I. C. van der Sluys LAGENDIJK m Autobedrijf Goemaat Mej. VI H. BIJDEVAATE fam. T. J. Koppenaal CEBECO Mechanisatie BV KARELS „'t Stoofje" A. L. van Brussel 'Advendo VISBEEN, DE VOORRANGSWEG VAN PRODUCENT NAAR CONSUMENT }S Bezorgers van dit blad L. V. d. Doel V. d. Doel-Knops fam. Chr. Brooshoofd J. L. Th. HUYSEN 1 fam. S. v.d. Kroon T. Koppenaal Zn. Slijterij „DE lyiOLEN" Rijschool „De Brug" Mevr. Vreeswijk-Noteboom Elektro- en Koeltechnisch bedrijf Slagerij D. SLINGER Wed. L. van der Mast-Visser Een voorspoedig 1990 toegewenst NIEUWE TONGE Ëlektrogroothandel VRIJDAG 29 DECEMBER 1989 „EILANDEN NIEUWS'' VIJFDE BLAD wensen u allen een voorspoedig 1990 toe Nieuwe Tonge, Korteweegje 48, Tel. (01875) 23 12 Familie, vrienden, clientèle en begunstigers 's Heeren onmisbaren zegen toegewenst Nieuwe Tonge. 1 januari 1990 Tel. 01875 - 1570 Familie, vrienden en bekenden Gods onmisbaren zegen toegewenst voor 1990. Burg. Sterkplein 18 NIEUWE TONGE Familie, vrienden en bekenden een gezegend 1990 Tuinstraat 21 NIEUWE TONGE Bij de wisseling des jaars, al onze clientèle, familie, vrienden en bekenden een gelukkig nieuwjaar toegewenst. Nieuwe Tonge Westdijk 10 Telefoon 01875 - 1448 en kinderen Horlogerie NIEUWE TONGE wensen u een voorspoedig en gelukkig 1990 Molendijk 35 NIEUWE TONGE wenst alle clientèle, vrienden en bekenden een voorspoedig 1990 Aan familie, vrienden en bekenden des Heeren onmisbaren zegen toegewenst voor 1990. Tuinstraat 27, NIEUWE TONGE Telefoon 01875 - 1649 Klinkerlandseweg 17 NIEUWE TONGE wenst familie, vrienden en bekenden Gods onmisbare zegen toe voor 1990 Textiel wensen familie, vrienden en kennissen een voorspoedig 1990 toe NIEUWE TONGE Gen. Snijdersstraat 8 APK II Keuringsstation wenst clientèle, familie en vrienden een gelukkig en voorspoedig 1990 NIEUWE TONGE - Kerkstraat 53 - Tel. 1213 NIEUWE TONGE Pr. Bernhardstraat 13 wenst alle familie, vrienden en bekenden Gods onmisbare zegen toe voor 1990. Wij wensen familie, vrienden en kennissen 's Heeren onmisbaren zegen toe in 1990 J. V. Wageningen L. V. Wageningen-Scherpenisse en kinderen NIEUWE TONGE Burg. Sterkplein 15 Tel. 01875 - 1616 TTjl IVfpIlCCütlf ^ij ^^nsen u allen een gelukkig nieuwjaar Confectie- Woninginrichting Molendijk 33, Tel. 01875-1266 wensen u een voorspoedig en gelukkig 1990 Rijwielhandel - Elektra enz. Benzinestation Kerkring 13 Tel. 1288 NIEUWE TONGE Brood- en Banketbakkerij Zuivel- en Levensmiddelenhandel en medewerkers te NIEUWE TONGE wensen vrienden en cliënten een voorspoedig 1990 toe Bij de wisseling des jaars, al onze clientèle, familie, vrienden en bekenden een gezegend nieuwjaar toegewenst De Vogelhorst Duivenwaardsedijk 9, Tel. 1457, Nieuwe Tonge Aan familie, vrienden en bekenden een gezond en voorspoedig 1990 toegewenst Molendijk 142 NIEUWE TONGE NIEUWE TONGE wenst bekenden en clientèle een voorspoedig 1990 P. GEBRAAD NIEUWE TONGE Tel. 01875 - 1307 wenst familie, vrienden en clientèle een voorspoedig 1990 autoservice autoschade langeweg 30 - nieuwe tonge - tel. 01875-2222-1396 een voorspoedig 1990 A. BRUGGEMAN Korteweegje 16 Tel. 01875 - 1330 NIEUWE TONGE wenst familie, vrienden en bekenden een gelukkig 1990 toe In- en verkoop gebruikte meubelen. Ook uit 'grootmoeders tijd'. Allen een gezegend 1990 behang, gevelreiniging glas-, spuit- en schildersbedrijf wenst allen een voorspoedig 1990 Het bestuur van de Chr. Gem. Zangver. 3 NIEUWE TONGE wenst dirigent, organisten en leden een gezegend 1990 toe A. Visbeen Zn B.V.: Tel. 01875 -1229. Fax 01875 -1421 Telex 23646 Visbeen Flora B.V.: Visbeen International PLC Fax 0255-508559 Vrienden en clientèle een voorspoedig 1990 toegewenst •f Duivenwaardsedijk 15 Nieuwe Tonge Tel. 01875 - 1759 f «f INTERNATIONAAL TRANSPORT NIEUWE TONGE TEL. 01875-2255 FAX 01875-1962 Bij de wisseling des jaars, al onze clientèle, familie, vrienden en bekenden een gelukkig nieuwjaar toegewenst. GEBAR De Visbeen Transport Groep is gespecialiseerd in het vervoer over de weg, door de lucht en over zee, opslag en distributie van groente, fruit, bloemen en planten en andere produkten die aan bederf onder hevig zijn. Wilt u nneer weten over de voorrangsroute voor uw produkt? Een telefoontje is voldoende om volledig geïnformeerd te worden over de vele unieke mogelijkheden die Visbeen u biedt. Nieuwe Tonge Postbus 2 3244 ZG Nieuwe Tonge 's-Gravenzande Gasthuislaan 3, Veiling Westland Zuid 2691 AE 's-Gravenzande Tel. 01748 - 17757. Fax 01748 - 15006 Aalsmeer Bloemenveiling Aalsmeer Postbus 1146, 1430 BC Aalsmeer Tel. 02977 - 20912 Fax 02977 - 41654 Europa House, unit 1, Wyncolls Road, Colchester, Essex C04 4HT (GB) Tel. 0206-855444 Fax 0206-855301 Harwich (GB) Tel. 0255-506551 Honselersdijlc Bloemenveiling Westland Postbus 622, 2675 ZW Honselersdijk Tel. 01740-33370/33371 Fax 01740- 25752 VISBEEN TRANSPORT GROEP

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1989 | | pagina 20