26 27 \a' 25ren10r JÖS Tandarts-assistente JÖS en natuurlijk op Woensdag 31 januari electr. orgel G. J. ten Voorde moclellen- boeken J. P. Kleppe Ronden wij de prijzen af! De laatste restanten op de dames-, heren- en kinderafdeling onze traditionele verkoop FAMILIEBERICHTEN 1965 1990 D. F. Kleppe-de Kok 1940 1990 H. de Geus L. de Geus-Hogerwerf °P^ DIRK MANS DIRK MANS echtgenoot van L. Hollaar JAN BASTIAAN KNÖPS JAN BASTIAAN KNÖPS CORNELIS GRINWIS CORNELIS GRINWIS ANTHONY KAMP <i^2^ vanaf 's morgens 9.00 uur! MIDDELHARNIS TEL. 01870-2794! GRIETJE VAN WEENEN echtgenote van Arend de Bruyn verzorging van: grafmonumenten Bel voor vrijblijvende informatie tel. 01875-2198 KLINKERLANDSEWEG 13 3244 BD NIEUWE JONGE 1 Heden heeft de Heere van ons weggenomen onze 1 1 lieve zorgzame 1 OMA DE BRUYN 1 Arie Arjan, Pia en Patrick Jan en Gerda Adri, Wim Frans André, Jackey Arjo Arco Frans René Arnold Léon Jaco Martijn Margriet Corina Stad aan 't Haringvliet, 24 januari 1990 Dokter en mevrouw Huisman en kinderen OUDDORP Gaat er al een lampje bij u branden? Sollicitaties uitsluitend schriftelijk: Voorstraat 33, 3247 BV DIRKSLAND OUDDORP Tel. 01878- 1682 ('s avonds); of 01870-2729 (overdag) Havenujeg 39 OUDDORP Gaat er al een lampje bij u branden? Ps. 122:7a Op D.V. 29 januari a.s. is het 25 jaar geleden dat onze geliefde ouders en grootouders en in het huwelijk zijn getreden. Wij hopen dat de Heere hen nog vele jaren voor elkaar en ons wil sparen. Elly en Dave, Piet Annet Jolanda en Jaap Marco U kunt hen feliciteren op D.V. vrijdag 2 februari a.s. vanaf 19.30 uur in 'De Hoeksteen', Ring 17 te Middelharnis. Januari 1990 Rembrandtlaan 12 3241 AK Middelharnis Zo de Heere wil en wij leven hopen onze geliefde ouders en grootouders en op D.V. 26 januari de dag te herdenken dat zij 50 jaar geleden in het huwelijk zijn getreden. Dat zij nog lang voor elkaar en voor ons gespaard mogen blijven is de wens van hun dankbare kin deren en kleinkinderen. Stellendam: J. de Geus L. J. de Geus-van der Wende Marleen en Hans Leo Henny Annette Herkingen: L. P. de Geus M. P. F. de Geus-Melissant Heleen en Wout Francien Wij vieren deze dag in huiselijke kring. Januari 1990 Scharloodijk 15 3249 BA Herkingen Wentel uw weg op den Heere en vertrouw op Hem. Hij zal het maken (Ps. 37:5) Tot onze diepe droefheid, overleed nog vrij onver wacht, zacht en kalm, mijn innig geliefde man, onze lieve onvergetelijke vader, schoonvader en echtgenoot van L. Mans-Hollaar in de ouderdom van 82 jaar. Krabbendijke: L. Mans-Hollaar Ridderkerk: Ina en Hans Theo en Thea Dick Hans Heleen Harriëtte Tilburg: Peter en Wil Dick Anne-Michelle Zoetermeer: T Aren en Emmie Dick Willem-Jan en Erica Els Krabbendijke: Tanja en Adri Mark en Marja Culemborg: Nel en Dick Caroline Pieter 22 januari 1990 J. W. Frisostraat 5, 4413 CA Krabbendijke De begrafenis zal D.V. plaatsvinden zaterdag 27 januari om 11.00 uur op de Algemene Begraaf plaats 'Vrederust' te Middelharnis. Voorafgaand wordt om 10.00 uur de rouwdienst gehouden in de Lukaskapel van 'De Samaritaan' te Sommelsdijk, waarin voorgaat de weleer waarde heer ds. J. de Pater uit Krabbendijke. Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in 'De Samaritaan'. Geen bloemen Bedroefd zijn wij om het heengaan van onze lieve altijd zorgzame opa in de ouderdom van 82 jaar. Ridderkerk: Theo en Thea Dick Hans Heleen Harriëtte Tilburg: Dick Anne-Michelle Zoetermeer: Dick Willem-Jan en Erica Els Krabbendijke: Mark en Marja Culemborg: Caroline Pieter Krabbendijke, 22 januari 1990 Met droefheid geven wij u kennis, dat na een langdurig, doch geduldig gedragen ziekte is heen gegaan onze geliefde vader, schoonvader, groot- en overgrootvader, zwager en oom sinds 14 maart 1971 weduwnaar van Hendrika van Damme op de leeftijd van 89 jaar en 10 maanden. Dirksland: H. J. Polder-Knöps Joh. Polder Vlaardingen: P. J. G. Knöps A. Knöps-v. d. Boom Dirksland: J. G. ïCnöps G. T. M. Knöps-Jordaan Breskens: J. H. van Oostenbrugge-Knöps A. van Oostenbrugge Brielle: E. Schellevis-Knöps A. Schellevis klein- en achterkleinkinderen 3247 AM Dirksland, 24 januari 1990 Oranjelaan 46 Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in 'Onder de Wiek', Ring 57 te Dirksland. De begrafenis, waarbij u wordt uitgenodigd, zal D.V. plaats hebben zaterdag 27 januari 1990 om 14.00 uur op de begraafplaats te Dirksland. Aanvang rouwdienst in 'Onder de Wiek', om 13.30 uur. Heden is van ons heengegaan onze lieve opa op de leeftijd van 89 jaar en 10 maanden. Herman en Ella Richard, Leon Erika en Leendert Heidi, Adrianne Jan en Irene Michel Jacquelien en Bas Marcel Yvonne en Rob Danielle Monique en Richard Jan en Dineke Erika en René Karina en Edward Dirksland, 24 januari 1990 Hedenmorgen 03.30 uur behaagde het de Heere na een langdurig doch geduldig gedragen ziekte, in het Ikazia ziekenhuis te Rotterdam, uit ons midden weg te nemen onze geliefde zorgzame vader, behuwdvader, groot- en overgrootvader, zwager en oom sinds 5 juni 1970 weduwnaar van Elizabeth Tanis in de leeftijd van 86 jaar en 3 maanden. De Heere, Die geen rekenschap geeft van Zijn daden, sterke ons in dit smartelijk verlies. M. Grinwis G. Padmos-Grinwis J. Padmos Kr. Voogd-Grinwis M. Voogd J. Aleman-Grinwis C. Aleman J. Grinwis L. S. Grinwis-Tanis T. Santifort-Grinwis C. Santifort W. Grinwis-Grinwis P. Grinwis klein- en achterkleinkinderen 20 januari 1990 Oudelandseweg 22 3253 LP Ouddorp De begrafenis heeft woensdag 24 januari j.l. plaats gehad op de alg. begraafplaats te Ouddorp. Heden heeft de Heere van ons weggenomen onze lieve zorgzame grootvader en overgrootvader in de leeftijd van 86 jaar. Wij zullen hem nimmer vergeten. Mia Kees Betty en Jan Elza Michelle Marco Krijn en Willemijn Ellie en Henk Kees Gerard Jolanda Margriet en Erik Willy en Kees Liesbeth en Rick Tony Elma Ouddorp, 20 januari 1990 DANKBETUIGING Daar het ons onmogelijk is een ieder persoonlijk te bedanken voor de vele blijken van medeleven aan ons betoond na het overlijden van onze geliefde man, vader en opa echtgenoot van Teuna de Bonte zeggen wij u langs deze weg hartelijk dank. Wij danken dr. Nijhof en dr. Maas. Wij danken ds. Verboom voor de geestelijke begeleiding en de heer P. Mans voor de korrekte verzorging van de begrafenis en de dingen die aan deze voorafgaan. Uit aller naam: T. Kamp-de Bonte Ooltgensplaat, januari 1990 Lindelaan 30 75r 50r 25r Ibberc „Jezus Uw verzoenend sterven, blijft het rustpunt van mijn hart". Heden nam de Heere, na een zorgzaam leven en een liefdevolle verpleging in 'De Samaritaan' te Sommelsdijk van ons weg onze lieve vrouw, moe der en oma in de ouderdom van bijna 77 jaar. Stad aan 't Haringvliet: A. de Bruyn C. de Bruyn A. de Bruyn-van Dijk C. van der Valk-de Bruyn Fl. van der Valk J. de Bruyn L. M- de Bruyn-Huizer Den Bommel: A. de Bruyn P. de Bruyn-Keuvelaar Stad aan 't Haringvliet: J. G. van Dijk-de Bruyn P. C. van Dijk Oud Beyerland: J. M. van Sprang-de Bruyn A C. van Sprang Hellevoetsluis: M. de Ruiter-de Bruyn D. A. de Ruiter Middelharnis: A T. de Bruyn C. P. de Bruyn-Koster en kleinkinderen 24 januari 1990 Verpleeghuis 'De Samaritaan' te Sommelsdijk Correspondentie-adres: A. de Bruyn, Achterdijk 17, 3243 AA Stad aan 't Haringvliet Gelegenheid tot condoleren: zaterdag 27 januari van 18.00 tot 19.30 uur in de rouwkamer van 'De Samaritaan', Kon. Julianaweg 59 te Sommelsdijk en na de begrafenis in 't Anker. De begrafenis zal D.V. plaatsvinden op maandag 29 januari om 14.00 uur op de algemene begraaf plaats te Stad aan 't Haringvliet. Vooraf zal om 13.15 uureen Dienst van Woord en Gebed worden gehouden in de Gereformeerde Kerk te Stad aan 't Haringvliet. Geen bloemen snelle leveringstijden jarenlange ervaring v\/aarborgt deskundig advies en kwaliteit Ook voor het restaureren van oude monumenten. Lid Alg. Bond van Natuursteenbedrijven. Verstrekt op verzoek via deze organisatie een gewaarmerkt garantiecertificaat. Onze afscheidsreceptie is achter de rug. In de twee-eenheid dokter-patiënt waren toen vooral de patiënten aan het woord. Wij wisten dat dit op komst was en waren berekend op helangsteüing en bloemen, maar dat het zo druk zou worden dat sommigen niet konden binnenkomen, dat er zoveel bloemen en geschenken kwamen en zoveel brieven - zo'n inzet van het afscheidscomité en van 'Melishof - dat alles heeft ons bijna overwel digd. En dan nog het grote afscheidscadeau! U hoort nog van de reis. Er waren brieven en reakties van oude mensen die zelf niet konden komen, sommige diep ontroerend, van oud-patiënten elders, van patiënten uit de weekenddienst, teveel om allemaal te beantwoorden. Voor alles heel, heel hartelijk dank! Wij kunnen terugzien op een prachtig afscheid. Het diepst voldaan ben ik omdat gebleken is dat het ideaalbeeld waarmee ik begonnen en geëindigd ben - de huisarts die in het centrum van de gezondheids zorg staat, maar vooral die echt lééft in de gezinnen en in de harten van de patiënten - een klein beetje overeenkomt met de werkelijkheid. Met leedwezen geven wij kennis van het overlij den van de heer A. BOTH oud-voorzitter Wbv. 'Samenwerking' te Oude Tonge Wij wensen familie en nabestaanden sterkte. Namens het bestuur, het commissiariaat en medewerkers Wbv. 'Samenwerking' H. Stuurman, voorzitter. J. van Renswoude, sekretaris. Oude Tonge, 23 januari 1990 DANKBETUIGING Voor het medeleven dat u hebt betoond tijdens de ziekte en na het overlijden van onze schoonzuster en tante ALBERTINE CONSTANCE CHRISTINE WORREL weduwe van Johan Christiaan Osseweijer betuigen wij u onze welgemeende dank. Uit aller naam: J. Osseweijer Oude Tonge, januari 1990 DANKBETUIGING Door de overweldigende belangstelling bij ons afscheid op woensdag 17 januari j.l. is het ons onmogelijk iedereen persoonlijk te bedanken. Daarom langs deze weg onze hartelijke dank voor de vele goede wensen, bloemen, cadeaus enz. U heeft ons een geweldig afscheid en een onvergetelijke avond bezorgd. W. Bosland-de Bonte C. J. Smit TE KOOP 2 klav. -I- ped. Eminent 510 de luxe Prijs n.o.t.k. Tel. (01820) 1 89 33 GEVRAAGD 12-16 uur per week. Ervaring gewenst. Plony Tanis, ujerkzaom bij drukkerij Gebr. ds UJqqI, brengt graag de voor u mee, ujoarin u thuis uoi gelegenheidsdrukujerk kunt uitzoeken. Even bellen en u hebt het snel in huis. Het modellenboek van G€600RT€KFIfiRTJ€S is alüjd aanuiezig. U kunt het halen op

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1990 | | pagina 4