contactlenzen bergmans brillen H. MEIJER P. HANSON AKERSHOEK 'flvec-6sprit' fa. J. M. Westhoeve N. SPERLIHG Service Super VOOGD T. H. TAHIS J. GRINWIS en gerin J. Flohil Jz. f^' J. v.d. KLOOSTER Zn. V.d. Linde W. MELISSANT Koekfabriek en gezamenlijk personeel De Burgemeester van Goedereede Mevrouw van Velzen-Sinke fam. Grinwis-Tanis Gewasbeschermingsbedrijf J. GRINWIS J. TAN IS en personeel S.V. „RAAK DE ROOS" mi FOTO HAMEETEMAN K. de Vogel J. C. de Vogel-v. d. Maas Brassband CONCORDIA OUDDORP Fa. AkerShoek en personeel Jan Grinwis en gezin ORANJEVERENIGING „OUDDORP" Onderhouds-Timmerbedrijf en personeel Garage HAMEETEMAN en personeel P. Bezuijen en gezin CASPER - BOSLAND en personeel Fam. T. Aleman-Meijer Mevr. A. E. Meijer „Administratielcantoor" A. J. van Broekhoven B.V. wensen u een voorspoedig 1990 J.M.WESTHOEVE Vishandei - Restaurant HAMEETEIMAN B.V. Loodgieters-Gasfittersbedrijf en medewerlcers VRIJDAG 29 DECEMBER 1989 „EILANDEN NIEUWS" Bladz. 3 wensen allen een gelukkig nieuwjaar OUDDORP STOOFWEG 10 TELEFOON 1968 en wensen allen veel heil en zegen toe voor het jaar 1990. Tevens bedanken zij voor de vele goede wensen die zij ter gelegenheid van de Kerstdagen en de jaarwisseling mochten ontvangen. Ouddorp, december 1989 Voor klompen en werkkleding wenst clientèle, familie, vrienden en bekenden een voorspoedig 1990 Carpet lover Tapijtreinigingsmachine Vraag inlichtingen: Noordweg 2 - OUDDORP - Tel. 01878-1703 Voor Wij wensen u een voorspoedig 1990 ouddorp, telefoon (01878) 12 49 zierikzee, telefoon (01110) 120 29 WESTSTRAAT 41 - OUDDORP wenst alle clientèle, familie, vrienden en bekenden een voorspoedig 1990 Brood- en Banketbakkerij Weststraat 14 Tel. 1395 OUDDORP wenst al zijn clientèle, vrienden en kennissen een voorspoedig 1990 wenst leden, donateurs en begunstigers en allen die de schietsport een warm hart toedragen een voorspoedig 1990. Ouddorp, december 1989 Autorijschool PETER KLEUN wenst alle clientèle, familie, vrienden en bekenden de beste wensen voor 1990. Zeebrekersweg 25 OUDDORP Telefoon 01878-3072 Bij de wisseling des jaars al onze clientèle, vrienden en bekenden een voorspoedig nieuwjaar toegewenst. Kolen- en Oliehandel Haven 9 - OUDDORP - Telefoon 1305 en personeel wenst familie, vrienden, clientèle een voorspoedig 1990 OUDDORP Weststraat 35 Tel. 1612 wensen familie en vrienden een gelukkig nieuwjaar OUDDORP „Vliedberg, km. 212 Esso Petroleum - Diesel - Gas - Huisbrandolie Smeerolie en vetten - Flessengas Een voorspoedig 1990 toegewenst aan alle cliënten. Tel. 1563, b.g.g. 2856 OUDDORP wenst dirigent, leden, donateurs en belangstellenden een gelukkig nieuwjaar Aan clientèle, familie en vrienden wensen wij een geluk kig en voorspoedig 1990. Dorpsweg 27 - OUDDORP - Tel. 1704 Brandstoffenhandel - Kolen - Olie wenst familie, vrienden en bekenden een voorspoedig nieuwjaar. Ouddorp, 1 januari 1990, Kelderweg 19, tel. 1370 wenst al haar leden, vrienden en bekenden een voorspoedig en gelukkig nieuwjaar. Geachte cliënten, vrienden en kennissen Veel voorspoed en geluk in het nieuwe jaar Koolweg 10a, OUDDORP, Tel. (01878) 10 85 Familie Strandpaviljoen „De Zeester" en de „Branding" Koolweg 26 Tel. 1519 OUDDORP wenst familie, vrienden en bekenden een gelukkig en voorspoedig 1990 Hotel-café-restaurant allen een voorspoedig 1990 OUDDORP Boompjes 1 Tel. 1437 Wij wensen cliënten, vrienden en kennissen een voorspoedig 1990 Hofdijksweg 26a Tel. 01878-1727/1943 OUDDORP Havenweg 28 Tel. 1583 OUDDORP wenst clientèle, familie, vrienden en bekenden een voorspoedig 1990 Voor al uw verzekeringen Een gelukkig nieuwjaar toegewenst door Supermarkt OUDDORP drumband uuenst alle leden en donoteurs een voorspoedig 1990 Bij de wisseling des jaars al onze familie, vrienden en bekenden een voorspoedig nieuwjaar toegewenst. Kelderweg 7 Tel. 1596 OUDDORP Alle familie, vrienden en bekenden een gezegend nieuwjaar Westduinweg 9 ^- OUDDORP Onder dankzegging voor het in ons gestelde vertrouwen in het afgelopen jaar, wensen wij alle relaties, alsmede familie, vrienden en bekenden een voorspoedig 1990 toe. OUDDORP - Tel. 01878-1872 HOGE PAD 4 De medewerkers van de Timmer- en Aannemingsbedrijf en personeel wensen familie, vrienden en clientèle een voorspoedig 1990 NIEUWBOUW VERBOUW RENOVATIE stationweg 33 - 3253 AP Ouddorp (Z.H.) - Tel. 01878-1664 en personeel wensen geachte cliënten, familie, vrienden en kennissen een voorspoedig 1990 Hoge Pad 9 Hazersweg 16 Tel. 1557 Tel. 1761 OUDDORP OUDDORP EN PERSONEEL wenst familie, vrienden en clientèle een voorspoedig en gelukkig nieuwjaar Achterweg 15 3253 AA OUDDORP Telefoon 01878-1252/1422 IuIiIl. Aannemings- en Bouwbedrijf wenst u allen een voorspoedig nieuwjaar Marijkeweg 1 - OUDDORP - Tel. 01878-2882 wenst clientèle, vrienden en bekenden een voorspoedig 1990 Weststraat 39 Tel. 1686 OUDDORP Vishandei 't Schuurke" Vissersstraat 32 - Tel. 1716 - OUDDORP wenst clientèle, familie en vrienden een voorspoedig 1990. 's Zaterdags van 3.30 - 5.00 uur VERS GEBAKKEN VIS Elke dag vers brood van de warme bakker. OPuöönrp ELEKTRO TECHNIEK LAND- EN SCHEEPSINSTALLATIES TEL. 01878-1246 WESTSTRAAT 43 OUDDORP (ZX)

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1989 | | pagina 19