C. NATTE KAAS W. MOURIK welke gehouden zal worden op woensdag 3 januari 1990 Langevs^eg 54, MIDDELHARNIS IEDEREEN IS HARTELIJK WELKOM! u Middelharnis OVER DE SCHREEF leerling-verpleegkundigen Van Weel-Bethesda Ziekenhuis J. P. DEN BRABER A. DE VOS ZN. op ons hoofdkantoor van 19.30-21.30 uur AKTIEF VAN BEGIN TOT EIND drukkerij s# kranse bv Dirksland (Goeree-Overflakkee) JAAP EN SUZAN VAN DRONGELEN Fa. A. Bakelaar Zn. Fa. VAN DER WELLE - VAN DRONGELEN J. C. VAN REE Zoon IRHÏ K» Tuincentrum Thunhergia Fa. H. H. Landheer Zoon Fa. J. M. van Reijen Zn. Firma J. van Drongelen en Zn. Fam. A. J. A. Leijdens-Kroon ini.: CeesenJannievanderMast VRIJDAG 29 DECEMBER 1989 „EILANDEN NIEUWS' ZESDE BLAD V. Wij wensen U een gezond 1990 toe Prins Bernhardstraat 17 Ooltgensplaat Levensmiddelen - Drogisterij Meidoornstraat 20 - Ooltgensplaat - Tel. 1341 2 RAMA voor 1.98 Onze beste wensen aan familie, vrienden en clientèle. Transportbedrijf Prima materiaal en direct te ontbieden Langstraat 40 Post Achthuizen Tel. 01873 - 1565 en 01873 - 1394 1 januari 1990 m.h.g. Molenaar - Graan- en Veevoerhandel Machinale maalderij Molendijk 97 - Tel. 1229 - Ooltgensplaat 1 januari 1990 m.h.g, ACHTHUIZEN, telefoon (01873) 13 02 Granen, Kunstmeststoffen Aardolieprodukten, Veevoeders Gelukkig nieuwjaar Aannemersbedrijf Voorstraat 35 3257 BC Tel. 01873 - 1568 OOLTGENSPLAAT 2606 Voorspoedig 1990 Textiel - Complete Woninginrichting Molendijk 15 Kerksingel 6 Voorstraat 25 Tel. 01873 - 1647 Tel. 1437 Tel. 1437 OOLTGENSPLAAT Bij de wisseling des jaars al onze clientèle, vrienden en bekenden een voorspoedig 1990 toegewenst. Attent-Levensmiddelenbedrijf wenst familie, clientèle en vrienden een gelukkig nieuwjaar. OOLTGENSPLAAT - Telefoon 01873 - 1237 Metselaars en Aannemers Voorstraat 29 - Tel. 1590 - Ooltgensplaat Onze hartelijke gelukwensen bij de aanvang van 1990. Zuivelhandel Oudelandsedijk 23 ACHTHUIZEN Telefoon (01873) 14 01 Clientèle en vrienden een voorspoedig 1990 toegewenst. Het adres voor uw Administratie's - Verzekeringen Hypotheken - Financieringen wensen vrienden, kliëntèle en familie een voorspoedig 1990 OOLTGENSPLAAT Weespad 56 Prins Hendrikstraat 1 01873 - 1562 01873 - 1656 OOLTGENSPLAAT Pieter Biggestraat 34 wenst familie, vrienden en bekenden een gezegend 1990 toe. TIJDENS DEZE RECEPTIE KUNT U KENNIS MAKEN MET DHR. P. A. J. PRUYSSERS, WELKE PER 1 JANUARI 1990 BIJ RABOBANK MIDDELHARNIS IN DIENST IS GETREDEN ALS DIRECTEUR COMMERCIËLE ZAKEN. TEVENS ZAL OP DEZE AVOND EEN STAND AANWEZIG ZIJN VAN DE RIJKSPOLITIE MET VOORLICHTING OVER MISDAADPREVENTIE EN HET MILIEU. Voor al uw: Personeelsfeesten Vergaderingen Bruiloften Recepties enz. Voorstraat 13, Sommelsdijk, Tel. 01870-2275 W. Het VAN WEEL-BETHESDA ZIEKENHUIS is een algemeen ziekenhuis met 120 bedden en circa 350 medewerkers. Momenteel vindt nieuwbouw van het ziekenhuis plaats, terwijl er tevens een uitbreiding is naar 140 bedden. Het ziekenhuis vervult een streekfunktie voor Goeree-Overflakkee en de naaste omgeving. Er zijn uitstekende huisvestings- en rekreatiemogelijkheden. Voor de inservice-opleiding tot A-verpleegkundige, die tweemaal per jaar van start gaat, zoeken wij entliousiaste Uit de kandidaten die reageren, willen wij de groepen voor september 1990 en maart 1991 samenstellen. Algemene informatie: de opleiding duurt in totaal 3 jaar en 10 maanden; de Prinses IVlargrietschool te Rotterdam verzorgt het theore tische gedeelte van de opleiding tijdens de beroepsvoorbereidende periode en ook daarna in de zogenaamde blokweken; gedurende de eerste zeven maanden ontvang je een zakgeld van f. 395,- per maand; daarna verdien je een salaris; medewerking wordt verleend bij het zoeken naar woonruimte. Toeiatingseisen: de minimumleeftijd bij de aanvang van de opleiding is 17 jaar; je moet tenminste in het bezit zijn van een MAVO-diploma op D-nivo, of een gelijkwaardige opleiding. Gelet op de grondslag van ons ziekenhuis, is een protestants- christelijke levensovertuiging gewenst. Wil je nog méér informatie? Bel dan even met onze opleidingskoör- dinator, de heer M.A. Buizer, telefoon (01877) 1555. Ben je geïnteresseerd? Schrijf dan vóór 23 januari a.s. je sollicitatiebrief aan onze afdeling Personeelszaken, Stationsweg 22, 3247 BW Dirksland. RABOBANK MIDDELHARNIS NODIGT U UIT VOOR een NIEUWJAARSRECEPTIE mm Diverse zalen ter beschikking v.a. 10 tot 200 personen. Volledige verzorging Melissant, tel. 01877 - 1654 - 3068 Wij wilden het eens met u over de schreefietter heb ben. In drul<l(ersjargon worden die kleine dwars- streepjes die je aan sommige letters ziet (zoals deze bijvoorbeeld) schreven genoemd. In tegenstelling tot de moderne strakke schreefloze letter (zoals de ze). Drukkerij Kranse heeft ze belde in huis en advi seert u graag bij het juiste gebruik ervan. Drukkerij Kranse heeft nog veel meer in huis, vakmanschap bijvoorbeeld, uitstekende service en geavanceerde apparatuur. Over de schreef gaan ze maar zelden, zeker niet waar het de levertijden betreft. i*. -^'^

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1989 | | pagina 24