AFWEZIG Slagerij Floresteijn Internat, chauffeur BlnnëHHof VLEES MET KARAKTER Mag het een stulpje beter zijn? DUIVELANDS MEUBELHUIS B.V. 4000 m^ meubelexpositie E.v.d BOK J. V. d. Broek Ruilverkaveling Flakkee TOT v&eDif9TUM aev&^¥\/*f OP Mts t<fiAi/DeNtef2SWfUi&^ Stormschade Heeft u nog iets te klussen Reklame deze week Schoonmaken leidingnet 1 kilo BAKHAM een groepsleerkracht (m/v) Net winkelmeisje gevraagd klusjesman OPENBARE VERGADERING Ambachtelijke slager Jan Wagcnaar voor al uw verlichting van klassiek tot modern, kom dan naar..,. voor moderne beenmode: zoals panty's, sokken en ondergoed, moet u zijn bij: Huisartsen Boot en Graafland Waarschuwing aan alle bewoners in Melissant Uit eigen mesterij, Uit eigen slagerij DINSDAG 30 JANUARI 1990 „EILANDEN NIEUWS" TWEEDE BLAD VERLICHTING J S BEVINDTZICH IN DE KELDER VAN DE LICHTBRON Stationsweg 5, 3253 AT Ouddorp Telefoon (01878) 29 61 vanaf 1 februari te Dirksland 12 t/m 17 februari Waarneming voor spoedgevallen door de huisartsen van den Doel en Zoon. Medicijnen voor deze periode bijvullen vóór 8 februari! NV Watermaatschappij Zuid-West-Nederland (WMZ) Anth. Fokkerstraat 8 4462 ET GOES De NV Watermaatschappij Zuid-West-Neder land (WMZ) gaat beginnen met het schoon maken van het buizennet in boven om schreven gebied. In principe zal het werk plaatsvinden de hele week van maandag tot en met vrijdag en zo nodig een enkele maal 's nachts. De bewo ners van de straten in genoemd gebied waar op een bepaalde dag de leidingen worden schoongemaakt zullen hiervan door middel van een huis-aan-huis bezorgde brief per soonlijk op de hoogte worden gebracht. Gebleken is dat bij een dergelijke schoon maak van het leidingnet ook omliggende stra ten last van bruin water kunnen krijgen en dat plaatselijk de druk lager kan worden. De bewoners van het genoemde gebied wordt derhalve aangeraden voor alle zeker heid een kleine voorraad schoon water bij de hand te houden tijdens de werkzaamheden. Tijdens de werkzaamheden is de kans aan wezig dat bruin water uit de kranen komt dat vlekken op het wasgoed kan achterlaten. Wij adviseren daarom in die periode voor zichtig te zijn met het wassen van wasgoed en in geval van bruin water het water te laten doorstromen tot het weer helder is. Voor informatie kunt u terecht op het districts kantoor te Middelharnis, telefoon (01870) 36 00. WMZ doet al het mogelijke om de bewoners geen last te bezorgen, maar kan incidenteel bruin water niet voorkomen zo lang de werken duren. Hiervoor onze oprechte verontschuldigingen. WMZ heeft getracht bedrijven en instellingen ook individueel te waarschuwen. WMZ aanvaardt geen enkele vorm van aan sprakelijkheid voor schade die zou kunnen voortvloeien uit het feit dat bedrijven, instel lingen of personen niet vooraf individueel zijn gewaarschuwd. NV Watermaatschappij Zuid-West-Nederland (WMZ) ir. P. Stoter, direkteur. Deze week extra voordelig: 1 kilo VERSE LEVER 3.98 5 HAMBURGERS 4.98 5 SLAVINKEN 4.98 5 TARTAARTJES 4.98 Zolang de voorraad strekt! Telefoon (01878) 13 48 NIEUWE TONGE Het bestuur van de Vereniging voor Prot. Chr. Basisonderwijs op Geref. Grondslag te Nieuwe Tonge, vraagt voor de onder haar beheer staande 'Oranje Nassauschool' m.i.v. heden voor 1 dag in de week Dag in overleg Groep ir) overleg Kleuterjufs graag solliciteren. Kandidaten dienen de Reformatorische be ginselen van harte te onderschrijven en uit te dragen in leer en leven. Inlichtingen worden graag verstrekt door E. S. P. van Kranenburg (dir.), tel. (01875) 22 33 (school) of 23 36 (privé). Sollicitatiebrieven gaarne binnen 10 dagen na plaatsingsdatum van deze advertentie, zenden aan de secretaris van het schoolbe stuur, dhr. W. van Moort, Weistraat 25, 3244 AW Nieuwe Tonge. Rijwielhandel E. V. Q. BOK ook uw adres voor: Grasmaaiers Bosmaaiers Kettingzagen Slijpen, ketting- en motorolie Reparaties TUIN-&PARK MACHINES Ouddorp Hofdijksweg 29, Tel. 01878-1564 GEVRAAGD i.v.m. uitbreiding in bezit van A.D.R. diploma Telefoon (01879) 18 44 Op dinsdag 6 februari 1990 om 20.00 uur zal in het Verenigingsgebouw 'De Grutterswei' te Oude Tonge, de jaarlijkse voorlichtingsavond van de Ruilverkaveling Flakkee in samenwer king met de 'Drie Flakkeese Landbouworgani saties' worden gehouden. Uiteraard zijn ook dames en heren, die geen lid zijn van een Landbouworganisatie, van harte welkom. De Landinrichtings commissie voor de ruilverkaveling Flakkee voorzitter, P. C. H. Noordermeer. secretaris. Mevr. T. M. Draper-de Graaf Tevens zeggen wij onze klanten hartelijk dank voor het vertrouwen gedurende 28 jaar in ons gesteld. Ook alle medewerksters en oud-medewerksters die korte of langere tijd in onze dienst zijn geweest hartelijk dank l ^^N^OMEIN flSckee voor onze supermarkt Leeftijd: 16-18 jaar. Degenen die dit jaar de school verlaten kunnen ook solliciteren. Schriftelijke sollicitaties naar: SERVICE SUPER VOOGD Weststraat 39, 3253 AR OUDDORP Telefoon (01878) 16 86 Heeft u gehad? Bel dan de b.v. het bestraten van pad, terras of inrit? Ook voor het betegelen van uw badkamer, toilet e.d. en het behangen en witten van uw kamer enz. Bel dan: (01870) 60 43 groenvoorziening industriële toelevering Middelharnis, 26 januari 1990 van het Algemeen Bestuur van het Werkvoorzieningsschap 'Binnen hof' te Middelharnis, welke gehouden zal worden op maandag 5 februari a.s., aanvang 19.00 uur. De vergadering zal gehouden worden in de kantine van de werkplaats aan het Haveneind 9 te Sommelsdijk. De agenda is als volgt samengesteld: 1. Opening. 2. Vaststelling van de volgende verslagen: - verslag van de op 27-11-89 gehouden vergadering van het Algemeen Bestuur; - verslag van de op 17-01-89 gehouden vergadering van het Algemeen Bestuur. 3. Lijst van eerder ter kennisname toegezonden verslagen van de O.V.O.'s. 4. Voorstel vergoeding projektleider. 5. Voorstel inzake de vergoeding van de B.K.C. 6. Huisvesting. v^ 7. Rondvraag. 8. Sluiting. Werkvoorzieningsschap 'Binnenhof J. van Gurp, sekretaris. ^CEUIfö^ OUDDORP Malse runderlappen -_^ if* 'Limousin' 500 gram /,5U 1-^ffc 1 f^ C Uit eigen worstkeuken 100 gram 1.55 Runderhart----------------------------------- voor uw huisdier Eén hele kilo 5.5U Geldig t/m 5-02 Varkenshielen Vers of gezouten 500 gram Z.^O Wilgenstraat 1, OOSTERLAND Poststraat 8, BRUINISSE Telefoon 01114-1213 1506 Telefoon 01113-1513 9.95 i »»^<»^»^»^»^N^i cMTmxm piereR wmsTRMriÊ L V d VELDE, ZANDPAD 30 3241 GX MIDDELHARNIS TEL 01870-2014

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1990 | | pagina 6