Elke burger kan de ambulance bellen...! Aangespoelde bruinvis haalde het niet Goeree-Overflakkee stuurde weer een vracht kleren naar Polen Laat uw auto nog even vuiLl Garnalenvisserij Politieberichten Car-Wash-Centrum feestelijke openingsdag USl-uS^ Konijnen en cavia's in Oude Tonge Car-Wash-Center in Dirksland Lezing V.B.O.K. Kon, Fanfare 'Apollo' 1e prijs Stoffel Huizer na ongeluk in 't ziekenhuis In raad Dirksland: Kerkelijke huwelijksbevestiging Aankomst Sint Nicolaas Goedereede Ophalen oud papier voor de zending 62e Jaargang^^^^SOELBV)^^ DINSDAG 28 NOVEMBER 1989 No. 5855 POSTBUS 8 3240 AA MIDDELHARNIS Redactie en administratie: Langeweg 13, Sommelsdijk Tel. (01870) 2629. Na 5 uur (alleen voor redactie) tel. 01870 - 3392 FAX 01870 - 5736 CHR. STREEKBLAD OP GEREFORMEERDE GRONDSLAG VOOR DE ZUID-HOLLANDSE EN ZEEUWSE EILANDEN Verschijnt tweemaal per week: dinsdag- en vrijdagavond ABONNEMENTSPRIJS 11,50 PER KWARTAAL ADVERTENTIEPRIJS 36 cent per mm; bij contract speciaal tarief. Giro 167930 Bank; Rabo Middelharnis Rek.no, 3420.01.108 In Dirkslands raadsvergadering van j.l. donderdagavond is een wijzi ging in de ambulance-oproep doorgesprol^en waarvan kennelijk nog slechts weinigen op de hoogte zijn. Elke burger die de komst van een ambulance bij b.v. een ongeval noodzakelijk acht kan die roep via het alarmnummer 06-11 doen uitgaan in de zekerheid dat zijn 'bellen' ook 'rijden' betekent. In het voorstel tot wijziging van de gem.regeling Centrale Post Ambulancever voer Goeree Overflakkee vond dhr. D. v. d. Vlugt aanleiding wat nader omtrent de ambulance-uitruk en de nagestreefde tijdslimiet te informeren. Hem was een geval ter ore gekomen dat een halfuur op de ambulance moest worden gewacht; „als de alarmering een gebroken been betreft is dat niet zo heel erg, maar anders is het als van een hartinfarct sprake is", bezag dhr, v. d. Vlugt. Gemeentelijk vertegenwoordiger in de CPA, dhr. A. C. van Rossum was ervan op de hoogte dat gestreefd wordt binnen 15 minuten na de melding ter plekke te zijn. Door de raadsvoorz. burg. Oversier werd het nieuwe landelijke alarmnummer 06-11 een 'buitengewoon goed' nummer genoemd; 'bellen is rijden!' zo verze kerde hij en de voorz. benadrukte dat het niet meer zo is dat een ambulance slechts uitrukt wanneer een arts dat verzoekt. Die idee is op Flakkee door de jaren heen ingeworteld, en terecht, maar in die gevallen dat er erg snel hulp nodig is kan elke burger die via 06-11 oproepen en hoeft zeker niet eerst de komst van een dokter te worden afgewacht. OOLTGENSPLAAT Op donderdag 30 november a.s. om 14.30 uur zal in de hervormde kerk te Ooltgensplaat de huwelijksbevestiging plaatsvinden van Dirk in 't Veld Czn. te Ooltgensplaat en Marina Meiaard te Spijkenisse, door ds. C. J. W. Verboom, hervormd predikant te Ooltgensplaat. tTTT-*"!*"*] Verbetering bericht In het nummer van j.l. vrijdag verscheen van de hand van een onzer correspon denten een kort bericht over het goede verloop van de garnalenvisserij. De aan- voerprijzen zouden tussen 4,- en 6,- liggen, zo werd geschreven, maar van de zijde van de Visafslag Goedereede wer den we erop geattendeerd dat de gama- lenvissers al sinds begin oktober van 6,50 tot soms 7,50 per aangevoerde kilo ontvangen! OOLTGENSPLAAT De aankomst van Sint Nicolaas in Oolt gensplaat op 2 december a.s. zal muzi kaal worden begeleid door de muziek vereniging U.D.I. De bekendmaking van de uitslag van de Kleurwedstrijd voor de jeugd zal 's mid dags in 't Centrum gedaan worden. De prijzen worden door Sint Nicolaas per soonlijk uitgereikt. Alle kinderen worden om 14.30 uur in 't Centrum verwactit. Er is voor iedereen een surprise. Ingezonden: OUDE TONGE - Konijnenfokkers- vereniging 'Van Ongenoegen Vrij' houdt op vrijdag 1 december en zaterdag 2 december in cultureel centrum de Grut terwei zijn jaarlijkse open tentoonstel ling. Er zullen 650 konijnen en cavia's te bewonderen zijn tijdens de twee ten- toonstellingsdagen. De dieren komen uit de provincie's Zuid-Holland, Noord- en West-Brabant en Zeeland. De openingstijden zijn op vrijdag van 20.00 tot 23.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur. OUDDORP Geen dode-, maar springlevende en dartele bruinvissen schij nen in vroeger tijden in de Zeeuwse wateren veelvuldig te zijn voorgekomen, maar dat was in een tijd dat het water nog helder en onbesmet was. Gisteren spoelde een bruinvis aan op de bazaltglooiing van de Brouwersdam, nog zielto gend, maar de waarschuwing van een passant aan de Rijkspolitie kwam voor het dier toch te laat. Bruinvissen komen nog in de Waddenzee voor, zo vertelde de medewerker van het Nat. historische Museum te Leiden die het kadaver voor nader onderzoek in Ouddorp ophaalde. De bruinvis was een volwassen vrou welijk exemplaar, op de foto bekeken en zeker ook betreurd door (1) Adj. Kolff en Wmr. I van Sighem. Texaco pomphouder Koos de Gast breidt zijn bedrijf aan het Korteweegje te Dirksland uit met een, voor Neder land nog uniek car-wash-center. De Gast, de vroegere Mazda-dealer benut daarvoor de garageruimte en de show room die overkompleet werden toen hij begin dit jaar zijn aktiviteiten op de automarkt beëindigde. Het nieuwe centrum zal geheel los van de bestaande wasgelegenheid funktio- neren; het systeem wordt ook een geheel ander dan de portaalwasser waarover tot dusver wordt beschikt en waarvan druk gebruik wordt gemaakt. In het nieuwe wascentrum worden geen portaalwassers met borstels gebruikt. Hoe het wél gaat - in elk geval zorgza mer voor de kwetsbare huid van de auto mobiel - laat dhr. de Gast a.s. zaterdag, vanaf 10.00 uur 's morgens zien. Er zullen ook middelgrote bestelwa gens, campers e.d. terecht kunnen. Het wordt zaterdag bij de Gast een feestelijke dag, opgeluisterd met de aan wezigheid van Sinterklaas en 3 Pieter- bazen. Voor de kinderen is er een grabbelton en een ballonnenwedstrijd. Voor tankende pappa's en mamma's een pak spekulaas en het vooruitzicht op echt zorgvuldige, betaalbare wasbeurten voor het familiebezit, de auto waarvan ieder vindt dat er geen krasje op mag komen.... OUDE TONGE D.V. vrijdag 1 december spreekt mevr. A. B. F. Hoek-van Kooten, bestuurslid van de V.B.O.K over het onderwerp 'Rondom de bronnen van het leven'. Deze bijeenkomst wordt gehouden in 'Diakonia' en vangt aan om 8 uur. Belangstellenden zijn hartelijk welkom. OUDE TONGE Beroepen - Ds. N. P. J. Kleiberg, Herv. predikant, ontving een beroep van de Herv. Gemeente van Veenendaal (Oost), vakature ds. C. v. d. Sluijs. DIERENBESCHERMING Opgevangen in Oude Tonge, tamme kraai. Inlichtingen mevr. Nijssen, Groe neweg 35, Nieuwe Tonge, tel. (01875) 18 20. Dader inbraken gepakt De 23-jarige I. I. H. uit Hellevoetsluis werd door de politie van Hellevoetsluis aangehouden. Hij reed in een auto die in Enschede was gestolen. Bij het onder zoek werden cheques aangetroffen. Die cheques had hij in Stellendam gestolen. De man is overgedragen aan de politie van Ouddorp. Hij bekende niet alleen de diefstal in Stellendam, maar ook een diefstal in Dirksland en een poging tot inbraak in een geparkeerde auto in Roc- kanje. De man was al vele malen gepakt voor misdrijven. Explosieven gevonden Op een stuk land in Ouddorp is een gra naat gevonden. Het ding is ongeveer 50 cm lang. Op een ander stuk land in Oud dorp werd een bolvormig apparaat tus sen de winterpeen gevonden. De ex plosievenopruimingsdienst (E.O.D.) zal de beide voorwerpen onschadelijk ma ken. Doorrijden na aanrijding Op de avond van 20 november werd de linker achterzijde van een geparkeerde personenauto op de Diependorst aange reden. De dader is doorgereden en heeft zich nog niet gemeld. GOEDEREEDE Op zaterdag 25 november jl. heeft de Kon. Fanfare 'ApoUo' deelgenomen aan een federatief concours te 's-Hertogen- bosch. 'Apollo' kwam voor de eerste keer uit in de ere-afdeling en behaalde voor het verplichte werk 'Rivieren-Cyclus' van Malando 148'/2 punt; en voor het keuze- werk 'Harlem Shadows' van Meindert Boekei 146y2 punt, dus samen 295 pun ten, een eerste prijs. De jury op dit door de Heineken fanfare uitstekend georganiseerde concours, be stond uit de heren P. C. Stalmeier, J. P. Laro en R. Rats. Uitgeleide gedaan door bestuurders van de chauffeursver. en, geheel rechts. Jan Trommel, vertrokken de 3 zaterdagmiddag, op de foto de nrs. 2, 3 en 4 van links. Laat de inwoners van Polen asjeblieft nóóit horen dat er in Holland vrouwen, en wellicht ook mannen zijn die, graaiend in hun garderobe, beweren dat ze 'niks om aan te trekken' hebben. In Polen is dat daarentegen wel een harde werkelijkheid, want het weinige dat er aangeboden wordt is van een over spannen prijskaartje voorzien en derhalve voor gezinnen onbetaalbaar, temeer omdat de winter aan leeftocht tóch al zo duur is in het dal waaruit Polen langzaam omhoog probeert te kruipen.... Gelukkig voor Polen zijn er in Holland en op Goeree- Overflakkee helpende handen die zich voor hen inspannen. Volgende week gaat er een container met 3500 Kerstpakketten weg, gevuld door de flakkeese basisschool-jeugd en j.l. zaterdag werd een tjokvolle 40 ft container richting het Poolse Krakow gereden. Jon gens van de chauffeursver. 'Flakkee' hadden die vanaf de inleveradressen in de verschillende dorpen naar Oude Tonge gereden en zaterdagmorgen werd de vracht ook nog even geladen; dat deden ze wel effen voor de Stichting Flakkeese Hulpgoederen Polen. Hun werkge vers M. R. Nagtegaal, M. Mijnders Zn., J. L. Mijnders, J. J, Taaie, Romers en S, Maliepaard hadden de chauf feurs een wagen ter beschikking gesteld en da's ook een mooi gebaar natuurlijk...! Vanaf het terrein van Trommel Transportbedrijf aan de Molenweg te Middelharnis vertrok zaterdagmiddag de volgeladen container, getrokken door een stoere Pegaso trekker, een demonstratiemodel dat beschikbaar werd gesteld door importeur Pegaso Benelux. Aan het stuur Lies Trommel en op de bijrijdersplaats Jaas van Rumpt. Voor het vertrek meldde zich ook Hanneke Bogaarts, de verloofde van chauffeur Lies; ze wilde bij hem zijn op z'n eerste Poolse avontuur en dus vond ze best een plekje in de hoge cabine. „Pas je goed op die twee kaerels?" hebben we haar gevraagd en dat zou ze doen. Donderdag hopen ze weer terug te zijn, met een lege wagen en, denken we, ook lege tassen. Jaas van Rumpt sjouwde een heel zware de cabine in en daar heeft stellig 'suikergoed en marsepein' voor Poolse kindertjes in gezeten! OOLTGENSPLAAT Morgen, woensdag 29 november, zal weer oud papier worden opgehaald voor de zending van de Geref. Gemeente. Het plan is om te beginnen bij de bejaarden woningen. Vanaf 4 uur gaat de ploeg aldaar van start. Vervolgens gaat de route door het gehele dorp. Vriendelijk verzoek om alles vroegtijdig gereed te zetten en dan het liefst gebundeld of in dozen. Bij voorbaat hartelijk dank. Extra l(erl(dienst Ger. Gemeenten DIRKSLAND Heden (dins- dag)avond 7.30 uur ds. J. Koster (Bijbellezing). Zangmiddag gehandicapten D.V. zaterdag 2 december a.s. om 14.30 uur zal in de kerk der Ger. Gemeente te Tholen (Hoogaarsstraat) een zangmid dag worden gehouden voor en met de gehandicapten. Medewerking zal verlenen het Thools Mannenkoor 'Rehoboth' o.l.v. Rijk J. Rijkse. Degenen die hier heen willen en geen eigen vervoer hebben kunnen zich tele fonisch melden onder nr. (01871) 22 39 of (01877) 20 24. MELISSANT Ledenvergadering Kiesver. der S.G.P. De ledenvergadering der S.G.P., te hou den D.V. woensdag 29 november, aan vang half 8, wordt niet gehouden in het vergaderlokaal van de Ger. Gem. aan de Beatrixlaan, maar in het Herv. Vereni- ^ngsgebouw 'De Poort', Voorstraat 14. A.s. zaterdag opent de Gast Dirksland - achter het Texaco-station aan het Korteweegje - z'n nieuwe Uniek voor Flakkee, uniek voor uw auto. Neem kennis van onze advertentie in het nummer van a.s. vrijdag en bezoek a.s. zaterdag de De 65-jarige bekende Herke naar J. C. (Stoffel) Huizer is zaterdagmiddag een ongeluk overkomen toen hij in zijn auto nabij de watertoren reed. Hij moet daar om enigerlei, maar nog niet vastgestelde, medische reden, even onwel geworden zijn waarbij zijn lichte personenwagen in de sloot dook. Het ongeluk werd direct daar na opgemerkt door dhr. ten Hoven, die, evenals dhr. Hui zer dat voornemens was te doen, een bijeenkomst van ge handicapten van de Ger. Ge meente bij zou wonen; de wagens reden kort na elkaar. Dhr. Huizer werd gewond naar het ziekenhuis vervoerd; vanmorgen lag hij daar nog op de hartbewaking aan de monitor. )t. goede serirce en voordelige pnjzen: REPORTAGE - VIDEO - COMPUTER C3 C3 d C3 ■■■■■■ÉAMAlk '><.^^-ö^w^l<^%<^iV^t^^t^^i.^1t^it^^l^l;.^i.^%<,^v^^<^ii^i^^^M?^<^5^^4^<^v^^t^i>.^ic^<.^ic^%t,^ii^^.^li^

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1989 | | pagina 1