Eerste botsing op nieuwe kruising Predikbeurten Goerees' welkom aan de Koninklijke gasten VERWERS auto's Bedrijfssluiting op 5 mei 1989 Sluiting informatiecentrum flomi^jeman us 1 - U^S' r:^vV^^'■ Jeugdsolistenconcours Zéker geen Koninklijke vlieg Politieberichten Oostflakkee Dodenherdenking op 4 mei Busreis voor 55-plussers Extra kerkdiensten Ger. Gemeenten Dodelijk verkeersongeluk bij Oude Tonge Verkoop cassettebandje t.b.v. de Chr. Ger. Kerk CHR. STREEKBLAD OP GEREFORMEERDE GRONDSLAG VOOR DE ZUID-HOLLANDSE EN ZEEUWSE EILANDEN Verschijnt tweemaal per week: dinsdag- en vrijdagavond Let op onze advertentie volgende week Kopen bij Casper is sparen voor club of vereniging N.V. ENERGIEMAATSCHAPPIJ GOEREE-OVERFLAKKEE MIDDELHARNIS nr. 01870-2212 afdeling elektriciteit nr. 01870-2363 afdeling gas. B.V. FLAKKEESE C.A.I. ■■■■'::=iiij::: MIDDELHARNIS Kruisver. Middelharnis/Sommelsdijk Over opvoeden: Donderdag 4 mei 1989 Alvorens we vrijdag een meer uitgebreide reportage geven over het koninklijk bezoeJc aan Goedereede, in deze krant alvast een aantal foto 's over deze onvergetelijke ontmoeting tussen de Vorstin en de Goe- reese bevolking. Op de bovenste foto van Krijn van Putten heeft een jeugdig Goereeërtje een onderonsje met de Koningin en dat leverde een plaatje op dat het knaapje levenslang zorgvuldig zal bewaren. Jaap Peeman maakte o.a. een fraaie foto van de verwelkoming van het Koninklijk gezelschap, door burg. van Velzen, in het hart van het stadje Goedereede. 61e Jaargang DINSDAG 2 MEI 1989 No. 5796 POSTBUS 8 3240 AA MIDDELHARNIS Redactie en administratie: Langeweg 13, Sommelsdijk Tel. (01870) 2629. Na 5 uur (alleen voor redactie) tel. 01870 FAX 01870 - 5736 3392 ABONNEMENTSPRIJS 11,50 PER KWARTAAL ADVERTENTIEPRIJS 36 cent per mm; bij contract speciaal tarief. Giro 167930 Bank: Rabo Middelharnis Rek.no. 3420.01.108 De rondweg Dirksland was nog maar een goeie dag open of op de kruising bij de watertoren had vrijdagavond het eerste verkeersongeluk plaats. Dat werd inge zet toen, vanuit de richting Melissant, mevr. de Kok op de kruising linksaf naar Sommelsdijk afsloeg wat haar Ford Stationwagen in forse botsing bracht met de vanuit de richting Middelharnis naderende Opel waarin de fam. Groenendijk reed. Samen reden de beide botsende auto's vervolgens op de voor de stopstreep wachtende lesauto van Piet Leroy uit Den Bommel, met Richard Munters als leerling achter het stuur. Alleen mevr. de Kok moest in het ziekenhuis worden opgenomen. De gehandicapte zoon Jan-Willem van de fam. Groenendijk, had door de klap een buiteling door de auto gemaakt maar dat leverde gelukkig geen verwondingen op. Klinkerlandseweg 9 3244 BD Nieuwe Tom Tel. 01875-2235 Hef betrouwbare adres voor uw 2e hands auto! Op zaterdag 6 mei a.s. wordt in het ver enigingsgebouw „Melishof' te Melis sant het jaarlijkse jeugdsolistencon cours gehouden. Het aantal aanmeldin gen bedraagt dit keer 94! Er is dit jaar een grote verscheidenheid aan instrumenten, zoals: piano, orgel, klarinet, blokfluit, dwarsfluit, accor deon, gitaar enz. Het belooft weer een fijne muzikale dag te worden! Pieter Tanis uit Ouddorp, die vorig jaar de wisselbeker won, zal dit keer zware concurrentie ondervinden van de an dere deelnemers. Het concours begint 's morgens om 10.15 uur. Er wordt tweemaal gepau zeerd n.l. tussen 12.30 en 13.30 uur en 17.30 en 18.30 uur. De prijsuitreiking, tevens einde van het concours, is om 22.00 uur. Gelegenheid tot inspelen is er op vrijdag 5 mei van 17.00 tot 19.00 uur. We hopen natuurlijk weer zoals elk jaar op een grote publieke belangstelling. Ingezonden: In Stellendam is het sinds enkele jaren de gewoonte dat de inwoners op Koninginne dag door de brommerende jeugd worden gewekt. Degene die met dit absurde idee is gekomen, heeft er volgens mij niet aan gedacht dat Stellendam maar een kleine hoe veelheid straten heeft. Dit houdt in dat de hele meute niet één of twee maal langs rijdt, m.aar dat er va'-00 uur een gigantische poepvlieg door het dorp vliegt die zowel van ver als van dichtbij te horen is. Ik weet zeker dat mening inwoner zich een evenzo giganti sche vliegenmepper heeft gewenst. Zelfs op Koninginnedag draait Hare Majesteit zich nog eens om tussen 5.00 en 6.00 uur. Ik hoop dan ook de volgende Koninklijke feestdag verschoond te blijven van deze knetterende bende. Klazien Sperling, Stellendam - Aanhouding verdachten vernieling auto Naar aanleiding van een eerder gepubliceerd persbericht konden op maandag 24 april j.l. de 22-jarige J. Z. de 20-jarige P. K. en de 19- jarige E. L. allen uit Oude Tonge, worden aangehouden in verband met een door hen vernielde personenauto langs de Provincia- leweg te Den Bommel op 3 april j.l. Nadat de daders hadden bekend en proces-verbaal tegen hen was opgemaakt werden ze weer in vrijheid gesteld. (zie onze folder E.M G O j MIDDELHARNIS '•••••*S!I. Op vrijdag 5 mei 1989 zal het gehele bedrijf GESLOTEN zijn. Voor STORINGEN is het bedrijf bereikbaar onder De directie N.V. E.M.G.O. Het informatiecentrum aan de Hoflaan 46 te Middelharnis zal op 5 mei 1989 GESLOTEN zijn. De directie B.V. Flakkeese C.A.I. OOLTGENSPLAAT In samenwerking met het Gemeentebe stuur van Oostflakkee heeft de Oranje vereniging „Ooltgensplaat als gewoon lijk op 4 mei een dodenherdenking geor ganiseerd. Bij het monument aan de Kerksingel zullen de gevallenen tijdens de Tweede Wereldoorlog plechtig wor den herdacht. Om 19.45 uur vertrekt de stoet vanaf het Verenigingsgebouw „'t Centrum". De inwoners worden verzocht zoveel moge lijk aanwezig te zijn. Tijdens deze herdeking zal het woord worden gevoerd door burgemeester drs. C. M. de Vos en ds. C. J. W. Verboom, hervormd predikant. Na afloop van de plechtigheid wordt u in „'t Centrum" een kop koffie aangeboden. Verzocht wordt deze avond de vlag halfstok (zonder wimpel) uit te hangen. OOLTGENSPLAAT Het bestuur van de Oranjevereniging is voornemens op zaterdag 13 mei weer een busreis te orga niseren voor 55-plussers. Per Van Mau- rik touringcar gaat het deze keer naar de havens van Rotterdam. Eerst worden de oude havens bezocht, met een bezoek aan de G.E.M. (Graan Elevator Maat schappij). Na een film over de werking van dit grote bedrijf worden de gasten door de G.E.M, koffie aangeboden met gebak van de Oranjevereniging. Hierna gaat de reis langs de nieuwe havens aan de Maasvlakte. Na nog een tussenstop staat er in „'t Centrum" een feestelijk gedekte tafel klaar. Vertrek 12.30 uur van „'t Centrum" aan de Van Weelstraat, terug 18.00 uur. Kos ten 15,- per persoon. Opgave voor deze mooie rit bij: W. de Bonte, Weespad 19, telefoon 1300 en bij C. Neels, Voorstraat 34, telefoon 2373. Wacht niet tot het laatste moment, want vol is vol. Komt u, ouders van een peuter, ook mee praten over opvoedingsvragen? We hou den een paar bijeenkomsten op 10,17 en 24 mei. Aanvang 19.30 uur. Voor informatie en opgave kunt u bellen naar de wijkverpleging, dagelijks tussen 13.00-14.00 uur; tel. 01870-2300. (Hemelvaartsdag) OUDDORP Herv. Gem. 10.00 uur ds. W. J. op 't Hof en 19.30 uur ds. D. Heemskerk Doopsgezinde Gem. 10.00 uur ds. J. Smink. GOEDEREEDE Herv. Gem. 9.00 en 10.45 uur ds. H. Westerhout. STELLENDAM Herv. Gem. 9.30 uur ds. .T. Codée; extra kollekte diakonie. MELISSANT Herv. Gem. 10.00 uur ds. A. Vlietstra jr., belijdenisdienst Ger. Gem. 10.00 uur leesdienst Ger. Kerk 9.30 uur ds. T. Talsma, Drachten. DIRKSLAND Herv. Gem. 9.00 uur ds. A. Kastelein; extra kollekte pen sioenfonds Ger. Gem. 10.00 uur ds. J. Koster. HERKINGEN Herv. Gem. 10.00 uur ds. T. E. van Spanje. SOMMELSDIJK Herv. Gem. 9.30 uur ds. A. de Lange; extra kollekte noodlijdende kerken en personen Herv. „Exodus" Gem. 10.00 uur ds. W. V. d. Hoek. MIDDELHARNIS Herv. Gem. 9.00 uur ds. P. H. van Trigt Chr. Ger. Kerk 9.30 uur ds. A. Baars Ger. Gem. 9.30 uur leesdienst Ger. Kerk 9.30 uur ds. v. d. Hoek (gez. dienst in Exoduskerk) Ger. Kerk (Vrijgemaakt) 10.00 uur ds. F. v. d. Pol. NIEUWE TONGE Herv. Gem. 9.30 uur ds. A. Belder; Ie kollekte kerk voogdij en 2e kollekte kerkeraads- fonds. OUDE TONGE Herv. Gem. 9.30 uur ds. N. P. Kleiberg. STAD aan 't HARINGVLIET Herv. Gem. 9.30 uur ds. Joh. de Rijke; kol lekte noodlijdende gemeenten en personen Ger. Kerk 10.00 uur ds. P. Rozeboom. DEN BOMMEL Herv. Gem. geen opgave Ger. Kerk 10.00 uur ds. J. M. Snoek, Rotterdam. OOLTGENSPLAAT Herv. Gem. 9.30 uur ds. C. J. W. Verboom Ger. Gem. 19.00 uur ds. J. de Pater, Krab- bendijke Ger. Kerk 9.30 uur drs. W. Venema. OUDDORP woensdagavond 7.00 uur ds. P. van Ruitenburg, Meliskerke (Hemelvaartsdienst en bed. H.D.). DIRKSLAND heden (dinsdag)avond 7.30 uur ds. J. Koster (laatste Bijbelle zing van dit seizoen). NIEUWE TONGE woensdagavond 7.30 uur ds. A. Bac, Bodegraven (Hemelvaartsdienst). OUDE TONGE woensdagavond 7.30 uur ds. J. Beens, Scherpenisse (bed. H.D.) en Hemelvaartsdienst. STAD aan 't HARINGVLIET woens dagavond 7.30 uur ds. J. Koster (Hemelvaartsdienst). LANGSTRAAT - Herv. Gem. 10.00 uur ds. K. Groenendijk. SINT ANNALAND - Herv. Gem. 10.00 uur ds. A. van Herk Ger. Gem. 9.30 uur leesdienst Ger. Gem. in Ned. 9.45 uur leesdienst YERSEKE - Ned. Herv. Ger. Bond 10.00 uur ds. L. Groenenberg, Oud- Beijerland. FOTO - FILM - flEPOHTAQE - VIDEO - COMPUTER ^J-l■.l■IU^ll^^ Je\eloon 01878-1612 72 - Teleloon01U6-i Sommelsöry* - Tele ■\2\Z0 yn Ü1870-6841 In de nacht van zondag op maandag is, rond 2 uur, een dodelijk verkeersonge luk gebeurd dat het leven heeft gekost aan de 28-jarige kraanmachinist Sjaak Boom. Samen met zijn vriend Anton Bruinse reed hij op dat tijdstip richting huis. Ter hoogte van het Gewasbescher- mingsbedrijf fa. de Jager is de auto, een Honda Prelude in de berm geraakt en enkele keren over de kop geslagen. Beide inzittenden werden eruit geslin gerd. Het slachtoffer was op slag dood. Bruinse werd naar het ziekenhuis ver voerd. Het was gistermorgen nog niet duidelijk wie de auto zou hebben be stuurd. Ten bate van de verbouwingskosten van de Chr. Ger, Kerk te Middelharnis is er een cassettebandje uitgegeven. Het werd opgenomen in de Nederlands Hervormde Kerk te Oude Tonge en de volgende personen werkten er aan mee: Petra Koote, sopraan01870-4208 André Vink, bas-bariton01870-3196 Letty Abrahamjan, dwarsfluit01870-5660 Jaap Hollaar, orgel01870-6696 Op dit cassettebandje staan bekende psalmen en gezangen, zoals: Ps. 84, 130, 124, gez. Leer mij Uw weg O Heer. Blijf bij mij Heer. U kunt dit bandje afhalen of bestellen bij de koster dhr. J. Sprong en bij boven genoemde personen. De prijs bedraagt ƒ15,-. Van harte aanbevolen. U steunt er een goed doel mee! André Vink - Jaap Hollaar

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1989 | | pagina 1