Grote prestaties in Stellendam GEBAR Nieuwe Tonge laat zich als een vitale veertiger kennen fiomiSemaa Politieberichten Zwaar vergiftigde uien ontvreemd USl-l^S$■ Vervanging riolering in Dirksland Afsclieid ds. Op 't Hof 62e Jaargang CHR. STREEKBLAD OP GEREFORMEERDE GRONDSLAG VOOR DE ZUID-HOLLANDSE EN ZEEUWSE EILANDEN Verschijnt tweemaal per week: dinsdag- en vrijdagavond Extra l(erkdiensten Ger. Gem. QSSgÜg) OOSTFLAKKEE Diefstal gasolie Zwartrijders Poging tot verkrachting Diefstal uit caravan Inbraak in clubgebouw Aanrijding met ree Wanneer „GEBAR", de Nieuwe Tongse groothandel in electrische apparaten en materialen t.g.v. het 40- jarig bestaan dat gisteren werd -, en vandaag nog wordt gevierd, een prijsvraag zou hebben gehouden waarin naar de betekenis van de firmanaam moest wor den geraden, dan zouden er maar weinig goede inzen dingen zijn geweest. Dat de beginletter G correspon deert met de familienaam van de stichter J. L. Gebraad is nog uit te plussen, maar 't zal ieder toch ontgaan dat de rest van de naam bestaat uit de afkorting van Elec trische Buisapparaten Rotterdam, daar, in Rotterdam begon dhr. Gebraad in 1949. Eilandeliji(e brandweerwedstrijd 9 september in Stad Bejaardenmiddag P. Castricum nieuwe directeur van G.A.B, op Tholen DINSDAG 29 AUGUSTUS 1989 No. 5829 POSTBUS 8 3240 AA MIDDELHARNIS Redactie en administratie: Langeweg 13, Sommelsdijk Tel. (01870) 2629. Na 5 uur (alleen voor redactie) tel. 01870 - 3392 FAX 01870 - 5736 ABONNEMENTSPRIJS 11,50 PER KWARTAAL ADVERTENTIEPRIJS 36 cent per mm; bij contract speciaal tarief. Giro 167930 Bank: Rabo Middelharnis Rek.no. 3420.01.108 Op de zaterdag gehouden chauffeurs- dag van de chaufT. ver. Flakkee zijn grootse prestaties geleverd zowel door de chauffeurs als door de sterkste mannen welke die dag streden om de titel sterkste man van Flakkee welke titel beloond wordt met de Jongerius- wisselbokaal. De strijd begon 's morgens om 9.00 uur al toen de eerste van in totaal 76 chauf feurs van start ging in de kwalificatie- ronde voor het Nederlands Kampioen schap behendigheidsrijden van 1990. Er werden door de chauffeurs zeer behoor lijke resultaten neergezet, absolute uit blinkervan deze dag was L. Wielhouwer uit Stad aan 't Haringvliet en aldaat werkzaam bij v. Rumpt transport welke in de moeilijkste categorie, namelijk motorwagen met aanhanger het hoogste puntentotaal van de dag over alle cate- goriën wist te behalen, voorwaar een prestatie van formaat! Maar niet alleen bij de chauffeurs van Flakkee kwamen uitstekende resultaten naar voren ook Flakkees sterkste man nen stonden hun mannetje in de door de „stichting sterkste man van Flakkee" georganiseerde strijd, een uitblinker hier mag gerust genoemd worden de Ouddorper P. Flikweert die 4 van de 6 onderdelen op zijn naam wist te bren gen en hiermede onbetwist winnaar^ werd, gevolgd door H. Stolk uit Som melsdijk die de overige twee onderdelen vnst te winnen. Het was de eerste maal dat deze beide evenementen gezamelijk werden geor ganiseerd en dit zal in de toekomst, getuige de positieve geluiden van beide verenigingen, zeker een vervolg krij gen. Naast deze beide wedstrijden waren er uiteraard ook nog wat andere wedstrij den waaronder een damesbaan en een kinderbaan, waarvan gretig gebruik werd gemaakt. Dit mag ook geen won der heten gezien de buitengewone weersomstandigheden voor dit evene ment, donker maar droog weer. Uiter aard mogen we ook de truckshow, welke ook een voorronde voor het N.K. is niet vergeten, hier vonden we het neusje van de zalm van hetgeen de Flakkeese trans portondernemers aan mooi materiaal in huis hebben, het zal voor de jury wel een moeilijke klus zijn geweest de mooisten aan te wijzen. Van de mogelijkheid om diverse trucks te testen is ook veel gebruik gemaakt getuige de uitspraak van een van de instructeurs welke met de trucks mee reed, hij kent na zaterdag alle hobbels in de weg tussen Stellendam en Helle- voetsluis. Om 17.00 uur werden de prijzen van de sterkste man van Flakkee uitgereikt door de heer Jongerius van Jongerius Onroerend Goed, de hoofdsponsor van dit evenement, hij had de eer om P. Flik weert de eerste Jongerius-bokaal uit te reiken, en hij sprak de hoop uit dat hij hem volgend jaar weer zal willen verde digen. Een tweede plaats was er voor H. Stolk uit Sommelsdijk, terwijl W. Wel- persijk uit Zuidland beslag legde op de derde plaats en B. Quak uit dezelfde plaats vierde werd. De vijfde en zesde plaats waren respectievelijk voor W. de Jong uit Heenvliet en B. Breederveld uit Sommelsdijk. De prijzen aan de chauffeurs werden op zaterdagavond in de Schakel in Dirks- land uitgereikt de uitslag hiervan is als volgt: Categorie A. Solo motorwagen: 1. B. V. d. Gijze 3162 pnt; geplaatst N.K. '90 2. G. Bevaart 3015 pnt.; geplaatst N.K. '90 3. P. v.d. Gijze, 2879 pnt Categorie B. autobus: 1. A. van Tichelen 2880 pnt; geplaatst N.K. '90 2. D. Pulleman 2790 pnt.; geplaatst N.K. '90 3. K. Peeman, 2639 pnt Categorie C. Trekker-oplegger combinatie: 1. K. de Jong 3026 pnt.; geplaatst N.K. '90 2. S. Jansen 2831 pnt.; geplaatst N.K. '90 3. S. van 't Hof 2652 pnt; geplaatst N.K. '90 4. A. Wiegel 2611 pnt; geplaatst N.K. '90 5. P. Jongejan 2589 pnt; geplaatst N.K. '90 Categorie D. Motorwagen- aanhangwagen combinatie: 1. L. Wielhouwer 3274 pnt.; geplaatst N.K. '90 2. C. A. Mierop 2523 pnt; geplaatst N.K. '90 3. P. C. van Heemst, 2511 pnt De truckshow werd gewonnen door chauffeur P. Vlietland met een auto van Poortvliet transport uit Ouddorp. Tweede werd chauffeur L. Faasse met een auto van Trommel uit Middelhar nis, terwijl chauffeur K. de Jong derde werd met een auto van M. R. Nagtegaal uit Melissant. Beide verenigingen kunnen op een zeer geslaagde dag terugzien waar veel gezel ligheid is geweest en waar ook erg goede maar ook sportieve prestaties zijn geleverd. OUDDORP donderdagavond 7.30 uur ds. J. Koster. MELISSANT woensdagavond 7.30 uur ds. D. Rietdijk van Moerkapelle. HERKINGEN woensdagavond 7.30 uur ds. C. Harinck van Oostkapelle. OUDE TONGE donderdagavond 7.30 uur ds. J.J. van Eckeveld van Zeist. Piet Flikweert tilt een met gewichten beladen Fiat, goed voor 280 kilo! GEMEENTE DIRKSLAND Eind augustus begin september 1989 zal Aannemingsbedrijf Dijkers en Pijl B.V. uit Middelharnis beginnen met de vervanging van de riolering van een gedeelte van de Burg. C. Zaaijerlaan, de Oudewei en een gedeelte van de Philips- hoofjesweg. Deze werkzaamheden zul len plm. vier maanden in beslag nemen. Na voltooiing zal het verkeer plm. zes maanden gebruik moeten maken van een uit klinkers bestaande tijdelijke ver harding. Daarna zal de definitieve ver harding worden aangebracht. Gedurende deze periodes zal het regel matig voorkomen dat één of twee van de genoemde wegen zullen zijn afgesloten voor het verkeer (de Philipshoofjesweg en de Burg. C. Zaaijerlaan nooit gelijk tijdig). Wij zijn ons ervan bewust dat dit tot overlast zal leiden, maar wij zeggen u toe te zullen proberen dit tot een mini mum te beperken. Voor vragen, inlich tingen of suggesties kunt u bellen met de afdeling Weg- en Waterbouw (vragen naar dhr. De Lange of dhr. Van der Linde). FOTO - FILM - REPORTAGE - VIDEO - COMPl C3 ITJ P Weslslraal 35 Molenweg 4 Ouüóaip Te'eloon 01878-1612 en 2120 Fmaa! Rsnessa. Prlnishop - Hogezoom I72 - Telefoon ÖIII6-2J0Ö F] 1133' Sornmalsailk Weslkrakeelslraal 8 - SommfF/sc/IJ* - Tnleloort 01870-68J Door de aannemerscombinatie die te Oude Tonge de nieuwe Rijksweg A59 aanlegt werd aangifte gedaan van dief stal van ca. 500 liter gasolie. Het feit was gepleegd in de afgelopen bouwvak vakantie. Aanrijding met gewonden Omstreeks 16.15 uur kwamen j.l. woens dag op de Langeweg te Ooltgensplaat een personenauto en een bestelwagen met aanhangwagen met elkaar in bot sing. Beide voertuigen reden in de rich ting van Ooltgensplaat De voorrijdende bestelauto met aanhangwagen moest linksaf slaan. Op dat moment haalde de personenauto de bestelwagen in, waar na de voertuigen met elkaar in botsing kwamen. De personenauto ging rollen, en kwam op zijn zijkant tot stilstand. De inzittenden van de personenauto, een moeder en haar zoon, wonende te Oolt gensplaat, raakten hierbij gewond. Een arts verleende ter plaatse eerste hulp. De personenauto werd zwaar beschadigd. Vrijdag j.l. werd door de vervoersmaat schappij ZWN assistentie van de politie gevraagd in verband met een tweetal zwartrijders. Na aanhouding en over brenging naar het groepsbureau Oude Tonge waren de illegale passagiers, een inwoner uit Melissant en een uit Goes, alsnog bereid de verschuldigde tarieven te betalen. Met een proces-verbaal rijker konden zij daarna hun weg vervolgen. In verband met een poging tot verkrach ting van een 10-jarig meisje, is een 22- jarige inwoner van Oude Tonge aange houden. In samenwerking met de Sectie Jeugdzaken en hulpverlening wordt een verder onderzoek ingesteld. In de loop van de week zal de verdachte worden voorgeleid bij de officier van justitie te Rotterdam. Door een kampeerder van camping 't Fort in Ooltgensplaat werd zondag aan gifte gedaan van diefstal van o.a. ge luidsapparatuur uit een op die camping staande caravan. Door het forceren van een raam verschaften de dader(s) zich toegang tot de caravan. Schade 1500,-. In het weekend werd gekonstateerd dat een aantal ruiten van het Korvo clubge bouw te Oude Tonge was vernield. De dader(s) is (zijn) niet binnen geweest vermoedelijk omdat zij gestoord zijn. De poging tot inbraak is gepleegd tussen donderdag 24-8 ca. 13.00 uur en 27-8 20.00 uur. De politie verzoekt eventuele getuigen zich te melden. Op de Rijksweg 18 - wegvak naar het Hellegatsplein - kwam zondag om ca. 21.20 uur een automobilist uit Zierikzee in aanrijding met een overstekende ree- geit Het dier kwam vanuit het nog jonge natuurgebied op de Rijksweg terecht waar op dat moment net een auto reed. Het dier was op slag dood, terwijl de auto aanzienlijke schade opliep. Om des tijds wille werd de foto gemaakt voor het bezoek binnen kwam, dat zal stellig genoten hebben van alles wat in de hal te zien was, maar door een foto slechts zeer ten dele kan worden weergegeven. Toen al getrouwd met zijn Battenoordse Leentje v.d. Doel, zelf kwam hij uit Nieuwe Tonge, stak dhr. Gebraad in het Rotterdamse danig de handen uit de mouwen. In die na oorlogse jaren kon je verkopen watje had, als je 't maar had en daar zat 'm de moeilijkheid, maar dhr. en mevr. Gebraad maakten het in hun firmanaam met trots bekend, bij hen waren „electrische buisapparaten" voorhanden, dompe laars, raamverwarmers (voor in etalages), badverwarmers, snelkokers enz. Het ging goed in het Rotterdamse, zó goed dat GEBAR uit z'n bestaande vestiging groeide en naar meer ruimte om moest zien, ook al omdat de electrische apparaten steeds gro ter en veelvuldiger werden. In Rotterdam was daar nauwe lijks denken aan, maar op Battenoord N.B. had schoonvader Ewout v.d. Doel alle ruimte beschikbaar, alle aanleiding om GEBAR naar Battenoord en nadien naar Nieuwe Tonge te verplaatsen; de fam. Gebraad was weer „thuis" en zo zou het blijven.... Nóg is GEBAR thuis in Nieuwe Tonge, nu gedreven door de zoons Loot en Ewout, terwijl zus Loes haar administratieve bijdrage levert. Broer John had geen ambitie in het bedrijf en hij werd econoom bij het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vader en moeder Gebraad leven sinds plm. tien jaar „in ruste" maar ze hebben een warme belangstelling voor de gang van zaken in het bedrijf dat zo'n stuk van hun leven geworden is. Bovendien, dhr. Gebraad kunstschilderde dat het een lieve lust was, voorts pluisde hij de familiestamboom uit om te ontdekken dat'ie z'n koopmansgeest kennelijk van moeders kant heeft, want ene Troost verkocht al in de 17e eeuw linnen aan het kerkbestuur van Heinenoord. Zelf stak dhr. Gebraad eens geld in de aankoop van een ijsbaan, maar toen het winters achter elkaar maar niet wilde vriezen was er geen andere gegadigde voor de grond dan hij, logisch, want zijn geld zat er in. De ijsbaan werd volgestort en Het werd de huidige plaats van vestiging, op het Industrieter rein „de Tram" te Nieuwe Tonge, waar het bedrijf dankzij een forse uitbreiding nu roijaal de ruimte heeft om het sterk uit gebreide assortiment plaats te geven, maar 't zou ondoenlijk zijn daar hun honderden relaties te ontvangen. Voor twee dagen is daarom uitgeweken naar „de Staver" Sommelsdijk. Daar hebben ze alle ruimte om, blijkens de uitnodigings kaarten, ook diverse noviteiten te laten zien. 't Is indrukwek kend wat ze aan artikelen van vooraanstaande merken bij elkaar hebben gebracht, afgewisseld met een prachtshow van oude antieke voertuigen. Zoals vader Jan -, zo proberen ook de zoons „op kop" te blijven. Vierhonderd klanten in de wijde regio, tot aan Tilburg en Leiden en heel Zeeland, drie bestelwagens en prima personeelsleden staan hen bij de ver wezenlijking van dat doel ten dienste. ledere genodigde bezoeker mag op de showmiddagen gebruik maken van het prachtige zwembad, waarmee de Gebraaten laten zien dat niet alleen hun bedrijf, maar ook hun woonomgeving is meegegaan in de vaart der volkeren. Het brandweerkorps van Stad aan 't Haringvliet heeft de eer de 25e eilandelijke brandweerwedstrijd te organiseren. Die vindt zaterdagn 9 september plaats, een wedstrijddag waarvan Middelharnis' bur gemeester Sleurink in haar voorwoord in het programmaboekje zegt dat er met spanning naar wordt uitgekeken. Terecht konkludeert zij dat bij de deelnemende ploegen het competitie-element volop aanwezig is. De wedstrijd begin al om half 9 en eindigt om 5 uur, waarna om 6 uur in 't Trefpunt de prijzen zullen worden uitge reikt. Alle flakkeese ploegen, behalve uiteraard de organiserende ploeg van Stad, hebben zich voor deelname aan gemeld. OUDDORP Met een afscheidsprediking in de avond dienst van zondag 15 oktober hoopt ds. W.J. op 't Hof afscheid te nemen van de Herv. Gemeente van Ouddorp. Er zullen tot bijwoning van die dienst, zoals elders te doen gebruikelijk, geen uitnodigingen worden verzonden. De kerkeUjke gemeen te zal vrijdag 13 oktober tijdens een afscheidsavond in het verenigingsgebouw afscheid kunnen nemen van de predikant en zijn gezin. Op woensdag 1 november, de landelijke dankdag, hoopt ds. Op 't Hof intrede te doen in zijn nieuwe gemeente Nederhemert. DORDRECHT/GOEDEREEDE Onbekende personen hebben het af gelopen weekeinde vanaf een land in Goedereede 80 kilo uien ontvreemd. De uien waren vrijdagmiddag bespo ten met parathion, één van de zwaar ste landbouwvergiften. Bij consump tie van de uien kunnen ernstige gevol gen voor de gezondheid optreden. Het is in de landbouw gebruikelijk, dat de uien met het zware gif worden bespoten. Na enige tijd is het gif uitge werkt en zijn de uien voor consumptie geschikt. De ontvreemde uien waren dat zeker nog niet. De rijkspoUtie adviseert degenen, die de uien hebben ontvreemd, deze te vernietigen. Als de uien inmiddels zijn genuttigd en er treden gezondheids klachten op, moet er direkt met de huisarts kontakt opgenomen wor den. DIRKSLAND Maandag 4 september wordt de eerste bejaardenmiddag van het seizoen ge houden in de zaal van het bejaarden centrum. Margrietlaan 12. Vanaf half 2 allen weer hartelijk welkom. SINT ANNALAND Het Gewestelijk Arbeidsbureau (G.A.B.) in Goes heeft dhr. P. Castricum aange steld als directeur voor het kantoor in het stadje Tholen. Hij volgt per 1 novem ber de huidige directeur J. P. M. van der Male op die per die datum vervroegd met pensioen gaat De 44-jarige heer Castricum is momenteel arbeidsconsu- lent bij het G.A.B, in Goes. Hij krijgt in Tholen de leiding over vijf personeelsle den. Directeur van der Male zal, na een ziekteverlof van enkele maanden, voor zijn pensionering niet meer in zijn hui dige functie terugkeren bij het Arbeids bureau in Tholen. Bij de officiële inge bruikname van het nieuwe onderkomen van het Thoolse Arbeidsbureau aan de Haven in de kern Sint-Maartensdijk zal aan de functiewisseling aandacht wor den besteed. De verhuizing van het Arbeidsbureau van Tholen naar Sint- Maartensdijk zal naar verwachting eind november plaats vinden.

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1989 | | pagina 1