Gratis bloemen T. BAKKER Bij Slager Rien y,d. Veer weekaanbiedingen Ouderwets lekker en natuurzuiver rundvlees Charollais Grand Cru WM de ambachtelijke slager VLEES MET KARAKTER Mag het een stukje beter zijn? trouw Kannen R. P. van Rijswijk Sellerysalade E.v.d. BOK De jaarlijkse griepvaccinatie vindt plaats op donderdagavond 7 november 1.10 1.38 HUSQVARNA Ambachtelijke slager Jan Wagenaar REKLAME DEZE WEEK Belegen Uniekaas Overlapschermen drukuuerk DINSDAG 31 OKTOBER 1989 .EILANDEN NIEUWS'' Bladz. 3 FAMILIEBERICHTEN De Heere, Die leven gaf en leven spaarde, ver- blijdde ons met de geboorte van een zoon Kommer Bastiaan Wij noemen hem Corné Johan Breukel Janny Breukel-Tanis 3247 LL Dirksland, 27 oktober 1989 Westhavendijk 51 1939 1989 Op 2 november hopen onze ouders en groot ouders A. J. Hartensveld en J. HartensveU-Groen hun 50-jarig huwelijksjubileum te gedenken. Hun dankbare kinderen en kleinkinderen Middelharnis, 2 november 1989 Steeneweg 54 Heden behaagde het de Heere op Zijn tijd, maar voor ons geheel onverwacht, tot Zich te nemen in heerlijkheid, onze geliefde moeder, schoonmoe der en oma CORNELU ANNA MARKUS weduwe van Krijn Cornelis Koese op de leeftijd van 65 jaar. De Heere, Die geen rekenschap geeft van Zijn daden, doe ons berusten in Zijn heilige wil en sterke ons in dit voor ons zware verlies. Stellendam: P. L. Moyses-Koese B. Moyses J. T. Grootenboer-Koese C. Grootenboer T. L. Polie-Koese A W. Folie A K. van Soest-Koese J. C. van Soest en kleinkinderen 28 oktober 1989 Irenelaan 20, 3247 AG Dirksland Gelegenheid tot condoleren van 15.00 tot 16.30 uur en van 19.00 tot 20.30 uur aan het woonhuis. De begrafenis zal D.V. plaatsvinden op woensdag 1 november om 14.00 uur op de algemene begraafplaats te Dirksland, vanuit het Herv. Ver enigingsgebouw „Onder de Wiek", Ring 57, waar vooraf de rouwdienst wordt gehouden. Aanvang 13.15 uur. Geen bloemen Tot onze diepe droefheid nam de Heere van ons weg onze lieve oma CORNELIA ANNA MARKUS op de leeftijd van 65 jaar. Wij zullen haar nimmer vergeten. Jan, Krijn, Nelleke Moyses Marian, Herbert Grootenboer Chris Folie Dirksland, 28 oktober 1989 DANKBETUIGING Daar het ons onmogelijk is een ieder persoonlijk te bedanken willen wij langs deze weg ieder die ons heeft bijgestaan in de moeilijke dagen van ziekte en na het overlijden van mijn innig geliefde man, onze lieve zorgzame vader, schoonvader en opa MAARTEN JAN VAN DER GROEF hartelijk danken. In het bijzonder gaat onze dank uit naar ds. Scheepmaker en de kerkeraad voor de pastorale begeleiding, alsmede de heer Van Wage- ningen voor de korrekte verzorging van de begrafenis. Mede namens mijn kinderen en kleinkinderen, M. V. d. Groef-v. d. Groef Dirksland, oktober 1989 Wilhelminalaan 9 Bij aankoop van min. 25,- uit onze koUektie: dames- en herenpantoffels, slippers, herenwerkschoenen, gymschoenen, kaplaarzen, ontvangt u deze week een gratis bos bloemen (31-10 t/m 4-11). Nu ook schoencrême, veters, inlegzolen e.d. (voorheen schoenenhuis Melissant-Molenaar) weer nieuwe voorraad. En natuurlijk ook bij alle textiel. Tevens voor al uw stoomgoed depot stomerij Boekee Straatdijk 14, DIRKSLAND, tel. 01877-1424 Bedroefd om haar heengaan, maar bovenal dankbaar voor wat zij in haar lange leven voor ons betekend heeft, geven wij u kennis dat, na voorzien te zijn van het Sacrament der zieken, van ons is heengegaan, onze lieve moeder, schoonmoeder, groot- en overgrootmoeder HENDRIKA GERARDA VAN DORP weduwe van Adrianus Cornelis Holtkamp in de ouderdom van 88 jaar. Achthuizen: C. M. Holtkamp J. J. Holtkamp-Legierse C. K. M. Holtkamp Oude Tonge: K H. J. M. Felsbourg-Holtkamp C. Felsbourg Joris Achthuizen; A. C. E. M. Holtkamp 28 oktober 1989 Pastoor van Luenenstraat 5 3256 AS Achthuizen Tot haar intentie zal de H. Mis worden opgedra gen in de Parochiekerk O.L.V. Maria ten Hemel vaart te Achthuizen op dinsdag 31 oktober om 19.00 uur. Daarna is er gelegenheid tot condoleren in het Dienstencentrum, Pastoor van Luenenstraat. De plechtig gezongen Uitvaartdienst zal plaats vinden op woensdag 1 november om 10.00 uur in bovengenoemde Parochiekerk. Heden overleed na een moedig gedragen lijden, zacht en kalm, mijn lieve zorgzame man LEENDERT VAN SETERS echtgenoot van Adriana Jozina Korteweg geboren 1 augustus 1906 overieden 28 oktober 1989 Middelharnis: A. J. van Seters-Korteweg 3241 XD Middelharnis, 28 oktober 1989 Rottenburgseweg 44 De overledene ligt thuis opgebaard. Gelegenheid tot condoleren dinsdag a.s. van 19.00 tot 21.00 uur en na de crematie. De crematie is bepaald op woensdag 1 november 1989 om 10.30 uur in het Crematorium, Maeter- linckweg 101, Rotterdam. Met droefheid geven wij u kennis dat in de nacht van 28 oktober, na een ernstige ziekte, die hij geduldig heeft gedragen, is overleden, onze lieve oudste broer, zwager en oom LEENDERT VAN SETERS echtgenoot van A. J. Korteweg 1-8-1906 28-10-1989 Wonende te Middelharnis, Rottenburgseweg 44 de familie; Melissant: L. van Seters Melissant: K. van Seters Sommelsdijk: C. C. van Seters-Dorst Bergen op Zoom: W. Vogelaar-van Seters C. M. Vogelaar Nieuw Vennep; J. Verhoeff-van Seters A. Verhoeff Melissant: L. C. van Seters Melissant; J. A. van Seters A. E. van Seters-de Bruijn Marco van Seters neven en nichten Zeer getroffen hebben wij kennis genomen van het overlijden van LEEN VAN SETERS Wij wensen mevr. van Seters veel sterkte toe. Fam. L. van Heemst DANKBETUIGING Voor de vele blijken van belangstelling tijdens de ziekte en deelneming ons betoond na het overlij den van onze lieve zuster en tante CORNELU MARL^ VOGEL betuigen wij een ieder onze hartelijke dank. In het bijzonder gaat onze dank uit naar het ver plegend personeel van „De Samaritaan" voor de liefderijke verpleging alsmede ds. Kleiberg voor het leiden van de rouwdienst en de heer Van Wageningen voor de goede verzorging van de begrafenis. Uit aller naam: B. Vogel Oudewater, oktober 1989 Lange Burchwal 110 U kunt hiervoor een afspraak maken bij de assistente aan de balie. arts te Stellendam Met ontroering namen wij kennis dat de Heere uit dit leven heeft weggenomen, onze oud-handwerk- juffrouw en oud-collega, mevr. JANNETJE DE BONTE in de leeftijd van 80 jaar. Zij was werkzaam op onze school van 1962 tot 1974. Wij blijven haar bescheidenheid en grote plichts betrachting gedenken. Gedenke de Heere de familie. Namens het bestuur en personeel van de Prins Johan Frisoschool, J. C. Huizer, voorzitter. N. D. Human, direkteur. Herkingen, 25 oktober 1989 Bedroefd geven wij u kennis dat van ons is heen gegaan mijn lieve man, onze zorgzame vader en opa PIETER LOKKER echtgenoot van Elizabeth Tanis in de leeftijd van 82 jaar. Goedereede: E. Lokker-Tanis Middelharnis: A. van der Velde-Lokker N. J. van der Velde Stef en Marjan Peter en Marja Connij en Jan Ellen en Gert Hellevoetsluis; N. van den Adel-Lokker J. C. van den Adel Ilze en Wilfred 29 oktober 1989 Westerloostraat 12, 3252 BX Goedereede Gelegenheid tot condoleren dinsdag en woens dag van 15.00 tot 16.30 uur en van 19.00 tot 20.30 uur aan het woonhuis. Donderdag 2 november zal er een rouwdienst worden gehouden in de aula op de algemene begraafplaats te Goedereede, aanvang 13.45 uur, waarna aansluitend de begrafenis zal plaats heb ben op de begraafplaats aldaar. Samenkomst aan het woonhuis 13.15 uur. Na afloop van de begrafenis is er alsnog gelegen heid de familie te condoleren aan het woonhuis. Zij die geen rouwbrief hebben ontvangen, kun nen deze advertentie als zodanig beschouwen. Heden overleed tot buurman F. onze droefheid onze LOKKER Moge de familie g verlies. esterkt worden in dit grote fam. W. Breen fam. J. Looy fam. J. Roos fam. M. Soeteman fam. G. Bruggeman 1 Goedereede, 29 oktober 1989 1 Door een ernstig verkeersongeval is plotseling van onze vrienden weggenomen hun innig geliefde dochter CORRIE in de jeugdige leeftijd van 19 jaar. De Heere trooste en stérke, Piet, Huigtje en hun kinderen om dit smartelijk verlies te dragen. fam. W. Vlietland Ouddorp ALS HET OM RECLAMEBORDEN GAAT! Trendstar reclame Magere runderlappen 500 gram oJyo Gepaneerde snitsels 100 gram l.OÏ^ Hamburgers Per stuk Sellerysalade Grilworst Snijworst 100 gram 1.48 100 gram 1.38 100 gram Dubbele Ring 2 Sommelsdük de kettingzaag met motorvanaf J XiCCt Electrische uitvoeringslechts 443r Door zijn bouw in lengterichting zeer handelbaar en praktisch in gebruik. Ketting voor alle typen voorradig en tevens slijpen. Wilt u zelf uw ketting scherpen, vijlhouders en vijlen uit voorraad leverbaar. KETTINGZAAGOLIE zeer voordelig in prijs. Voor de milieu-bewusten nu ook biologisch afbreekbare kettingolie TUIN-APARK^ MACHINES Ouddorp TEL. 1564 Hofdijksweg 29, Tel. 01878-1564 ^^N^OMEIN flSckee ^ËLiJ^ 'SI OUDDORP Hacheevlees gratis zegel500 gram 7.98 Varkenspoulet 500 gram 6.50 NIEUW! Ouddorpse Stoofschotel I 250 gram 4.85 I 150 gram 1.98 500 gram 6.98 Geldig t/m 6/11 Meeft u I O Tel. 01877 - 2017 TE KOOP 3 stuks, 1.80x1.80 3 palen f50- Tel. 01870-3449 OUDDORP Ook uw adres voor: - POOTGOED - KUNSTMEST - Organische MEST o.a. kuikenmest en diepstalmest - Graszaadkontrakt- teelt en - Zaai zaden Mijne tijden zijn in Uwe hand. (Psalm 31:16a onber.) Info Middelharnis Info Goes 01870- 6366 01100-32570 iTTn Tel. 2727 ,v d VELDE, ZANDPAD 30 3241 GX MIDDELHARNIS TEL 01870-2014 ga dan eem vfiibliiuend een kiikie nemen in de ihowvooin oii Jitruijk in It/etióóant. ^dJaat' geven ze ie nog aduii uiei en óeruice ia. vraag in ieder geval om de gratii dikke meuoelkatalogui! Nieuweweg 6 Melissant Plony Tanis, oierkzoam bij druWserij Gebr. de UUqqI, verzorgt al uuj Tel. 01878-1682 ('s Qvonds) of 01870-2729 (overdag)

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1989 | | pagina 3