INGSSPREKMET.... wegens verandering van de Herenafdeling KORTING van 40% KOLBERTS en PANTALONS EEN BEGRIP I^T^N^R KEYZER: Toercaravan CARAVAN buitendeuren dhr. Jaap Kooijman te Stellendam Modehuis Uw modehuis MEDISCHE DIENSTEN ijSöiGOGOSBSSSOSOSOSSOSOSO Nieuwe mogelijkheden bij vormingsinstituut „De Proeftuin" Clarks Mephisto van Lier Rockpor Avang Image Flakkeese zaterdagvliegers OUDDORP, Koolweg 15 AIno hoekkeuken Groot wandmeubel NOVA mini-wash BIz. 3 Gedichtje over zeilende broodvaarders: van vrijdag 9 juni 1989 t/m zondag 11 juni 1989 ARTSEN Middelharnis - Sommelsdijk: DIENSTENCENTRUM „MIDDELHARNIS" U kunt nu profiteren van een op alle Winterstraat 5 DIRKSLAND Telefoon 01877-1366 in herenschoenen grooUfte keus //i en Dei herenmode i gemaksc'ioenen vam o.a. de topmerken Toonaangevend in herenschoenen ë'B 4iek\^ Middelharnis Kip type MK 400 Tel. 01870-3964 Duivensport: Schitterend gelegen ruime vrijstaande woning op 750 m^ eigen grond. Zoekt u voor een koopje? Kijk bij: Restantenhal 't Hoad Gratis af te halen: Oud rose bankstel VAN DIJK Burg. Mijslaan 8 MIDDELHARNIS Tel. 01870-3934 VRIJDAG 9 JUNI 1989 „EILANDEN NIEUWS" Jaap Kooijman heeft ongetwijfeld een groot gevoel voor his torie. Dat bleek meteen al aan het begin van ons gesprek: „ik ben geboren in het jaar van de slag van Verdun; dus in 1915". In de eerste 5 minuten dat hij aan het woord is hoor ik hem de volgende jaartallen noemen: 1860 De haven van Stellendam wordt verbreed; 60 m boven wijdte en 40 m onderwijdte. In dit jaar vertrekt ook Gabriel Bosschieter, een rijke boer, naar Amerika. Naar deze boer is de Gabriëlpolder genoemd. De „Gabberlinepolder", op z'n Flakkees gezeid. 1890 Een zeer strenge winter Het vroor twêêstêênen dik; een beerkinnetje ies zo gezeid. Opa Kooijman zakte met zijn sloep op wielen door het ijs en vatte een dusdanige kou dat hij er aan bezweek. 1927 Jaapje Kooijman, 12 jaar, gaat voor het eerst mee vis sen op zee. Tja. 12 jaar oud en dan al mee met de vissers. ledere dag weer. Met eb wegvaren en tvmalfuur later met de vloed terug. De vis werd duur betaald om met Kniertje te spreken. Maar niet in geld! „Degornaet bracht destijds 9 cent de kilo op", vertelt Jaap, „en als je ze zelf pelde was de opbrengst 4 cent meer Als er op steur werd gevist, gold er een quotum (dit aktuele woord kende men dus vroeger ook al). Een boot zonder motor 30 kg. en een boot mét motor 40 kg. Een boot met een grotere motor, van 40 pk, mocht 2x 40 kg aan boord nemen. 's Winters ging hij vissen en 's zomers werkte hij als boeren knecht op het land. Maar liever toch ging hij mee vissen.... want dat betekende avontuur En daar houdt Kooijman wel van. Als kindal was hij zeer ondernemend. Meestal reisde hij gratis met de tram. Hij heeft op Flakkee heel wat afgereisd.... „Dan ging ik na schooltijd met een kistje gedroogde scharren onder mijn arm de dorpjes langs. Zelfs op Battenoord kwam ik. Om daar te komen moest ik natuurlijk wel een eind lopen. Een bosje scharren kostte 0.25 cent Als het erg laat werd bleef ik bij familie slapen". „Mocht je iets van het geld dat je daarmee verdiende zelf houden?" „O, nee.... dat droeg ik thuis netjes af. Soms kreeg ik van mijn oma weleens een dubbeltje". Jaap vertelt achter mekaar door. Hij wijdt uit over hetgeen hem in zijn leven het meest boeide: vissen, met zijn handeltje de boer opgaan, de lagere school, zijn diensttijd bij de Huza ren in Den Haag, de muziekvereniging „de Hoop", de Polder waar hij 32 jaar lang heeft gewerkt en natuurlijk ook over zijn grote hobby: fotografie. Hij noemt zich semi-fotograaf Deze hobby beoefent hij al heel lang. Hij heeft nog met een „Linhof gewerkt U weet wel met een zwarte doek over het hoofd. In het begin maakte hij vooral pasfoto's. Daarna fotogra feerde hij hele families. De laatste jaren heeft hij zich op het fotograferen van landschappen toegelegd. Vooral de haven van Stellendam, hoe kan het anders, heeft hij herhaaldelijk in beeld gebracht. Vereeuwigd in de tijd. Bewaren watje dier baar is, want de tijd glijdt alsmaar sneller voorbij.... Met trots laat Jaap me zijn heuse doka zien. De nieuwste apparatuur staat in het kamertje boven opgesteld: een ver- groter (Leits), een klokdoormeter, een doorloopmachine, de nodige bakken, enz. enz. Het oogt heel professioneel. „Ik heb ook een cursus gevolgd aan de fotovakschool" vertelt hij enthousiast, „voor de theorie heb ik het diploma gehaald maar voor het praktijkexamen had ik geen tijd vanwege mijn werk". Ooit had Kooijman nóg een hobby: de muziek. Hij speelde tot aan zijn 25ste jaar bij muziekvereniging „De Hoop" in Stellendam. Doordat hij echter op die leeftijd al zijn tanden verloor, was hij plotseling uitgeblazen..-.. En hij had er nog wel zo'n moeite voor gedaan om bij „de muziek" te komen! „Ik mocht namelijk van mijn vader niet bij de muziek. Dat paste niet, vond hij. Maar ik oefende in het geheim bij mijn oma en toen ik mondig was kon niemand me meer tegen houden. Ik speelde vervolgens trompet, tuba en trom bone". Hij leerde snel Dat is een ding dat zeker is. Maar vroeger was er echter weinig beroepskeuze. Het was óf naar zee óf naar het land. Maar ik weet haast wel zeker dat Jaap Kooijman op zijn manier het geluk gevonden heeft.... Beroem u niet te veel Op al het aardse goed. Wat heden is in stand. Ligt morgen in de vloed. En zo de Heer het u Wat rijkelijk wil geven. Wil dan gelukkig zijn, En niet hoogmoedig leven. Teunie Knöps van zaterdagmorgen 8.00 uur tot maan dagmorgen 8.00 uur heeft dienst dokter G. J. D. Wieringa, tel. 01870-2090. Deze arts is woensdag a.s. van 12.00 tot 24.00 uur afwezig. Dirksland - Herkingen - Melissant: van vrijdagavond 19.00 uur tot maan dagmorgen 8.30 uur hebben dienst de doktoren K. J. Huisman en T. v. d. Doel, tel. 01877-1752, b.g.g. 1412. Stellendam - Goedereede: van vrijdagavond 17.00 uur tot zondag avond 24.00 uur heeft dienst dokter P. J. Bulthuis, tel. 01879-1367. Ouddorp: W. J. Bron, A. J. Jansen, G. B. K. Steen- hof, O. Nieuwlandseweg 27, tel. 01878- 1312. Nieuwe Tonge - Oude Tonge: van vrijdagavond 17.00 uur tot maan dagmorgen 8.00 uur heeft dienst dokter M. de Jager, tel. 01875-1301. Stad aan 't Haringvliet - Den Bommel - Ooitgensplaat: van vrijdagavond 18.00 uur tot maan dagmorgen 8.00 uur heeft dienst dokter A. J. M. F. Janssen, tel. 01871-1306. Natuurgeneeskundige M. L. C. MASTENBROEK Middelharnis. Tel. 01870-6459 (zaterdagochtend van 11.00 tot 11.30 uur) APOTHEEK „MENHEERSE" Voorstraat 16 Middelharnis Telefoon 01870-3666 J. Slager apotheker, werkdagen van 8.30 tot 12.30 en van 13.00 tot 18.00 uur. Zaterdagen van 10.30 tot 11.30 uur en 17.30 tot 18.00 uur. Zon- en feestdagen van 11.00 tot 11.30 uur en van 17.30 tot 18.00 uur. Spoedre- cepten kunnen via de dienstdoende arts in de overige uren altijd worden aan geboden. Inlichtingen via telefoonnummer 3666; of via mededelingen dienstkastje. TANDARTSEN Uitsluitend voor spoedgevallen, tand arts Visser, Eisenhowerlaan 28, Oude Tonge, tel. 01874-2091 (van 11.00 tot 11.30 uur). DIERENARTSEN De weekenddienst wordt opgegeven via de antwoordapparaten bij: P. R. J. M. Schilder, Oude Tonge, tel. 01874-2441L. Tjebbes, Middelharnis, tel. 01870-2966; W. J. Vink, Sommelsdijk, tel. 01870- 2897. WIJKVERPLEGING Wanneer u de wijkzuster nodig heeft, kunt u het wijkgebouw in uw woonplaats bellen: Achthuizen01873-1440 Den Bommel01871-1312 Dirksland01877-1500 Goedereede01879-1267 Herkingen01876- 224 Melissant01877-1234 M'harnis/S'dijk01870-2300 Nieuwe Tonge01875-1390 Ooitgensplaat01873-1310 Ouddorp01878-1321 Oude Tonge01874-1289 Stad a/h Haringvliet01871-2301 Stellendam01879-1296 Stichting MAATSCHAPPELIJK WERK „Goeree-Overflakkee" Jacob Banestraat 8a 3245 AJ Sommelsdijk Telefoon 01870-5166 Spreekuur: ma t/m vrij 9.00-10.00 uur Voor crisissituaties: ma t/m vrij 9.00-12.00 13.00-17.00 uur telefoon 01870-5166 Buiten kantooruren kunt u kontakt opnemen met de telefonische hulpdienst, telefoon 01880-25952. Stichting KRAAMCENTRUM „Haringvliet" Telefoon 01883-10 000 Stichting Gezinsverzorging Spreekuren: maandag t/m vrijdagochtend 8.30-9.30 uur en alleen telefonisch van 13.00-14.00 uur. „Dirksland",tel. 01877-2478 „Middelhamis-Sommelsdijk", Jacob Banestraat 8, Sommelsdijk tel. 01870-2884 „Goeree-Overflakkee" (Nieuwe Tonge, Stad en Oostflakkee) tel. 01874-1044 Doetinchemsestraat 27, Middelharnis Pedicure dhr. J. T. v. d. Meijden elke Ie maandag van de maand van 14.00- 17.00 uur in het dienstencentrum. Stichting Bejaardenwerk „MIDDELHARNIS" Tel. 01870-3366. St. Welzijnswerk voor Ouderen „OOSTFLAKKEE" Tel. 01871-1545 OPVANG van SLACHTOFFERS BIJ MISDRIJVEN en VERKEERSONGEVALLEN Postbus 38, 3247 ZG Dirksland Ned. M.S. Stichting afd. Goeree-Overflakkee Contact-Coördinator: K. M. Schippers-Berghuis tel. 01879-1815 Vertrouwenstelefoon Ned. Patiënten Vereniging 01870-2174 01878-3149 Centrale Post Ambulance Vervoer Rijnmond ongevallen alarm nummer: 010-4333300 Besteld vervoer: 010-4148911 ALCOHOLPROBLEMEN Bel AA (Alcoholicus Anonymus) voor hulp en inf tel. 01883-17327 breekt de prijzen Het chr. vormingsinstituut „De Proef tuin" in Middelharnis heeft voor het nieuwe cursusjaar de mogelijkheden voor jonge mensen tot 19 jaar belang rijk uitgebreid. Zo is er nu de mogelijkheid om met de nieuwste versie van Word Perfect een opleiding voor tekstverwerken te vol gen. Voor hen die nog niet weten welke rich ting zij op willen of onvoldoende voor opleiding hebben zijn er mogelijkheden om via oriëntatie- en schakelpro gramma's een keuze te maken of het beginniveau voor een vervolgopleiding te bereiken. Voor oriëntatie en schakelen zijn er de volgende mogelijkheden: winkelassis- tent - kantoorassistent - beveiligings- beamte - elektrotechniek en elektronica - verzorgingsassistent - receptionist/tele fonist - horeca medewerker - mode en kleding. Naast de oriëntatie kan evt. praktijker varing worden opgedaan via een z.g. werkervaringsplaats in een bedrijf of instelling. Bij voldoende deelname bestaat evt. de mogelijkheid om in samenwerking met het arbeidsburo en een bedrijfsschool een opleiding voor elektrisch lassen te volgen. Ter ondersteuning van de theorie zijn een kantoor en winkelsimulatie inge richt zodat ook bij de theorie van diverse vakken de praktische kant aan de orde komt. Voor de meeste opleidingen waarvoor een landelijk erkend diploma kan wor den behaald is inschrijven nu nog mogelijk. TE KOOP 4x 3 wkn. gebr. Prijs f 8.250,- TE KOOP: 3 pers. 3.20 m. Knaus Eiffelland m. voort. koelk. Bovag-keuring Tel. 01870-3948 Uitslag wedvlucht vanuit Chartres, d.d. 27 mei 1989. In concours 1422 duiven. Snel heid Ie duif: 975 meter per minuut. Laat ste duif: 842 meter per minuut. Voor deze wedvlucht vanuit Chartres kwamen 1422 duiven aan de start, die onder zware weersomstandigheden om 8 uur aan de thuisreis begonnen, door een harde tegenwind en slechts weers omstandigheden op de plaats van los sing werd dit een echte beproeving voor de duiven. Ondanks alles wist de duif met ringnr. 5796820 van eigenaar J. de Blok uit Mid delharnis alle andere concurrenten de loef af te steken. Een prachtige prestatie van deze sympathieke sportvriend. Voorts ook mooie prestaties van J. C. Roodzand, J. Kleynenberg, A. de Gans, Comb. Pijl-Verhage, en de Comb. West- dijk-Witte. De eerste 50 prijswinnaars: J. de Blok, Middelharnis: 1, 7; J. C. Roodzand, Dirksland: 2, 8,12,28,31,35, 49; M. Melissant Zn., Stellendam: 3,6; M. Huizer, Herkingen: 4; L. Dorsman, Ouddorp: 5; J. Kleynenberg, Dirksland: 9,10,23; L. S. v. d. Baan, Dirksland: 11; J. Smit, Stellendam: 13, 43; K. de Jong, Dirksland: 14, 39; Jac. Plooster, Ro- ckanje: 15; N. H. v. d. Groef, Dirksland: 16; C. Looij en Zn., Sommelsdijk: 17; A. de Gans, Sommelsdijk: 18, 21,46; J. van Alphen, Sommelsdijk: 19, 47; Comb. Pijl-Verhage, Ouddorp: 20, 30, 33; Comb. Westdijk/Witte, Stellendam: 22, 24, 27; W. Nieuwland, Dirksland: 25; C. Vroegindeweij, Middelharnis: 26, 42; H. Reedert, Stellendam: 29; Mevr. M. J. IJzelenberg, Dirksland: 32; A. Mole naar, Herkingen: 34; J. Kaptyn, Oud dorp: 36; K Kievit Jr., Herkingen: 37; C. Venneman, Ouddorp: 38; Ary Spuy, Stellendam: 40; A. J. 't Mannetje, Roc- kanje: 41; Gebr. Kieviet, Sommelsdijk: 44; Comb. Nagtegaal, Dirksland: 45,48; A. Melissant, Ouddorp: 50. Vraagprijs ;..k. ONROEREND GOED Voorstraat 44 - 3245 BH SOMMELSDIJK Postbus 128 - 3240 AC Middelharnis Tel. 01870-48 44 Oosthavendijk 52 Middelharnis Tel. 01870-2416 TE KOOP 2.80 X 1.60 met grill-bakoven, electr. kookplaat, afzuigkap en dubbele spoelbak. Prijs f 1.850,- Tel. 01871-1339 TE KOOP

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1989 | | pagina 11