CvoBOOM KATER bouwland Ophalen kerstbomen IS. Admiraal TIPS voor een goed diner WICO VERMIST Gemeente Dirksland Voordeelprijzen tot 1 januari vakantiehuisje fam. G. van As f Lage Veldweg 20 te Lunteren f I t GEREEDSCHAPPEN verlichtingsartikelen S OCCASIONS met garantie I I I I I I FAMILIEBERICHTEN Gerthilde Hendrik Willem Tevens wensen wij u een voorspoedig 1990 toe. Sophie P. van den Tol J. van den Tol-Fluit Krijn enjanny Breen De stove 32, 3252 CB Goedereede f maken u bekend dat zij gaan verhuizen op D.V. 28 dec. 1989 f. Ons nieuwe adres wordt: f Postadres: Postbus 3,6740 AA Lunteren l .5 Tevens wensen wij u een voorspoedig 1990 f. Arda v. d. Velde Wim Kooijman Jan Voortman Ineke Paasse Rianne van Spronsen Henk-Jan Wissink l JACOB MOLESTEEG J.zn. echtgenoot van Martijntje Cornelia Zandburg JACOB MOLESTEEG J. MOLESTEEG ARIE VERWEIJ breedstralers zaklampen afbakeningslampen looplampen JACOB ROZENBEEK JACOB ROZENBEEK JACOB GROENENDIJK echtgenoot van Adriaantje Polder op de leeftijd van 63 jaar. JACOB GROENENDIJK C.zn. verzorging van: grafmonumenten Bel voor vrijblijvende informatie tel. 01875-2198 KLINKERLANDSEWEG 13 3244 BD NIEUWE TONGE gebruikte meubelen Zwart met witte Een perceel Het gemeentebestuur van Dirksland Tevens wensen wij u een gezond en tevreden 1990 I NIEUWE TONGE, teh (01875) 14 91 19 51 Op de Veluwe bij particulier, prachtig Tevens wensen wij alle vrienden en bekenden op Goeree-Overflakkee een voorspoedig 1990. Er groeide iets verborgen onzichtbaar en klein Ons vierde kindje waar we God heel dankbaar voor zijn. Met grote blijdschap geven wij kennis van de geboorte van ons dochtertje en zusje Gert en Krijntje Mastenbroek Léon Ankie Karin 26 december 1989 Diependorst 158 3253 VC Ouddorp Met vreugde en dankbaarheid geven wij u kennis van de geboorte van onze zoon en broertje Wij noemen hem Henk Dick en Coby Braber Dianne en Astrid 27 december 1989 Geuzenpad 20, 3252 AK Goedereede Tel. 01879-2986 Kraambezoek graag binnen 14 dagen. Met grote blijdschap geven wij kennis van de geboorte van onze dochter j) G. J. Dogterom P. H. M. Cremers 24 december 1989 Voorstraat 17 3245 BG Sommelsdijk Met dank aan God delen wij u mede dat op D.V. 9 januari 1990 onze ouders en de dag hopen te herdenken dat zij 60 jaar geleden in het huwelijk traden. Hun dankbare kinderen, klein- en achterkleinkinderen: J. E. Zeedijk-van den Tol C. J. Zeedijk Esther en Christine F. van den Tol A. van den Tol-van der Veer Mieke en Cor Wout Loes en Gerhard J. van den Tol J. E. van den Tol-Ohlsen Jacolien en Cor Elsbeth en Robert Ted en Peter Peter A. L. B. Vroegindewei- van den Tol K. Vroegindewei Erwin en Suzan Mirjam J. P. Struik-van den Tol F. C. Struik Anke en Gerard-Jan Pieter-Floor Willem-Jan Sandria Arco Als u onze ouders op deze dag wilt feliciteren dan krijgt u daartoe de gelegenheid van 19.00 tot 21.00 uur in de recreatiezaal van 'Vroonlande', Staak- weg 5 te Dirksland. Januari 1990 Staakweg 119, 3247 BV Dirksland, Mede namens onze kinderen en kleinkinderen zeggen wij u allen heel hartelijk dank voor de vele kaarten, bloemen, cadeaus en attenties die wij op ons 40-jarig huwelijk mochten ontvangen. Het was voor ons een onvergetelijke dag. Tevens wensen wij familie, vrienden en bekenden een voorspoedig 1990. T. Lodder K. Lodder-Pijl Hofdijksweg 13 Ouddorp Wij zijn verloofd: en 23 december 1989 Irenelaan 7, 3249 AG Dirksland Tuinstraat 40, 3249 CC Dirksland Wij zijn verloofd op 26 december 1989 en Ouddorp Middelharnis Wij zijn verloofd 26 december 1989 en Rembrandtlaan 8, 3241 AK Middelharnis l Terbekeweg 69, 8081 KZ Elburg Moe gestreden nam de Heere uit ons midden weg, onze zorgzame man, vader, schoonvader, groot vader, broer, zwager, oom en vriend in de leeftijd van 61 jaar. De Heere, Die geen rekenschap geeft van Zijn daden, sterke ons in dit zo zwaar verlies. Ons van uw deelneming overtuigd houdende. Ouddorp: M. C. Molesteeg-Zandburg G. J. Dingenouts-Molesteeg M. C. Dingenouts Martijn Gertjan Jaap Stellendam: P. J. Oost-Molesteeg L. Oost Diana Martine Pieter Ouddorp: Tj. J. Molesteeg J. M. Molesteeg J. J. N. J. Molesteeg 24 december 1989 Dorpsweg 78 3253 AH Ouddorp De begrafenis heeft heden vrijdag 29 december plaats gehad op de algemene begraafplaats te Ouddorp. Heden nam de Heere tot onze droefheid, na een geduldig, doch smartelijk lijden uit ons midden weg, onze geliefde oom en oud-oom echtgenoot van Martijntje Cornelia Zandburg in de leeftijd van 61 jaar. Sterke de Heere zijn vrouw en kinderen in dit smartvolle verlies. J. van Koppen-Grinwis Chr. van Koppen N. M. Tanis-Grinwis J. Tanis P. Grinwis W. Grinwis-Grinwis achtemeven en -nichten Ouddorp, 24 december 1989 Met verslagenheid hebben wij kennis genomen van het overlijden van de heer Wij wensen zijn vrouw en kinderen alle kracht toe dit verlies te dragen. Fam. J. Witte Fam. W. J. van Mourik Fam. C. Lokker Dhr. C. Bosland Fam. J. Koese Fam. M. J. Koese Ouddorp, december 1989 Heden nam de Heere, tot onze diepe droefheid plotseling uit ons midden weg, onze geliefde broer, zwager en oom op de leeftijd van ruim 57 jaar. Herkingen: J. Verweij A G. Verweij-Otte Rotterdam: P. C. Verweij-Kuijntjes Katwijk aan Zee: W. J. van Brussel-Verweij A. B. van Brussel neven en nichten 25 december 1989 Groene Zoom 35, 3245 CH Sommelsdijk De begrafenis heeft plaats gehad op vrijdag 29 december om 14.00 uur op de algemene begraaf plaats te Sommelsdijk. KORTEWEEG JE 63 DIRKSLAND TEL. 01877-3355 halogeen Heden behaagde het de Heere tot onze diepe droefheid uit ons midden weg te nemen mijn geliefde man, onze broer, zwager, oom en neef echtgenoot van Jannetje Grinwis in de leeftijd van 78 jaar. J. Rozenbeek-Grinwis Familie Rozenheek en verdere familie 27 december 1989 Koolweg 35 3253 LH Ouddorp Gelegenheid tot condoleren vrijdag van 15.30 tot 16.30 uur en van 19.00 tot 20.30 uur in het her vormd verenigingsgebouw 'Eben Haëzer', Preek- hillaan 3 te Ouddorp. Geen bloemen Zaterdag 30 december D.V. zal er een rouwdienst worden gehouden in verenigingsgebouw 'Eben Haëzer', aanvang 13.30 uur, waarna aansluitend de begrafenis zal plaats hebben op de algemene begraafplaats aan de Dorpsweg omstreeks 14.30 uur. Na afloop van de begrafenis is er alsnog gelegen heid de familie te condoleren in 'Eben Haëzer'. Diep bedroefd geven wij u kennis dat God nog onverwacht maar op Zijn tijd en wijze uit ons midden heeft weggenomen onze zeer geliefde en zorgzame broer en oom echtgenoot van Jansje Grinwis op de leeftijd van 78 jaar. Wij wensen zijn echtgenote, onze schoonzuster en tante, en de naaste familie veel sterkte om dit smartelijke verlies in Gods kracht te mogen dragen. Familie Rozenheek Sommelsdijk 27 december 1989 Leerdam Na een arbeidzaam en liefdevol leven voor een ieder waarvoor hij zich verantwoordelijk voelde, heeft de Heere, na een langdurig geduldig gedra gen lijden, zacht en kalm van ons weggenomen, mijn innig geliefde man, onze lieve vader, schoonvader en opa, schoonzoon, broer, zwager en oom Sommelsdijk: A. Groenendijk-Polder P. J. Rentes-Groenendijk F. Rentes Kerkwerve: G. C. Groenendijk P. M. Groenendijk-den Boer Sommelsdijk: C. Groenendijk M. Groenendijk-Hokke en kleinkinderen 22 december 1989 Azaleastraat 1, 3245 CB Sommelsdijk De begrafenis heeft plaats gehad op woensdag 27 december om 11.00 uur op de algemene begraaf plaats te Sommelsdijk. Diep bedroefd geven wij u kennis dat de Heere na een ernstige doch zeer geduldig gedragen ziekte na een liefdevolle verpleging in 'de Samaritaan' van ons heeft weggenomen onze geliefde broer, zwager en oom echtgenoot van Adriaantje Polder in de leeftijd van 63 jaar. Sterke de Heere ons in dit zeef zware verlies. Middelharnis: L. Verhage-Groenendijk D. Verhage Middelharnis: A. v. d. Velde-Groenendijk Sommelsdijk: W. Groenendijk A. Groenendijk-Struijk 22 december 1989 Met verslagenheid hebben wij kennis genomen van het overlijden van onze oud-voorzitter, dhr. JAC. GROENENDIJK in de leeftijd van 63 jaar. Wij verliezen in hem een zeer gewaardeerde vriend, zijn inzet zal ons altijd bij blijven. Wij wensen zijn familie alle kracht toe dit verlies te kunnen dragen. Het bestuur en de leden van de Tuinbouwvereniging 'Goeree Overflakkee' Oude Tonge, 23 december 1989 snelle leveringstijden jarenlange ervaring waarborgt deskundig advies en kwaliteit Ook voor het restaureren van oude monumenten. Lid Alg. Bond van Natuursteenbedrijven. Verstrekt op verzoek via deze organisatie een gewaarmerkt garantiecertificaat. Eiiornu' keuze in: Sterk wis.sclend assortiment. Gelvuikte nieulyelen Weststraat 34 NIKUWERKLRK (Schouwen-Duiveland) 01114-1373, b.g.g. 1268 '.V middüg.s geopciul: 's niaanduifs i;e.stoien: 's zaïerdufi^s de hele dag geopend: vrijdag koopavond. Roepnaam DROPPIE Omgev. Goedereede-Havenhoofd Tel. (01879) 31 02 TE KOOP ten oosten van de Langedijk te Ouddorp Groot: 47A en 70CA Inl. tel. (01878) 24 76 Het gemeentebestuur van Dirksland stelt de bevolking in de gele genheid kerstbomen aan te bieden op 3 januari 1990. Op die dag kan de kerstboom naast de minikontainer gelegd worden. Deze kerstbomen zullen dan door de vrachtwagen van gemeentewerken worden opgehaald. Ds. A. Bregman VERLOREN EN GEVONDEN.ƒ24,90 n. van der Groe TOETSSTEEN VAN DE WARE EN VALSE GENADE.ƒ72,50 Ds. J. Koster TEERKOST OP DE WEG.ƒ29,90 Ds. C. Wisse GELEID DOOR ZIJN RAAD25,00 Sj. van Duinen MIJN FLINKE MARINDA6,95 E. Ewert MAAR EEN KEER PER JAAR5,95 S. M. van de Galiën HOLLANDSE JONGENS IN HET VERZET.ƒ24,90 J. van Gent-van 't Zelfde WAT DOET ART?5,95 Jac. Overeem MOEDERS BIJBEL14,90 JoIj. G. Veenhof DE PARACHUTISTEN VALLEN AANf 19,90 mor elk goed boek J V.W. JETTA CL 2 drs. LPG ....blauw M 1985 ƒ10.750,- V.W. GOLF CLD 5 drsrood 1986 ƒ15.500,- 4 pers.; f 300- per week Zondag in ere houdend. Tel. (05762) 17 49 Doe met het flamberen het licht uit dan ziet u hoe de vlammetjes flikkeren. Houd eiergerechten nooit warm, daar worden ze taai en onsmakelijk van. Denk er bij uw keuze van het nagerecht aan dat deze moet kontrasteren met de hoofdschotel. Droge witte wijnen mogen hooguit een uur voor het diner in de koelkast ge zet worden. Rozijnen en andere vruch ten zullen minder zakken als u ze even door de bloem heeft gerold. Abrikozen, perziken, toma ten e.a. stevige vruchten pelt u makkelijker als u ze even in heet water heeft gedompeld. Steek de vleesvork bij het voorsnijden niet in het vlees maar houdt hem met de bolle kant op het vlees en gebruik een goed scherp mes. Wild vlees moet goed be storven zijn dan is het mals en komt de wild- smaak het beste tot zijn recht. Koop daarom wild bij een betrouwbare poe lier. Sauzen in pakjes of blik kunnen door toevoeging van wijn, sherry, room, eierdooier of wat kruiden een eigen karakter krij gen.

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1989 | | pagina 4