Reklame! Reklame! :DE VISSER: de gehele dag gesloten Uw warme bakker Citroen 2 CV 6 Special TE KOOP gebruikte auto's S. B. Admiraal Jacobus Jan JACOBA KIEVIT JACOBA KIEVIT JACOBA DE BONTE-KIEVIT KATJA VAN NIMWEGEN op de leeftijd van 21 jaar. KRIJNA HUIBERDINA VREESWIJK KRIJNA HUIBERDINA GRINWIS-VREESWIJK KRIJNA HUIBERDINA VREESWIJK KRIJNA HUIBERDINA VREESWIJK K. H. GRINWIS-VREESWIJK TEUNIS VAN DER BOK PIETER VAN DER VLIET echtgenoot van J. M. Bakelaar PIETER VAN DER VLIET echtgenoot van J. M. Bakelaar op de leeftijd van 55 jaar. Come K. H. GRINWIS-VREESWIJK fam. M. Grinwis en Zn. Dijkstelweg 28, OUDDORP ################9 Vrijdag en zaterdag: 6 KRENTEBOLLEN halen en maar 5 bctaleil MOORKOPPEN van 1,50 voor J 1.25 J Heerlijke ROOMBOTERCAKE ^- 0 ^Iedere dag verse: Appelflappen Amandelbroodjes Saucijzen enz. Broodjes KrenteboUen Worstebroodjes Bolussen enz. WOUTER JAN WESTHOEVE weduwnaar van Arjaantje Westhoeve-Klijn WOUTER JAN WESTHOEVE JAN MARINUS PEEKSTOK K. H. GRINWIS-VREESWIJK Krijna Huiberdina Grinwis-Vreeswijk t GOEDEREEDE Ophalen oud papier Stad aan 't Haringvliet GESLAAGD - Mej. Anjo Wagner (25) is geslaagd aan de Landbouwuniver siteit te Wageningen, afd. Kultuurtechniek. Ze heeft haar stagepraktijk doorlo pen in Montana (USA). Autobedrijf VRIJDAG 26 JANUARI 1990 ,EILANDEN NIEUWS" Bladz. 3 FAMILIEBERICHTEN Klein en mooi is dit jonge leven, dat God aan ons heeft gegeven. Hij heeft door Zijn behoud, een zoon aan ons toevertrouwd. Wij Zijn dankbaar en blij met de geboorte van onze zoon Wij noemen hem Co Karel en Annette Wisse-Goedegebuure 22 januari 1990 Pr. Bernhardstraat 18 3251 XJ Stellendam Hedennacht nam de Heere tot onze diepe droef heid, na een liefdevolle verzorging in 'Ebbe en Vloed' van ons, onze lieve zorgzame moeder, groot-, overgroot- en bet-overgrootmoeder weduwe van Arij de Bonte in de ouderdom van bijna 97 jaar. Bushkill (V.S.): M. Fun-de Bonte I. Fun Ooltgensplaat: G. W. Kammeraad-de Bonte klein-, achterklein- en achter-achterkleinkinderen Oude Tonge, 23 januari 1990 Correspondentie-adres: Kastanjestraat 10, 3257 XD Ooltgensplaat De begrafenis heeft plaats gehad vrijdag 26 januari om 11.00 uur op de algemene begraaf plaats te Ooltgensplaat. Na een liefdevolle verzorging in 'Ebbe en Vloed' nam de Heere onze lieve oma tot Zich weduwe van Arij de Bonte in de ouderdom van bijna 97 jaar. Coby en Gerrit Arij en Joke Lenie en Gerard Aad en Lenie Ria en Wim Jan en Willie Gera en Jan Mien en achterkleinkinderen Ooltgensplaat, 23 januari 1990 Hedennacht overleed onze lieve oma op de leeftijd van bijna 97 jaar. Wij zullen haar hartelijke belangstelling voor ons allen nimmer vergeten. Sliedrecht: Betsy en Leen v. d. Maden-Vermaat Zandvoort: Coby en Joop Goedegebuure-Vermaat en achter-achterkleinkinderen 23 januari 1990 Wij delen u met verslagenheid mee dat de Heere uit dit leven heeft weggenomen, de heer PIETER PEEMAN D.zn. Gedurende een periode van 13 jaren heeft hij zich ingezet voor het christelijk lager onderwijs in de funktie van voorzitter van de Groen van Prinste- rerschool te Middelhamis. Wij houden zijn inzet voor het onderwijs in dankbare herinnering. Bestuur, directie en personeel van de Groen van Prinstererschool Middelhamis, 21 januari 1990 Met grote droefheid geven wij u kennis van het overiijden van onze kleindochter en nichtje Sommelsdijk: Oma J. van Nimwegen-Slui Sommelsdijk: M. W. Joppe-van Nimwegen F. D.Joppe Nieuwe Tonge: J. J. Hanenberg- van Nimwegen C. W. Hanenberg Leek: C. M. van 't Hof- van Nimwegen P. van 't Hof Sommelsdijk: M. Hoogzand-van Nimwegen D. Hoogzand Sommelsdijk; J. van Nimwegen C. J. van Nimwegen- van der Waal Ouddorp: J. Visser-van Nimwegen W. Visser Sommelsdijk: L. van Nimwegen M. M. van Nimwegen- Leidelmeijer neven en nichten De begrafenis heeft plaats gehad op woensdag 24 januari 1990 te Sommelsdijk. Sommelsdijk, 19 januari 1990 Met droefheid geven wij u kennis dat de Heere na een korte, ernstige ziekte van ons heeft weggeno men mijn innig geliefde vrouw, onze zorgzame moeder, schoonmoeder en lieve oma, mijn doch ter, schoondochter, zuster, onze schoonzuster en tante echtgenote van Poulus Grinvris in de leeftijd van 49 jaar en 7 maanden. Sterke de Heere ons in dit zware verlies. P. Grinwis K. C. Grinwis J. M. Grinwis-Aleman Karine Marjan C. A. Grinwis A. K. Grinwis C. A. Bechtum Familie Vreeswijk Familie Grinwis 25 januari 1990 Julianaweg 25 3253 BL Ouddorp Gelegenheid tot condoleren vrijdag en zaterdag van 15.00 tot 17.00 uur en van 19.00 tot 21.00 uur in verenigingsgebouw 'Eben Haëzer', Preekhillaan 3 te Ouddorp. Geen bloemen Maandag 29 januari D.V. zal er een rouwdienst worden gehouden in bovengenoemd verenigings gebouw, aanvang 14.45 uur, waarna aansluitend de begrafenis zal plaats hebben op de algemene begraafplaats aan de Dorpsweg te Ouddorp, omstreeks 15.45 uur. Na afloop van de begrafenis is er alsnog gelegen heid de familie te condoleren in 'Eben Haëzer'. Zij die geen rouwbrief hebben ontvangen, kun nen deze advertentie als zodanig beschouwen. Heden heeft de Heere na een korte, ernstige ziekte van ons weggenomen onze lieve oma in de leeftijd van 49 jaar en 7 maanden. Sterke de Heere opa in dit zware verlies. Karine Marjan Ouddorp, 25 januari 1990 „Gelijk het gras is ons kortstondig leven". (Psalm 103) Met droefheid geven wij u kennis dat de Heere na een korte, ernstige ziekte van ons heeft weggeno men, mijn innig geliefde dochter en zuster echtgenote van Poulus Grinwis in de leeftijd van 49 jaar en 7 maanden. Nieuwe Tonge: A. K. Vreeswijk-Kievit Ouddorp: H. A. Vreeswijk Nieuwe Tonge, 25 januari 1990 Tot onze droefheid heeft de Heere na een korte, ernstige ziekte uit ons midden weggenomen mijn geliefde schoondochter en onze schoonzuster echtgenote van Poulus Grinwis in de leeftijd van 49 jaar en 7 maanden. Sterke de Heere Pouw en kinderen in dit zo zware verlies. J. J. Grinwis-Meijer C. Grinwis-Grinwis W. Pikaart-Grinwis A. Grinwis C. W. Pikaart M. Grinwis A. Westdijk-Grinwis K. Grinwis-Grinwis G. Westdijk P. Grinwis K. Speriing-Grinwis C. Grinwis-Grinwis H. Sperling M. Klepper-Grinwis W. Grinwis J- Klepper A. C. Grinwis-Santifort K. Grinwis W. Grinwis-de Ronde Ouddorp, 25 januari 1990 Met leedwezen geef ik kennis, dat de Heere, na een ernstige ziekte, uit dit leven heeft weg genomen in de leeftijd van 49 jaar. Haar hartelijk medeleven en haar goede zorgen zal ik in dankbare herinnering houden. De Heere sterke haar man, kinderen en kleinkin deren in dit zwaar verlies. IJ. Nelis Sommelsdijk, 25 januari 1990 Oudelandsedijk 73 DANKBETUIGING De wijze waarop wij uw steun mochten ontvan gen na het grote verlies van onze geliefde vader en opa, de heer heeft ons diep getroffen. De vele kaarten en brieven met uw hartelijk medeleven, de bezoeken en uw aanwezigheid bij de rouwdienst en begrafenis hebben ons erg goed gedaan. Onze oprechte dank. Fam. E. A. van der Bok Ouddorp, januari 1990 „Maar de Heer zal uitkomst geven" (Psalm 42:5) Met verslagenheid geven wij u kennis, dat mid den uit het leven, geheel onverwacht van ons is weggenomen, mijn lieve man, der kinderen zorg zame vader, broer, zwager en oom op de leeftijd van 55 jaar. J. M. V. d. Vliet-Bakelaar Margot en John Rinus en Anne-Marie 3248 AT MeUssant, 25 januari 1990 Marijkelaan 20 Gelegenheid tot condoleren maandag van 19.00 tot 21.00 uur in het rouwcentrum. Nieuweweg 2, Melissant en dinsdag van 13.45 tot 14.15 uur in de zaal van de Geref Kerk, Nieuweweg 11, Melis sant. De Dienst van Woord en gebed, waarbij u wordt uitgenodigd, zal D.V. worden gehouden op dins dag 30 januari 1990 om 14.30 uur in de Geref kerk te Melissant, waarna aansluitend de begrafenis zal plaats hebben op de begraafplaats te Melis sant. Hierbij geven wij kennis dat zeer onverwacht van ons is weggenomen onze lieve schoonzoon, zwa ger en oom PIETER VAN DER VLIET echtgenoot van J. M. Bakelaar in de leeftijd van 55 jaar. De fijne herinneringen aan hem zullen altijd in onze harten blijven voortbestaan. Achthuizen: L. Bakelaar Oude Tonge: I. L. Bakelaar S. Bakelaar-Zielstra Achthuizen: Melis sant: Al. A. Bakelaar M. C. Bakelaar-Leijdens S. D. Melissant L. A. Melissant-Bakelaar neven en nichten 1 Melissant, 25 januari 1990 1 Hierbij geven wij kennis dat geheel plotseling van ons is weggenomen onze zeer lieve en behulp zame broer, zwager en oom Melissant: A. van der Vliet J. van der Vliet-Snijder A. de Jongh I. de Jongh-van der Vliet Melissant, 25 januari 1990 1 Tot onze droefheid heeft de Heere na een korte, 1 1 ernstige ziekte uit ons midden weggenomen onze 1 1 geliefde tante en oud-tante KRIJNA HUIBERDINA VREESWIJK echtgenote van Poulus Grinwis in de leeftijd van 49 jaar en 7 maanden. Sterke de Heere oom Pouw en kinderen in dit zo zware verlies. Kees en Mineke Marja Nelie Teunis Jannie en Cees Janske Willem, Coraé Krijn Annelies Wim René Harry Cor Wilma Aat Elsbeth Plonie en Eef Anja Rianne, Gerard Peter Jeanet en Bert Gerda Karin Bea en Jaap Janneke Claudia, Teunis Wilma Krijn en Arja Kriinie Kees en Ineke Jan Krijn en Lia Christina Dineke en René Koenraad Peter Krijn Knjn Johan Hannie en Eef Anja Janet Wim Thea Anneke Willie Gerrit Eef Martijn Poulus Niels Ouddorp, 25 januari 1990 Geschokt deelt het bestuur van de Diabetes Ver eniging Nederland, afd. Goeree-Overflakkee mede, dat voor ons onverwacht is overleden, ons geacht lid, mevr. Vol toewijding heeft zij vele jaren de belangen als verkooppunt van injektie-materiaal voor onze afdeling behartigd. Sterke de Heere haar man, kinderen en verdere familie in dit zware verlies. Namens het bestuur: C. Keizer, wnd. voorzitter. P. J. V. d. Sluijs-van Zanten, 25 januari 1990 secretaresse. A.S. maandag zijn wij i.v.m. sterfgeval van mevr. GRINWIS-VREESWIJK verschillende smakenT 1..^^ npr 100 ar SOMMELSDIJK (01870) 33 30 DIRKSLAND ZIERIKZEE (01877) 14 17 (01110) 1 62 64 0 Bedroefd delen wij u mede dat in de leeftijd van 84 jaar is overleden onze vader, schoonvader en opa Ouddorp: A. Tanis-Westhoeve Arie en Jolanda Stellendam: P. Driessen-Westhoeve A. P. Driessen Arie Marjan en Leo Ouddorp: J. Vlietland-Westhoeve M. J. Vlietland Wim en Miranda Wouter Jan Ouddorp, 24 januari 1990 Vliedberglaan 22 Correspondentie-adres: M. J. Vlietland, Alexanderstraat 10, 3253 BA Ouddorp Gelegenheid tot condoleren zaterdag van 15.30 tot 16.30 uur en van 19.00 tot 20.00 uur in de aula van 'de Vliedberg', Hoge Pad 2 (ingang t.o. parkeerplaats). Geen bloemen Maandag 29 januari zal er een rouwdienst wor den gehouden in de kerkzaal van 'de Vliedberg', aanvang 13.00 uur, waarna aansluitend de begra fenis zal plaats hebben op de algemene begraaf plaats te Ouddorp, omstreeks 14.00 uur. Na afloop van de begrafenis is er alsnog gelegen heid de familie te condoleren in 'de Vliedberg'. Zij die geen rouwbrief hebben ontvangen, kun nen deze advertentie als zodanig beschouwen. Met droefheid geven wij u kennis dat de Heere van ons heeft weggenomen onze zwager en oom weduwnaar van Arjaantje Klijn J. Klijn L. Klijn-van Seters Joh. Verhage-Klijn P. Verhage neven en nichten Ouddorp, 24 januari 1990 DANKBETUIGING Voor de vele blijken van belangstelling en mede leven ondervonden na het overlijden van onze geliefde man, zoon, broer, zwager en oom zeggen wij u langs deze weg hartelijk dank. familie Peekstok Sommelsdijk, januari 1990 Bedroefd delen wij u mede dat na een kort, ernstig ziekbed is overleden onze geliefde buurvrouw, mevr. De Heere, Die alleen kan troosten, sterke haar man en kinderen in dit voor hen zo zwaar verlies. Fam. E. A. v. d. Bok Fam. E. de Jong Fam. W. van 't Geloof Fam. T. Tanis Fam. M. Grinwis Fam. Joh. Westhoeve Fam. Jac. Tanis Ouddorp, 25 januari 1990 Heden overleed echtgenote van onze medewerker F. Grinwis in de leeftijd van 49 jaar en 7 maanden. Wij wensen Pou, kinderen en verdere familie in deze zware weg de ondersteunende nabijheid des Heeren toe. Service Super Voogd familie Voogd familie Grinwis en verdere medewerkers Ouddorp, 25 januari 1990 Hartelijk dank voor de belangstelling en de vele kaarten en t kado's die ik heb mo- gen ontvangen tij- j dens mijn verblijf in het ziekenhuis en bij mijn thuiskomst. 't In het bijzonder wil i ik het verplegend per- t soneel van het Van l Weel-Bethesda Zie- kenhuis en dokter Maas, hartelijk dank- ^i zeggen voor de goe- de verzorging. Tanja van Gurp Burg. Sterkstraat 24 Stad a.h. Haringvliet DANKBETUIGING j Hiermede willen wij -i allen hartelijk bedan ken voor de vele feli citaties en attenties t.g.v. ons 65-jarig hu welijk. fam. J. Hansen- Middelbos Sommelsdijk, januari 1990 Door medewerkers van de Kon. Fanfare 'Apollo' wordt morgen, zaterdag, weer oud papier opgehaald in Goedereede, de Oostdijk en Goeree-Havenhoofd. TE KOOP bj. 1985; kleur blauw Prijs n.o.t.k. Tel. (01875) 12 78 V.W. GOLF C Diesel rood, 1986 V.W. GOLF C Diesel zwart, 1985 V.W. JETTA C Diesel zilver, 1985 V.W. POLO, nieuw model, blauw, 1982 FIAT UNO 45 1983 MITSUBISHI GALANT GLX uitv. APK jan. 1991 antraciet, eind 1980 Nieuwe Tonge Tel. 01875-1491/1951

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1990 | | pagina 3