SPECIAAL PROGRAMMA Open Monumentendag zaterdag 9 september 1989 in het hart van Sommelsdijk In onze zaak treft u nu de aantrekkelijke nieuwe najaarsmode. Veelzijdige koliekties van internationale allure. In o.a. de dynamische „METROPOLE"-stijl of in de sfeervolle „CROSS COUNTRY"-look. Natuurlijk in de nieuwste kleuren en dessins. Deze veelzijdige najaarsmode kunt u komen bekijken op één van onze MODESHOWS op dinsdag 12 september, gezellig en ongedwongen in onze zaak. Showtijden dinsdag 12 september 10,00 uur 14.30 uur 19.30 uur Toegangsbewijzen a 5.- aan de zaak verkrijgbaar (inclusief koffie connplèt) VRIJDAG 8 SEPTEMBER 1989 „EILANDEN NIEUWS" Bladz. 3 Als er weer een r in de maand is, dan maakt de natuur zich op voor de komende herfst. Verreweg de mees te zomerbloemen zijn thans bijna uitgebloeid. Sommige planten ver rijken de wegbermen, dijktaluds en slootkanten nog met wat nabloei. Gelukkig zijn er ook nog planten die juist in de nazomer in volle bloei geraken. Deze laatbloeiers worden hoofdzakelijk gevormd door nogal vrij fors opgroei ende planten. Vooral aan slootkanten treft men het wel tot 2 m hoog op groeiende Leverkruid aan. In dichte, meest half bolvormige, rozerode tros sen, staan ze in flinke hoeveelheden langs de sloten op ons eiland. Vaak groeien ze tussen het hoogopschietende Riet waarvan de pluimen in deze tijd van het jaar de mooie glansvorm gaat aannemen. Om de rietstengels slingeren zich de lange ranken van de Haagwinde die met haar lichte bladertooi en haar smette loze, witte kelken, een ware versiering aanbrengt. Het gehele beeld wordt nog extra ge kleurd door de gouden gloed van het Jacobskruidkruid. Verder treft men nu nog de Heemst in bloei aan, maar deze moet men meer op de zilte gronden zoeken. Korte bloeiperiode Wanneer een plant, een struik of een boom in volle bloei staat, dan vindt ieder mens dat prachtig, maar zo klaagt men daarbij vaak, „Jammer dat het zo kort duurt..." Is dat wel zo? Is dat niet slechts een oppervlakkige beschouwing, want het tot bloei komen van enige plant, struik of boom gebeurt niet zomaar. Eerst moeten daarvoor de bloemknop pen tot ontwikkeling komen en dat pro ces is op zichzelf al bewonderenswaar dig genoeg! Langzaamaan ziet men de bloemknop pen zwellen en op het laatst zelfs al kleu ren. Bij de Teunisbloem kan men 's avonds de geelgekleurde bloemknop pen zien ontvouwen. Nog zo'n voor beeld vormt de Passieflora. In de woon kamer kan men het openen van de sterk gezwollen bloemknoppen van de Pas- sieflora eveneens gadeslaan. Dit verras sende beeld is leuk om met de kinderen eens te bekijken! U heeft er natuurlijk wel een geschikte plant voor nodig, maar die is bij de bloemist wel te verkrij gen. Ook zorgt de natuur er voor, dat niet alle bloemknoppen van een en dezelfde plant tegelijk bloeien. Voorlopers zijn er altijd, de massa volgt vanzelf en daarna verschijnen de laatkomertjes, vaak nog met de meeste „blos" op de wangen! Zelfs als de bloem half uitgebloeid is, is er nog sprake van een zekere schoon heid. In dat stadium geeft de bloem nog in een laatste poging tot behoud van haar kleur en vorm, blijk het leven te willen voortzetten om tenslotte in vruch ten of zaden over te gaan. Ook dat is (zij het dan de eindfase) een deel van de bloei! De wegberm Thans ziet men op de wegbermen grote aantallen Pastinaken, een schermbloe- mige plant die hele stukken berm een gele aanblik geven. Hier en daar staat er ter afwisseling een exemplaar van de Wilde Cichorei met haar schitterende, lichtblauwe bloemen als een wonder op zichzelf Intussen worden de dagen korter en nadert de herfst. Dan komen er totaal andere „planten" tot ontwikkeling, juist, u had het al geraden: de paddestoelen. Met de verschijning van de paddestoe len is het dan toch zéker wel gebeurd met de bloei van planten. Dan vertonen zich immers de bessen en de bottels in rode en oranje kleuren. Zijn er dan echt geen bloeiende planten meer?? Straatgras Jawel, er zijn n.I. een aantal planten die, behoudens vriezend weer, altijd in bloei te vinden zijn. Zo één is het doodgewone Straatgras. Het is een Beemdgrassoort met schuin staande stengeltjes waaraan zich een vertakt pluimpje vormt. Na de bloei ont staat daaruit het zaad. Als het tot zaad- val komt, dan is de omgeving (vooral na een klein regenbuitje) vol gegroeid met kleine groene, rechtopstaande, jonge grasplantjes. Vroeger was het straatgras bij de uien- teelt op Flakkee een zeer lastig onkruid, temeer omdat het gras alleen met de schrepel kon worden gewied. Tuinders ondemnden van dat gras het hele jaar door erg veel last. U kunt Straatgras overal aantreffen, zelfs tussen de straat stenen, vandaar haar naam. (eventueel telefonisch te reserveren) U bent van harte welkom op onze show. Middelharnis tel.: 01870-2052 Ook al heeft het Klein Kruiskruid (Flak- kees „Kruuswortels") erg veel last van meeldauw, toch komt ze, mede door haar talrijkheid, aan massa's nakome lingen. Het laat zich verstaan, dat bij de teelt van de z.g.n. kleine vruchten, het Klein Kruiskruid een erg lastig onkruid is. Paardebloem Paardebloemen zijn de meest voorko mende gele composieten. Hoe gering de kennis van planten bij sommige mensen ook moge zijn. Paardebloemen kent iedereen. Reeds vroeg in het voorjaar komt ze in bloei en hoe! In weidegebieden over heerst de Paardebloem tijdens de hoofd- Klein Kruiskruid Het klein Kruiskruid is een echte door groeier en doorbloeier. Altijd staat ze hier of daar wel in bloei, het hele jaar door. Op bouw- en hofland zijn ze erg makke lijk te vinden. Ze zijn te herkennen aan de kleine, gele, langwerpige bloem- hoofdjes. Aan de buitenste omwindsel- blaadjes zitten vaak zwarte topjes. Na de bloei vormen ze, net als de Paarde bloem, vruchtpluisjes. bloei zo sterk, dat de percelen meer geel dan groen zijn. Vooral wanneer de zon schijnt, want is dit niet het geval dan houdt zij haar hoofdje liever toe. Na de bloei vormt zich op de holle stengel een pluizig bolletje. Kinderen plukken ze dan graag af en blazen de pluisjes weg, die door de wind verder worden meege voerd ter verspreiding van de soort. Aan die pluisjes n.I. zit onderaan het zaadje, dat het best te vergelijken is met een val scherm of parachute. De plant bevat bitter melksap. Veel die ren zijn verzot op de bladen van de Paardebloem, maar ook de mens ver smaadt de bladen niet. Deze staan bekend als molsla. De Paardebloem ontwikkeld zich in een met aarde gedekte laag tot een kropje zonder bladgroen. Denk maar aan Witlof In de tijd dat er op Flakkee nog veel kla ver voor de winning van hooi voor het paard werd geteeld, kwamen daarin nogal wat Paardebloemen voor. Kwam dan de door mollen naar bovengewerkte aarde op een Paardebloem terecht, dan kon men in die molshoop de molsla in het voorjaar uit de grond steken. Dat is eigenlijk de oorsprong van de witlof- teelt. Molsla smaakt nogal zoet in tegen stelling tot witlof De Paardebloem kunt u, zolang het niet vriest, hier of daar bloeiend aantreffen. Madelief es Een van de meest algemene en bekend ste bloempjes is het Madeliefje (Flak- kees Koeieblommetje). Het Madeliefje heeft haar blaadjes op de grond liggen SMB Stichting Monumenten Behoud Open huis: St. Joris Doelstraat 10, 12, 14 en Dubbele Ring 7 van 10.00 - 17.00 uur Streekmuseum/De Motte Open huis: Kerkstraat 4 Gratis toegang museum van 10.00 - 17.00 uur 9.00 uur - muzikale rondgang „Sempre Crescendo" door de kom van Sommelsdijk. 9.30 uur - feestelijke handeling St. Joris Doelstraat 10 door de burgemeester mevrouw J.G. Sleurink-Rabbinge ter gelegenheid van restauratie oude panden. .- opening mini-expositie over werk SMB. 9.45 uur - ceremonieel met de burgemeester bij „De Doele" ter gelegenheid van 20-jarig jubileum De Motte. 10.00 uur - wandeling met „Sempre Crescendo" via het Marktveld naar de Kerkstraat. - ceremonieel met de burgemeester bij Streekmuseum ter gelegenheid van 40-jarig jubileum Streekmuseum. - opening streek/museummarkt in en rond Streekmuseum presentatie en verkoop van diverse streekprodukten eigen kwaliteitsartikelen tegen aantrekkelijke prijzen attrakties voor kinderen o.a. in de oude schoolklas optreden mandoline-orkest „Estampida" jubileumtentoonstelling „Schatten uit het water" met medewerking van School voor de Zeevisvaart 10.15 uur - inluiden open dag Muziekschool Goeree-Overflakkee door de burgemeester met jeugdorkest „Sempre Crescendo". 11.00 uur - blokfluitkwartet van leerlingen van docent Wim Keizer. 11.30 uur - gitaarspel van docenten Marie-Anne Gubbels en Leo Verkerk. 13.00 uur - pianospel van leerling Jeroen Dillingh. 13.30 uur - „Estampida" o.l.v. Cobi Bom bij Streekmuseum. 14.00 uur - pianospel van docent Piet Westhoeve. 15.00 uur - fluitmuziek van docenten Cecilia McColl en Cees Veerman met begeleiding van Piet Westhoeve. - fluitspel van leerling Corné de Geus en leerling Annemieke Wielhouwer. 16.00 uur - orgelbespeling in de Nederlands Hervormde Kerk te Sommelsdijk door docent Paul Kieviet. In de Nederlands Hervormde Kerk te Sommelsdijk speelt 's morgens organist G. Zoon en 's middags organist Paul Kieviet. De opbrengst van de streek/museummarkt komt ten goede aan het jubileum van het Streekmuseum en De Motte. Deze speciale markt wordt gerealiseerd door vrijwilligers, mede om te laten zien wat Goeree-Overflakkee te bieden heeft. De Stichting Monumenten Behoud, het Streekmuseum/De Motte en de Muziekschool Goeree-Overflakkee zullen u graag verwelkomen in de kom van Sommelsdijk. De route Streekmuseum staat aangegeven en van de verschillende monumenten wappert de monumentenvlag. Muziekschool Goeree-Overflakkee Open huis: Kerkstraat 9 van 10.00 - 17.00 uur in een z.g.n. rozet. Het bloemkorfje wordt gedragen door een bladerloos stengeltje. De bloempjes zijn wit met een geel hartje, dikwijls van boven ook rood. Hoe klein ze ook zijn. Madeliefjes zijn altijd in bloei aanwezig, meer nog dan de Paardebloem. De hoofdbloei vindt vroeg in het voorjaar plaats en ze verdra gen dan zelfs nachtvorst. Door de tegenwoordige manier van onkruidbestrijding en de huidige me thode van bemesting is het aantal groei plaatsen van het nietige „Liefje" ver schrikkelijk terug gelopen. Men kan zich dat misschien moeilijk voorstellen maar het feit is niet anders. Een plantje, zo prachtig van vorm, met zulke vriendelijke hoofdjes, die in grote getale de dijken en weiden kunnen ver rijken, loopt door de milieu-omstan- digheden ook al gevaar. „Gras is gras", zegt de rationele teler en de van nature gevarieerde plantengroei tussen het gras moet bij de winning van dat gras het loodje leggen. Nog niet zo lang geleden, zaten op een mooie lentedag moeders met kinderen aan de dijken in het gras en vlochten samen van de overvloedig bloeiende Madeliefjes, mooie kransjes die op het hoofd of om de hals gedragen werden. Nu ze in aantal sterk teruggedrongen is, moet men er voor zorgen dat het Made- Hefje in al haar pracht verder zal worden beschermd! Met dank aan de redactie en aan de heer P. Vroegindeweij voor zijn subtiele pentekeningen. D. Hoogzand Altijd in bloei ye//7 ^u/sKfu/d l/hwa//j c/fi^er/ SCHATTEN UIT HET WATER Streekmuseum Goeree-Overflakkee Archeologische vereniging De Motte Goeree-Overflal<kee

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1989 | | pagina 11