Vlinder van de week: Gentiaanblauwtje Honderste lezing van Dhr. K. (Keesje) Bok te Ouddorp Autopuzzelrit op Oostflakkee Politieberichten Opening Delta Flora Orgelconcert Lucas Lindeboom \iamj^tmiouA rs:::^:;^:^:^:::::^^:^^ Boete voor lozing mest in sloot US) .^SS" Uitslag frites-wedstrijd Den Hertog Delica Goedereede Oud papier voor de zending Weinig intrek glasaal in Grevelingenmeer Extra kerkdiensten Ger. Gemeenten 62e Jaargang DINSDAG 25 JULI 1989 No. 5819 POSTBUS 8 3240 AA MIDDELHARNIS Redactie en administratie: Langeweg 13, Sommelsdijk Tel. (01870) 2629. Na 5 uur (alleen voor redactie) tel. 01870 FAX 01870 - 5736 3392 CHR. STREEKBLAD OP GEREFORMEERDE GRONDSLAG VOOR DE ZUID-HOLLANDSE EN ZEEUWSE EILANDEN Verschijnt tweemaal per week: dinsdag- en vrijdagavond ABONNEMENTSPRIJS 11.50 PER KWARTAAL ADVERTENTIEPRIJS 36 cent per mm; bij contract speciaal tarief. Giro 167930 Bank: Rabo Middelharnis Rek.no. 3420.01.108 De 32e Nationale Gladiolententoonstel- ling Delta Flora, die van dinsdag 1 t/m zaterdag 5 augustus 1989 wordt gehou- dena in de Gebouwen van de Gemeen telijke Visafslag, Mr. Snijderweg 5 te Stellendam, nabij de Haringvliet-slui- zen, wordt dinsdag 1 augustus a.s. offi cieel geopend door Mr. S. Patijn, Com missaris van de Koningin in de provin cie Zuid-Holland. De openingstijden van de 32e Delta Flora zijn: 1 augustus13.00-22.00 uur 2 t/m 4 augustus10.00-22.00 uur 5 augustus10.00-21.00 uur De toegangsprijzen zijn: volwassenen.ƒ7,00 kinderen tot 14 jaar.ƒ2,00 65-plussers.ƒ6,00 groepen van 20 pers./meer ....ƒ6,00 p.p. De organist van de St. Michaëlskerk te Zwolle, Lucas Lindeboom, zal op woens dag 2 augustus concerteren in de Grote Kerk te Dordrecht. Zijn programma bevat hoofdzakelijk werken van Ro mantische componisten; o.a. Franck (Prélude, Fugue et Variation), Widor (Scherzo uit de 4e Symph.). Lucas Lin deboom besluit zijn concert met de Fan tasie over „Wie schön leucht' uns der Morgenstern van Max Reger. Het concert begint om 8 uur. Om het Gentiaanblauwtje te zien, moeten de meesten van ons tegenwoordig op stap naar heideterreinen. Niet naar de droge heide, maar juist naar de natte hei, waar vooral de dophei groeit. Tussen de dopheide vinden we soms de Klokjesgentiaan, de enige voeselplant van de rups. Klokjesgentianen en Gentiaanblauwtjes zijn zeldzaam geworden. Heel veel leefge bieden zijn verloren gegaan door ontginning, ontwatering en bemesting. Door ont watering en bemesting verandert de plantengroei. De hoeveelheid grassen neemt toe en de Klokjesgentiaan verdwijnt. De prachtige blauwe vlinders vliegen dus op steeds minder plaatsen. De witte eitjes legt het vrouwtje bij voorkeur op de grote, meet vrijstaande planten. De rupsjes eten niet van de bladen van de Klokjesgentiaan, maar boren een gaatje door de knop van de plant. Binnenin eten ze een, twee weken als vegetariër. In een knop kunnen vier tot zes rupsen bij elkaar leven. Dan gebeurt er wat bijzonders. De rupsen kruipen naar buiten en laten zich op de grond vallen. Hier worden ze door mieren, van vooral een bepaalde soort, gevonden en meegenomen naar het miere nest. Hierin verblijven ze vanaf eind augustus tot in juli. In het mierenest voeden ze zich als vleeseter met mierenlarven en met voedsel, dat door de mieren wordt aange sleept. U zult zich afvragen, waarom laten de mieren dit toe. Wel, de mieren zorgen zo goed voor de rupsen, omdat deze een heerlijke zoete stof afscheiden. In juli komt de vlinder uit de pop. Meestal 's ochtends vroeg, wanneer de mieren nog weinig actief zijn. De vlinder moet zich dan haasten om uit het mierenest te komen. De mieren herkennen de vlinder niet en gaan direct tot de aanval over. Het Gentiaanblauwtje wordt in Noordwest Europa met uitsterven bedreigd. Het is een zeldzame vlinder die u in natuurgebieden zult moeten zoeken. Om te weten welke vlindersoorten u in uw eigen omgeving tegenkomt, is een zoekkaart een gemakkelijk hulpmiddel. De Vlinderstichting heeft alle algemene vlinders bijelkaar op een kaart gezet. Met duidelijke tekeningen en eenvoudige vragen komt u de naam te weten van de vlinder die u ziet. Jong en oud kunnen met deze kaart overweg. Zo duidelijk en mooi zijn de vlinders getekend door de biologe Annemarie van Li erop. Bestellen doet u als volgt: vul het juiste bedrag in op een girobetaalkaart of euroche- que, schrijf op een briefje uw bestelling en uw naam en adres. Stuurbeide op naar de Vlinderstichting, Antwoordnummer 230, 6700 VB Wageningen. Wij betalen dan de postzegel. De vlinderzoekkaart kost 1,75 per stuk ƒ3,- verzendkosten. Wilt u meer weten over vlinders? Een informatiepakket met de vlinderzoekkaart, het boekje „Vlinders terug van weg geweest" met vele kleurfoto's, en een kleurenposter kost slechts 17,50 ƒ3,- verzendkosten. Wilt u donateur worden, dan heel graag. In dat geval vult u 25,- of meer op de che que in. U krijgt dan vier keer per jaar ons tijdschrift „Vlinders" en u steunt hiermee het werk van de Vlinderstichting. De Vlinderstichting in Wageningen zet zich in voor het behoud van vlinders en natuur. Als je vlinders ziet, is dat een teken datje in een gezonde natuur rondloopt. Het is dus in ons eigen belang dat er vlinders blijven. U kunt de komende weken, elke week iets over vlinders lezen in deze krant. Een vlinder die op dat moment in de natuur te zien is. Volgende week: het Bruin zandoogje. Onlangs organiseerde Delica voor iedere bezoeker van de winkel in Dirks- land een wedstrijd die bestond uit het raden van de hoeveelheid frietjes welke in een kruiwagen waren opgeladen. Van de honderden pogingen die werden gewaagd was het opgeschreven aantal nogal uiteenlopend. De laagste raadde 1850 stuks, de hoogste 400.000! Het juiste aantal frietjes was 12.840 stuks. De eerste prijs (eenjaar gratis frites eten) werd gewonnen door de familie Van Ruitenburg uit Dirksland. De tweede prijs (een half jaar frites eten) werd gewonnen door de familie Steu nenberg, eveneens uit Dirksland. Wegens het enorme succes zal binnen kort een dergelijke aktie worden her haald. - Doorrijden na aanrijding Op de kruising Oudelandseweg-West Nieuwlandseweg nam op 17 juli een bromfietser te bocht te kort waardoor hij tegen een 60-jarige vrouw op een fiets botste. De vrouw viel op straat en liep daarbij wat schaafwonden op. De voor vork van haar fiets werd vernield. De jongen is er kort na de aanrijding van- doorgegaan. Hij reed op een rode brom fiets met een gladde voorband. Op de Mr. Snijderweg bleek een deuk in een geparkeerde auto te zijn aange bracht. De dader is ook spoorloos. - Illegale recreatie De afgelopen week is door de politie 14x proces-verbaal opgemaakt tegen men sen die buiten een camping overnacht ten in hun kampeermiddel. - Verkooppraktijken Nog steeds proberen onbekende lieden hun dubieuze waren te slijten. Afgelo pen week werd in Ouddorp ƒ2500,- gevraagd voor een pannenset en bestek. Toen daar niet op werd ingegaan zakte de prijs tot 700,-. Advies: op dergelijke aanbiedingen kan men beter niet in gaan. - Vernielingen Er werden vernielingen aangericht; 1. in een telefoontoestel op een camping; 2. aan een woning aan de Koolweg; 3. aan een ruit van de AMRO-bank aan de Raadhuisstraat; 4. aan een autoruit van een geparkeerde auto op Strand Noord. - Vechtpartij Op 19 juli vond op een camping Oud dorp een vechtpartij plaats. Een jongen uit Leiden werd rond de klok van één uur de toegang tot de kantine van een camping geweigerd. Hij trok een mes, dat van hem werd afgepakt. Daarna volgde de vechtpartij. Proces-verbaal wordt opgemaakt. - Baldadigheid Op 19 juli gooiden twee jongens vanaf het viadukt op de Vrijheidsweg een fiets op de rijbaan. Zij vertelden, dat de fiets hun eigendom was. Er is nog geen aan gifte van diefstal binnengekomen van de fiets. In ieder geval krijgen ze een proces-verbaal voor hun baldadighe- den. - Paard op hol Op de Oudelandseweg sloeg een paard op hol. Achter het paard was een wagen tje gespannen. De drie mensen die op het wagentje zaten, vielen eraf. Er vielen geen gewonden. Het wagentje werd licht beschadigd. - Diefstallen De afgelopen week werd gestolen: 1. een wegwijzer op de Oudelandse weg; 2. een hoeveelheid hout op de Oude Nieuwlandsweg; 3. een motorfiets, merk Honda, kente ken EN-EE 10, vanaf StrandNoord; 4. een damesfiets, merk Union vanaf het Oosterduinpad; 5. een helm vanuit een sporthal; 6. diverse voorwerpen uit een gepar keerde auto bij de vuurtoren; 7. een radio uit een geparkeerde auto op de Punt; 8. een trainingspak vanaf de Oud- dorpse haven; 9. een bruine herenfiets, merk Batavus vanaf de Provincialeweg; 10. een tas met inhoud vanuit het zwembad in Stellendam; Nauwelijks is het bekend dat dhr. v.d. Bok uit Ouddorp een lezing zal houden, of de telefoon staat bij het V.V.V. kantoor roodgloeiend. In een mum van tijd zijn de 350 beschikbare kaarten uitverkocht. Het woord „uitverkocht" brengt zelfs bij een paar honderd mensen een grote teleurstelling te weeg.... Van heinde en ver komen ze naar „Dorpstienden" in Oud dorp of elders op Flakkee waar hij een lezing houdt, om hem te horen vertellen. Want vertellen kan hij als de beste! Van half acht tot half twaalf presteert hij het om zijn gehoor te boeien. De 77-jarige v.d. Bok heeft een stem als een klok. Een micro foon heeft hij niet nodig. Hij overstemt de zaal met gemak. Er wordt ook erg veel gelachen. Want Kees plaatst tussen door hele rake opmerkingen. Of hij geeft bij een dia aan schouwelijk onderricht door bijv. een gehaakt mutsje uit grootmoeders' tijd op te zetten. De laatste dia (Kees in zijn oude, gele jasje met pet), besluit hij met: „En dit is Keesje Bok in zijn dagelijkse leven, die deze avond tot u sprak. En ik dank u voor uw aandacht." Ongeveer 5 jaar geleden is Kees met het geven van lezingen begonnen. In Dirksland hield hij zijn eerste lezing, die over de Flakkeese klederdracht ging. Al snel volgde een tweede en zo ontwikkelde dit zich totdat hij vorige week maandag de honderste lezing in zijn eigen dorp, Ouddorp, gaf. Dat feit is niet onopgemerkt voorbij gegaan. Van de firma Bosland, Caspers Versmarkt, kreeg hij een enorme fruit mand. En natuurlijk waren er bloemen voor zijn vrouw Annie, die aangeboden werden door Krijna Luimer. Want Annie zorgt ervoor dat er op het juiste moment een nieuwe dia voor de lens komt. „Wij zijn helemaal op elkaar ingespeeld", zegt Kees. „Annie gaat altijd met me mee. Zonder haar zou het echt zo goed niet gaan". Hij geeft in zijn lezingen een enorme brok informatie over Flakkee. Hij begint over het ontstaan van Ouddorp, 200 jaar na Chr. Want zo oud is deze plaats al. Het eiland moest nog uit het water verrijzen. Dan neemt hij de mensen als het ware bij de hand om met ze rond te wandelen in het dorp van toen en nu. Hij schetst de ontwikkeling in de landbouw en de visserij. „Van een klein blaesdertje tot de kotters van nu". Natuurlijk komen ook de deltawerken ter sprake. Van de eer ste afdamming tot aan de drukte nu op de Brouwersdam. „Met de afsluiting heeft het eiland Flakkee opgehouden eiland te zijn", zo spreekt Kees deze gedenkwaardige woorden. Ook de indrukwekkende Oosterscheldewerken en de Slik ken van Flakkee brengt hij in woord en beeld. Een aantrek- „En dit is Keesje Bok in zijn dagelijks leven, die deze avond tot u sprak.... keiijk facet in zijn lezingen vormt steeds weer de kleder dracht. Vooral de keuvel en de witte, gehaakte muts trekken bijzondere aandacht. Het praatje waar hij zelf met het meeste plezier aan terug denkt, is dat ter gelegenheid van de presentatie van het boek van Rien Poortvliet: „Langs het tuinpad van mijn va deren". Prins Bernard was hier ook bij aanwezig. Kees vertelde daar op zijn eigen, humoristische wijze over zijn jeugdjaren en over de beroemde klepbroek zoals de Ouddorpers die des tijds droegen. Hij heeft zich voorgenomen om nog één keer een lezing te houden: de honderd en eerste. Of hij er werkelijk mee zal stoppen is voor velen nog de vraag, „Want", zoals hij het zelf stelt, „het schijnt dat ik dat speciaal kan". En daar zal het publiek het ongetwijfeld mee een zijn. Een veehouder uit de gemeente Graaf stroom heeft op 18 juli een forse straf tegen zich horen eisen voor opzettelijke lozing van drainwater van zijn mest vaalt in een sloot. De economische poli tierechter te Dordrecht heeft de veehouder veroordeeld tot een onvoor waardelijke boete van 2.500 gulden of twee maanden hechtenis. Verder moet de veehouder binnen twee maanden een deugdelijke mestopslag (een mestplaat met opstaande randen) en een gierput aanleggen. Doet hij dit niet, dan krijgt hij nog een extra boete van 7.500 gulden of vier maanden hechtenis. Het zuiveringsschap Hollandse Eilan den en Waarden heeft de veehouder her haaldelijk gewaarschuwd en lastgevin- gen gestuurd met betrekking tot de lozing van drainwater. In februari 1989 maakte de rijkspolitie in samenwerking met het zuiveringsschap proces-verbaal op. Het zuiveringsschap had de veehou der geadviseerd voorzieningen te treffen voor de opvang van drainwater. De rechter heeft bij de straf rekening gehou den met het feit dat de veehouder, ondanks herhaaldelijk waarschuwen, nog steeds geen maatregelen heeft ge troffen en zodoende jarenlanggeld heeft bespaard ten koste van het milieu. 11. een verzekeringsplaatje, met het opschrift: HSB 963; 12. een zwarte herenfiets, merk Union vanaf het Flaauwe Werk. - Grote alcoholcontrole In de nacht van zaterdag op zondag werd een grot^ alcoholcontrole gehou den in de gemeente Goedereede. In totaal werden 75 auto's gecontroleerd. Eén bestuurder (die mogelijk niets gedronken had) weigerde alle medewer king en krijgt daarvoor een proces- verbaai. Drie andere bestuurders legden een ademtest af met de respektievelijke uitslagen: 310ug/l (=0,71 %o), 1270 ug/1 (=2,92 %o) en 480 ug/1 (=1,1 %o). OOLTGENSPLAAT Vrijdag 28 juli a.s. zal er weer oud papier worden opgehaald ten bate van de Zen ding van de Geref. Gemeente, 's Avonds om 6 uur gaan de auto's rijden. Vriende lijk verzoek alles vroegtijdig en liefst gebundeld of in dozen gereed te zetten. Bij voorbaat hartelijk dank. De palingvissers in het Grevelingen meer zullen ook dit jaar weer flink in hun zak moeten tasten willen zij hun visserij in de toekomst in stand hou den. Dit kan opnieuw alleen door de aan koop van flinke hoeveelheden pootaal en glasaal, want vermeerdering van jonge aal via de normale weg, de intrek van glasaal door de sluis in de Brou wersdam, faalt. En dat is dit jaar niet voor het eerst. Den Oever meldt een grotere intrek in het IJs- elmeer dan vorig jaar en ook in het Zoommeer schijnt dat het geval te zijn. In het Grevelingenmeer geven proefne mingen het bewijs, dat het mis is met de glasaalintrek, een verschijnsel waarvoor men geen afdoende verklaring heeft. Om dit te weten te komen hangt men een netje in de opening in de Brouwersdam, of men plaatst er een glasaalfuik in. In 1987 bestond de vangst uit sprot, jonge haring, stekelbaars, platvisjes als schar en schol, zeenaalden, krabben en kwal len. Stekelbaars en kwallen waren sterk overheersend. In 1987 werd wel iedere nacht gedurende vijf verschillende nachten in een glasaalfuik glasaal ge vangen. In 1988 was de vangst bedui dend minderen nu in 1989 ving men wel veel kwallen, maar in vijf nachten maar hooguit ruim 7 kilo glasaal. Duidelijk is dus dat glasaal en pootaal van elders in belangrijke hoeveelheden moeten worden ingevoerd en gedropt, om de aalstand op een redelijk peil te handhaven. Een unieke kans om kennis te maken met Oostflakkee en een deel van Over- flakkee wordt u geboden door de Stich ting Promotie Oostflakkee. Op 5 augustus is een autopuzzelrit geor ganiseerd van ongeveer 48 km lengte door een stukje heel mooi natuurgebied. Onze tocht voert over dijken en polder wegen, over goed aangelegde wegen en slechts twee maal moet u een belang rijke verkeersweg kruisen. De start van dit evenement vindt plaats bij het prachtige raadhuis van Ooltgens- plaat om 13.00 uur en u eindigt de rit in Oude Tonge bij de Grutterswei. De gemeente Oostflakkee stelt een wis- selbeker beschikbaar voor de beste puz zelaar en verder hebben enige onder nemers leuke prijzen beschikbaar ge steld, welke na afloop verloot zullen worden onder de deelnemers. Het num mer op uw deelnamebewijs is tevens lot. Opgeven gaarne voor 29 juH 1989 op de volgende adressen: VW Middelharnis, 01870-4870; VW Ouddorp, 01878-1789; VW Steunpunt Boekhandel Bep Vroegindeweij, 01873-1426; VW Steunpunt Sigarenmagazijn 't Hoekje, 01874-1313. Deelname per auto 5,00. Ook kunt u nog inschrijven op het ver trekpunt, maar dan zijn de kosten 7,50 per auto. OUDDORP woensdagavond 7.30 uur ds. D. Rietdijk van Moerkapelle. MELISSANT donderdagavond 7.30 uur ds. A. M. den Boer van Lisse. NIEUWE TONGE woensdagavond 7.30 uur ds. W. Hage van Wekerom- de Valk. HEPOHTAÖE - VIOCO - COMPUrefl '•"'■■'■l|l*"*) - Telalaon t}IB78-1612er

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1989 | | pagina 1