EI1AI1DEI1-I1IEUW5 vanTTroii^elen Prachtige Yucca heeft kou en hitte getrotseerd MEDISCHE DIENSTEN 01870- 4844 veel en snelle verkopen! van vrijdag 28 juli 1989 t/m zondag 30 juli 1989 ARTSEN Middelharnis - Sommelsdijk: Tien jaar oud 3e Blad VRIJDAG 28 JULI 1989 No. 5820 b.v. Tiengemeten, een eiland yan rust De volgende regels uit het Flakkeese volkslied zouden even eens op het eiland Tiengemeten kunnen slaan: „Flakkee (lees: Tiengemeten) is een eiland in 't waeter is brêêd." Het water is er inderdaad brêêd; maar niet zo brêêd datje er niet overheen ken kieke, zoals een andere regel uit het Flak keese volkslied luidt. Klokslag tien uur staan we bij het voetveer in Nieuwendijk (bij Zuid Beijerland). Vlak bij de loopplank staat een bord waarop de vertrektijden staan vermeld. Ons blijkt dat het pontje, waar ook een aantal fietsen op kunnen, in de zomer op ieder heel uur vertrekt. Er staat deze morgen veel wind. De temperatuur is ongeveer 18°C. Het is typisch Hollands weer: zeilende wolkenpartijen waarachter de zon verstoppertje speelt. Op het bootje is het fris. Toch blijven we aan dek want we wil len niets van het water-, wind- en wolkenspel missen. Het water van de boeg spat hoog op. We voelen ons op dit moment los worden van wat achter ons ligt. We zijn op weg naar dat eilandje voor ons, waarvan we weten dat er een wel dadige rust heerst. Deze foto is vanaf het pontje genomen. We naderen het eiland Tiengemeten Die rust komt mede doordat er geen auto's worden overgezet. De auto's (vaak hele oude), die op het eiland rijden zijn van de bewoners. Ook de grotere kinderen rijden er al auto. Een rijbewijs is niet nodig. Doch ver kunnen de auto's niet komen. Het eiland is 5 ha. groot, hetgeen overeenkomt met 10 gemet. Vandaar de naam Tiengemeten. Na een tochtje van 10 minuten varen we het haventje binnen. De opzichter, dhr. P. Veerman, staat ons al op te wachten. Hij zwaait zijn autodeuren open en na zijn vriendelijk „stap maar in", nemen we plaats. Hij zal ons „even" Tiengemeten laten zien. Dat „even" duurt langer dan we dachten... We zouden pas met de pont van 1 uur weer vertrekken! Over het eilandje loopt één lange rechte weg, met enkele doodlopende zijwegen. Daar houdt de weg gewoon op, zoals dhr. Veerman het heel nuchter zegt. Langs de „hoofdweg" staan prachtige bomenrijen. We verge lijken het zelfs met het Laantje van Middelhamis naar het beroemde schilderij van Hobbema. We ondergaan heel intens de rust die het eiland uitademt. Wat is het hier heerlijk, de wereld ligt voor ons gevoel aan de overkant. Hoog boven het volle koren staat een biddende buizerd. De halmen bui gen waar de wind er over gaat. En de wolken spelen een spel met de zon; licht en schaduw wisselen elkaar af Het valt ons op dat het overal zo schoon is. Er ligt nergens een papiertje of andere landschapverstorende rommel. Tijdens de rit vertelt dhr. Veerman over het eiland: „Er worden voornamelijk aardappelen, bieten, tarwe en gerst verbouwd. Daarnaast nog enkele bijproducten als pootuien en erwten. Het land is hier bijzonder vruchtbaar." Hij keert de auto aan het eind van een doodlopend weggetje en vervolgt dan: „er staan op het eiland 9 boerderijen en er wonen 24 mensen. Voorts zijn er nog 25 weekend huisjes. Vroeger woonden daar de arbeiders in of ze verpoosden er tussen de middag; ze noemden het dan schaftlokaal. Kijk", en hij wijst naar rechts, „daar heb je zo'n huisje. Het heeft de naam „de Kruik" gekregen." Het opschrift op dit weekendhuisje luidt: „De Kruik" Vroeger was het een schaftlokaal. Heel in de verte ligt Flakkee. Het eiland Tiengemeten is eind 1600 ontstaan uit een slik- plaat. De plaat werd bij Resolutie van de Staten van Holland en Westfriesland op 30 maart 1688 door het Domeinbestuur voor 50 ponden in erfpacht uitgegeven aan Johan Hanne- man en Mr. Johan van Duynen te 's Gravenhage. De plaat nam door aanwas gestadig in omvang toe terwijl de gronden rijp werden voor inpoldering. Het eerst bedijkt werd de zgn. Oude polder aan de oostpunt. Het juiste tijdstip is niet bekend, waarschijnlijk eind 1700. Bij besluit van 17 mei 1804 werd vergunning verleend voor de inpoldring van de Middenpolder en de Benedenpolder, die datzelfde jaar nog werden bedijkt. Ook enig kleine beka- dingen werden aangebracht. In 1854 werd de inpoldering ondernomen van een uitgestrekt gebied van schorren in het westen en zuiden van de plaat. Vergunning daartoe werd verleend aan de Wed. L. Kolff van Oosterwijk te Middelharnis, gemachtigde van A.W. Baron van Brienen van de Groote Lindt. De nieuwe inpoldering kreeg de naam Brienenswaard. Genoemde familie blijkt het gehele eiland Tiengemeten in erfpacht te hebben gehad. In het oostelijk deel van de Oude polder nam de landsrege- ring in 1805 een strook grond in gebruik ten behoeve van een quarantaineplaats voor de marine. Later werd deze plaats weer opgeheven en kwam er een kruitmagazijn van de Kon. Marine met kazerne en barakken. Het eiland is tot 1907 in erfpacht geweest van de fam. van Brienen van de Groote Lindt. Thans is het eigendom van de AMEV, een verzekeringsmaatschappij. Het „laantje van Tiengemeten". Dit was even iets over de geschiedenis van Tiengemeten waarvan het grootste deel bij Zuid-Beijerland hoort en het kleinste bij Gondswaard. „Er zijn op het eiland twee familie's die op nummer 3 wonen", lacht mevr. Veerman als we in het opzichtershuis aan de koffie zitten, „de ene fam. is post Gondswaard en de andere fam. post Zuid-Beijerland." Ik vraag haar hoe zij en de kinderen het vinden om op Tien gemeten te wonen: „Heerlijk echt waar. We leven hier lekker vrij. De kinderen hadden altijd ruimte om te spelen. Ze konden een kampvuur aanleggen of gaan varen. Nu zijn ze 15 en 17 jaar oud. Mijn dochter zit op de Mavo in Numansdorp en mijn zoon op de Meao in Oude Tonge. Ze zijn meestal IVi uur onderweg. Als ze 's avonds ergens heen willen dan blijven ze meestal bij een vriend of een vriendin aan de overkant slapen." Eens per week gaat de fam. boodschappen doen in Oud- Beijerland. Ze zijn erin getraind om dan niets te vergeten.... De meeste inwoners van Tiengemeten hebben ook een auto aan de overkant, bij het voetveer, staan. 's Winters kan het weleens een slechte tijd voor de bewoners zijn als wegens ijsgang het pontje niet vaart. Het is wel voor gekomen dat het Haringvliet helemaal dichtgevroren was. Dan werden de schoolkinderen per helicopter opgehaald. Een gebeurtenis die iedere keer weer de pers haalde. Een strenge winter brengt voor de bewoners veel ongemak met zich mee. Ze zien het haringvliet liever open. Toch hoopt dhr. Veerman het mee te maken dat het Haringvliet nog een dichtvriest. Want als dat gebeurt kan hij eindelijk zijn zelfge bouwde slee met motor „in de vaart" brengen. Hij vertelt daarover het volgende: „Samen met een arts, die hier een weekendhuisje heeft, heb ik een grote slee gebouwd. Het bijzondere is, dat de slee ook als boot te gebruiken is. We hebben hem uitgeprobeerd. Op het water haalt hij een snelheid van 14 a 15 km per uur en op het ijs, dus zonder weerstand, 80 km. We hebben er met veel plezier aan gewerkt." We beloven dhr. Veerman terug te komen zodra het Haring vliet dicht gevroren is. Een foto van deze slee, volgeladen natuurlijk, zal dan ongetwijfeld de voorpagina halen! Inmiddels is het al 12 uur geworden. De tijd houdt geen schaft! Dhr. Veerman stelt voor nog even naar de uiterste westpunt te rijden waar buitendijks een 300 ha. groot natuur gebied ligt. We weten niet wat we zien. Bovenop de dijk staand ligt daar letterlijk aan onze voeten een schitterend gebied waar de natuur, zonder menselijk ingrijpen, haar gang gaat. We genieten van het uitzicht. Links zien we in de verte Den Bommel liggen (of is het Stad?) en rechts de Hoekse Waard. Daartussen ligt Tiengemeten, lang uitge strekt als was het voorbestemd tot rust.... van zaterdagmorgen 8.00 uur tot maan dagmorgen 8.00 uur heeft dienst dokter J. L. V. d. Ven, tel. 01870-2117. Dirksland - Herkingen - Melissant: van vrijdagavond 19.00 uur tot maan dagmorgen 8.30 uur hebben dienst de doktoren K. J. Huisman en T. v. d. Doel, tel. 01877-1752, b.g.g. 1412. Stellendam - Goedereede: van vrijdagavond 17.00 uur tot zondag avond 24.00 uur heeft dienst dokter R. P. van Rijswijk, tel. 01879-1207. Ouddorp: W. J. Bron, A. J. Jansen, G. B. K. Steen- hof O. Nieuwlandseweg 27, tel. 01878- 1312. Nieuwe Tonge - Oude Tonge: van vrijdagavond 17.00 uur tot maan dagmorgen 8.00 uur heeft dienst dokter R. J. Lassing, tel. 01874-1259. Stad aan 't Haringvliet - Den Bommel - Ooltgensplaat: van vrijdagavond 18.00 uur tot maan dagmorgen 8.00 uur heeft dienst dokter H. P. Maas, tel. 01871-1269. Natuurgeneeskundige M. L. C. MASTENBROEK Middelharnis. Tel. 01870-6459 (zaterdagochtend van 11.00 tot 11.30 uur) APOTHEEK „MENHEERSE" Voorstraat 16Middelharnis Telefoon 01870-3666 J. Slager apotheker, werkdagen van 8.30 tot 12.30 en van 13.00 tot 18.00 uur. Zaterdagen van 10.30 tot 11.30 uur en 17.30 tot 18.00 uur. Zon- en feestdagen van 11.00 tot 11.30 uur en van 17.30 tot 18.00 uur. Spoedre- cepten kunnen via de dienstdoende arts in de overige uren altijd worden aan geboden. Inlichtingen via telefoonnummer 3666; of via mededelingen dienstkastje. Komplete woninginrichting Ooltgensplaat v-----Tj 01873-1437 TANDARTSEN Uitsluitend voor spoedgevallen, tand arts V. d. Pol, Spaanseweg 4, Ouddorp, tel. 01878-1660 (van 11.00 tot 11.30 uur). DIERENARTSEN De weekenddienst wordt opgegeven via de antwoordapparaten bij: P. R. J. M. Schilder, Oude Tonge, tel. 01874-2441L. Tjebbes, Middelharnis, tel. 01870-2966; W. L Vink, Sommelsdijk, tel. 01870- 2897. WIJKVERPLEGING Wanneer u de wijkzuster nodig heeft, kunt u het wijkgebouw in uw woonplaats bellen: Achthuizen01873-1440 Den Bommel01871-1312 Dirksland01877-1500 Goedereede01879-1267 Herkingen01876- 224 Melissant01877-1234 M'harnis/S'dijk01870-2300 Nieuwe Tonge01875-1390 Ooltgensplaat01873-1310 Ouddorp01878-1321 Oude Tonge01874-1289 Stad a/h Haringvliet01871-2301 Stellendam01879-1296 Stichting MAATSCHAPPELIJK WERK „Goeree-Overflakkee" Jacob Banestraat 8a 3245 AJ Sommelsdijk Telefoon 01870-5166 Spreekuur: ma t/m vrij 9.00-10.00 uur Voor crisissituaties: ma t/m vrij 9.00-12.00 13.00-17.00 uur telefoon 01870-5166 Buiten kantooruren kunt u kontakt opnemen met de telefonische hulpdienst, telefoon 01880-25952. Stichting KRAAMCENTRUM „Haringvliet" Telefoon 01883-10 000 Stichting Gezinsverzorging Spreekuren: maandag t/m vrijdagochtend 8.30-9.30 uur en alleen telefonisch van 13.00-14.00 uur. ,Dirksland"tel. 01877-2478 „Middelharnis-Sommelsdijk", Jacob Banestraat 8, Sommelsdijk tel. 01870-2884 „Goeree-Overfl akkee" (Nieuwe Tonge, Stad en Oostflakkee) tel. 01874-1044 DIENSTENCENTRUM „MIDDELHARNIS" Doetinchemsestraat 27, Middelharnis Pedicure dhr. J. T. v. d. Meijden elke Ie maandag van de maand van 14.00- 17.00 uur in het dienstencentrum. Stichting Bejaardenwerk „MIDDELHARNIS" Tel. 01870-3366. St. Welzijnswerk voor Ouderen „OOSTFLAKKEE" Tel. 01871-1545 OPVANG van SLACHTOFFERS BIJ MISDRIJVEN en VERKEERSONGEVALLEN Postbus 38, 3247 ZG Dirksland Ned. M.S. Stichting afd. Goeree-Overflakkee Con tact- Coördinator: K. M. Schippers-Berghuis tel. 01879-1815 Vertrouwenstelefoon Ned. Patiënten Vereniging 01870-2174 01878-3149 Centrale Post Ambulance Vervoer Rijnmond ongevallen alarm nummer: 010-4333300 Besteld vervoer: 010-4148911 ALCOHOLPROBLEMEN Bel AA (Alcoholicus Anonymus) voor hulp en inf tel. 01883-17327 OOLTGENSPLAAT In de tuin achter de woning van de familie L. Hokke-Boer aan de Boomgaardpad no. 41 te Oolt gensplaat is een bijzondere plant te zien. Het is een Yucca, een tropische- maar ook een plant die het in onze streek heel goed doet, tenminste als we het exemplaar bij de familie Hokke in ogenschouw nemen. Van een YUCCA staat beschreven dat hij groeit o.a. in de Gila-woestijn in Noord- Mexico en temperaturen overleeft tot 50° C (overdag) en tot onder het vriespunt ('s nachts). Tien jaar geleden werd de Yucca als kleine plant gekocht en kreeg een plaatsje in huis totdat hij voor binnen te groot werd en met kuip werd buiten gezet. Vier jaar geleden groeide de Yucca ook de kuip uit en kreeg een plaats in de volle grond. De plant heeft nooit gebloeid en zorgde van het voorjaar voor een verrassing, er kwamen knoppen in de lange stengel. Ongeveer anderhalve maand geleden lieten de eerste roomkleurige bloemen zich zien. Ruim 250 bloemen zijn geteld, die momenteel langzaam verdorren. Vanaf de grond tot aan de bovenste top is de plant 2.75 meter hoog. Hij heeft de strenge winters van 1986-1987 met 17-graden vorst over leefd, waarbij ook de bladeren met sneeuw werden bedekt. Wij weten niet of de mooie zomer die wij nu beleven de oor zaak is dat de Yucca in bloei kwam. Bij de familie Hokke is er achter hun huis (waar de plant staat) 35-graden Celsius in de zon geregistreerd. Wel weten we dat de plant in de prachtige tuin van de familie Hokke het heel goed doet, zoals op de foto te zien is. Hij heeft in de loop van de tien jaar kou en hitte getrotseerd.

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1989 | | pagina 9