Rabobank ac B in nerf Hof Garage KNÖPS B.V. z e 1 DAS KAPITAL PIET DE KORTE Pasfoto's Ruilverkaveling Flakkee HARD- en SOFTWARE W^ drukkerij kranse bv atief baliemedewerker m/v CHEF BEDRIJFSADMINISTRATIE (m/«) WICO Hisschemöller '24.980,. m Agr. Bemiddlings- en Taxatieburo MUS o.g. N. A. van Kempen taxaties, agrarische bemiddeling en beleggingen bouwkundig tekenaar m/v WERKVOORZIENINGSSCHAP'BINNENHOF" VAN 15IANUARI T/M 15 FEBRUARI: DE VOOR-WAT-HOORT-WAT-AKTIE BI) DE OPEL-DEALER. ONS WITLOFZAAD HEEFT ZICH BEWEZEN ^m RABOBANK NIEUWE TONGE ZONWERINGCENTRUM ^iuxaflpx groenvoorziening industriële toelevering Middelharnis op HBO-nivo gebruikte meubelen antieke l(url(etrel(kers t.k. U wordt bedankt. Voor 21 jaar trouw, waardoor wij het meest gekochte auto merk in Nederland vertegenwoordigen. U wordt bedankt. Voor al het vertrouwen dat u jaar in, jaar uit in ons hebt gesteld. U wordt bedankt. Namens alle mede ons langskomt, wordt u hiervoor beloond. Want: Voor-Wat-Hoort-Wat. En dat heeft alles te maken met de Opel Kadett en Opel Corsa... U zult zien dat u bij ons nummer 1 bent. werkerö van onl bedrijf, die nu en in de toekomst voor u klaarstaan. Wanneer u dan ook tussen 15 januari en 15 februari bij ^^'^"■e op ,coop: Alstublieft! Langeweg 113 TeL (01870) 22 22 MIDDELHARNIS WIJ LEVEREN U PRIMA WITLOFZAAD TEGEN ZEER SCHERPE PRIJZEN TURBO (bestel nu!) FLASH BEA ZOOM NU OOK ROODLOFZAAD! Vestigingen Mellssant: Tel. (01877) 10 66 Handelsonderneming TANIS Architektenburo Ad Gestel Voorstraat 13, Sommelsdijk, Tel. 01870-2275 VRIJDAG 26 JANUARI 1990 „EILANDEN NIEUWS" TWEEDE BLAD De baliemedewerker is de meest essentiële sclial<el in het l<ontal<t tus sen de banl< en de cliënten. Hij of zij informeert en adviseert de relaties omtrent alle bankdiensten incl. de administratieve verwerking hiervan. Kortom, een afwisselende funktie. Wij denken voor deze funktie aan een kandidaat niet ouder dan 20 jaar met een Havo-opleiding en Meao. De bereidheid tot het volgen van vak gerichte studies dient aanwezig te zijn. Uiteraard zijn goede contactuele eigenschappen een vereiste. Meao-kandidaten die deze zomer afstuderen kunnen eveneens reflec teren. is een zelfstandige bank en maakt deel uit van de Rabobankorganisatie. ledere Rabobank werkt voor de bedrijven en particulieren in zijn eigen gemeenschap. De Rabobank is een coöperatieve bank, gericht op het behartigen van de finan ciële belangen van leden en cliënten. Het coöperatief bankieren vraagt medewer kers die zich hierbij betrokken voelen. Wij zoeken op korte termijn een De Rabobank biedt een goede hono rering en uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een dertiende maandsalaris en een pre mievrije pensioenregeling. Telefonische informatie over aard en inhoud van de funktie kan worden ingewonnen bij de heer W. v. d. Welle, telefoon (01875) 19 11. Uw schriftelijke sollicitatie wordt bin nen 14 dagen na het verschijnen van dit blad, met belangstelling verwacht door de directie van de bank. Post bus 3, 3244 ZG Nieuwe Tonge. Erkend deafer UW leverancier van zonwering - rolluiken - raambekleding Nieuwepad 7, 3241 CK Middelharnis - Tel. (01870) 2120 b.g.g. 39 01 Specialist in maatwerli van: Vertikale en horizontale, Markiezen Rolluiken garageroldeuren jaloezieën - rolgordijnen Zonneschermen Velux dakvenster accessoires Bezoek vrijblijvend onze showroom, di, wo, vr, za van 10.30 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 17.00 uur. Ma en do gesloten. Het Werkvoorzieningsschap 'Binnenhof' biedt in het kader van de Wet Sociale Werkvoorziening werkgelegenheid aan bijna 400 medewerkers. Het totale personeelsbestand bedraagt ongeveer 440 personen. De akti- viteiten zijn verdeeld over het Industriële Werkverband en het Cultuur- en Civieltechnische Werkverband. Het schap is een gemeenschappe lijke regeling van de vier gemeentes op het eiland Goeree Overflakkee (Dirksland, Goedereede, Middelharnis en Oostflakkee). Het bedrijf is gevestigd te Sommelsdijk, Haveneind 9. De financieel-economische bedrijfsondersteuning vindt plaats vanuit de afdeling Administratie. Binnen deze afdeling wordt door de sektie Bedrijfsadministratie zorg gedragen voor rapportages en overzichten m.b.t. de bedrijfsaktiviteiten en -resultaten alsmede analyse daarvan. Voorts worden werkzaamheden verricht t.b.v. diverse deeladministra- ties en de jaarrekening. De sektie bestaat uit een chef en 2 of 3 medewerkers. Wegens het vertrek van de huidige funktionarls vragen wij kandidaten voor de funktie van Zwaartepunten in de funktie zijn het ook buiten de eigen funktie of afde ling initiëren van administratieve procedures, het her- en erkennen van andere onderdelen van het bedrijf, het verzorgen van korrekte overzich ten en daarbij behorende analyses, het in grote mate betrokken zijn bij de uitvoering van het systeembeheer van het P4000-computersysteem en het op passende wijze omgaan met de toegevoegde medewerkers. Voor deze funktie zoeken wij iemand die voldoet aan de volgende funktie-eisen: - bezit van een diploma op HBO-nivo, b.v.k. HEAO-BE; - kennis van de engelse en duitse taal; - goede uitdrukkingsvaardigheid in de Nederlandse taal; - analytisch vermogen; - leidinggevende kapaciteiten. Een psychotechnisch onderzoek kan deel uitmaken van de selektie- procedure. Arbeidsvoorwaarden Voor deze funktie gelden de rechtspositieregels zoals die zijn vastgelegd voor de gemeente Middelharnis. Dit houdt in dat o.m. van toepassing zijn opname in het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds en de I.Z.A.- regeling voor ziektekosten. Aan de funktie is een salaris verbonden van maximaal 5.290,- bruto per maand. De inpassing bij indiensttreding is afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring. De aan te stellen funktionaris dient met toepassing van geldende regels zijn of haar woonplaats te hebben of te krijgen op het eiland Goeree Overflakkee. informatie Informatie over de funktie kan worden verkregen bij de heer Th. Kooistra, hoofd van de afdeling Administratie, telefonisch te berei ken onder nr. (01870) 22 33 toestel 34. Soilicitaties Uw schriftelijke sollicitatie, onder vermelding van de reden ervan en ver gezeld van een weergave van uw levensloop, wordt met belangstelling tegemoet gezien op uiterlijk 10 februari 1990. U kunt uw reaktie toezenden aan: Werkvoorzieningsschap 'Binnenhof' t.a.v. het Hoofd Personeel en Organisatie, Postbus 49, 3240 AA Middelharnis IK KOOP IN NIKUWKRKKRK Grote partij Stcri< wisselend assortiment. ^^c'hruikte meubelen Weststraat 34 NIKUWKRKKRK (Schouwen-Duiveland) 01114-1373, b.g.g. 1268 's nilciclags iicopcinl: 's maaiuliiiis gesloten: 's zaïenlags de liele dag geopend: vrijdag l<oopavond. TE KOOP GEVRAAGD Verzamelaar vraagt oude, Tel. (01870) 20 12 Voor uw Drog. Reform. Foto Quelle MIDDELHARNIS Tel. 01870 - 2441 ^"^'•-nellingsbak, getint' °'^- WM^^^ si-r,!--- '^'s u tussen 15 Hoort-iA/ati *"'-^- /400- mT 'ad/o- ^oor-Wat- DEOPEL-DEALER. ZEKERHEID VOOR ALLES. PRIJZEN ZIJN INCLUSIEF B.T.W. EN EXCLUSIEF AFLEVERINGSKOSTEN. WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN. en Noorddijk 12a Postbus 1128 Postbus 7 2340 BC Oegstgeest 3248 ZG Melissant Tel. (01877) 13 09, b.g.g. 26 14 Tel. (01877) 26 14 Op dinsdag 6 februari 1990 om 20.00 uur zal in het Verenigingsgebouw 'De Grutterswei' te Oude Tonge, de jaarlijkse voorlichtingsavond van de Ruilverkaveling Flakkee in samenwer king met de 'Drie Flakkeese Landbouworgani saties' worden gehouden. Uiteraard zijn ook dames en heren, die geen lid zijn van een Landbouworganisatie, van harte welkom. De Landinrichtings commissie voor de ruilverkaveling Flakkee voorzitter, P. C. H. Noordermeer. secretaris. Mevr. T. M. Draper-de Graaf ^^^^^^m Julianaweg 28 Tel. (01877) 12 00 Ruygenhil 1 NEC P2200NU voor 845,- Excl. NEC P 2+NU voor 1040,- Excl. NEC P 6+NU voor 1555,- Excl. NEC P 7-t-NU voor 2075,- Excl. STAR LC-10NU voor 510,- Excl. Ireneweg 13 - Ouddorp - (01878) 34 53 zoekt op korte termijn een enthousiaste Taken: Het uitwerken van bouwprojekten vanaf definitief ontwerp t/m werktekeningen. Funktie-eisen: - opleiding MTS-HTS nivo. - minimaal 2 jaar ervaring. - leeftijd 25-30 jaar. - zelfstandig kunnen werken. Schriftelijk solliciteren: Architektenburo Ad Gestel bv. Zandpad 126, 3241 GZ Middelharnis. ï,5*yMf in de drukkerswereld noemt men hoofdletters kagi- talen en kleine letters onderkasten. Maar u mag ge rust hoofdletters blijven zeggen als u drukwerk bestelt, wij verstaan gewoon Nederlands. Die kreet boven onze advertentie was dus alleen maar bedoeld om uw aandacht te trekken. Daar zijn we goed in en dat kunnen we ook voor uw bedrijf doen. Dat goed reclame drukwerk geen kapitalen hoeft te kosten, zullen wij u graag bewijzen en ook dat wij voor onze klanten altijd het onderste uit de kast halen. ';.rfi

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1990 | | pagina 8