u, EUROPfiÏÏJIN De Lichtbron KALENDERS 1990 Verkoping Bij Slager Rien v.d. Veer weekaanbiedingeii Ouderwets lekker en natuurzuiver rundvlees CharoUais Grand Cru de ambachtelijke slager tieieman Tip van Sinterklaas: WAARSCHUWING ^W rien Rabobank Stellendam Goedereede Vrijdag 1 december 1989 de hele dag gesloten zijn Donderdag 30 november van 18.00 tot 20.00 uur keukencentrum Hogchem Een 'groen^ idee voor Sinterklaas WICO l.y.m. vakantie geopend: EN NOG VELE ANDEREN Aan alle bewoners van de gemeenten Oostflakkee en Middelharnls DIRKSLAND l Hoveniersbedrijf VOOQCl 5.98 1.48 1.40 Alleen; we zitten bij Europatuln niet recht, maar lopen ons suf om een grandioos mooie Kerstmarkt te maken! Slimme Sinterklazen komen dus alvast kijken, kiezen en gaan weer naar buiten met het origineelste Sint-Nicolaaskado sinds ooit! Sint is perso onliJ'< op ons tuince ntrum vr. za. vr. van van aan en wez'9 AA-11 Z A3-17 uur en 2-'*2 ^!,\a-A7 uur 5.A2 van t* icsv Woensdag 29 november Donderdag 30 november Vrijdag 1 december Zaterdag 2 december GZB RIEN POORTVLIET KALENDER34,50 Ouddorp De zendingskrans 'Draagt elkanders lasten' der Gereformeerde Gemeente te Ouddorp hoopt D.V. donderdag 30 november a.s. haar verkoping te houden van de gemaakte handwerken. De gehele opbrengst komt ten goede van de zending. U bent de hele dag hartelijk welkom van 's morgens 9.30 uur tot 's avonds 19.30 uur in het verenigingsgebouw 'Eben Haëzer' aan de Preekhillaan. Het bestu estuur Sint reisde naar Voogd in Ouddorp aan Zee en bracht veel Tuingeschenken mee: Dorpsweg 5 Telefoon (01878) 14 77 OUDDORP Magere runderlappen ^o 500 gram 0."o Gepaneerde snitsels 100 gram 1.0^ Kippepoten Kilo Sellerysalade 100 gram Gebraden frikando 100 gram l.*IU Zeeuws spek 100 gram 'nn- Dubbele Ring 2 Sommelsdük Tel. 2727 deelt mede: Dat in verband met een personeelsreis al haar kantoren op De wekelijkse avondopenstelling is hiervoor verplaatst naar Enorme keuze in; gebruikte meubelen Gehniilite meubelen Eilanden-Nieuws: een krant die G-E-L-E-Z-E-N wordt!! Ook uw adres voor: - POOTGOED - KUNSTMEST - Organische MEST o.a. kuikenmest en diepstalmest - Graszaadkontrakt- teelt en \4/ni - Zaai- ^1^» zaden MEUSSANT SPUKENISSE DINSDAG 28 NOVEMBER 1989 „EILANDEN NIEUWS'' TWEEDE BLAD Kom maar binnen met je knecht :y-><-\ VA2 -\8-20 AO- A2 p^-L zo KUNT U ONS BEREIKEN MEUSSANT OUDDORP MIDOEIHARNIS BO EZEMWE&--------- VROONWEG ZIEKENHUIS MOLEN Vroonweg 23 - 3247 CG Dirksland Telefoon: 01877-1354 b.g.g. 1390 OUDDORP, telefoon 29 61 Vanaf maandag 4 december weer iedere dag geopend (behalve dinsdag) De Banier scheurkalender14,55 De Banier boel<je14,55 Honingdroppel sclieurl<alender14,55 Honingdroppel boel<je14,55 Kruimkens van 's Heeren tafel scheurkalender14,55 Kruimkens van 's Heeren tafel boekje14,55 Een handvol koren scheurkalender....14,55 GZB Een handvol koren boekvorm14,55 VOOR HART EN HUIS io,70 Elke dag nieuw3,25 Nel Benschop SPREUKENKALENDER 9,75 Hans Bouma - Seizoenkalender9,95 Marjolein Bastin - In de tuin15,00 - Natuurkalender29,50 - Natuuragenda14,50 - Afsprakenboekjes8,95 Anton Pieck - Postkaartenkalender16,00 - Stadgezichten klein19,50 - Stadgezichten groot27,50 Notitiekalender10,00 Honden - Katten - Paarden en Holland motieven Weekkalender7,50 Twaalf provinciën kalender14,50 Klassieke muziek agenda18,75 Verpleegkunde agenda14,50 Zakagenda met zondag beginnend2,95 Idem met bijbeltekst voorop3,25 worelkgoed boek wertdijk 55 - tel.(01»70) 2SS1 midd»lh«mii NV Waternnaatschappij Zuid-West-Nederland (WMZ) Anth. Fokkerstraat 8 4462 ET GOES De NV Watermaatschappij Zuid-West-Neder land (WMZ) gaat op dinsdag 5 december 1989 werkzaamheden verrichten aan het leidingnet in de gemeenten Oostflakkee en Middelharnls. Tijdens de werkzaamheden is de kans aanwezig dat bruin water uit de kranen komt dat vlekken op het wasgoed kan aciiterlaten. Wij adviseren daarom in die periode voorzichtig te zijn met het wassen van wasgoed en in geval van bruin water het water te laten doorstromen tot het weer helder is. De bewoners van het genoemde gebied wordt aangeraden voor alle zekerheid een kleine voor raad schoon water bij de hand te houden tijdens de werkzaamheden. Tevens is levering van water onder lagere druk dan gebruikelijk mogelijk. Voor informatie kunt u terecht op het distrikts- kantoorte Middelharnls, telefoon (01870) 36 00. WMZ doet al het mogelijke om de bewoners geen last te bezorgen, maar kan incidenteel bruin water niet voorkomen zo lang de wer ken duren. Hiervoor onze oprechte verontschuldigingen. WMZ heeft getracht bedrijven en instellingen ook individueel te waarschuwen. WMZ aanvaardt geen enkele vorm van aan sprakelijkheid voor schade die zou kunnen voortvloeien uit het feit dat bedrijven, instellin gen of personen niet vooraf individueel zijn gewaarschuwd. NV Watermaatschappij Zuid-West-Nederland (WMZ) ir. P. Stoter, direkteur. (Ti*! Openbare commissievergadering Beroep- en bezwaarschriften tijdstip: donderdag 30 november 1989,18.30 uur plaats: gemeentehuis In deze zitting zal worden behandeld het bezwaarschrift van mr. J.F.J. Bonewit namens de heren T.C. de Knegt en A. J. den Boer tegen het voornemen van burgemeester en wethouders om, met toepassing van de artilcelen 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en 50, lid 8 van de Woningwet, vergunning te verlenen aan de Bergse re creatiebouw Zeeland V.O.F, voor het bouwen van 39 vakantiebungalows op een perceel aan de Peuterdijk te Herkingen. 28 november 1989, Burgemeester en wethouders van Dirksland. VANDER Sterk wisselend ;issortiment. Weststraat 34 NIKUWKRKERK (Schouwen-I)uiveiand) 01114-1373, b.g.g. 1268 's luiddags i^eopeiul: 's nuiaiulai>s i^esloreii: 's zalenhigs de hele dag geopend: vrijdag koopavond. JuiitN«WEG28 m.tnr?-^ M£USS«IIT S 1200-1321 Hlellsunt: (Hoofdkantoor en siiowroom) Binnenweg 7a, 01877-2555. Melissant ligt op Goeree Overflakkee, tussen Middelharnls en Ouddorp. Spllkenisse: (Filiaal) Winkelcentrum Groenewoud 2, Beukenlaan, 01880-22122 (afslag Garage van Berkel, aan de Heemraadlaan). Openingstijden showroom: Maandag gesloten; dinsdag t/m vrijdag 9.30-12.00 uur en 13.00-17.00 uur; zaterdag 10.00-15.00 uur. Koopavond: Spijkenisse donderdag, Mellssant vrijdag, 18.30-21.00 uur. Keukencentrum Tieieman, dealer van o.a. AIno, Eggersman, Keiler en Pronorm, bestaat al meer dan 25 jaar. Dat betekent ruim 25 jaar lang het vertrouwen van duizenden tevreden klanten. En ruim 25 jaar ervaring. Eerlijke en deskundige voorlichting staan hoog in het vaandel geschreven. Zo bent u verzekerd van objectief advies bij de aanschaf van uw nieuwe keuken. Natuurlijk wordt uw keuken vooraf deskun dig opgemeten en geven wij,indiengewenst,advies bij u thuis. U onWangt altijd, gratis, een scherpe o^erte en duidelijke tekening met specificatie. Een eigen montagedienst zorgt ervoor dat u verzekerd bent van een prima installatie van uw keuken. Ook alle bijkomende werkzaamheden zoals loodgieters-, elektro- en tegelw/erk kunnen worden verzorgd. Maar onze service gaat verder. Na installatie van uw nieuwe keuken krijgt u, thuis, een gratis demonstratie van de inbouwapparatuur.

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1989 | | pagina 6