DIRECTEUR Sint pakt uit Reklame Reklame! DE VISSER Premie A-woning KQnirgwoud iedere 25,- Modehuis ANNETTE J. W. Mastenbroek B.V. Piet en Jannie Bechthum Uw warme bakker fotocamerci TURBO- WASH FAMILIEBERICHTE Verf- en behangspeciaalzaak 1 JOOST DOORNHEIN 1 Bromelia 7, DIRKSLAND Administratie- en Assuran tiekan toor Neeltje Hartensveld r? Telefoon (01876) 2 92 een waardebon van 2,50 op alle afdelingen Mantels en Japonnen Schoenen en Lederwaren Nachtkleding enz. Zandpad 90 Telefoon (01870) 24 31 Middelharnis P.S. geldt niet op Bruidslcleding Oliehandel - Gereedschappen Vrijdag en zaterdag: 6 EIERKOEKEN halen en maar 5 betalen Gevulde EIERKOEKEN van 1,20 voor 1.00 Er zijn weer heerlijke eigen fabrikaat CHOCOLADELETTERS melk, puur, wit VERKADE LETTERS melk, puur, wit, hazelnoot, praline BOTERLETTERS a 12.50 Roomboter AMANDELSTAAF 100 gr 2.50 Gevuld spekulaas Pepernoten Marsepein figuren Kruidnootjes Suikerbeesten groot/klein Borstplaat Taai Taai Roomborstplaat VRIJDAG 17 NOVEMBER 1989 ,EILANDEN NIEUWS" Bladz. 3 N Tot onze diepe droefheid nam de Heere uit ons midden weg mijn innig geliefde man, onze zorg zame vader, behuwd- en grootvader, broeder, behuwdbroeder en oom MARINUS BOM echtgenoot van Bertha Auperlé in de ouderdom van 77 jaar. Allen die hem gekend hebben zullen beseffen wat wij in hem verliezen. Middelharnis: B. Bom-Auperlé G. Bom A. Bom-Driesse J. L. Bom P. Bom-Nelis H. Bom J. C. Bom C. Bom-de Jong J. Bom L. Bom M. M. Bom-de Nuis C. A. Bom C. J. Bom-Vroon en kleinkinderen 3241 GR Middelharnis, 16 november 1989 Prins Hendrikstraat 12 De overledene ligt opgebaard in de rouwkamer Emmalaan 20 te Middelharnis. Gelegenheid tot condoleren aldaar zaterdagavond a.s. van 19.00 tot 20.30 uur. De begrafenis zal D.V. plaatsvinden op maandag 20 november a.s. des namiddags 13.30 uur op de algemene begraafplaats 'Vrederust' te Middel harnis. U wordt beleefd uitgenodigd 12.30 uur in vorengenoemde rouwkamer aanwezig te willen zijn om onze geliefde overledene de laatste eer te bewijzen. Aanvang rouwdienst 12.45 uur. Liever geen bezoek aan huis Geen bloemen De psalmzangvereniging 'de Lofstem' geeft weder om met droefheid kennis van het overlijden van haar zeer aktief lid, de heer MARINUS BOM op de leeftijd van 77 jaar. De Heere sterke zijn vrouw, kinderen en kleinkin deren in dit zwaar verlies en heilige ook deze roepstem aan ons hart. Psalmzangvereniging 'de Lofstem' Middelharnis, 16 november 1989 Hiermede geven wij met droefheid kennis van het overlijden van onze geachte buurman, de heer MARINUS BOM op de leeftijd van 77 jaar. De Heere sterke buurvrouw en de kinderen met dit zwaar verlies en heilige deze roepstem aan ons aller hart. fam. K. Jelier fam. B. J. de Bakker Middelharnis, 16 november 1989 Tot onze diepe droefheid is plotseling van ons heengegaan onze geliefde zuster en schoonzuster NEELTJE HARTENSVELD echtgenote van Jan van Groningen in de leeftijd van ruim 83 jaar. Zwijndrecht: S. van Groningen Sommelsdijk: A. van der Veer-Hartensveld Middelharnis: T. Hartensveld-den Boer 16 november 1989 Daar het ons onmogelijk is een ieder persoonlijk te bedanken, willen wij u allen namens onze kin deren, kleinkinderen en achterkleinkinderen heel hartelijk dankzeggen die bij ons 60-jarig huwelijk ons verrast hebben met de vele kaarten, bloemen, planten, fruit en cadeau's. Maar bovenal dank aan de HEERE GOD, die ons dit alles uit Zijn genade geschonken heeft. Hem zij de eer. Comelis van der Vliet Neeltje van der Vliet-Kammeraad Meidoomstraat 4 Ooltgensplaat Verl. Hoflaan 27 MIDDELHARNIS, telefoon (01870) 47 39 Nairobi Uit de Couleur Locale lijn van Flexa. llllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllll>llll>lll»>lll>IIINIIIIIIillllllllllllllllllllllllllill Heden nam de Heere, tot onze diepe droefheid door een droevig ongeval uit ons midden weg mijn lieve man, onze vader, schoonvader en opa GERRIT ROSMOLEN echtgenoot van Adriana Leentje den Baars in de ouderdom van ruim 80 jaar. Sommelsdijk: A. L. Rosmolen-den Baars Dirksland: A. A. Kardux-Rosmolen A. Kardux Den Bommel: W. J. Rosmolen J. J. Rosmolen-van den Doel Aalten: A. K. Jansen-Rosmolen G. T. Jansen Middelharnis: B. A. van der Slik-Rosmolen J. van der Slik en kleinkinderen 15 november 1989 Vlasakker 1, 3245 XW Sommelsdijk Gelegenheid tot condoleren zaterdag 18 november van 20.00 tot 21.00 uur in de rouwkamer van 'De Samaritaan', Kon. Julianaweg 59 te Sommelsdijk. De begrafenis, waarbij u wordt uitgenodigd, zal D.V. plaatsvinden op maandag 20 november om 11.00 uur op de algemene begraafplaats te Som melsdijk, vanuit de Lukaskapel van 'De Samari taan', waar vooraf de rouwdienst wordt gehouden. Aanvang 10.00 uur. Liever geen bezoek aan huis Geen bloemen 7a] die geen rouwbrief hebben ontvangen gelie ven deze advertentie als zodanig te beschouwen. Bedroefd geven wij kennis dat plotseling van ons is weggenomen onze lieve OPA ROSMOLEN Wim en Christine Gert Andrea en Adri Marjon en Frans Wim Hans Heleen en Marcel Riette en Carlo Friso Leo Petra Christian Jan Anne en Johan Ellen Sommelsdijk, 15 november 1989 Tot onze diepe droefheid werd door een noodlot tig ongeval uit onze familiekring weggenomen onze geliefde broeder, zwager en oom GERRIT ROSMOLEN echtgenoot van A. L. Rosmolen-den Baars Beekbergen: H. Rosmolen Ooltgensplaat: H. A. Landheer Dirksland: A. van Es-Rosmolen K. K. van Es neven en nichten Sommelsdijk, 15 november 1989 Heden nam de Heere tot onze diepe droefheid plotseling uit onze familiekring weg, onze ge liefde zwager en oom GERRIT ROSMOLEN echtgenoot van Adriana Leentje den Baars in de ouderdom van 80 jaar. Sterke de Heere zijn vrouw en kinderen in dit smartelijk verlies. Dirksland: D. K. den Baars Herkingen: K. D. den Boer-den Baars J. den Boer neven en nichten Sommelsdijk, 15 november 1989 1 Bedroefd geven wij kennis dat van ons is wegge- 1 1 nomen onze lieve groot- en overgrootvader 1 1 echtgenoot van PI Koedam 1 1 in de ouderdom van bijna 92 jaar. 1 Nel en Bart Plonie en Norbert Gijsbert en Wolter Silvana Plonie en Guus Jolanda Marlies, Jan Paula en Marja Maarten en Lammie Gijsbert, Willem, Joost en Sandra Eelko Mieke en Arie Maarten en Paul René Joop Wilma Ouddorp, 15 november 1989 TE KOOP ƒ146.000,- v.o.n.; max. subsidie 44.000,- Inlichtingen: Boezemweg 26 3247 BB Dirksland Telefoon (01877) 23 65 Wat buigt gij u neder, o mijn ziel! en zijt onrustig in mij? Hoop op God. want ik zal Hem nog loven voor de verlossingen Zijns aangezichts. (Ps. 42:6) Heden behaagde het de Heere, voor ons volko men onverwacht, uit ons midden weg te nemen mijn innig geliefde, zorgzame vrouw en onze moeder, oma, overgrootmoeder, zuster, schoon zuster en tante NEELTJE HARTENSVELD echtgenote van Jan van Groningen op de gezegende leeftijd van ruim 83 jaar. Middelharnis: J. van Groningen Canada: S. van Groningen M. van Groningen-Hollé Canada: A. Mierop-van Groningen Goedereede: W. van Groningen M. van Groningen-Sandifort Middelharnis: M. T. Nagtegaal- van Groningen M. C. Nagtegaal Canada: L. van Groningen A. van Groningen-Campfens Canada: J. Graves-van Groningen J. Graves Delft: C. van Groningen C. M. van Groningen- Vreugdenhil Bergschenhoek: A van Groningen E. van Groningen-Bakelaar Canada: P. van Groningen G. van Groningen-Krakeel klein- en achterkleinkinderen Middelharnis, 16 november 1989 Lijsterbesweg 26, 3241 BM Middelharnis Mijn vrouw en onze moeder ligt opgebaard in de rouwkamer van 'De Samaritaan', Koningin Juliana weg 59 te Sommelsdijk. Aldaar is gelegenheid tot condoleren op zaterdag 18 november van 18.30 tot 19.30 uur. De begrafenis zal D.V. plaatsvinden op maandag 20 november om 14.30 uur op de algemene begraaf plaats 'Vrederust' te Middelharnis. Voorafgaande aan de begrafenis zal een rouwdienst worden gehou den in de Lukaskapel van 'De Samaritaan'. U wordt beleefd uitgenodigd om 13.30 uur aanwezig te zijn. Verdrietig geven wij u kennis van het plotseling overlijden van onze lieve oma en overgrootmoeder NEELTJE HARTENSVELD echtgenote van Jan van Groningen op de gezegende leeftijd van ruim 83 jaar. Wij zullen haar altijd in dankbare herinnering houden. Canada: Lidy en John Scholman Margret, Wilma, Becky, Melany Canada: John en Sue van Groningen Theresa, Tina, Debby, David Canada: Michelle van Groningen Canada: Nelly en Henk Scholman Janice, Danny, Kerrie, Kathleen, Andrew Canada: Cathy en Bob Egenter Blair en Lian Canada: Carol en Rick Selinger Canada: Adrian Mierop Ooltgensplaat: Jan en Jannie van Groningen Marieke, Andrea Goedereede: Mia en Jan Grinwis Paul Hoevelaken: Carla en Peter Kok Maayke, Froukje Oude Tonge: Jan en Emy Nagtegaal Nieuwe Tonge: Elly en Cor Lugtenburg Marco, Annemieke, Coran Middelharnis: Jaap Nagtegaal en Caroline Meier Corine Nagtegaal Canada: lan van Groningen Canada: Fred en Marilou van Groningen Stefan Canada: Laura van Groningen Canada: Nancy, Jimmy en Geofry Graves Schipluiden: Marinel en Arjo Buijs Delft: Caroline van Groningen en Peter Gooijer Arjan, Elsbeth en Christine van Groningen Bergschenhoek: Jan en Els van Groningen Canada: John en Tamara van Groningen Middelharnis, 16 november 1989 Geheel onverwacht is van ons heengegaan onze geliefde broer, zwager en oom CORNELIS TUL op de leeftijd van 69 jaar. Nieuwe Tonge: G. M. C. Tijl-Kievit Hoofddorp: A. Onderdelinden-Tijl J. Onderdelinden Nieuwe Tonge: M. Noordijk-Tijl Vlaardingen: E. Hoogmoed-Tijl Nieuwe Tonge: M. Tijl B. L. Tijl-v. d. Velde neven en nichten 13 november 1989 De crematie heeft heden vrijdag 17 november plaatsgehad te Rotterdam. Tot onze diepe droef heid is plotseling van ons heengegaan onze geliefde schoonzus ter echtgenote van Jan van Groningen iri de leeftijd van ruim 83 jaar. Sommelsdijk: B. Blok- van Groningen W. Blok Middelharnis: L. van Groningen- Spee C. van Groningen A. van Groningen- Verhage M. Peeman- van Groningen A Schellevis- van Groningen J. Wervers van Groningen B. Wervers P. van Groningen W. van Groningen- de Vos 16 november 1989 Chr. School voor Basisonderwijs Deltastraat 13 3249 AC Herkingen 'iJLr Het Bestuur van de Vereni- *K I n gi jjg YQor Christelijk School- onderwijs op Gereformeerde Grondslag vraagt met ingang van 15 februari a.s. of eerder een De vacature ontstaat omdat de huidige functiona ris is benoemd bij het Voortgezet Onderwijs. De school telt 130 leerlingen. We beschikken over een prachtig gelegen, mo dem en goed geoutilleerd schoolgebouw. Van hen die voor deze funktie belangstelling heb ben, wordt verwacht: dat men belijdend lid is van de Ger. Gem. of Ned. Herv. Kerk op Ger. Gr. dat men beschikt over goede contactuele, organisatorische, pedagogische en leiding gevende eigenschappen. dat men weet in te spelen op de huidige ontwikkelingen bij het basisonderwijs. Sollicitatie-procedure volgens sollicitatiecode V.G.S. Inlichtingen: - dhr. N. D. Human (dir.), tel. (01879) 12 35. - dhr. A. van Eist (adj.dir.), tel. (01876) 7 15. - dhr. J. C. Huizer (voorzitter), tel. (01876) 4 64. Sollicitaties binnen 14 dagen na het verschijnen van dit blad aan het Bestuur, p.a. Deltastraat 13, 3249 AC Herkingen. voor z'n gezellig avondje wacht u een verrassing. Als Sint Nicolaas-suprise ontvangt u bij Nu is er nog een keuze in "Shampoo-straler" Reinigt met superl<raclit op normale waterdruk. Ideaal voor het wassen van auto' s, caravans en motoren. Reikwijdte 10 meter, dus ook geschikt voor het wassen van ramen op Ie verdieping. West Achterweg 59 SOMMELSDIJK Tel. 01870-2652 SOMMELSDIJK (01870)33 30 DIRKSLAND (01877) 14 17 ZIERIKZEE (01110) 1 62 64

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1989 | | pagina 3