Êm^om Aülobedhjf Leen Mol ftU. Bij Slager Rien y.d. Veer weekaanbiedingen Ouderwets lekker en natuurzuiver runÜYlees Charollais Grand Cru ÏMï de ambachtelijke slager Casper Versmarkt VAN DER BOK Een advertentie in Eilanden- Nieuws heeft altijd Lebr mij de bijbel kennen! de STlienburq li^ CvaBOOM U ZOCHT EEN BEWOUWBARE OCCASION? Honth Imeft K staan! 2 JAAR GARANTIE Dit mag U niet missen! Aanleg en onderhoud van groen zijn in goede handen hij: Van der Bok ruimt laatste restanten op! EN HOE! een bevoegde docent(e) voor: ^T»TOl>j; Hoveniersbedrijf VOOQO 1.48 DINSDAG 30 JANUARI 1990 •EILANDEN NIEUWS" Bladz. 3 FAMILIEBERICHTEN Zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid, en Zijn getrouwheid van geslacht tot geslacht (Ps. 100:5b) Door Zijn goedheid verrijkte de Heere ons gezin met de geboorte van een dochter en zusje. Dankbaar en met vreugde ontvingen we Gerarda Jannetje Wij noemen haar Gerjanne Chris Rottier Adrie Rottier-Buskoop Jan Marinus 29 januari 1990 Ringstraat 61 3245 CS Sommelsdijk Met droefheid geven wij kennis dat na een lang durig moedig en geduldig lijden uit onze familie kring is weggenomen onze geliefde zwager en oom LEENDERT CORNELIS KIEVIT echtgenoot van Cornelia Melissant Nieuwe Tonge: fam. C. Melissant-Felsbourg fam. Th. Melissant-Koert fam. A. Melissant-Bom Sommelsdijk: fam. T. van Brussel-Melissant 29 januari 1990 Bedroefd hebben wij kennis genomen dat nog onverwacht is overleden ons bestuurslid, de heer L. C. KIEVIT Ridder in de orde van Oranje Nassau Wij verliezen in hem een kundig bestuurslid die zich gedurende ruim 18 jaar heeft ingezet voor de belangen van de Sociale Werkvoorziening op Goeree-Overflakkee. Onze oprechte deelneming gaat uit naar zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen. Direktie en medewerkers Werkvoorzieningsschap 'Binnenhof Het gemeentebestuur van Middelhamis vervult hiermee de droeve plicht u kennis te geven van het overlijden van de heer L. C. KIEVIT (wethouder van de gemeente Middelhamis) Gedurende ruim 25 jaar is de heer Kievit lid van de Raad geweest; eerst van Nieuwe Tonge, later - na de gemeentelijke herindeling - van Middel hamis. Sedert september 1978 vervulde hij tevens het wethouderschap. De heer Kievit heeft zich doen kennen als een vriendelijk en open mens en als een bekwaam bestuurder. Zijn nimmer aflatende inzet en werk lust zal niet licht worden vergeten. Mogen mevrouw Kievit, de kinderen en verdere familie kracht ontvangen om dit zware verlies te kunnen dragen. Het gemeentebestuur van Middelhamis, J. G. Sleurink-Rabbinge, burgemeester. P. L. de Feijter, secretaris. Middelhamis, 29 januari 1990 Het gemeentepersoneel van Middelhamis geeft met verslagenheid kennis van het overlijden van wethouder L. C. KIEVIT De heer Kievit voelde zich altijd nauw betrokken bij het wel en wee van het gemeentepersoneel. Hij heeft zich leren kennen als een vriendelijk en sociaal voelend mens. Mogen mevrouw Kievit, de kinderen en verdere familie kracht ontvangen om dit zware verlies te dragen. Middelhamis, 29 januari 1990 In verband met het overlijden en de begrafenis van wethouder L. C. KIEVIT zal: - de vergadering van de raad van 1 februari 1990 worden verschoven naar woensdag 7 februari a.s. om 19.00 uur; - het gemeentehuis op vrijdagmiddag 2 februari a.s. voor het publiek gesloten zijn. De burgemeester, J. G. Sleurink-Rabbinge. Middelhamis, 29 januari 1990 Het medeleven ons betoond, na het overlijden van mijn lieve man, onze zorgzame vader en opa GERRIT SPRONG hebben ons doen beseffen welk een grote plaats hij in het leven van velen heeft ingenomen. Hiermede willen wij allen die op welke wijze dan ook blijk hebben gegeven van hun deelneming, hartelijk dankzeggen. H. Sprong-Verhoeff Kinderen en kleinkinderen Alblasserdam, januari 1990 Heden overleed in de ouderdom van 77 jaar onze lieve zuster, schoonzuster en tante WILLEMPJE KOMMERTJE ELISABETH WARNAER 2-10-1912 28-1-1990 Uit aller naam: K E. Matze-Wamaer W. A Matze 'Vroonlande', Staakweg 147, Dirksland Correspondentie-adres: Nassaukade 27 2252 KW Voorschoten De begrafenis zal plaatsvinden donderdag 1 februari 1990 om 11.30 uur op de begraafplaats te Dirksland. Aanvang rouwdienst in de zaal van 'Vroonlande' aan de Staakweg te Dirksland om 10.30 uur. Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in 'Vroonlande'. Geen bloemen De Heere nam uit ons midden weg ons trouw lid, mevr. W. K. E. WARNAER op de leeftijd van 77 jaar. De Zendingskrans 'Prisca' der Ger. Gem. te Dirksland Dirksland, 28 januari 1990 De Heere heeft uit ons midden weggenomen, ons trouw lid, mevr. W. K. E. WARNAER op de leeftijd van 77 jaar. Bestuur en leden Ver. 'de Christenvrouw' Dirksland, 28 januari 1990 Diep bedroefd, geven wij u kennis, dat geheel onverwacht van ons is heengegaan mijn innig geliefde man, onze lieve zorgzame vader en schoonvader AAD TEN BOSCH op de veel te jonge leeftijd van 46 jaar. Ineke ten Bosch-v. d. Hulst Anita en Jaap Astrid 3251 CE Stellendam, 27 januari 1990 Brielsestraat 66 Gelegenheid tot condoleren dinsdag van 19.00 tot 20.30 uur in het rouwcentrum. Nieuweweg 2 te Melissant en na de crematie in het crematorium. De crematie zal plaatsvinden woensdag 31 januari 1990 om 10.30 uur in het crematorium Rotterdam-Zuid, Maeterlinckweg 101. Tot onze droefheid heeft de Heere na een kort ziekbed weggenomen onze trouwe hulp KRIJNA GRINWIS Sterke de Heere Pou en kinderen in deze moei lijke weg. Fam. H. Tanis en kinderen Ouddorp, 25 januari 1990 LHNO/LAVO INTERNATIONALE BRUIDSMODE BRUIDSMODE (01110) 1 52 04 BESCHERM UW LONGEN GEREEDSCHAPPEN HONDA CIVIC 1.3 LUXE HONDA CIVIC 1.6 INJ. HONDA CIVIC SEDAN 1.5 INJ. HONDA ACCORD 1.6 EX HONDA AERODECK 2.0 INJ. HONDA ACCORD 2.0 EX HONDA ACCORD 2.0 EX HONDA ACCORD 2.0 EDITION 25 HONDA PRELUDE EXR - LPG HONDA PRELUDE EXR HONDA PRELUDE EX zilver 1987 wit 1988 rood 1989 rood 1984 beige 1987 grijs 1986 blauw 1987 zilver 1989 zilver 1983 wit 1986 grijs 1987 Slagveld 19, Brieile. Tel.: 01810-13005; b.g.g. 01877-2856 UW EXCLUSIEVE HONDA-DEALER Woensdag 31 januari 1990 BLOEMKOOL1,98 2 kg. JONAGOLDS2,95 2 kg. St. REMY2,50 1 kg. H.O.H. GEHAKT6,98 200 gram SNIJWORST2,50 OUDDORP Telefoon (01878) 14 77 OUDDORP Dorpsweg 5 pasvorm en kwaliteit Nu geven wij kortingen tot vijftig procent op onze kollektie, zoals op modieuze en steungevende schoenen Uw schoenenzaak OUDDORP Gaat er al een lampje bij u branden? ij l/t C' o C-13 f Bloemenhuis Bloeiende Gerbera plant div. kleuren ƒ5,25 Paty Phillum met witte bloemen ƒ6,75 Bloeiende Orchideën plant div. kleuren ƒ8,95 Grote Azalea's 10,50 Raadhuisstraat 6a OUDDORP Tel. (01878) 23 23 OUDDORP Gaat er al een lampje bij u branden? De Bijbel. Een geschenk uit de hemel. Een boek met een bood schap. Wilt u die leren kennen? Dat kan met de Bijbelcursus*. 25 schriftelijke lessen (met begeleiding), die u in begrijpelijke I taal vertrouwd maken met de Bijbel. Vraag een gratis proefles 1 aan. Schrijf naar Centraal Bureau Werkgroep Bijbelcursus, I Antwoordnummer 837,3800'i/B Amersfoort. I Magere runderlappen ^o 500 gram ö.9o Gepaneerde snitsels 100 gram 1.6" Gehakt cordonbleu Per stuk 2.25 Sellerysalade 100 gram Snijworst 100 gram 1.38 Gebraden frikando 100 gram 1.91) Dubbele Ring 2 Sommelsdük Tel. 2727 CHR. SCHOLENGEMEENSCHAP m JULIANA VAN 3T0LBEBGLAAN 19 3241 GLMIODELHAHNIS TELEFOON 01870 - 2209 COfr. adres: Postbus 113 3240AC MIDDELHABNIS 1 vraagt met spoed i.v.m. ziekte huidige docent (vermoedelijk voor enkele weken) - 15 uur aardrijkskunde/geschiedenis - 3 uur maatschappijleer - 10 uur kennis der natuur (natuurkunde, scheikunde en biologie). Van sollicitanten verwachten wij dat zij: - behoren tot één der protestantse kerken en kerkelijk meelevend zijn - het christelijk onderwijs uit overtuiging willen dienen - kunnen instemmen met de statuten van onze vereniging. Sollicitaties worden binnen tien dagen na de verschijning van dit blad verwacht bij de secre taris van de Vereniging tot Stichting en Instand houding van Christelijke Scholen voor Voort gezet onderwijs op Goeree-Overflakkee, de heer C. den Braber, LIjsterbesweg 35, 3241 BL Middelhamis. Informatie kan worden ingewonnen van maan dag t/m vrijdag bij de direktrice mw. A. Bos, tel. (01870) 22 09 St. Domusstraat 2-4 ZiERIKZEE EEN INVESTERING DIE WEL MEER LUCHT GEEFT ADEMHAIIN6SBESCHERMING Openingstijden: maandag t/m vrijdag 8.00 - 12.00 uur 13.00 - 17.30 uur zaterdag 8.30 - 12.00 uur KORTEWEEGJE63 DIRKSLAND TEL. 01877-3355 Bij Honda kunt U terecht voor een betrouwbare occasion. Eik occasion wordt zorgvuldig nagekeken en getest, zodat U als nieuwe eigenaar een zo goed als nieuwe auto krijgt voornog vele jaren rijplezier. Tot ziens bij Uw Honda dealer. Weststraat 10, OUDDORP, Tel. 01878-1544 Initiatief van de Werjcgroep Bijbelcursus binnen de gereformeerde leerken (vrijgemaakt) in Nederland. irm

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1990 | | pagina 3