jeugd- hoekje (©ubErEnl)OEk ©omlfeo ƒ7,50-ƒ10,75-ƒ12,50 Gestoofd staartstuk in rode wijn Opruiming voorraad beliang 1989 25 - 50% KORTING! partij KWALITEITSBEHANG Hobbycentrum L. MEIJER AbUJ\ \XA311 \*a^7/ f'^/0 O^OïO Damver. E.N.E.O. '52 OP OP Diplomazwemmen in „De Staver Oktober-raadsel 2 Oktober-raadsel 3 Jarigen: Tot besluit Handwerken Kledinginzameling Oostflakkee Recepten Tot slot van Oom Ko Beste jongens, meisjes.... en ieder die dit leest Schooltje spelen Beste ouderen, maar natüürlijli ook jongeren Groeten van tjO CM- TWeewielercentrutn Middelharnis i) <i) (D (D <i> Gevuld broodje met roerei en tomaat Voor u ingekocht: Voorstraat 8 - 3255 AX Oude Tonge - Tel. 01874-1502 Doe mee! Voor een schoner milieu!! AKTIE ZUINIG STOKEN Bladz. 2 „EILANDEN NIEUWS^ VRIJDAG 20 OKTOBER 1989 Jullie zijn de herfstvakantie zeker weer zat? Nog even geduld dan. Maandag - bij gezondheid - mogen jullie weer naar school. Deze keer is het een korte jeugdhoek. Maar... wel een pittige! De twee Bijbelse raadsels van deze week staan in geheim schrift. Eerst tien namen in nummer- geheimschrift. De letters zijn in volgorde genummerd. Alleen.... we zijn niet bij de „a" begonnen.... Dan tien namen in teken-geheimschrift. Dat is wel wat lastiger. Want.... welk teken hoort bij welke letter? Bij dat teken-geheimschrift zullen we een beetje helpen: de „a" komt 12 X voor. NUMMERGEHEIMSCHRIFT 1-26-24-19-26-9-18-26 26-14-9-26-14 14-26-9-7-19-26 26-25-13-22-9 9-26-24-19-22-15 15 - 26 - 14 - 22 - 24 - 19 19-26-20-26-9 9-6-7-19 19-22-25-9-12-13 13 - 12 - 25 TEKENGEHEIMSCHRIFT Extra-vraag: Van welke naam is de laatste letter NIET goed geschreven? In oktober zijn jarige geweest, of hopen jarig te worden: 3 oktober: Patricia Struyk, Pretoriuslaan 21, Ouddorp 12 oktober: Pieter Grinwis, Molentienden 51, Ouddorp 16 oktober: Dirk Voogd, Bokweg 1, Ouddorp 23 oktober: Jaco de Boer, Verl. Lindelaan 57, 7391 JH Twello 29 oktober: Sjoukje de Boer, Verl. Lindelaan 57, 7391 JH Twello Allen gefeliciteerd en Gods Zegen toe gewenst! Wie stuurt wie een kaartje? We hebben nog een gedichtje „uit de oude doos". Over iets wat jullie volgende week bij leven en welzijn weer mogen gaan doen. o, die kindren zijn zoo zoet! Mien kan zóó wel juffrouw wezen. „Jongens", zei ze, reken goed. Meisjes, ga je lesje lezen, 'k Straf, wie niet zijn best doen wil. 'k Zal goed kijken door mijn bril. Kijk, nu zijn ze aan 't werk gegaan. Och, wat zoete suikersnuitjes! Juffrouw, staat 't je zóó wel aan? Kijk eens vriendlijk naar je guitjes. Heb je ook suikerballen, zeg? Geef ze aan die schatjes weg. Juffrouw, sponsje bord maar ag. Kom, je kleintjes blijven rustig. Ze zijn veel te bang voo straf En ze werken o zoo lustig. Ja? Is 't waar? Maar Jan en Piet Werken toch maar lekker niet. Kleine Geesje leest niet meer. Kijk, en Grietje lacht eens even. Daar legt zij haar boek al neer. En weet niet, waar ze is gebleven. Kijkt de juffrouw? Zien ze 't goed? O. dan zijn ze daadlijk zoet. Juffrouw Mien denkt: Wacht, ik zal Gauw wat suikerballek halen. 'k Moet mijn kindertjes vooral Op wat zoets en goeds onthalen. „Kindren, werk maar even voort. En bliffzitten, zooals 't hoort." Deze week weer een ouderenhoek erbij. We hopen dat we hem weer aardig kunnen vullen. We hebben in ieder geval een handwerkje en een puzzel. We beginnen met de puzzel van de vorige keer. De oplossing luidt als volgt: Horizontaal: 1 Naomi; 4 Ananias; 9 Sim- son; 10 Cham; 11 Aloë; 13 Asaf; 14 Lamech; 16 Agag; 17 enten; 19 Elia; 20 el; 21 Paulus; 22 Nebo. Vertikaal: 2 Archangel; 3 Ismaël; 4 Asch; 5 No; 6 Anna; 7 Isbo- seth; 8 Selef; 12 Am- miël; 15 Helm; 18 Nebo; 19 Efa. De puzzel voor deze week is een kernraad sel, d.w.z.: het Ie woord bestaat uit 2 letters, het 2e woord uit de letters van het Ie woord 1, het 3e woord uit de let ters van het 2e 1, enz. (de letters hoeven niet in dezelfde volgorde te staan). Het laatste woord bevat 5 letters, 4 van het vorige woord -I- 1. En om die ene let ter gaat het. Die zet u in de 5e kolom. Als alles goed gegaan is, komt in die kolom een spreekwoord te staan. Succes. Ja ja, we hebben twee patroontjes toege stuurd gekregen van mevr. Rozenheek. Hartelijk dank mevr., we hopen er veel mensen een plezier mee te doen. (Heeft iemand nog een leuk patroontje om te haken, te breien, te borduren of iets derge lijks, u kunt het altijd opstoren. Liefst een beschrijving met evt. een afbeelding erbij.) 2 i 4 1 2 3 t S s 7 a 9 10 11 „Ja, juffrouw.Daar gaat Mien heen. Even wachten.... even luistem.... Even kijken.... en meteen Gaat het kleine goed aan 'tfluistren. „Lekker", fluistert Grietje blij. „Nu zijn we eventjes eens vrij. Och, ze komt zoo gauw niet weer. Hè, die les ging mij vervelen. Weetje wat? Jk lees niet meer. Kom, we kunnen even spelen. Jan kruipt in een ommezien In den stoel van juffrouw Mien. Pietje zegt: „Ik gooi je om. Wip, wap, wip, 't is net een schuitje. Geesje keert een driepoot om. 't Zit zóó beter", meent het guitje. „En een dansje", zoo denkt Griet, „Och, dat hindert zeker niet. Even maar.... daar kraakt de deur Gauw nu, gauw, bij lei en boekje. Grietje, foei, wat krijg je een kleur! Pietje, kruip niet in dat hoekje. Jan en Gees, wat kijkje raar. Kom, wees kalm, 't is juffrouw maar. Juffrouw Mien begrijpt heel goed. Wat haar guitjes durfden wagen. Of ze nu ook straffen moet? Zal ze honderd regels vragen? Zeker niet, want Mien weet wel: 't Schooltje houden is maar spel „Nee hoor, ik heb niks gezien", Zegt ze lachend tegen Jantje. „Nou de suikerballen. Mien", Roept het guitig bij-de-handje. En Mien geeft en deelt maar voort. Heel, heel eerlijk, zooals 't hoort. Jongens, jongens, wat een jool Wat gelach en wat een leven. Juffrouw Mien, 't is in jouw school Lang niet rustig meer gebleven. Kom, dit versje hoort er bij: O, wat zijn wij heden blij Dan volgt hier de omschrijving voor twee onderzettertjes. Betekenis afkortingen: t toer, 1 lossen, st stokje, d.st. dubbel stokje, v vaste. Betekenis tekens in het voorbeeld: O lossen stokje 4 dubbel stokje "O" vaste 3èo= picotje (d.i. 4 1. in de Ie van v. haken). 1. Opzetten met 121., ring sluiten. Ie t. In de ring 24 st. haken. 2e t. 161., 1 st. uit de vorige toer overslaan, 1 v. (vanaf 12 X herhalen), 3e t. 3 st. in de 9e 1. van de vorige toer, 31., 3 st. in de 8e 1. van de vorige toer, 1 1.; dit 12 X herhalen (u moet wel de 161. van de vorige kruisen, voor een leuk effekt); 4e t. op de 3 1. van de vorige toer, 7 st. haken, dit ook 12 X herhalen en klaar is de Ie onderzetter (zie ook afb. A). 2. Opzetten met 121., ring sluiten. Ie t. 24 st. in deze ring haken. 2e t. in het Ie, 3e, 5e, enz. st. van de vorige t. 2 d.st. haken, ertus sen 21.3e t. in de 21. v.d. vorige t. 1 d.st, 1 picotje, 1 d.st., 1 picotje, 1 d.st., 21. (vanaf* 12 X herhalen); 4e t. in de 2 1. van de vorige 1.1 V. dan 7 1. (vanaf 12 X herha len); 5e t. in de 4e 1. van de vorige 1.1 v. dan 81. (vanaf* 12 X herhalen). En u hebt nog een leuke onderzetter (zie óok afb B). MELISSANT Uitslagen van maandag 16 oktober 1989. Afdeling 1 H. v. Heukelen - B. VisbeenO - 2 A. het Jonk - J. LooyO - 2 H. Visbeen - A. Visbeen1 - 1 Afdeling 2 J. Doom - T. Goedegebuur1 - 1 J. Non - M. Wiegel1 - 1 S. Keijzer - M. Arrias1 - 1 Bekerronde B. v. Engen - C. Visbeen2 - O Hoek Hoflaan/ Schoolstraat 01870-3332 De Stichting K.I.C.I., Kleding Inzame ling Charitatieve Instellingen, komt bin nenkort weer kleding inzamelen in de gemeente Oostflakkee. Dit gebeurt op donderdag 26 oktober a.s. Uit de opbrengst worden de Stichting „Hulp aan Landgenoten in Indonesië" en de Stichting „Nederland - Lesotho" gesteund. In Indonesië worden 1370 gezinnen (4000 personen) met een maandelijkse gift geholpen. Het zijn families, die tussen wal en schip zijn geraakt en geen Nederlands paspoort meer bezitten. De Stichting „Nederland - Lesotho" houdt zich bezig met kleinschalige ont- wikkelingsprojekten in dit Afrikaanse koninkrijk. Projekten ter bevordering van landbouw en veeteelt, van onderwijs en volksgezondheid. Er zullen in de gemeente huis-aan-huis plastic zakken worden verspreid, die enkele dagen later, hopelijk goed gevuld met nog draagbare kleding, textiel en schoenen worden opgehaald. De bewo ners wordt verzocht de zak met kleding vóór 9 uur buiten te zetten. Wanneer men geen kleding heeft aan te bieden, kan men toch helpen, door een bijdrage te storten op giro 3367600 t.n.v. de Stich ting K.I.C.I. in Den Haag, Nassau Zui- lensteunstraat 9. Telefoon 070-245468. Zo, met een kopje koffie, het Eilan den Nieuws en een haakwerkje bij het lamplicht op een lange winteravond, zit deze oude renhoek wel goed. We gaan deze keer óók nog iets lekkers maken. Hier komen dus Voor lekkerbekken of mensen die ge woon een stevige lunch willen hebben, hier enkele recepten van gevulde brood jes, mmmmmm! - 4 ronde broodjes of puntbroodjes - zachte boter om te bestrijken - 2 middelgrote tomaten - 4 eieren - 4 eetlepels melk - peper, zout - 20 gram boter Snijd een kapje van de broodjes en haal het broodkruim eruit. Bestrijk de brood jes en de kapjes van binnen en van bui ten met zachte boter. Zet ze 10 min. in een voorverwarmde oven van 175° C of stand 3. Pel de tomaten, haal de pitjes eruit en snijd het vruchtvlees in blokjes. Klop de eieren los met de melk en wat peper en zout. Smelt de boter in een koe- kepan met dikke bodem, smoor er de blokjes tomaat in. Voeg het ei toe en roer rustig in het eimengsel tot al het ei net gestold is. De eieren mogen niet droog worden. Vul de warme broodjes met het roerei en dien ze onmiddellijk op. U kunt ook 150 gram gare gesneden asperges met 1 eetlepel room en peper door het roerei doen en hier de broodjes mee vullen. Of uisnippers en champignons smoren, de eieren toevoegen en ze tot een roerei bakken en hiermee de broodjes vullen. Voor een heel andere smaak kunt u de broodjes ook vullen met een kant-en- klare of zelfgemaakte champignon-, vlees- of groenteragoüt. Eet smakelijk! Zo, we hebben weer aardig wat deze keer, maar dat is wel leuk, dacht ik zo. We hopen u over 14 dagen bij leven en welzijn weer te ontmoeten. Tot dan. TANTE NEL Weet u dat: 1. onze VERTIKALE LAMELLEN zowel in de hoogte als in de breedte precies op maat worden gemaakt. 2. de rail zonder meerprijs ook in wit geleverd kan worden. 3. de stoffenlamellen verend zijn opgehangen. 4. wij keuze hebben uit meer dan 100 stoffen of pvc in smal en breed. 5. de levertijd zeer kort is. 6. wij ook nog de goedkoopste zijn. 7. u bij zeflmontage nog eens 10% korting krijgt. 99 Zaterdag 14 oktober slaagden de vol gende kandidaten voor het zwemdi ploma. Diploma A Bobby Los, Daphne Slikker, Stefanie de Koeijer, Marleen Terreehorst, Gert-Jan van der Wende, Ilse B. Kattestaart, Jan L. Mackloet, Miranda Verduijn, Jelle Stemers, Anton de Jong, Martinus Din- genouts, Samantha Kleyn, Dirk-Jan Molenaar, Johnny Brocatus, Cristian Hobbel, Patrick Smit, Marijn Winkels, André Visbeen, Mariëtte van der Boom, Leen van den Bos, Marco Bechthum, Regina van Alphen, Pieter Jelier, Wilko Kattestaart, Alexander Teuling, Nicky van Brussel, Jeroen van Hoorn, Wendy de Blok, Marco Lugtenburg, Arthur M.K. Mackloet, Marleen van Éijken. Diploma B Hendrik Jan Kooyman, Carlijn Ko ningswoud, Paulien Ruijgers, Gea van Seters, Comeel Krijgsman, Marten v.d. Ouden, Jantine Jordaan, Mariska van Peperstraten, Sylvana Schermer, Ma riska Jongejan, Henk Koppelaar, Re becca v.d. Nieuwendijk, David de Vries, Gertrude Peeman, Marianne Tanis, Bas Driesse, Martijn van der Kamp, Lida Meijer, Sabine Hartensveld, Jeroen Driesse, Nicole Trommel, Leuntje E.G., Allegonda Peeman, Bas Wielhouwer, Arjen Koudstaal, Elizabeth H. Malie paard, Jeroen Vooijs, Heide van Es, Sonja van Lenten, Karin Metske, Han- neke Tanis, Saskia Hameeteman, Peter De tabel voor de week van: 9 t.e.m. 15 oktober 1989 Normaal jaar- Weekstreef- Totaal street- verbruik verbnilk verbrulk 500 m' 7 m^ 7 m» 600 m' 8 m= 8 m= 700 m^ 10 m' 10 m' 800 m» 11 m= 11 m' 900 m= 12 m' 12 m' 1000 m' 13 m' 13 m= 1100 m= 15 m' 15 m' 1200 m= 16 m' 16 m' 1300 m' 17 m= 17 m= 1400 m= 19 m^ 19 m= 1500 m= 20 m= 20 m= 1600 m' 21 m^ 21 m' 1700 m» 23 m= 23 m= 1800 m" 24 m^ 24 m= 1900 m= 25 m' 25 m' 2000 m' 27 m" 27 m= 2200 m= 29 m^ 29 m3 2400 m= 32 m= 32 m' 2600 m' 34 m^ 34 m' 2800 m' 37 m= 37 m» 3000 m' 39 m' 39 m» 3500 m' 46 m' 46 m^ 4000 m= 52 m= 52 m' 4500 m= 59 m= 59 m= 5000 m= 65 m' 65 m^ 5500 m= 71 m^ 71 m= 6000 m' 78 m= 78 m' Weersomstandigheden: Afgelopen week lag de buitentemperatuur ruim boven het normale niveau, het waaide echter harder dan normaal. den Breejen, Leonie de Gans, Amout Visser, Angela A.L. Groot, Esther Abramse, Jaco Buth, Angela Veiling, Rens Drooger. WEEKEND RECEPT Bij onze oosterburen is „Sauerbra- ten" een geliefd gerecht. Het ge stoofde staartstuk zoals u het hier krijgt gepresenteerd is een min of meer aan onze smaak aangepaste variant. Reken voor 4 tot 6 personen op 1 run derstaartstuk van ca. 1 kg. Verder heeft u nodig: 2 uien, 1 teentje kno flook, bladselderij, laurierblad, rode wijn en runderbouillon. Snipper de uien en hak het knoflook- teentje ragfijn. Hak 8 takjes bladsel derij (2 eetlepels is voldoende). Maak het vlees droog met keukenpapier. Verhit in een braadpan met dikke bodem 100 gram boter. Wacht tot het schuim op de boter grotendeels is weggetrokken. Bak het vlees er aan alle kanten bruin in. Temper de warmtebron. Neem het vlees even uit de pan. Voeg uien en knoflook aan de bakboter toe en laat ze 2 minuten zachtjes bakken. Voeg daarna blad selderij en verkruimeld laurierblad toe. Schenk er daarna 3 deciliter rode wijn en eenzelfde hoeveelheid bouil lon bij. Roer alles goed door en breng alles aan de kook. Bestrooi het vlees met wat zout en peper. Leg het in de pan terug. Sluit de pan met het deksel en laat alles gedurende 2 uur (of iets langer) zachtjes stoven. Keer het vlees na een uurtje om. Neem het vlees, nadat u heeft geconstateerd dat het volkomen gaar is, uit de pan. Ver pak het in aluminiumfolie. Zeef het stoofvocht en breng het in een pannetje aan de kook. Laat het zolang koken tot er door het indam pen niet veel meer dan 3 deciliter is overgebleven. Roer er 1/8 liter zure room of crème fraiche (op kamer temperatuur) door. Voeg eventueel nog wat zout en peper naar smaak toe. Laat er nog even de kook over komen. Snijd het vlees in (niet al te dunne) plakken en leg ze dakpansge- wijs op een schaal. Schenk 1/3 deel van de saus over het vlees en dien de rest ervan op in een sauskom. Tip: bij een dergelijk gerecht sma ken vrijwel alle soorten winter groenten bijzonder goed. Bereidingstijd: 30 minuten. Energie per portie: 2135 kJ (510 kcal).

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1989 | | pagina 10