Gehandicapt... Aluminium LADDERS WOONRUIMTE Mo OUDDORP Cichoreilaan 7 TROUWREPORTAGE fotografie arjo van der graaff =i^^^ GOEDEREEDE TE KOOP P. NELISSE HARD- en SOFTWARE RIETVELD en óók nog werken? MEDISCHE DIENSTEN Landbouwmechanisatiebedrijf Streekmuseum „De Meestoof" is extra open! Drukwerk nodig £)my^y^er//Gebr. de Waal kan het U leveren I L-® DIRKSLAND linnen tassen 3 jar. zware ram 1 jar. zoon J. W. Mastenbroek B.V. Bouwaanvragen Bekendmaking m VRIJDAG 8 SEPTEMBER 1989 .EILANDEN NIEUWS" DERDE BLAD Ontwerp-begroting 1990 Kamer van Koophandel Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 21 van de Wet op de Kamers van Koophandel, deelt het bestuur van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Zuid-Holland Zuid mede dat de ontwerp-begroting 1990 ten kantore van de Kamer voor een ieder ter lezing is nedergelegd. Aanstaand echtpaar zoekt te huur in Nieuwe Tonge. Tel. 01848-2635 Dat kan vaker dan u denkt. Vraag informatie. In 1976 gebouwde rustig gelegen hoekw. met aan- geb. schuur, garage en vrije tuin op 235 m^ eigen grond. De woning heeft hardh. koz., ben. dubbel glas en zonwering. ER cv-ketel. In tuin bron en pomp. Ind.: hal, toilet, woonkamer, dichte keuken m. afz.kap en koelkast, achtering., bijkeuken, door gang naar garage waarop grote zolder. Op verd.: overloop, ruime douche (ligb. mogelijk), 3 slaapk. Vaste trap naar 2e verd.: zolder en 4e slaapk. m. dakraam. OpL: i/o. Prijs/179.000,-k.k. van vrijdag 8 september 1989 t/m zondag 10 september 1989 ARTSEN Middelharnis - Sommelsdijk: van zaterdagmorgen 8.00 uur tot maan dagmorgen 8.00 uur heeft dienst dokter J.L. v.d. Ven, tel. 01870-2117. Dirksland - Herkingen - Melissant: van vrijdagavond 19.00 uur tot maan dagmorgen 8.30 uur hebben dienst de doktoren R.P. Boot en H.C. Graafland, tel. 01877-1227, b.g.g. 1291. Stellendam - Goedereede: van vrijdagavond 17.00 uur tot zondag avond 24.00 uur heeft dienst dokter R.P. van Rijswijk, tel. 01879-1207. Ouddorp: W. J. Bron, A. J. Jansen, G. B. K. Steen- hof, O. Nieuwlandseweg 27, tel. 01878- 1312. Nieuwe Tonge - Oude Tonge: van vrijdagavond 17.00 uur tot maan dagmorgen 8.00 uur heeft dienst dokter R.J. Lassing, tel. 01874-1259. Stad aan 't Haringvliet - Den Bommel - Ooitgensplaat: van vrijdagavond 18.00 uur tot maan dagmorgen 8.00 uur heeft dienst dokter H. Nijhof, tel. 01873-1201. Natuurgeneeskundige M. L. C. MASTENBROEK Middelharnis. Tel. 01870-6459 (zaterdagochtend van 11.00 tot 11.30 uur) APOTHEEK „MENHEERSE" Voorstraat 16Middelharnis Telefoon 01870-3666 J. Slager apotheker, werkdagen van 8.30 tot 12.30 en van 13.00 tot 18.00 uur. Zaterdagen van 10.30 tot 11.30 uur en 17.30 tot 18.00 uur. Zon- en feestdagen van 11.00 tot 11.30 uur en van 17.30 tot 18.00 uur. Spoedre- cepten kunnen via de dienstdoende arts in de overige uren altijd worden aan geboden. Foto Van der Graaft uit Dirksland voorstraat 58 - 3247 ce dirksland telefoon 01877-3517 Bouwplannen Inlichtingen via telefoonnummer 3666; of via mededelingen dienstkastje. TANDARTSEN Uitsluitend voor spoedgevallen, tand arts R. v.d. Houwen, Binnenweg 17, Sommelsdijk, tel. 01870-3313 (van 11.00 tot 11.30 uur). DIERENARTSEN De weekenddienst wordt opgegeven via de antwoordapparaten bij: P. R. J. M. Schilder, Oude Tonge, tel. 01874-2441 ;L. Tjebbes, Middelharnis, tel. 01870-2966; W. J. Vink, Sommelsdijk, tel. 01870- 2897. WIJKVERPLEGING Wanneer u de wijkzuster nodig heeft, kunt u het wijkgebouw in uw woonplaats bellen: Achthuizen01873-1440 Den Bommel01871-1312 Dirksland01877-1500 Goedereede01879-1267 Herkingen01876- 224 Melissant01877-1234 M'harnis/S'dijk01870-2300 Nieuwe Tonge01875-1390 Ooitgensplaat01873-1310 Ouddorp01878-1321 Oude Tonge01874-1289 Stad a/h Haringvliet01871-2301 Stellendam01879-1296 Stichting MAATSCHAPPELIJK WERK „Goeree-Overflakkee" Jacob Banestraat 8a 3245 AJ Sommelsdijk Telefoon 01870-5166 Spreekuur: ma t/m vrij 9.00-10.00 uur Voor crisissituaties: ma t/m vrij 9.00-12.00 13.00-17.00 uur telefoon 01870-5166 Buiten kantooruren kunt u kontakt opnemen met de telefonische hulpdienst, telefoon 01880-25952. Stichting KRAAMCENTRUM „Haringvliet" Telefoon 01883-10 000 W W '•b 11? ll? W 'J? W w W W W w w w 'Jp JOHN DEERE 2040 VC JOHN DEERE 2040 S/SG 2 MFWD JOHN DEERE 3130 VCE HFWD JOHN DEERE 2130 VCE JOHN DEERE 111 tuintrekker 3 meter ZAAIMACHINE 24 pijpen Ceres greppelfrees met verstelbare trap CLIMAX duo transporteur 2x6 mtr. NIEUWE TONGE Tel. 01875-1540 >ii>i^i(^ii^C^C^i^i^ipC^i^i^C^i^i^i Stichting Gezinsverzorging Spreekuren: maandag t/m vrijdagochtend 8.30-9.30 uur en alleen telefonisch van 13.00-14.00 uur. „Dirksland"tel. 01877-2478 „Middelharnis-Sommelsdijk", Jacob Banestraat 8, Sommelsdijk tel. 01870-2884 „Goeree-Overflakkee" (Nieuwe Tonge, Stad en Oostflakkee) tel. 01874-1044 DIENSTENCENTRUM „MIDDELHARNIS" Doetinchemsestraat 27, Middelharnis Pedicure dhr. J. T. v. d. Meijden elke Ie maandag van de maand van 14.00- 17.00 uur in het dienstencentrum. Stichting Bejaardenwerk „MIDDELHARNIS" Tel. 01870-3366. St. Welzijnswerk voor Ouderen „OOSTFLAKKEE" Tel. 01871-1545 OPVANG van SLACHTOFFERS BIJ MISDRIJVEN en VERKEERSONGEVALLEN Postbus 38, 3247 ZG Dirksland Ned. M.S. Stichting afd. Goeree-Overflakkee Contact-Coördinator: K. M. Schippers-Berghuis tel. 01879-1815 Vertrouwenstelefoon Ned. Patiënten Vereniging 01870-2174 01878-3149 Centrale Post Ambulance Vervoer Rijnmond ongevallen alarm nummer: 010-4333300 Besteld vervoer: 010-4148911 ALCOHOLPROBLEMEN Bel AA (Alcoholicus Anonymus) voor hulp en inf. tel. 01883-17327 SINT ANNALAND Het streekmuseum „De Meestoof' aan de Bierensstraat in de kern Sint Anna- land is de gehele maand september op zaterdag extra open, namelijk van 13.00 uur tot 17.00 uur. Naast de tentoonstel ling „Boerderij en platteland" zijn dan ook alle andere kollekties te bekijken, zoals het oude schoollokaal, de stijlka mer, het kruidenierswinkeltje, oude werktuigen en de meekrapteelt. Deze extra openstelling van het museum gebeurt in het kader van de Zeeland Cultuurmaand. Deze voor ons land unieke aangelegenheid en aktie beoogt de sektoren cultuur en recreatie en toe risme samen te brengen. Het imago van de provincie Zeeland kan daarmee mogelijk verbreed en versterkt worden. Enkele hoogtepunten in de maand sep tember zijn het festival van Zeeuws- Vlaanderen, de manifestatie fotografie Zeeland 1989 en het eerste filmfestival Zeeland. Ter gelegenheid van de Zee land Cultuurmaand september is door de provincie en door de provinciale VW een speciale krant uitgegeven. Daarin wordt een groot aantal evene menten vermeld, zoals concerten en tap toes van Euterpe, OVM en Concordia, exposities in de bibliotheken in de ker nen Tholen en Sint Maartensdijk en in „De Meestoof' te Sint Annaland. Ook een groot aantal speciaal samengestelde arrangementen wordt vermeld. SOMIVIELSDIJK Gemeenten DIRKSLAND, GOEDEREEDE, MIDDELHARNIS en OOSTFLAKKEE Ziektekostenvoorziening Ambtenaren Handelsonderneming TAN IS Welzijnsprogramma 1990 Van 11 september t/m 11 oktober 1989 ligt ter inzage op het gemeentehuis, afdeling Sociale Zaken en Welzijn: - het ontwerp Welzijnsprogramma 1990, zoals bedoeld in artikel 16 van de Welzijnswet. In het ontwerp Welzijnsprogramma 1990 staan de voor zieningen vermeld welke voor het jaar 1990 voor bekos tiging op grond van de subsidieverordening Welzijnswet in aanmerking komen. Gedurende bovenvermelde termijn kan een ieder, die van de inspraakprocedure gebruik wenst te maken, voorstel len indienen bij de raad van de gemeente betreffende dit ontwerp. Voorgenomen bouwvergunningen (art. 19 WRO en art. 50, lid 8 Woningwet) Burgemeester en wethouders zijn voornemens vergun ning te verlenen aan: - de Bergse recreatiebouw Zeeland V.O.F. - bouwen 39 vakantiebungalows op perceel aan Peuterdijk te Her- kingen; - Mooijaaert's Aannemingsbedrijf - bouwen 19 garages aan Pieterstraat te Melissant; - N. Mijnders - bouwen bedrijfswoning met garage nabij de Ruijgenhil te Melissant; - K.E. Kamphuis - bouwen garage nabij woning Molen dijk 42b, Herkingen; - J. Goedegebuur - bouw woning met garage op perceel aan Korteweegje te Dirksland. Deze bouwplannen zijn in strijd met het terplaatse gel de ide bestemmingsplan, doch zijn wel in overeenstem ming met de in voorbereiding zijnde herziening hiervan. De op bovengenoemde plannen betrekking hebbende stukken liggen van 11 t/m 25 september 1989 op het gemeentehuis, afdeling Algemene Zaken, voor een ieder ter inzage. Gedurende deze termijn kan een ieder tegen deze plannen schriftelijk bezwaren indienen bij burgemeester en wet houders. 8 september 1989, Burgemeester en wethouders van Dirksland. Trendstar reclame TE KOOP Tex. zwoegervrij stamb. scliapen la Utrecht '89 2e prijs. Van beiden nafok. Prijs 1250,-en ƒ750,- Raml. o.a. bekroond pr. 250 - 500,- Enige oudere fokooi 300,- en ooilam 225,- Mijnsheerenland Tel. 01862-1467 TE KOOP DIV. KOPPELS Pracht rozella, Penanten, Bleekkop, Bergen, Prinses, Baraband, Kakarikie, Lutino halsband en split Splendid, Turkes, Bourks, Engelse parkiet, Valken alle kleuren. Roodrug, Langsnavel parkiet. Blauw en roodkop Argentinga, Roseborstbaard parkieten, Alexander parkiet, Nandaya parkiet. Inruil is mogelijk Bird Center Dirksland Tel. 01877-2256/3780 Ruime sortering Scherpe prijzen Olieprodukten - Gereedschappen W. Achterweg 59 SOMMELSDIJK Tel. 01870-2652 ■f ÊiiÊiiii ÊiÊiiii lÊiÊiiÊ lÊiiÊii iiÊÊiii iiiÊiÊi iiiiiiiHÊi iiÊiÊii iiiÊÊii iiÊÊiiii iiiim lÊiiiiÊ ÊiiiiiiÊ ÊiÊÊ lil IDDELHARN GEMEENTE Il IIÊÊIIIIIIIÊIÊ Êt INTEGRATIE GEHANDIKAPTEN Tel. (033) 75 33 44 Postbus 850, 3800 AW Amersfoort Beschermvrouwe H.M. de Koningin ONROEREND GOED Voorstraat 44 - 3245 BH SOMMELSDIJK Postbus 128 - 3240 AC Middelharnis Tel. 01870-48 44 Ook Monique Landraad en Michel Makor lieten hun reportage maken door Belangstelling? Bel, of kom kijken in onze gezellige winkel. (art.17WR0) Burgemeesteren wethouders zijn voornemens een tijdelijke bouwvergunning voor een periode van een jaar te verlenen aan: - J. Troost, Jongkoenstraat 22 te Goedereede - plaatsen unit en windscherm op het perceel Hofdijksweg 48, Goe dereede. (art.19a,lid3e.v.WRO) Een aanvraag om bouwvergunning is ontvangen van: - A.W. Kramer, F. v.d. P. Clementlaan 36 te Poortugaal - bouwen bergkoof bij zomen/voning Veermansplaat 35 - Noordzeepark, Ouddorp. De bouwplannen liggen ingaande 11 september 1989 gedu rende veertien dagen ter inzage op de afdeling Algemene Zaken, ter gemeentesecretarie. Gedurende deze termijn kan een ieder tegen het voornemen bouwvergunning c.q. vrijstelling te verlenen schriftelijk be zwaar indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 38,3253 ZG Ouddorp. 8september1989, Burgemeester en wethouders van Goedereede. Gedurende drie maanden Is op de secretarieën der gemeenten Dirksland, Goedereede, Middelharnis en Oostflakkee voor een ieder ter lezing neerge legd en tegen betaling der kosten algemeen ver krijgbaar gesteld de gewijzigde gemeenschappelij ke regeling Instituut Ziektekostenvoorziening Ambtenaren Zuid-Holland. '8 september 1989, Burgemeester en wethouders van Dirksland; Goedereede; Middelharnis; Oostflakkee. Computers Faxen Rand app. Software Printers Copieer app. Autotelefoons Navigatie app. STAR LC-10 printer nu voor 650,- incl. BTW Ireneweg 13, Ouddorp, 01878-3453 (Ti*! Bedrukte v.a. ƒ1,79 inkl. opdruk; ex. btw Snelle levering Middelharnis 01870-6366 De burgemeester van Middelharnis maakt bekend, dat burgemeester en wethou ders van deze gemeente van plan zijn om met toepassing van: - artikel 19 van de Wet op de ruimtelijke ordening, medewerking te verlenen aan het bouwplan van Fogem B.V., voor het oprichten van een bedrijfsruimte met 12 appartementen aan het Ben. Zandpad te Middelharnis; - artikel 18a van de Wet op de ruimtelijke ordening, medewerking te verlenen aan het bouwplan van J.C. Wagner, voor het oprichten van een duivenhok op perceel Boudewijnstraat 9 te Stad aan 't Haringvliet. De hierop betrekking hebbende stukken liggen m.i.v. 11 september 1989 gedu rende 14 dagen voor iedereen in het gemeentehuis ter inzage. Gedurende deze ter mijn kan iedereen schriftelijk bezwaar maken tegen de voorgenomen beslissing. Een dergelijk bezwaarschrift moet worden ingediend bij het college van burgemees ter en wethouders van Middelharnis, Postbus 1, 3240 AA Middelharnis. Met ingang van maandag 11 september 1989 ligt gedurende één maand in het gemeentehuis van Middelharnis voor iedereen ter inzage het ontwerp-bestem- mingsplan „Waterweg-Oost Voorgors, eerste herziening". Dit bestemmingsplan regelt het grondgebruik voor het perceel Oost Voorgors 109 in Middelharnis. Gedurende de zojuist genoemde termijn kan iedereen schriftelijk bezwaren indie nen tegen het ontwerp-bestemmingsplan. Bezwaarschriften moeten worden inge diend bij de gemeenteraad van Middelharnis, Postbus 13240 AA Middelharnis. Zij die tijdig bezwaren hebben ingediend, worden in de gelegenheid gesteld deze bezwaren tegenover de leden van de commissie ruimtelijke ontwikkeling nader toe te lichten. De burgemeester van Middelharnis, J.G. Sleurink-Rabbinge Middelharnis, 8 september 1989

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1989 | | pagina 12