport die door iedereen beoefent kan worden, jong of oud. Mis schien tot ziens. Tot slot Patroon Uw zekerheid voor een scherp ge prijsde en goed onderhouden auto. ScVTemo B cnocft breed L(5"Cm Sche^R A i.oor\ bnaod 1 -j 5 cio^ ^3 Z 00 -I3> Wel de nasikruiden in warm water (zie gebruiksaanwijzing op de verpakking). Zout het spek en bak het in de boter bruin. Snijdt de ui fijn en doe hem bij de spekblokjes, bak dit nog even door. Doe hier de gesneden tomaten bij (deze kunt u ontvellen, maar het hoeft niet persé) en ook de gewelde nassikruiden, en een flinke kom water. Laat het geheel, onder af en toe roeren, in een gesloten pan een kwartiertje sudderen. r- Puzzel 10. Zoals de ouden zongen, wat je andaag kunt doen. 11. Stel niet uit tot morgen, is de redding nabij. 1. Daniël 3. Hanna 7. Elkana 8. Issaschar 11. Annanias 18. Otniël 20. Gerar 23. Thomas 26. Nathanaël 25b Zonen van Abraham: Ismaël - Izaak - Zimram - Joksan - Medan - Midian - Jisbak en Suah. De eerste letters vormen een zin die de betekenis van Pasen weergeeft. Zo is 't toch weer wat geworden met de 'hoek'. We hopen weer héél veel post te ontvangen de komende weken anders...! Bij leven en welzijn tot over twee weken! Tante Nel Bladz. 2 „EILANDEN NIEUWS'' VRIJDAG 27 APRIL 1990 Bombardement op de Nieuwstraat van Middelhamis. waarbij drie mensen om het leven kwamen. kritisch selekteren Tel. 01870-3477 Piet-Jan Westdijk. Als je rustig in een dreefje woont heb je toch juist alle tijd om 'op tijd te zijn', of niet? Of we een keer 'om de koffie komen'? Tja, dat kun nen we wel eens doen. Bij oom Ko 'een bakje komen doen' kan natuurlijk ook! Elize Boeder. Is het meegevallen met de lichte hersenschudding van Jaco. Als hij weer hersteld is kan hij inderdaad ook mee gaan puzzelen. Van harte welkom hoor! Je griep is intussen ook weer over? 8 lO Vorige week was het Pasen. Ik denk dat jullie allemaal kunnen vertellen welk kerkelijk feest er na Pasen komt. Daar heeft de uitkomst van de volgende puz zel mee te maken... 1. Hoe heette de man die het volk liet kiezen tussen de Heere Jezus en Barabbas? 2. Hoe heette de vrouw die het eerst bij het graf was? 3. Toen ze in het graf keek, zag ze twee zitten. 4. Hoe hebben de mensen de Heere Jezus ter dood gebracht? Ze hebben Hem 5. Er was één discipel die niet geloofde dat de Heere Jezus was opgestaan. Hoe heette hij? 6. De Heere Jezus zei: „Zalig zijn zij die niet gezien hebben en geloven". 7. Wat waren de discipelen aan het doen toen de Heere Jezus aan hen verscheen aan de zee van Tiberias? 8. Van welke berg is de Heere Jezus opgevaren naar de hemel? 9. Hoeveel discipelen waren er nog over? 10. Na de hemelvaart gingen de discipe len naar de tempel om te Komplete woninginrichting Oottqensplaat -^ 01873-1437 P.V. 'de Postduif, in concours 267 dui ven, Ie duif 10.48,50 uur. M. de Blok: 1, 2, 15,16, 24, 32, 37,44, 56; C. Polder: 3,5,26,33,35,42,47,57; Mevr Dubbeld:4,6,7,9,10,12,14,18,21,25,43, 50, 53, 60, 67; D. Melissant: 8, 13, 36, 38, 54, 55, 59; B. v d. Doel: 11, 39; Wim de Vos: 17. 27; J. Jongejan: 19, 20, 22, 31, 34, 45; Andrévd. Linde: 23,29,30,49,51,61, 63, 66; C. v d. Bos: 28; Gebr. van Driel: 40, 58; Gebr. v d. Sluys: 41, 46, 64; E. Groenendijk: 48, 65; A. Sarelse: 62. P.V. 'de Seinpost', in concours 309 dui ven, Ie duif 10.45,45 uur. H. Visser: 1, 14, 16, 20, 25, 28, 31, 33, 39, 55,62; C. Dubbeld: 2,6,10,11,12,21,24, 26, 27, 32, 35, 36, 48, 59, 64; Iz. Koese en Zn.: 3,7,8,13,18,23,47,58,60,69; P.V. d. Linde: 4. 5. 9, 29, 40, 41, 63. 78; A. Ver- wers: 15,17,45, 52,73; J. C. Horseling: 9, 61,74,76; Cv d. Weide: 22.46,49,68,75; P. J. V d. Slik: 30; C. Kleyn: 34,37,43,71; H. Groenendijk: 38, 53, 54, 77; C. van 't Veer: 44, 56,65; Gebr. Vroegindewey: 50, 70; W. I. Peeman: 57; Gebr. Verburg: 66, 72; Theo van Dongen: 67. Uitslagen maandagavond competitie 9 april Edith Voogd. Je rapport was inderdaad mooi. Weetje al wat er in de Poolse brief staat? En schrijf je in het Nederlands terug? Misschien kan je meester een stukje Pools schrijven... Corina Melissant. Wat was de uitslag van je CITO-toets? Waren er geen andere leuke musea in de buurt van het scheep vaartmuseum? Bijvoorbeeld die van 'land- en volkenkunde". De binnenstad van Rotterdam staat nu 's avonds in de schijnwerpers. Tot twaalf uur, dan is het bedtijd. Voor jullie zeker wel wat eerder? Voor ons wel tenminste... Co Melissant. Veel punten hebben jullie in februari niet bij elkaar gepuzzeld, 't Is te hopen dat maart 'meer zoden aan de dijk zet'. Nog gefeliciteerd met al de jari gen! Wat was er zo speciaal aan het toefje waar je overschreef? Ben je 'Atari- freak' geworden? Het is toch niet be smettelijk, hè? Elma Buscop. Je foto leverden we in voor plaatsing, maar.... je stond er niet in. Dat gebakken ei met daarop gebakken ui smaakte inderdaad goed! Voor herha ling vatbaar... De april-raadsels kunnen opgestuurd, bezorgd of ingeleverd worden. Of wil je het liever 'faxen'? Dat mag ook, hoor. Bij leven-en-welzijn tot de volgende keer... P.S. Volgende keer hopen we weer een paar prijswinnaars bekend te maken! Een letter hoeven we er niet bij te zetten, want het is het eerste 'echte' extra raad sel van april. En het laatste, want vol gende keer hopen we met de mei-raad sels te beginnen... Zoek in de bijbel namen van vogels die kun je vinden in de volgende teksten. 1. Psalmen 102:7 2. Exodus 16:1 t/m 13 3. I Koningen 10:22 4. Jeremia 8:7 5. 1 Samuel 26:20 6. Mattheüs 21:12 7. Jeremia 8:7 8. Genesis 8:7 9. Psalmen 103:5 10. Mattheüs 10:29 t/m 31 U zult begrepen hebben dat, i.v.m. de paasvakantie, de ouderenhoek vorige week niet is verschenen. Deze week ehb- ben we wel wat bij elkaar gescharreld. We hebben de antwoorden van de puz zel van vorige keer (6 april) en nog een recept uit Herkingen. Het 'kievitsei' smaakte verrukkelijk, echt voor herhaling vatbaar. (Met een kop soep vooraf en een toetje na zou je het zo als snelklaar maaltijd gebruiken). Voor een leuk kraamkado hoeft u hele maal niet zoveel zoekwerk te doen. Als u Audi 80 Diesel 4 drs Audi 80 CL wit grijs M sept.'88 157.000 l<m apr.'83 139.000 km Hameeteman Karels ALFA ROMEO Alfa Romeo 33 1.3antraciet Alfa Romeo 33 1.3 8alfarood U 8' 81 BMW 315wit BMW 316rood BMW 316zwart BMW 316 A 2 drswit BMW 316 LPGantr. BMW 316 LPGzilver BMW 316blauw BMW 318 igroen BMW 320 iwit BMW 320 igroen BMW 324 Drood BMW 324 Dwit BMW 520zilver BMW 525 E Azilver BMW 730 I Azilver BMW 732 I Azilver BMW 318 gasinstalblauw BMW 315bruin BMW 316 1.8zwart apr.'88 28.000 km Nijsse bv febr.'87 66.000 km Nijsse bv 9.000,- mrt.'83 mei'85 jan.'86 aug.'87 jan.'87 mei'87 jan.'85 juni'81 juni'86 jan.'84 apr.'86 mei'88 mei'83 mrt.'85 jan.'88 juli'82 juni'85 apr.'83 apr.'87 100.000 km 89.000 km 63.000 km 39.000 km 87.000 km 85.000 km 137.000 km 150.000 km 49.000 km 108.000 km 130.000 km 132.000 km 161.000 km 114.000 km 39.000 km 135.000 km 90.000 km 38.000 km 59.000 km van Rumpt van Rumpt van Rumpt van Rumpt van Rumpt van Rumpt van Rumpt van Rumpt van Rumpt van Rumpt van Rumpt van Rumpt van Rumpt van Rumpt van Rumpt van Rumpt Witvliet Blaak V. Erkelens 'W.^V.^V^K^nl^ït^^t^K^W^^V^V^^t^V.^K^V^X^it^^t^V^V^^f.^^t^M.^^t.^M.^^ï^^t.^v.^v.^ We beginnen met het rCCCpt Prut, wordt het door de maakster ge noemd. Het smaakt herlijk bij witte rijst, maar smaakt ook prima bij verse s(a)la(de) of rode bieten. U hebt nodig: 1 pond magere spekblokjes 1 flinke ui 1 grote of 2 kleine tomaten Vi zakje conimex nasikruiden zout boter deze trappelzak maakt zit u altijd goed. U hebt nodiga 0.60 m. stof van 1.50 m breed of 0.75 m van 0.90 m breed. (Schema A of B). c VJ iJ ie u. Lu U tekent het patroon als volgt: 1Voor de zak: een rechthoek van 60 cm bij 42 cm. 2. Voor het pasje: twee rechthoeken van 16 cm bij 12 cm. 3. VOor de banden: 2 stroken van 9 cm breed en 28 cm lang. Alles is inklusief naad gerekend. 2 knopen Soepel elastiek: 50 cm Leg het patroon volgens schema op de stof Knip het uit zonder naad. Leg de 'zak' met de goede kanten op elkaar dubbel, Speld, rijg en stik 1 korte kant en de lange kant dicht, werk de naden af Verstevig 1 deel van het pasje met dunne vliseline. Leg de 2 delen met de goede kanten op elkaar. Speld, rijg en stik 1 korte, 1 lange en nog een korte kant. Keer het pasje en stik het smal op de kant door. Zoek het midden van het pasje en van de 'zak'. Leg het pasje midden op midden op de 'zak' (goede kant op goede kant). Stik het een Vi cm van de kant vast. Vouw de banden in de lengte dubbel en stik 1 korte en 1 lange kant. Keer de banden en stik ze smal op de kant door. Zoek de middenachter van de 'zak', en leg de banden aan weerszijden van het midden, met de naden naar elkaar toe op de zak, (goede kant op goede kant). Stik de banden op een Vi cm van de kant vast. Werk de bovenrand van de 'zak' af met een zig-zag steek. Maak een zoom van 3 cm in de bovenrand. Stik de zoom op 2 cm en 1 cm door. Rijg het elastiek door het tunneltje en zet het vast. Maak links en rechts boven in het pasje een knoopsgat. Zet de knopen ƒ4, op de banden. Klaar is de trappelzak. Ik hoop dat alles duidelijk beschreven is, anders hoor ik het wel. Eet smakelijk Spreekwoorden en zegswijzen. Het eind staat achter een verkeerd begin. 1. De morgenstond, maakt het paard vet. 2. Waar gehakt wordt, wordt men wijs. 3. Wie met pek omgaat, laat het breed hangen. 4. Als de nood het hoogst is, piepen de jongen. 5. Van een mug, vallen spaanders. 6. Wie hoog klimt, wordt ermee besmet. 7. Wie niet horen wil, kan laag vallen. 8. Wie het breed heeft, moet maar voelen. 9. Door schade en schande, een olifant maken. 12. 't Oog van de meester, heeft goed in de mond. De antwoorden van de vorige puzzel wil ik tot besluit van deze ouderenhoek doorgeven. 2. Ezechiël 4. Eutychus 5. Elim 6. Rode 9. Seba 10. Wierook 12. Adóni-Bezek 13. Ruth 14. Lydia 15. Izebel 16. Jetro 17. Karbonkel 19. Priscilla 21. Elisabeth 22. Simon v. Cyréne 24. Abia 25. Acht

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1990 | | pagina 6