Loonbedrijf 'Dirksland' Fa. Gebr. Bakker A. JELIER A. V. d. Groef B.V. 1 De Klaverbloem L. TIGGELIVIAN Jac. de Gast DE KOK Koos van Lenten „SOLI DEO GLORIA Fam. Joh. Huizer K.Z. Drogisterij VROEQOP A. Roozemond een voorspoedig 1990 fam. Kr. v. d. Bok Autobedrijf HESSELINK „SURSUM CORDA „Vaya Con Dios" H. J. VAN PUTTEN Fam. A. C. van Rossum- V. d. Sluijs P. VISSER Loonbedrijf KQnif^woud Fr. Biesheuvel Zn. B.V. Fa. van 't Geloof Wed. H. V. Rossum-Mast V.V. D.E.S. '67 te Dirksland een gelukkig 1990 toe S. G. Both-van der Heijden Aa VijfhUiZe Loonbedrijf S. V. Rossum-Overbeeice Molenaar Texaco-Service Station en Car Wash Centrum Kortev\reegje 41 - 45 Telefoon 1122 DIRKSLAND Chr. Gem. Zangver. H. J. KRIJGER &Zn. P. A. Leijdens en gezin een voorspoedig 1990 VRIJDAG 29 DECEMBER 1989 ,E1LANDEN NIEUWS'' DERDE BLAD 5551 Alle familie, vrienden en bekenden een voorspoedig nieuwjaar toegewenst Kraaijerdijk 35 MELISSANT Aannemingsbedrijf Nieuwstraat 3-5-9-12 DIRKSLAND Telefoon kantoor: 01877 - 2626; privé: 01877 - 1351 - 1936 wenst geachte clientèle, familie, vrienden en bekenden een voorspoedig 1990 Julianalaan 21 Tel. 2319, 3123 of 1539 wenst clientèle, vrienden en bekenden een voorspoedig 1990 Onderhoudstimmerwerk wenst klanten, familie en vrienden een voorspoedig 1990 Voorstraat 35 - DIRKSLAND Telefoon 01877 - 2496 Muziekvereniging „AMICITIA". Dirksland Het bestuur wenst dirigent en instrukteurs, leden, donateurs, begunstigers en zusterverenigingen een gelukkig 1990 toe Voorstraat 21 3247 CD DIRKSLAND wenst familie, vrienden en bekenden gelukkig nieuwjaar 'i?- 99 De zangvereniging wenst alle zangminnende vrienden en bekenden een gezegend 1990 toe •M. wenst clientèle, vrienden en bekenden een alleszins voorspoedig 1990. Tel. 01877 - 1360 - 1784 - 1702 (loods) DIRKSLAND Voor een vakkundige -J verwerking van uw oogst! Handel in RIJWIELEN, BROMFIETSEN SPORTARTIKELEN, SPEELGOED Voorstraat 50 1 januari 1990 Tel. 1706 - DIRKSLAND p.f. wenst allen Gods onmisbaren zegen toe voor het nieuwe jaar. DIRKSLAND Telefoon 1525 Het bestuur en trainer van de wenst haar leden, donateurs en begunstigers een voorspoedig 1990 wenst alle clientèle, vrienden en bekenden een voorspoedig 1990 Voorstraat 22 - DIRKSLAND - Tel. 1492 wenst vrienden en cliënten Kaai 6 DIRKSLAND Tel. 01877 - 1540 Familie, vrienden en bekenden een gezegend nieuwjaar toegewenst Verzorgingshuis „Geldershof Kamer 118 Poldersweegje 2 DIRKSLAND wenst zijn clientèle en vrienden een voorspoedig 1990 PhilipshooQesweg 35 DIRKSLAND Vroonlande 91 Tel. 1011 DIRKSLAND Een voorspoedig 1990 toegewenst wenst clientèle een gelukkig nieuwjaar Voorstraat 25 - DIRKSLAND - Tel. 1580 DIRKSLAND - Telefoon 1379 1 januari 1990 m.g.w. Het bestuur van het DIRKSLANDS MANNENKOOR wenst al haar leden en medelevenden een voorspoedig en gezegend 1990 toe Graan- en Veevoederhandel Telefoon 1562 - DIRKSLAND - Westdijk 32 wenst bij het wisselen des jaars clientèle, familie, vrienden en bekenden een gelukkig 1990. Schoenherstellersbedrijf Stationsweg 21 1 januari 1990 DIRKSLAND p.f. wenst al zijn cliënten, familie, vrienden en bekenden Administratie- en Assurantiekantoor Boezemweg 26 3247 BB DIRKSLAND wenst relaties, familie en vrienden een voorspoedig 1990 We wensen familie, vrienden en bekenden een gezegend nieuwjaar „Geldershof', kamer 113 DIRKSLAND Bosdreef 1 DIRKSLAND wenst clientèle en vrienden een voorspoedig 1990 Bestuur en dirigent van de te Dirksland wensen hun leden een voorspoedig 1990 toe 33 Het bestuur van de Chr Gem. Zangver. Melissant wenst haar dirigent en leden een gezegend en voorspoedig nieuwjaar. Perkplanten, Potgrond, Geraniums enz. Familie, vrienden en begunstigers een voorspoedig 1990. Bouwdijk 3 - MELISSANT - Tel. 01877 -1556 -1541 Zaadagenturen Molendijk - MELISSANT - Telefoon 1372 wenst familie, vrienden en clientèle een gezegend nieuwjaar. B. Both W. A. Both-van 't Geloof MELISSANT Marijkelaan 43 Familie en vrienden 's Heeren onmisbaren zegen toegewenst. 1 januari 1990 Bij de wisseling des jaars al onze clientèle, vrienden en bekenden een voorspoedig nieuwjaar toegewenst. LOONBEDRIJF Nieuweweg 41 - MELISSANT - Tel. 1960 Wij wensen familie, vrienden, bekenden, clientèle Het adres voor al uw goede boeken, platen en cassettes (ook preekcassettes) Boek- en plaathandel Bouwdijk 11 MELISSANT Telefoon 01877 - 2657 itrkalanö ■f

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1989 | | pagina 12