t t 1 vrijdag 2 februari gesloten 6.79 18.50 13.95 3.98 29.75 dakpannen LAAG GEPRIJSD 3.75 VERBRUGGE WICO sneldakpannen Brandweer neemt afscheid van de heer W. Raap dhr. L. C. Kievit Ebrina Adriana Pieter Matthijs T. VAN DIEREN TEUNIS VAN DIEREN T. VAN DIEREN T. VAN DIEREN T. VAN DIEREN T. VAN DIEREN TEUNIS VAN DIEREN T. VAN DIEREN T. VAN DIEREN STOFFEL KOLLE GERARD VAN BERGEN echtgenoot van Ria Verwers GERARD VAN BERGEN 1 Heden werd tot onze diepe droefheid plotseling 1 1 van ons weggenomen, onze lieve en onvergete- 1 1 lijke oom 1 GERARD VAN BERGEN 1 Hij werd slechts 46 jaar. Woudi en Jan Marianne Mark Sjaan Marja Bram Daan Anita Rita en Eddie André Bianca, Ronald Corina Marleen Bram Anne-Marie en Jan Marieke Johan en Marian Jacoline Bram en Anita Dennis Achthuizen, 25 januari 1990 G. DE BRUYN-VAN WEENEN LEENDERT CORNELIS KIEVIT LEENDERT CORNELIS KIEVIT L. C. KIEVIT L. C. KIEVIT L. C. KIEVIT L. C. KIEVIT VAN NELLE SUPRA KOFFIE ARIEL ULTRA (nieuw) SUN MACHINE AFWASMIDDEL FA DOUCHE en BADSCHUIM CALGON tegen kalkaanslag DUBRO DOEKJES 300 nieuwe gebruikte meubelen Diverse soorten is het Rekreatiecentrum 'De Staver' van 12.00 - 18.00 uur Bestuur Stichting Olympia FAMILIEBERICHTEN De Heere, Die leven gaf en leven spaarde, ver- blijdde ons zeer met de geboorte van een welge schapen dochter Marianne Teun en Nelleke Bakker-van Spronsen Pieter Joline 25 januari 1990 Tuinfluiter 23 3245 TT Sommelsdijk Vrijdag 26 januari 1990 Met grote vreugde en dankbaarheid delen wij u mede, dat wij de trotse ouders zijn geworden van een dochtertje Elisabeth Trijntje Wij noemen haar LASCttC Piet en Ria Dijkgraaf Scholekster 8 3245 TG Sommelsdijk Lisette en Ria rusten van 13.00-15.30 uur. Dankbaar en blij zijn wij, want God, de Schepper van alle leven, heeft ons uit Zijn hand een zoon gegeven Peter Gert Dijkgraaf Martine Dijkgraaf-Blokland 3248 AJ Melissant, 27 januari 1990 Fabiusstraat 10 Heden heeft de Heere plotseling van ons wegge nomen onze zeer geliefde oom, de heer Sommelsdijk: Ada en Aad Arco, Gerwin en Bettine Sliedrecht: Ali en Henk Roeline, Dienke en Anneloes Stellendam: Ibranda en Frits Sanne en Eline Dirksland: Cor en Janny Gerben Middelhamis, 25 januari 1990 Raad van Kommissarissen en direktie van Imabo B.V. hebben met leedwezen kennis genomen van het plotselinge overlijden van onze Oud-Presi- dent-Kommissaris en mede-aandeelhouder Ridder in de orde van Oranje Nassau De heer T. van Dieren was een van de mede oprichters van de Imabo-organisatie en heeft als President-Kommissaris vele jaren op energieke en gewaardeerde wijze leiding gegeven aan de organisatie. Wij zullen zijn konstruktieve inbreng en kolle- giale steun bij onze aktiviteiten bijzonder missen. Wij wensen de nabestaanden veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies. Raad van Kommissarissen en Direktie Inkoopmaatschappij Bouwmaterialen 'Imabo' B.V. Gorinchem, 25 januari 1990 Met droefheid vernamen wij het bericht van het plotseling overlijden van de heer Gedurende een reeks van jaren maakte hij deel uit van onze Raad van Toezicht. Met dankbaarheid zullen wij zijn inzet ge denken. Trooste God zijn vrouw, kinderen en verdere familie. Bestuur van de Vereniging voor Christelijk Speciaal Onderwijs te Middelhamis Met grote droefheid namen wij kennis van het plotselinge overlijden van onze zeer gewaar deerde direkteur, de heer Zijn menselijke en behulpzame omgang met ons hebben wij zeer gewaardeerd en zal ons altijd bijblijven. Personeel Betonmortel Grevelingen B.V. Deltahaven 60 Deltastraat 25 Stellendam Zierikzee 25 januari 1990 Met grote verslagenheid hebben wij kennis geno men, dat de Heere onverwacht heeft weggenomen onze directeur, de heer Sterke de Heere mevrouw van Dieren en haar kinderen in dit zo smartelijk verlies. personeel Gamma Ridderkerk Ridderkerk, 25 januari 1990 Met leedwezen namen wij kennis van het plotse ling overlijden van de heer Gedurende een lange reeks van jaren heeft hij zich zeer ingezet voor de uitbreiding van het Christelijk Voortgezet Onderwijs op Goeree- Overflakkee. Wij gedenken zijn inzet met dankbaarheid. Wij bidden mevr. Van Dieren, de kinderen en ver dere familie Gods ondersteuning en troost toe. Bestuur Vereniging tot Stichting en Instandhouding van Christelijke Scholen voor Voortgezet Onderwijs op Goeree en Overflakkee, mede namens direkties en personelen. Met grote verslagenheid hebben wij kennis geno men dat de Heere geheel onverwacht uit dit leven heeft weggenomen onze zeer gewaardeerde vriend, werkgever en directeur op de leeftijd van 70 jaar. Met grote dankbaarheid gedenken wij de nauwe band en goede zorgen aan onze familie betoond. Sterke de God aller Genade zijn vrouw en kinde ren en verdere familie in dit voor hen zo zeer smartelijk verlies. Fam. W. P. Jelier en kinderen Stad aan 't Haringvliet, 25 januari 1990 Met schrik en ontsteltenis hebben wij kennis genomen van het plotseling overlijden van de heer Een groot aantal jaren was de heer van Dieren niet alleen de leverancier van vele bouwmateria len aan ons, maar was ook dikwijls onze vertrou wensman en raadsman. Hij nam in de bouwwereld een bijzondere plaats in. Wij zullen hem bijzonder missen en met respekt en erkentelijkheid op hem terug zien. Wij wensen zijn vrouw, kinderen, familie en het personeel van de zaak sterkte toe in dit zware verlies. Namens bestuur en leden van de aannemersverenigings N.V.O.B, afdeling Goeree-Overflakkee Tot onze grote droefheid werden wij opgeschrikt door het plotselinge overlijden van onze direk teur, de heer Door zijn grote inbreng en deskundigheid heeft hij voor ons zeer veel betekend. Direktie en Raad van Bestuur Betonmortel Grevelingen B.V. Stellendam en Zierikzee Stellendam, 25 januari 1990 Bedroefd geven wij u kennis, dat na een geduldig gedragen lijden toch nog onverwacht van ons is heengegaan onze broer, zwager en oom op de leeftijd van 80 jaar en 6 maanden. Uit aller naam: Familie Kolle Sommelsdijk, 28 januari 1990 Correspondentie-adres: P. Kolle, Prins Bemhardlaan 16, 3247 AR Dirksland Gelegenheid tot condoleren in de rouwkamer van 'de Samaritaan', Kon. Julianaweg 51, Sommels dijk, woensdag van 18.30 tot 19.30 uur en na de begrafenis in 'Onder de Wiek', Ring 57, Dirks land. De begrafenis, waarbij u wordt uitgenodigd, zal D.V. plaatsvinden donderdag 1 februari 1990 om 14.00 uur op de begraafplaats te Dirksland. Aanvang rouwdienst in 'Onder de Wiek' om Geen bloemen Wij zijn diep getroffen door het overlijden van onze gewaardeerde collega PIET VAN DER VLIET Zijn inzet en sympathieke omgang waren van groot belang voor onze vestiging. Wij zullen hem missen. Onze gevoelens van medeleven gaan uit naar zijn echtgenote en kinderen. Gehele personeel Zuid West Nederland vestiging: Oude Tonge. januari 1990 Met leedwezen geven wij kennis van het plotse ling overlijden van onze geachte kollega, de heer PIETER VAN DER VLIET op de leeftijd van 55 jaar. Wij wensen zijn vrouw en kinderen veel sterkte in dit zwaar verlies. Personeelsvereniging 'D.E.S.' nv Streekvervoer Zuid-West Nederland A, van Tigchelen, voorzitter. J. V. d. Berg, secretaris. t Door een noodlottig ongeval is plotseling uit ons midden weggerukt mijn innig geliefde man, onze lieve vader, mijn zoon, onze broer, zwager en oom GERARDUS VAN BERGEN echtgenoot van Maria Verwers in de leeftijd van 46 jaar. Achthuizen: M. van Bergen-Verwers Gerard en Linda Alex en Jolanda 25 januari 1990 Pastoor van Luenenstraat 47 3256 AS Achthuizen De begrafenis heeft plaats gehad dinsdag 30 januari op het R.K. kerkhof te Achthuizen. Met diepe droefheid geven wij u kennis, dat plot seling, door een ongeval, uit ons midden is wegge nomen, onze dierbare zoon, broer en zwager GERARD VAN BERGEN echtgenoot van Ria Verwers in de leeftijd van 46 jaar. Achthuizen: J. van Bergen-Hameeteman M. van Bergen E. van Bergen-Moerenhout Strijen: Cath. van Nes-van Bergen P. van Nes Achthuizen: J. Wolfert-van Bergen A. van Bergen D. van Bergen-van Loon Ooltgensplaat: T. van Dam-van Bergen W. van Dam Stad aan 't Haringvliet: Sj. van Bergen W. van Bergen-Wervers Achthuizen, 25 januari 1990 Heden nam de Heere tot onze diepe droefheid, tengevolge van een ernstig ongeval van ons weg, onze geliefde zwager in de leeftijd van 46 jiar. Zij die hem van nabij gekend hebben zullen beseffen wat wij in hem verliezen. Ons van uw deelneming overtuigd houdend. Middelhamis: I. Kievit-Verwers D. W. Kievit J. Verwers C. Verwers-Doomhein M. M. Vermaat-Verwers W. Vermaat D. Geluk-Verwers M. Geluk D. A. Verwers M. Verwers-van der Bok Sommelsdijk: A. Verwers E. Verwers-de Jong Nieuwe Tonge: C. Verwers G. Verwers-de Ruiter Achthuizen, 25 januari 1990 Met diepe droefheid geven wij u kennis, dat geheel plotseling uit ons midden is weggenomen, onze lieve oom Hij was nog maar 46 jaar. Danielle en Wenner Angelique en Wim Sandra en Bertus Marcel Bianca en Jan-Willem Cristian Kees en Robby Jerry en Kevin Achthuizen, 25 januari 1990 Dankbaar voor wat zij voor ons heeft betekend, delen wij mede, dat God op Zijn tijd heeft thuisge haald, ons trouw medelid, mevr. Bestuur en leden Ger. Vrouwengespreksgroep 'Rondom het Woord' Stad aan 't Haringvhet, 24 januari 1990 Ondanks zijn onvoorstelbare wilskracht hebben wij tot ons grote verdriet afscheid moeten nemen van mijn geliefde echtgenoot, onze lieve en zorg zame vader, schoonvader en grootvader echtgenoot van C. Melissant Ridder in de orde van Oranje Nassau 6-11-1919 129-1-1990 Middelhamis: C. Kievit-Melissant Nieuwegein: C. H. Kievit D. W. Kievit A. W. Kievit-Briedé Coen Jetty 3241 XC Middelhamis, 29 januari 1990 Kon. Julianaweg 2 De begrafenis zal plaatsvinden op vrijdag 2 febmari a.s. des nam. 14.00 uur op de algemene begraafplaats 'Vrederust' te Middelhamis. Na afloop van de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in sportcomplex 'de Staver', Olympia- weg 32 te Sommelsdijk. Aan huis liever geen bezoek Intens verdrietig delen wij u mede, dat heden uit ons midden is weggenomen onze zeer geliefde broer, zwager en neef echtgenoot van Cornelia Melissant op de leeftijd van 70 jaar. Nieuwe Tonge: G. C. M. Tijl-Kievit Huizen: C. Kievit A. Kievit-Knöps Nieuwe Tonge: G. Dorst-Dekker 29 januari 1990 Na een geduldig gedragen lijden is van ons heen gegaan onze lieve OME LEEN Annie en Jaas Stad aan 't Haringvliet, 29 januari 1990 Commissarissen, Afgevaardigden van Aandeel houders en Directie van de N.V. Energiemaat schappij Goeree-Overflakkee te Middelhamis, geven met leedwezen kennis van het overlijden van hun oud-commissaris, de heer Laatstelijk maakte hij tot 1 januari 1990 deel uit van de Raad van Commissarissen van onze Vennootschap. N.V. Energiemaatschappij Goeree-Overflakkee (EMGO) G. van Velzen, Pres.-Comm. Ir. D. A. la Fleur, directeur. Middelhamis, 29 januari 1990 Met leedwezen geven wij kennis van het overlij den van de heer bestuurslid van de Stichting dagverblijven op Goeree-Overflakkee Wij wensen zijn vrouw en kinderen veel sterkte bij dit verlies. Namens het bestuur en direktie: G. C. Joppe, voorzitter. W. Veldhuis, secretaris. P. van Wensen, direkteur. Middelhamis, 29 januari 1990 Toch nog zeer onverwacht werden wij gekonfron- teerd met het overlijden van ons dagelijks bestuurslid, de heer Ridder in de orde van Oranje Nassau Zijn nauwe betrokkenheid bij de doelstelling van de Sociale Werkvoorziening zal ons altijd bij blijven. Bestuur Werkvoorzieningsschap 'Binnenhof G. W. J. Poortvliet, voorzitter. J. van Gurp, sekretaris. Bestuur en medewerk(st)ers van Stichting Olym- pia geven u kennis van het overlijden van hun voorzitter, de heer Zijn persoonlijke inzet zal ons steeds ten voor beeld blijven. Wij wensen de familie van harte sterkte toe in dit zware verlies. Namens Stichting Olympia: P. L. de Feyter, secretaris. L. Jordaan, manager. 3 pakken a 250 gram Pak a 21/2 kg. Can a 3 kg. Flakon a 500 ml. Koffer a 3 kg. 3 stuks 1 gratis Binnenweg 9 SOMMELSDIJK Tel. (01870) 23 38 TE KOOP type RBB Neroma zwart Tel. (01877) 28 41 Enorme keuze in; Sterk wisselend assortiment. Gebruikte meubelen Weststraat 34 NIKUWKRKLRK (Schouwen-buiveland) 01114-1373, b.g.a. 1268 's middags geopend: 's maandags gesloten; 's zaterdags de hele dag vrijdag koopavond. w.o. sneldek, verbeterde en Oud Holl. Tel. (01877) 36 08 b.g.g. 27 67 OOLTGENSPLAAT In de jaarvergadering van de Vrijwillige Brand weer te Ooltgensplaat, te houden op vrijdag 2 fe bruari a.s. in Hotel Hob bel aan de Kaai, te 20.00 uur, zal afscheid worden genomen van de heer W. Raap. De agenda vermeld voorts het uitbrengen van de jaarverslagen en een bestuursverkiezing, aftredend en herkies baar zijn de heren: A. Kammeraad en C. Boger- man. Wegens het overlijden van onze voorzitter

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1990 | | pagina 4