DUIVELANDS MEUBELHUIS B.V. 4000 m^ meubelexpositie Dames, heren en kinderkollektie l ^ii> Zomer'89 J ^m^ VLEES MET KARAKTER Mag het een stukje beter zijn? Half of heel VARKEN VERKOOPSTERS Sierklinkertjes 5.98 Nu per kilo Slagerij Floresteiin Van der BOK gjScE"^ Kuikenbouten Schouderham ^- Te koop gevraagd: Eilanden-Nieuws: een krant die G-E-L-E-Z-E-N wordt!! Wij hebben voor u in tiuis een uitgebreide j^ van bekende merken, waaruit u zeker zuit slagen! xK y^ y^ y^ y^ y^ y^ y^ y^ aktieve, representatieve i Hoveniersbedrijf VOOQCl Ambachtelijke slager Jan Wagenaar REKLAME DEZE WEEK Uit eigen mesterij. Uit eigen slagerij Deze week: riante bungalow, woning of boerderijtje DINSDAG 19 SEPTEMBER 1989 „EILANDEN NIEUWS" Bladz. 3 Wilgenstraat 1, OOSTERLAND Poststraat 8, BRUINISSE Telefoon 01114-1213 1506 Telefoon 01113-1513 y^ x^ y^ y^ i;;L i;;ti;;L i;;L i;;L J;;L i;;L i;;L i;<L i;;L ijL J;;L i;;L ijL i^ Wij zoeken die in staat zijn op basis van grote zelfstandigheid onze bloennenshop in de ClOOO/Massamarkt te Ouddorp, te runnen. Uitsluitend wanneer u ruime ervaring heeft in de verkoop; een grote kennis van bloemen en planten; uw leeftijd ligt tussen de 25 en 35 jaar; u minimaal 20 uur per week beschikbaar bent en bereid op zaterdag en koopavonden te werken, nodigen wij u uit telefonisch te willen reageren. Telefoon 040-551263. Uw terras versleten? Dan dit jaar nog in 't nieuw! in verschillende vormen Dorpsweg 5 Telefoon 01878-1477 OUDDORP Spaart u ook al zegels voor een prachtige Franse Limoges porseleinen schaal? RUNDGEHAKT „Limousin"500 gram O.Z5 4- gratis zegel RIBLAPPEN „Limousin"500 gram yJlJ gratis zegel 1 hele kilo eigen kwaliteit150 gram ^•jL^ Geldig t/m 25/9 OUDDORP ZWARTEWAAL Alles panklaar Telefoon 01878-1348 Omgev. Ouddorp/Goedereede, vrijstaande Liefst met garage. Voor permanente bewoning. Oplev. op korte of langere termijn mogelijk. Rust en privacy vereist. Omschrijving ligging en koopsom onder nr. 3030 bur. v. d. blad. f 300,- terug voor uw oude motorzaag, ongeacht merk of type. Model 42 Rijwielhandel OUDDORP WATERSCHAP GOEREE - OVERFLAKKEE ONTHEFFINGEN A.P.R. Dijkgraaf en heemraden van het waterschap Goeree-Overflakkee maken openbaar bekend, dat zij bij besluit van 31 augustus 1989 de volgende ont heffingen ingevolge artikel 165 C van het Algemeen Polderreglement heb ben verleend: - Gebr. Grinwis, Dijkstelweg 5, Ouddorp: het dempen van een watergang in polder Het Oude Nieuwland. - Volkstuinvereniging Stellendam: het maken van 2 vlonders met taludtrappen in hoofdwatergang 225 in de Eendragtspolder. - A. Hoekstra, Oudelandsedijk 12, Middelharnis: het dempen van een watergang in polder Oude Stad. - W. J. Los, Langeweg 35, Oude Tonge: het dempen van een watergang in polder Oqdeland van Oude Tonge. - D. C. van Nieuenhuijzen, Kladstaartweg 1, Sommelsdijk: het dempen van een watergang in polder Oudeland van Sommelsdijk, het verwijderen van een dam met duiker uit en het tot 14 m verlengen van een dam met duiker in de oostelijke dijksloot van de Oudelandsedijk te Sommelsdijk. - J. Mijs, Achthuizen 24, Achthuizen: het leggen van een dam met 16 m lange duiker in de westelijke wegsloot van de 3e Noordboutweg te Ooltgensplaat. - J. van der Wende, Groenedijk 22, Ouddorp: het dempen van 6 watergangen en het graven van 2 watergangen, het ver wijderen van 4 dammen met duiker uit en het leggen van 4 dammen met 10 m lange duiker in de westelijke wegsloot van de Noordweg, een ver vallen hoofdwatergang en een scheidsloot, polder Nieuwenoord, Ouddorp. en geweigerd: - Gebr. van Schouwen, Heerendijk 35, Oude Tonge: het dempen van een gedeelte noordelijke wegsloot van de Schinkelweg te Oude Tonge. - A. Robbemond, Lesje 1, Achthuizen: het dempen van een gedeelte zuid-oostelijke wegsloot van de Zandweg te Achthuizen. ONTWERP-ONTHEFFINGEN Dijkgraaf en heemraden van het waterschap Goeree-Overflakkee maken openbaar bekend, dat ten kantore van het waterschap, Langeweg 74 te Middelharnis, de navolgende ontwerp-ontheffingen ter inzage liggen: - P.T.T. Telecom B.V.: het leggen van een dam met duiker in de noordelijke wegsloot van de Johannespolderseweg te Middelharnis. - Gebr. L. S. en J. C. van der Baan, Westdijk 14, Dirksland: het dempen en graven van watergangen in polder Dirksland en het ver wijderen van 4 dammen met duiker uit en het leggen van 3 dammen met duiker in de noordelijke wegsloot van de Havelozeweg te Dirksland. - Gebr. Wielhouwer, Binnenweg 21, Sommelsdijk: het dempen van 3 watergangen en het graven van 1 watergang in polder Westplaat Flakkee. - J. T. M. Jacobs, Battenoordsedijk 4, Nieuwe Tonge: het dempen van een watergang in polder Battenoord. - A. J. L. Jacobs, Langeweg 37, Sommelsdijk: het dempen van 2 watergangen in polder Oudeland van Middelharnis. - P. Breen-van Dam en E. W. Voets, Marijkeweg 29 en 31, Ouddorp: het dempen van een watergang in polder Oudeland van Ouddorp. - P. Warnaer, Westdijk 3, Dirksland: het verwijderen van 2 dammen met duiker uit en het leggen van 1 dam met duiker in hoofdwatergang 8 in polder St. Elisabeth. - Gemeente Middelharnis: het uitvoeren van diverse waterbeheersingswerken in het kader van plangebied „Prinsenkwartier" te Middelharnis (dempen en vergraven watergangen, plaatsen stuw, hemelwater afvoeren en noodriool- overstort). - N.V. W.M.Z.: het leggen van een waterleiding als kruising met hoofdwatergang 367 in polder Nieuw-Kraaijer. - N.V. W.M.Z.: het leggen van een waterleiding in de Bloksedijk te Achthuizen. - N.V. W.M.Z.: het leggen van waterleidingen in de Oudelandsedijk, Johannespolderse- dreef en Johannespolderseweg te Middelharnis. - N.V. E.M.G.O.: het leggen van een gasleiding in de Noordlandsedijk en Perdamusweg te Nieuwe Tonge. - N.V. E.M.G.O.: het leggen van een gasleiding in de Noordlandsedijk en het Kromme Wegje te Nieuwe Tonge. - N.V. E.G.M.O.: het leggen van een laagspanningskabel en een gasleiding in de Blokse dijk te Achthuizen. - N.V. E.M.G.O.: het leggen van een hoogspanningskabel in de Altekleinsedijk te Ooltgensplaat. - N.V. E.M.G.O.: het leggen van een gasleiding in de Wellestrijpsedijk te Herkingen. - N.V. E.M.G.O.: het leggen van middenspanningskabels in de Schenkeldijk, Kleine Zuidpoldersedijk, Korteweg, Oud-Westerloosedijk, Jonkersdijk, Oude landsedijk en Springersdijk en door en langs watergangen te Goede- reede en Ouddorp. - C. Stehouwer, Boezemweg 30, Dirksland: het maken van een uitweg naar de Oosthavendijk te Dirksland. Bezwaren tegen genoemde ontwerp-ontheffingen kunnen tot 3 oktober 1989 schriftelijk worden ingediend bij dijkgraaf en heemraden van het waterschap Goeree-Overflakkee, postbus 67, 3240 AB Middelharnis. MIDDELHARNIS, 19 september 1989 f*-"—-■ ------------- ,^.^,f.lf.l^l^)^.lf.l^)^l^l^l^.l^J^:^l^]^l^l^l^l^l^4.l^l^l^l^l^]^l^l^l^l^l^l^lt.j^ t. ^^^^^■'JKVFA TT,.. ---------7^^9 T 5.75 Een veilige en betrouwbare motorzaag, Laag geluidsniveau, Vol-automatische kettingrem, Zeer goede anti-vibratie voorzieningen Funktionele vormgeving. Zeer krachtige motor en 12 maanden garantie. deze aktie geldt t/m 31.12.1989 (SIHusqvarna Voor nadere inlichtingen en/of demonstratie: uw Husqvarna specialist J

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1989 | | pagina 3