GARAGE J. VAN GEEST VanD Fa. D. F. Oosters en Zn. Uw D.A. Drogist SANTIFORT 1990 MATTHIJS JANSEN B.V, Fa. Dale Rabobank Q A. J. van Rumpt 1 Van Damme bv AMME BV Cokkie en Piet Hobbel NOORTHOEK's Gebr. C. en K. Kievit J. DE BLOK Zn. Fa. G. KAMP VAN RUM PT „HET TREFPUNT" de „LOKO" bakkers en gezinnen Teun, Jan, Jannie, Jos en Monica A, Koppenaal Fa. M. J. van Brussel Fa. L. Huizer Zn. Fa. KAMERLING Allen een voorspoedig 1990 V-A-GlAüöi A. A. Kegge b.v. fam. de Geus en Van Soest Fa. P. VAN ASPEREN Een voorspoedig 1990 toegewenst EN PERSONEEL OFF. V.W., AUDI DEALER (Zowel voor nieuw als gebruikte wagens) STELLENDAM, Telefoon 1100 OUDE TONGE, Telefoon 10 56 gevestigd te Stellendam C.V., Loodgieterswerk, Gasfitter Sanitair en Waterleiding Staalconstructies en medewerkers Scheelhoekweg 2, 3251 LZ STELLENDAM Telefoon 01879- 1007 Stellendam Mr, Iman Caustraat 5 DELTA HAVEN 12 Telefoon 01879 - 1265 - 1656 - 1697 2996 - 1920 Scheeps- en machinereparatie Centrale verwarming Elektro- en loodgietersbedrijf Erkende installateurs gasverwarming Modern-huishoudelijk wenst familie, clientèle, vrienden en bekenden een voorspoedig nieuwjaar Gamalenhandel Mr. Iman Caustraat 28 Tel. 1298 - 2129 STELLENDAM wenst alle pellers(sters), familie en vrienden een gelukkig 1990 wenst u een gelukkig nieuwjaar Hopend u na een prima start, in 1990 weer van dienst te kunnen zijn. Wim - Mariska - Sandra Oranjeplein 11-13 Stellendam Telefoon 01879 - 3124 „'t Haegse Huus" wensen al hun vrienden en clientèle een voorspoedig 1990 Haagsestraat 2 STELLENDAM Telefoon 01879 - 1243, b.g.g. 2475 Zalen voor bruiloften en partijen Bloemen - annex groente- en jruithandel de dieren service-afdeling Mr. Iman Caustraat 57 STELLENDAM Telefoon 01879 - 1494 wenst familie, vrienden en klantenkring een goed en gezegend 1990 Nieuweweg 89-91 STELLENDAM wensen familie, vrienden en cliënten een gelukkig Aannemingsbedrijf Timmer-, metsel- en betonwerken Langeweg 28 Tel. 01879 - 1274 - 1549 STELLENDAM Bij de wisseling des jaars al onze clientèle, vrienden en bekenden een voorspoedig nieuwjaar. Garnalen- en Vishandel STELLENDAM Pellers, klanten, vrienden en bekenden een voorspoedig en gezegend nieuwjaar Slagerij Voorstraat STAD AAN 'T HARINGVLIET Vrienden en clientèle een voorspoedig 1990 toegewenst Vrienden en clientèle een voorspoedig 1990 toegewenst Schoenmakerij STAD AAN 'T HARINGVLIET Vrienden en clientèle een voorspoedig 1990 METSEL- en TIMMERWERK Stad aan 't Haringvliet. Telefoon (01871) 13 70 Vrienden en clientèle een voorspoedig 1990 toegewenst B.V. Int. Transportbedrijf Bij de wisseling des jaars al onze clientèle, vrienden en bekenden een voorspoedig nieuwjaar toegewenst. Bestuur en medewerkers van het Verenigingsgebouw te Stad aan 't Haringvliet, Oranjelaan 14 wenst alle mensen een gezond 1990 toe. Inl.: (01871) 15 55 voor al uw bruiloften en vergaderingen wensen alle familie, vrienden, kennissen een voorspoedig 1990 Sch ildersbedrijf Burg. Sterkstraat 3 Tel. 01871 - 1592 STAD AAN 'T HARINGVLIET jK': Vrienden en clientèle een voorspoedig 1990 toegewenst. .1 wensen u een voorspoedig 1990 Stad aan 't Haringvliet Sch ildersbedrijf Voorstraat 7, telefoon 01871 Stad aan 't Haringvliet 1412 Autobedrijf Wij wensen alle mensen Molendijk 85 Stad aan 't Haringvliet Postbus 4 Tel. 01871 - 1553 een voorspoedig 1990 Gelukkig nieuwjaar Handel in Landbouwprodukten Stad aan 't Haringvliet - Tel. 1258 - 1419 wenst alle bekenden een voorspoedig 1990 toe Huishoudelijke artikelen, speelgoed, textiel en bloemen-planten STAD AAN 'T HARINGVLIET Wij wensen alle mensen een gelukkig 1990. VRIJDAG 29 DECEMBER 1989 .EILANDEN NIEUWS'' VIERDE BLAD H Molendijk 11, Stad a.h. Haringvliet, Tel. 01871 - 1214 Rijwielen, bromfietsen; BP benzinestation L. Vr. Poldersedijk 8 Postbus 3 STAD AAN 'T HARINGVLIET TELEX 23433 HOLLAND Telefoon 01871 - 1267

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1989 | | pagina 16