MORGEN! cJLe (/bonbon J_ Drogisterij fl „De Waag" KAI\/IER OM IS^A i4UTOBEDmJF STELLENDAM bv DEFINITIEF GESLOTEN Kistenfabriek Palcomar BV WINKELMEISJE I Wij gaan met vakantie POIViPBEDiENDE :LVANDERBAAI\i Komplete binnen- en buitenzonwering Bij inschrijving te i(oop SHOW VOOR SENIOREN PRUIMEN Voorraadkisten/ pallets Gebr. de UUaal Gebr. de UUqqI Gebr. détUaf I Gebr. de UUqoI Wegens vakantie gesloten KQnin,^woid Gebr. BuijS-Achthulzen Gebr. VERKOOYEN i^ Jalouzieënfabriek „Flakkee" het WOONHUIS Foto Hameeteman 8 van 31 juli t/m 12 augustus 8 D. HAMEETEMAN OFFICIEEL APK II- KEURINGS STATION j^^^^^^^^^^^^^^^^m^^^^^iiiii ADMINISTRATIEF MEDEWERK(ST)ER VRIJDAG 28 JULI 1989 „EILANDEN NIEtlWS'^ DERDE BLAD Want bij ons zijn uw foto's morgen ai Jclaari Maandag 31 juli a.s. is ampfens onfectie Westdijk 22, MIDDELHARNIS Wij wonen nu Rembrandtlaan 86, 3241 AL Telefoon 01870-2190. Mef velen dank: C. J. Cannpfens M. Campfens-Visser Middelharnis. Bij MeubelExpo Gezond en comfortabel 'Zitten' en 'Slapen'! Speciaal voor U die op comfort gesteld bent, presenteert MeubelExpo gedurende de zomermaanden een Show voor Senioren. Met meubelen die voldoen of aanpasbaar zijn aan uw wensen en eisen. Hoogte, harder/zachter, verstelbare onderdelen etc. Kom kijken en neem er uw gemak van. Er is iets lekkers bij de koffie en we maken het extra gezellig. U kunt ook gerust even bellen voor een afspraak, zodat wij voldoende tijd voor U kunnen reserveren. Stellendam Delta Industrieweg 38 Oud Papier IJzer en Metaalafval J. KLEIN B.V. tevens containers Tel. 01887 - 1795 TE KOOP VAN ES Korteweegje 40, Dirksland Tel. 01877-1273 voor de opslag van aardappelen, bollen, witlof, penen, fruit en andere agrarische produkten Verkooppunten Zeeland/Zuid-Holland Tel. 01119-1518 Kerkwerve Tel. 01871-1298 Stad a.h. Haringvliet Drukkerij en Papierwarenbedrijf van 29 juli t.m. 12 augustus Administratie- en Assurantiekantoor Boezemweg 26 3247 BB Dirksland Telefoon 01877-2365 vraagt voor de hele week. Leeftijd: 17-18 jaar. Westdijk 7, l^iddelfiarnis, tel. 01870-6987 Telefoon 01874-1229 Voor levering van: - mestvarkensdrijfmest - kippedrijfmest - vloeibare schuimaarde - diverse soorten vloeibare kalk geleverd aan het land of verspreid over het land met 10 m^ voertuig op moeras banden. In samenwerking met: LANGEWEG, telefoon 01680-24918 fiooooooooooaoeeceeeeoeeeoooseeeoooooo! Dubbele Ring 15 8 g ik>i- SOMMELSDIJK S e Telefoon 01870-2149 S veoosoQoecosceccoscceeoeeosceooscccca^ Shell Station Hameeteman Postbus 20, 3253 ZG OUDDORP TE HUUR GEVRAAGD om zelfst. te kunnen wonen in omgev. v. S'dijk Liefst m.i.v. 4 augustus. Tel. 01188-2689 (na 18.00 uur) Langeweg 153, SOMMELSDIJK Telefoon 01870 - 5490 Het adres voor al uw: Pootgoed 0 Groenbemesting Kunstmest en Gewasbeschermingsmiddelen t f 11 1 r*f ZIJN OCCASIONS MET OPTIMALE ZEKERHEID PI NISSAN Dealer Zuiderdiepstraatweg 1,3251 LW Stellendam. Tel.: 01879-1177 mil imii iiiiiiii iiÊÊÊ iiimii iiiiiiiii iiiim iiimii miiii iiimii iimiii iiimi iiimii iiimiii iiiim m GEMEENTE J^IDDELHARNIS mil iiiÊiiii iiiiiÊi iiiiiiiiii iiiiiiiiii iiiiiiiiiii iiÊiiii iiiÊÊii iiiiiiiiii ÊiiÊii lÊiÊi iiiÊÊi lÊiiÊi iiiiiiiii iiiiÊiii iiiii Horren en hordeuren Erkend LUXAFLEX-dealer Natuurlijk: West Achterweg 2, MIDDELHARNIS Telefoon 01870-3484 Een begrip op zonweringsgebied Notarissen Mr. G. E. H. ter Braak te Dirksland en Mr. C. N. Schuring te IMiddelharnis bieden namens de eigenaresse bij inschrijving te koop aan de navol gende onroerende zaak: met verdere aanhorigheden en erf en tuin, staande en gelegen te Dirksland aan de Pauli na van Weellaan 2, kadastraal bekend ge meente Dirksland, sectie B nummer 2371, groot 2 aren 70 centiaren. Het te koop aangebodene wordt geleverd vrij van huur en andere aanspraken, ontruimd en on gevorderd en kan feitelijk worden aanvaard op de dag van de juridische levering. Van die dag afzijn alle baten en lasten en belas tingen voor rekening van de nieuwe eigenaar en draagt deze daarvan het risico. De betaling der koopsom en bijkomende kosten en lasten dient te geschieden uiterlijk op woens dag 30 augustus 1989. De gunning wordt voorbehouden. Het te koop aangebodene kan bezichtigd worden in overleg met mevrouw A. P. A. Osseweijer (tel. 01870-2128) of via voornoemde notarissen (tel. 01870-4900). Inschrijvingsbiljetten te verkrijgen bij en in te le veren ten kantore van voornoemde notarissen ui terlijk op dinsdag 15 augustus 1989 in een geslo ten enveloppe vermeldende „Inschrijving EKS". De opening der inschrijvingsbiljetten zal plaats vinden op woensdag 16 augustus 1989 des mor gens om 10.00 uur ten kantore van voornoemde notarissen. Nadere informatie te verkrijgen ten kantore van voornoemde notarissen te Middelharnis aan de Raadhuisstraat 3-5 (tel. 01870-4900). Postadres: Postbus 107, 3240 AC Middelharnis. Weststraat 35, Molenweg 4, Ouddorp Telefoon 01878-1612 en 2120 Filiaal Renesse: Printshop, Hogezoom 172. Telefoon 01116-2400 Filiaal Sommelsdijk: Westkrakeelstraat 8, Sommelsdijk Telefoon 01870-6841 Wij danken tevens al onze clientèle voor de l<landizie en liet vertrouwen dat wij al die jaren mochten hebben (en hopen nu nog wat van onze rust te kunnen genieten). (bij de HaringuUetsluizen, afslag Havens) Tel. 01879-2300 Open: Maandag tm Zaterdag van 8.30 tot 17.00 u. Vrijdagavond tot 21.00 u. ZÓ veel en zó dichtbij! voor het drukken van zelfkopiërende sets. p voor al uw luxe dessinpapier. niet alleert'inpakrollen, doch ook groent^- en fruitzakketï, %;j^ koekzakken en vleeszakjes worden doo4;(?ns geleverd. ï- Langeweg 13 Sommelsdijk Tel. 01870-2729 Fax 01870-5736 Aanmelden: vraagt op korte termijn In vaste dienst. Leeftijd ±19 jaar. Sollicitaties schriftelijk te richten aan: m Nissan Bluebird 2.0 4-drs. SLX met acegrijs 47.600 km Nissan Sunny 1.3 3-drs. LXwit 36.000 l<m Nissan Terrano 2.4 4 WD kompleet met accessoirespakketrood 20.000 km Nissan Urvan 2.3 Diesel, gesloten bestel ...rood 33.400 km Nissan Urvan 2.3 Diesel, gesloten bestel ...rood 30.200 km Peugeot 205 Rallyewit 6.200 km Nissan Bluebird 2.0 5-drs. LXgrijs 55.300 km Nissan Sunny 1.3 3-drs. LXblauw 46.400 km Nissan Sunny 1.3 3-drs. LXgrijs 36.800 km Nissan Sunny 1.7 Diesel 4-drs. SLXwit 52.000 km Austin Maestro Specialwit 35.600 km Opel Kadett 1.3 3-drs. Limitedblauw 45.900 km Nissan Ctierry 1.3 GL Trendwit 64.400 km Nissan Sunny 1.7 Diesel X-typeblauw 95.300 km Nissan Sunny 1.3 4-drs. Dynamicblauw 59.600 km Nissan Sunny 1.3 4-drs. Trendgrijs 41.000 km Uw Nissan-dealer van Goeree- Overflakkee Nissan Urvan 2.3 Diesel gesloten bestel met verhoogd dakgrijs 32.700 km Nissan Bluebird 2.0 4 drs. SLXblauw 47.700 km Ford Scorpio 2.8 I Gliia automaat met div. optiesgrijs 140.100 km Opel Rekord 2.0 S met LPGblauw 112.800 km Mazda 323 1.5 4-drs. GLXwit 77.000 km Nissan Sunny 1.3 4-drs Trendblauw 36.900 km Nissan Sunny 1.3 4-drs. Trendgrijs 72.000 km Nissan Sunny 1.3 2-drs. Luxeblauw 54.300 km Nissan Sunny 1.7 Diesel 5-drsblauw 91.200 km Ford Escort 1.3 L 5-drsgrijs 79.900 km Mitsubishi Tradia 1400 GLblauw 42.600 km BMW 316 1.8 met M. sportpakketrood 81.200 km Nissan Bluebird 2.0 GLgrijs 102.000 km Nissan Sunny 1.3 2-drs. DXwit 94.000 km Opei Ascona 1.6 Sgoud M 66.000 km Opel Kadett 1.2 Sblauw 71.000 km Toyota Corolla 1.6 4-drs. GLblauw 97.200 km Volvo 340 GLblauw 71.300 km Peugeot 505 Break GR automaatbruin 85.700 km I In verband met een toename van de werkzaamheden roepen wij op korte termijn sollicitanten op voor de funktie van De Stichting Hervormd Dial(onale Gezondheids zorg Goeree Overflal<l<ee beheert een verzorgings tehuis, een verpleeghuis en een bejaardenhuis vesting. Aan het samen bouwen aan een goede sfeer van wonen en wert<en ligt in onze Stichting een christelijke levensover tuiging ten grondslag. Er wordt in kleine multi disciplinaire teams ge werkt, waarbij ruimte is voor een eigen inbreng. Een prettige werksfeer staat hiervoor garant. In de nabije omgeving zijn rekreatieve mogelijk heden, terwijl Rotterdam eveneens nabij gelegen is. Bij het zoeken naar woonruimte wordt alle hulp geboden. Het betreft hier een funktie binnen de gekombineerde administratie HDG, hetgeen betekent, dat naast de administratie van het verpleeghuis, ook de administratie van het verzorgingstehuis De Goede Ree en de bejaar denhuisvesting Het Oudeland wordt verzorgd. De aan te stellen funktionaris zal onder meer worden belast met de boekhoudkundige werkzaamheden, zoals kodeerwerk, zakgeld- en welzijnszorgadministratie en voorbereiding begrotingen en jaarrekeningen. Van belangstellenden wordt verwacht, dat zij: In het bezit zijn van het MAVO/HAVO-diploma; over boekhoudkundige ervaring (niet vereist) en theoretische kennis op MEAO/MBA-niveau beschikken; bij voorkeur ervaring hebben met automatische gegevensverwerking; minimaal 20 jaar oud zijn; een positief protestants christelijke levensover tuiging hebben. Salariëring en secundaire arbeidsvoorwaarden zijn overeenkomstig de CAO voor het Ziekenhuiswezen. Eventuele inlichtingen worden gaarne verstrekt door de heer M. Jordaan. Schriftelijke sollicitaties kunnen worden gericht aan onderstaand adres. "De Samaritaan" Onderdeel van de Stichting Hervormd Diakonale Gezondheidszorg, Koningin Julianaweg 59, 3245 KA Sommelsdijl< (Middelharnis), Tel. 01870 - 2500. Burgemeester en wethouders van Middelharnis; gelet op artikel 12 van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne; maken bekend dat bij hen een aanvraag ter verkrijging van een vergunning ingevolge de Hinderwet is ingeko men van: - Constructiebedrijf Vis b.v., Westelijke Achterweg 63 te Sommelsdijk, voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende, vergunning voor een constructiewerkplaats, gelegen aan de Westelijke Achterweg 63 te Sommelsdijk. De aanvraag en andere ter zake zijnde stukken liggen vanaf 31 juli 1989 een maand ter inzage op het bureau algemene zaken van de afdeling algemene bestuurstaken van de gemeentesec retarie van Middelharnis, op werkdagen van 09.00 tot 11.30 uur en van 13.30 tot 15.30 uur, als mede buiten werktijd na telefonische afspraak op de binnen de ter inzage termijn vallende dinsdagavonden van 19.00 tot 20.00 uur. Desgewenst kan tijdens de normale kantooruren een mondelinge toelichting op de stukken worden verkregen. Gemotiveerde bezwaren kunnen binnen een maand na de datum van de ter inzage legging schriftelijk bij ons kollege worden ingebracht. Degene die een bezwaarschrift indient, kan verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Indien daarom wordt verzocht, zal op 22 augustus 1989 gelegenheid worden geboden monde ling bezwaren in te brengen. Op deze hoorzitting wordt tevens gelegenheid gegeven over de aanvraag van gedachten te wisselen met het bevoegd gezag, de aanvrager en de overige aanwezigen. Zij vestigen er tenslotte de aandacht op dat degenen die bezwaren hebben ingebracht op de wijze als bovenomschreven en een ieder die aantoont dat hij daartoe redelijkerwijs niet in staat is geweest, in de gelegenheid zullen worden gesteld bezwaren tegen de ontwerpbeschikking in te dienen. MIDDELHARNIS, 28 juli 1989 BOUWAANVRAGEN De burgemeester van Middelharnis maakt bekend, dat burgemeester en wethouders van deze gemeente van plan zijn om met toepassing van 1artikel 18A van de Wet op de ruimtelijke ordening, medewerking te verlenen aan het bouw plan van: - de heer L. Groenendijk voor het veranderen/uitbreiden van de woning Zuidelijke Achter weg 2 te Sommelsdijk. 2. artikel 50, lid 8 van de Woningwet, medewerking te verlenen aan het bouwplan van; - de heer D. Peeman voor het vergroten van een aanbouw op het perceel Vissersdijk 5 te Middelharnis. De hierop betrekking hebbende stukken liggen met ingang van 31 juli 1989 gedurende veertien dagen voor iedereen in het gemeentehuis ter inzage. Gedurende deze termijn kan iedereen schriftelijk bezwaar maken tegen de voorgenomen beslissing. Een dergelijk bezwaarschrift moet worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van Middelharnis, Postbus 1, 3240 AA Middelharnis. MIDDELHARNIS, 28 juli 1989

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1989 | | pagina 12