EIIAIIDEfl-niEUWS Ouddorps uitbreiding gaat richting zuid; Ie paal geslagen NIEUWS 25 jaar Foto Blankers uit de Kerken Schaken S.O.F. l t t Uitslagen Bowling Vereniging Middelharnis Distriktsbijeenkomst Jeugdbond Ger. Gemeenten Steeds meer viskisten zoek Jan Knape Mzn. 2e Blad DINSDAG 30 JANUARI 1990 No. 5871 't Is voor Goerees' gemeentebestuur lang wikken en wegen geweest in welke richting Ouddorp zou worden uitgebreid. Tenslotte is de zuidelijke richting als meest aannemelijke uit de bus gekomen en j.l. vrijdagmid dag heide weth. J. Klepper daar, in plan Ouddorp Zuid, ter bevestiging van die keus maar gauw een Ie paal. „Er moest maar 'es gebouwd wor den, leek z'n boodschap en zo zal het ook gebeuren. Aannemingsbedrijf Gebr. v. d. Nieuwendijk b.v. bouwt er een complex van 13 premiewonin gen (9x A en 4x C) die op één na alle al verkocht zijn. In Ver.gebouw 'Dorpstienden' waar na de paalslag het gezelschap genodigden, onder wie de toekomstige bewoners, werd ontvangen was het heel wat be haaglijker dan op de onbeschutte bouw plaats waar de elementen nog wat na morrelden over de vorige dag waarop ze zich in alle hevigheid hadden laten gelden. De keus voor Ouddorp Zuid was heel wat minder stormachtig verlopen, zo zag weth. Klepper terug. Tien jaar had het geduurd voor de definitieve keus voor 't zuiden was gemaakt. West was afgevallen omdat daar het schurvelin- gengebied en het beschermd agrarisch gebied ligt; naar het Oosten was be zwaarlijk omdat de Oosterweg tussen het nieuwe plan en de al bestaande bebouwing een barrière zou vormen en dus werd het Ouddorp Zuid, dichtbij de kern, met goede ontsluitingsmogelijkhe- den en het perspektief dat de Rijksweg, het zgn. 'pootje van Ouddorp' wat zal worden verruimd uit de richting 'Zuid'. Het bestemmingsplan biedt ruimte aan 220 woningen; de primaire doelgroep zijn de eigen inwoners of de economisch gebondenen, binnen welke categorieën 120 woningzoekenden staan genoteerd, precies het aantal woningen dat in de Ie bouwfase zal worden gerealiseerd. Ook 'Grandorado' heeft 50 woningen ge vraagd voor zijn personeelsleden. Alle aanleiding daarom om bij de betref fende Gedeputeerde verruiming van het contingent (30 per jaar) te bepleiten. Weth. Klepper complimenteerde de toe komstige bewoners voor hun beslissing een eigen woning te verwerven; hij durfde hen verzekeren dat de bouwer. Aannemingsbedrijf Gebr. v. d. Nieu wendijk b.v. hen een goed produkt zal leveren. „Bij hen is goedkoop tóch duur zaam", zo propageerde dhr. Klepper de kwaliteit van het bouwbedrijf dat dezer dagen z'n twintig jarig jubileum viert, jaren waarin alleen al in de gemeente Goedereede naar schatting ruim zes honderd woningen werden gebouwd, ruim 50% van de gepleegde nieuwbouw in Ouddorp. Graag bood weth. Klepper het bedrijf de gemeentebestuurlijke gelukwensen aan, alsook een fraaie plantenbak voor hun kantoor. Zitelement Namens het jubilerende bouwbedrijf stelde dhr. F. v. d. Nieuwendijk daar graag wat tegenover, een fraai buiten- zitelement dat in 'Zuid' een keurige plaats zal krijgen. Architect D. Vroegindeweij, mede aan bieder van het kado toonde zich even eens bijzonder ingenomen met de in vulling van het nieuwe plan en ten besluite was het burg. van Velzen die een hartelijke gelukwens en een compli ment voor de kwaliteit van hun werk uitsprak richting Gebr. v. d. Nieuwen dijk. Een hoger contingent, dat bleek ook 's burgemeesters wens en die zal hij zeker in Den Haag bepleiten, terwille van de NED. HERV. KERK Beroepen te: Boskoop G. J. van Steeg te Vriezenveen; Middelhamis A. Schaap te Hasselt; Groningen (toez.) P. J. den Admirant te Kampen; Genemuiden J. Niesing te Hagestein. Bedankt voor: Kamerik M. Goudriaan te Apeldoorn (buitengew. wijkgem.); Ouddorp Tj. de Jong te Garderen. GEREF. KERKEN Beroepen te: Delfzijl A. Landman, kand. te Amsterdam; Werkendam als toerustingspred. te Rwanda drs. H. van der Burg, 1.1. pred. te Ten Post, wonende te Oegstgeest; Barendrecht (part-time) drs. A Minnema, kand. aldaar. Aangenomen naar: Werkendam als toe rustingspred. te Rwanda drs. H. van der Burg, 1.1. pred. te Ten Post, wonende te Oegstgeest; Barendrecht (part-time) drs. A. Minnema, kand. aldaar. Beroepbaarstelling: drs. A. Minnema, kand. te Barendrecht. GEREF. KERKEN (Vrijgemaakt) Beroepen te: Amersfoort-Noord en te Helpman dr. P. H. R. van Houwelingen te Ommen; Leek K. de Vries te IJssel- muiden-Grafhorst. Aangenomen naar: Bruchterveld drs. P. Groen, kand. te Kampen; Fergus (Can. Reformed Churches) J. Huijgen te Hark stede en Overschild. Bedankt voor: Baflo i.c.m. Warffum, Kantens, Mildam i.c.m. Nijega-Opein- de, Oegstgeest en Ten Post i.c.m. Gar- relsweer drs. P. Groen, kand. te Kam pen; IJmuiden J. Borgdorff te Rotter- dam-Noord. Het was een beetje stilte voor de storm, dat resulteerde in een aantal remises. Ruud en Ivo kwamen dat wel heel mak kelijk overeen. Dogterom haalde op een hele nette manier remise uit een verlo ren stelling. Hij stond al een toren achter tegen Peter Holleman, en als de moge lijkheid van 'eeuwig schaak' zich aan dient hoef je daar niet lang over te denken. W. Douw - M. v. d. Waal ging gelijk op, terecht remise. Gebuis ging zwaar in de verdediging tegen Brugge- man, tot hij dat ene foutje maakte en toen was er niets meer te verdedigen. Leen Holleman gaf Marie Antoinet een paar goede kansen, met een beetje geluk had ze zelfs kunnen promoveren. Ze deed wat anders en verloor de partij. Onze jongste telgen Jaap en Martin leken ook wat moegestreden, uiteinde lijk behaalde Jaap de overwinning. (Hij is ook iets ouder). Na lange tijd was C. de Waal weer terug, hij kon het nog steeds tot groot verdriet van Van Strien. Al met al een kort stukje, maar echt spektakel was er dan ook niet. Vanavond wel, dan gaan we naar Stellendam en het is al jaren geleden dat we van die jon gens gewonnen hebben. Nu zullen we de rollen eens omdraaien. Stellendam, here we come! Uitslagen op rij: W. Douw - M. V. d. WaalVi - Vi van Loon - MHR v. d. WaalO - 1 P. Holleman - J. J. DogteromVi - Vi van Hooff - LagendijkVi - Vi Gebuis - BruggemanO - 1 M. Westra - L. HollemanO - 1 Gebraad - M. Doornheim1 - O C. de Waal - van Strien1 - O Groeten, BJB woningzoekenden en terwille van de continuïteit voor de aannemer. 25 jaar geleden, op 1 februari 1965, vestigde Foto Blankers zich in de Hobbemastraat te Middelhar- nis. Op deze dag veranderde Foto Rotsma in Foto Blankers. Op het gebied van enerzijds de fotografie en anderzijds de fotohandel heeft de periode vanaf 1965 veel storm achtige ontwikkelingen gekend. Midden in de jaren zestig deed het einde van het tijd perk van de zwart/wit fotografie zijn intrede. De over gang van zwart/wit naar kleurenfotografie betekende een nieuwe visie op het beeld. Ook qua techniek is er veel veranderd. Rond 1970 werd de lampenstudio vervangen door de flitsstudio. Het voordeel van het gebruik van flitsapparatuur is groot. Betere gradatie-bepaling van het licht en een altijd vaste kleurtemperatuur met dezelfde opbrengst, zeer snelle belichtingstijden en zo zijn er nog vele aspekten. In dezelfde tijd kreeg de fotohandel te maken met een radikale ommekeer. De compactcamera won steeds meer terrein en werd erg populair. Deze camaralijn ging het gezicht van de fotohandel bepalen en heeft bewerk stelligd dat de camera van vandaag de dag beschikt over ongekende mogelijkheden en zeer gebruiksvriende lijk is. Het fotograferen werd voor iedereen toegankelijk. Al vanaf 1965 heeft de vakfotografie centraal gestaan binnen het bedrijfsgebeuren van Foto Blankers. Portret fotografie is en blijft een moeilijk, maar boeiend vak. Binnen de Colour Art vereniging, een internationale groep vakfotografen, die zich in het bijzonder heeft toe gelegd op de portretfotografie, is dat ook altijd onder werp van gesprek. Men moet altijd veel tijd investeren om het vak op peil te houden en beter te worden. „Je moet veel liefde voor je vak hebben, gecombineerd met een zeer goed gevoel voor vorm en harmonie", ver zekert dhr. Blankers: „Vergeet ook niet dat de gefotogra feerde soms vreemd tegen zichzelf aankijkt. Als men echt gewend is aan z'n afbeelding wordt de waardering steeds groter en dat moet ook zo. Je moet het portret steeds mooier gaan vinden en de techniek waarderen. Als dat lukt, ben je als fotograaf geslaagd", weet en ervaart hij. Eind 1986 werd het pand in de Hobbemastraat verlaten en ingewisseld voor de Lijnbaanpromenade. In deze nieuwe zaak neemt de studio na 25 jaar een voorname plaats in en is de portretfotografie één van de belang rijkste aktiviteiten. Tijdens de jubileumdagen is er een doorlopende dia- portretshow. Zeer de moeite waard om even te ko men kijken. Dhr. Blankers prijst zich gelukkig een mooi vak te mogen beoefenen. Hij hoopt nog lang, in gezondheid, mensen te mogen fotograferen, „want geen kunst kan ooit bloeien zonder publiek dat die kunst waardeert en begrijpt", zo luidt zijn filosofie. De bank, het zitelement werd gaarne als geschenk aanvaard. Straks zitten ze er samen op, zo werd vooruitgezien, d'n ouwen van Velzen, d'n ouwen Adrie v. d. Nieuwendijk en de ouwe Visser en Vogelaar....! verklaringen van Piet. Dat begreep Piet ook, wel. zagen.... Waren ze groot of klein?".... „O, weetje het niet precies Centre Pares Club - The Strikes2 - 2 Black Giants - De SchuiversO - 4 V.V.H. - Offerhaus Watersport2 - 2 Red Arrows-Nout Nissan Team....3 - 1 Breeman Animals - Puntenklassement V.V.H48 pnt. 22999 pins Red Arrows47 pnt. 22627 pins Centre Pares Club42 pnt. 22062 pins Black Giantss38.5 pnt. 21958 pins Breeman Animals38 pnt. 20804 pins De Schuivers36.5 pnt. 19333 pins The Strikes35 pnt. 20076 pins Nout Nissan Team ...13.5 pnt. 15232 pins Offerhaus Watersport11 pnt. 6840 pins De Bowling Vereniging Middelharnis kan nog enkele nieuwe leden inschrij ven voor de dinsdagavond en donder dagavond. Hierover kunt u inlichtingen verkrijgen op dinsdagavond van 19.00 tot 22.00 uur in het Sport- en Rekreatie- centrum 'De Staver' of bij het sekreta- Op D.V. vrijdag 2 februari zal er in het verenigingsgebouw van de Ger. Ge meente te Middelharnis een distriktsbij eenkomst gehouden worden voor de 16 jeugdverenigingen van het distrikt Flakkee. De spreker voor deze avond is de heer E. Boender, voorlichtingsfunktionaris van het Deputaatschap Bijzondere Noden van de Ger. Gemeenten. Hij zal een dia serie vertonen over de hulp die vanuit de Ger. Gemeenten wereldwijd geboden wordt in bijzondere noden. De kollekte is deze avond bestemd voor de voedselvoorziening in Roemenië. Jongens en meisjes die geen lid zijn van een jeugdvereniging zijn van harte wel kom! De belangstelling van ouders wordt zeer op prijs gesteld! De bijeenkomst begint om half acht. riaat(01870)50 34. Voor nieuwe leden geldt een aantrekke lijke introduktiekorting. De viskisten vormen voor alle Neder landse Visafslagen nog steeds een pro bleem. Zonder overdrijving mag wor den gesteld, dat de Hollandse viskisten de beste van Europa zijn. En dat geeft zijn weerslag in alle Europese landen. Vooral in Denemarken blijven veel Nederlandse kisten achter en de Deense vissersvloot maakt dankbaar gebruik van het Nederlandse fabrikaat. Overal langs de Deense kust, vond met in iedere vissersplaats, de zwerfkisten, Neder landse kisten die door de Denen worden gebruikt, maar dit euvel vindt men in iedere Europese vissersplaats. Honder den aan boord van schepen, tientallen op fabrieksterreinen, in auto's in aan- hangwagentjes, in schuurtjes, in totaal vele tienduizenden kiste die gebruikt worden waar ze niet horen. Vlissingen raakte er in 1989 7000 kwijt, maar de vele malen grotere afslag in Urk zelfs 30.000. Strop voor Vlissingen ƒ157.500,-; voor Urk 675.000,-; want een viskist kost 22,50 per stuk. Voor alle Nederlandse visafslagen in zijn geheel moet de verliespost per jaar dus een miljoenenverlies. En men weet niet wat te doen om daar paal en perk aan te stellen. VERVOLGVERHAAL Zijn rentmeesters onzer goederen... - 15 - Niet uitgegeven manuscript, beschikbaar gesteld door M. A. Knape Hij durfde niet langer te blijven, hij maakte zich ongerust, dat moeder zou brommen. Het eten stond zeker al koud te worden op tafel. Op een drafje liep hij naar huis toe. Piet en Kees begrepen er ook niets van. Waarom had meester Frans weg laten gaan? Ze hadden het toch met hun drieën gedaan.... Bedremmeld stonden ze bij het tafeltje. Meester Van Doom was op een stoel gaan zitten en mees ter Van Driel stond naast hem. Het was een hele verlichting voor hen toen het bleek, dat meester Van Doorn alleen maar wat wilde weten van die jongens van de openbare school.... Piet kon met een gerust geweten verklaren, dat hij eigenlijk niets gezien had, hij had het alleen maar gedacht. En hoe meer hij er over nadacht hoe natuurlijker hij het ging vinden, dat de jongens van de openbare school zoiets hadden kunnen doen. De jongens van de openbare school hadden vanzelf een hekel aan de christelijke school. Het was nog niet zo heel lang geleden, dat de christe lijke school er gekomen was. Daar was heel wat over te doen geweest in het dorp. Een paar jaar geleden waren de dorpsbewoners in twee groepen verdeeld geworden: voorstanders en tegenstan ders van de christelijke school. Er waren veel harde woorden gevallen voordat de christelijke school er gekomen was. Piet wist precies hoe het gegaan was, want zijn grootvader was lid van het schoolbestuur, en zijn vader had bij de mensen in het dorp geld opgehaald om de school te kunnen bouwen. Er was toen in huis dikwijls over gepraat. En hij vond het helemaal niet erg al kregen de jongens van de openbare school de schuld. Ze hadden zo'n hoop lelijke dingen gedaan en gezegd.... Meester Van Doorn schoot niet veel op met de Maar met Kees was het wat anders. Die had de jongens gezine, had hij gisteravond verteld. Hij wou nog terug krabbelen, maar meester Van Driel herinnerde zich nog precies wat hij gezegd had, en toen wist Kees het ook ineens weer. Het waren twee jongens van de openbare school geweest, dat wist hij nu zeker. Het was toch niet gemakkelijk om op alle vragen van meester Van Doorn antwoord te geven. Mees ter Van Doom vroeg zo streng. Zo stelde Kees zich een rechter voor. Het zweet brak hem aan alle kanten uit, en hij had al zijn fantasie nodig om zich niet hopeloos vast te praten. Hij moest nu lie gen of hij wilde of niet, want anders zou meester Van Doom alles begrijpen. Bij wie hij een bood schap moest gaan doen toen hij gisteravond langs de school kwam, vroeg meester Van Doom. Daar stond hij weer. Hulpeloos keek hij naar Piet. Die had hem aan het idee van die boodschap geholpen. „Kom", zei meester, „daar behoef je toch niet voor naar hem te kijken". En toen viel het Kees ineens in. „Bij zijn grootva der", loog hij. Piet schrok er van, dat Kees het zei. Waarom had hij nu niet een andere naam genoemd? Als mees ter Van Doorn nu zijn grootvader soms sprak dan zou alles uitkomen. Maar meester Van Doorn vroeg weer al verder. „Hoe zagen die jongens er uit?".... „Dat weet ik niet, meester".... „Kom, je weet toch zo ongeveer wel hoe ze er uit zagen.... Waren ze groot of klein?".... „Nee, het waren gewone jongens, meester".... „Wat noem je gewone jongens?.... Waren ze zo groot als jullie?".... „Ja, zo groot ongeveer, meester".... „Maar hoe weet je nu, dat het jongens van de openbare school waren?".... Meester Van Doorn vertrouwde de zaak niet recht, die jongen wist meer dan hij zeggen wilde. Dat was een vraag waar Kees niet op gerekend had. Hij begon er van te hakkelen: „Ja.... ja.... ik.... ik.... ik".... Meester Van Doorn werd ongeduldig: „Je wilt het zeker liever niet zeggen, h Kees schudde eerlijk zijn hoofd. Natuurlijk, hij wou het liever niet zeggen. „Maar je begrijpt toch wel, dat ik het weten móet".... Er was meester Van Doom alles aangele gen, dat hij wist welke jongens het waren geweest. Jongens van de openbare school hadden de gas kraan dichtgedraaid en juffrouw Van Ree had haar been gebroken.... Hij zou het uitzoeken en de daders zouden hun straf niet ontgaan. Hij had zelf ook een groot deel van de schoolstrijd in het dorp meegevochten en daarom ergerde hij zich op die jongen, die zo talmde met te zeggen wat hij gezien had. En nog eens zei hij: „Je wilt het zeker niet zeggen, hé.... Waren het soms makkers van je?".... Haastig schudde Kees van niet. Nee, dat moest meester niet denken. „Ik weet niet precies wie het waren".... Hij zei het angstig. Waar moest al dat gevraag op uit lopen! Meester Van Doom zei het wat milder. Het was toch voorzichtig van die jongen. „Zeg dan maar wie je dénkt, dat het geweest zijn".... En toen moest Kees wel. Hij kreeg een gevoel of alles om hem heen draaide.... Er moest een einde komen aan deze marteling, dat kon hij geen vijf minuten meer uithouden. Waar haalde hij nu zo vlug twee namen vandaan. Hij pijnigde zijn her sens om er twee te vinden, die het gedaan kónden hebben. Dan zei hij ineens: „Pau Verstraten.... en Giel de Ridder.... geloof ik".... „Paul Verstraten?".... vroeger meester Van Doorn. Hij knikte. „Die jongen van de veldwachter?".... informeerde meester Van Driel, en er was verwondering in zijn stem. Kees had een gevoel of zijn hart ineens stil wou gaan staan, zo vreemd deed het. Daar had hij geen erg in gehad. Maar hij kon niet meer temg en hij knikte. „Ik geloof, dat die jongens het waren, meester".... Als ze nu maar gauw weg mochten!.... Toch schrok hij van wat meester Van Doom tegen meester Van Driel zei: „Dan zullen we de politie in de zaak mengen".... Hij zag niet dat meester Van Doorn een klein beetje lachte. En al had Kees dat gezien, dan zou hij toch niet begrepen hebben waarom meester Van Doom dat deed. (wordt vervolgd) Weth. Klepper, in witte jas. begeleid door een échte heier. H: Dhr. Blankers in zijn atelier.

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1990 | | pagina 5