3Fnt0Üit0f n uit 1989 Koninginnedag 1989 kreeg wat Goedereede betreft een heel bijzonder accent omdat de Koningin het stadje met een bezoek vereerde. Het werd er een waar volksfeest dat vele duizenden naar Goedereede heeft getrokken. De Witte brug in Dirksland, we zijn 'm al bijna vergeten. Het vonnis werd dit jaar over het brugje voltrokken terwijl meerderen het karakteristieke brugje graag hadden behouden. Naarmate eenjaar vordert groeit in onze foto-la de voorraad foto's die het eerder gebrachte nieuws hebben ondersteund. We deden er - ter afsluiting van 1989 - weereen greep in en stelden bijgaande collage samen. Er waren hoogte- en diepte punten in het voorbije jaar al zijn die laatsten meer in woorden-, dan in foto's ver vat. Het jaar 1989 zal de Goeree-Overflakkeese geschiedenis ingaan als het jaar waarin tal van jeugdige verkeersslachtoffers te betreuren waren. In Sommelsdijk waren we er in de loop van het jaar getuigt vuu dat er van een daadwerkelijke toenadering sprake was tussen weth. L. Kievit en mevr. van Eck-Knape, dan wel de PvdA en de CDA fraktie in de gemeenteraad. Voor de rest van 't jaar hebben we daar overigens niet veel meer van gemerkt. De installatie - door Gedeputeerde mevr. Günther - van het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband op Goeree-Overflakkee. Burg. van Velzen begeleidt mevr. Sleurink, burgemeester van Middelhamis, naar haar voorzittersplaats. In Oude Tonge deelde Min. Nijpels handtekeningen uit toen hij daar een milieu-aktie startte. Zomaar wat spelevarende kindertjes in de haven van Ooltgensplaat; wellicht de hoop voor onze, nog immer zeevarende, natie. In juli bestond de Haringvlietbrug 25 jaar en met o.a. deze foto, van het echtpaar P. D. Sieling en Min. Aartsen zagen we op de opening van de brug terug. In oktober werd te Den Bommel de nieuwe rioolwater zuiveringsinstallatie in gebruik genomen. Ook het afvalwater uit Stad wordt er gezuiverd. Speldag in Nieuwe Tonge, voor de jeugd. De brandweerattrakties vonden heel wat aftrek. 'immmm

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1989 | | pagina 26