Husqvarna viert feest! E.v.d. BOK WEBO bv Bankwerkers/Fitters Instrumentfitters Electromonteurs Kabelwerkers wW Cees en Lena V. d. Bok-Breen PdG^aoêOQï KIPWAGENS rJB JACBARENDREGTBV PROFIJTHAL-KOOPJES DE PROFIJTHAL Daar laten wij u grasmaaiers van meeprofiteren bosmaaiers met speciale aanbiedingen: TUIN&PARK MACHINES TEL 1564 Ouddorp t Kontrakt-telers GRUSE RIJENFREES FAMILIEBERICHTEN Langs deze weg willen wij mede namens onze kinderen iedereen hartelijk bedanken voor de vele kaarten, bloemen en kado's die wij mochten ontvangen op ons 25-jarig huwelijksjubileum. J. de Geus L. J. de Geus-v. d. Wende April 1989 Pr. Irenestraat 4 3251 XL Stellendam Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft betekend, geven wij u kennis, van het onverwachte overlijden van mijn lieve man, onze zwager en oom AREN SOLDAAT echtgenoot van C. J. Bruggeman op de leeftijd van 86 jaar. Dirksland: C. J. Soldaat-Bruggeman Apeldoorn: J, Bruggeman-de Boed Dirksland: D. K. Soldaat-Poortvliet A. A. Soldaat-v. d. Sluys en verdere familie 3247 XV Dirksland, 14 april 1989 Wernerlaan 60 Gelegenheid tot condoleren in het zaaltje van het bejaardencentrum aan de Wernerlaan te Dirks land, dinsdag van 19.00 tot 20.30 uur en na de cre matie in het crematorium. De crematie zal plaats vinden woensdag 19 april 1989oml3.30uurinhet crematorium Rotterdam- Zuid, Maeterlinckweg 101. Vertrek vanaf het zaaltje om ca. 12.15 uur. Geen bloemen - Geen bezoek aan huis Bij het beëindigen van onze zaak op 15 april 1989 zeggen wij al onze clientèle na ruim 30 jaar, hartelijk dank voor de gunsten en klan dizie. Het is ons steeds een genoegen geweest u van dienst te mogen zijn. Sigarenmagazijn Boompjes 2, Ouddorp AANRECHTBLADEN LET OP! Husqvarna KANTENMAAIERS HANDMAAIERS KETTINGZAGEN Dit alles bij uw Husqvarna-dealer: International Industrial Cabling Bodegraven zoekt voor direkte indiensttreding, voor werken in Bergen op Zoom, Terneuzen, Geleen, Antwerpen Webo bv, is hoofdzakelijk werkzaam in de Petr-Chemische Industrie, in binnen- en buitenland. Het kabelwerk is voor 90% bovengronds. Wilt u meer weten over de aard en de inhoud van de funktie, dan kunt u inlichtingen verkrijgen bij: Th. Breen A. Verschuren Wij zoeken nog: ini: T. LOKKER Vraag naar speciale aanbieding Enkele showmodellen tegen speciale prijs DINSDAG 18 APRIL 1989 „EILANDEN NIEUWS" BIz. 3 Heden nam de Heere, tot onze diepe droefheid, voor ons nog onverwacht uit ons midden weg. mijn innig geliefde man en zorgzame vader, broer, zwager en oom LEENDERT BOTH echtgenoot van Arentje Nagtegaal in de ouderdom van ruim 79 jaar. Sterke de Heere ons in dit smartelijk verlies. Sommelsdijk: A. Both-Nagtegaal E. C. Both en verdere familie 15 april 1989 Vlasakker 8, 3245 XW Sommelsdijk Gelegenheid tot condoleren dinsdag 18 april van 20.00 tot 21.00 uur in de rouwkamer van „De Samaritaan", Kon. Julianaweg 59, Sommelsdijk. De begrafenis zal D.V. plaats hebben op woens dag 19 april a.s. om 11.00 uur op de algemene begraafplaats te Sommelsdijk vanuit de Lukaska- pel van „De Samaritaan", waar vooraf de rouw dienst wordt gehouden. Aanvang 10.00 uur. Geen bloemen Heden nam de Heere, tot onze diepe droefheid, nog onverwacht uit onze familiekring weg, onze geliefde broer, zwager en oom LEENDERT BOTH echtgenoot van Arentje Nagtegaal in de ouderdom van ruim 79 jaar. De Heere sterke ons in dit smartelijk verlies. Den Haag: M. Ravensbergen-van Eyk H. I. Ambacht: T. Both-Spek Sommelsdijk; B. v. d. Spaan-Both Dirksland; S. G. Both-v. d. Heijden Middelharnis: M. Both neven en nichten Sommelsdijk, 15 april 1989 Heden heeft de Heere door de dood van ons weg genomen onze laatste zeer lieve schoonzuster en tante MAATJE CORNELIA DEN BOER echtgenote van D. Sieling Haar bedroefde zwager en schoonzuster, Middelharnis: W. J. van Dis Dirksland: T. den Boer-Dorsman Dirksland, 13 april 1989 God heeft tot Zich genomen mevr M. C. SIELING-DEN BOER Zij was vanaf de oprichting een trouw en aktief lid van onze vereniging. Namens bestuur en leden van de Ger. Vrouwenvereniging „Fébé" te Melissant DANKBETUIGING Voor de vele bewijzen van deelneming ons betoond na het overlijden van onze geliefde vader, schoonvader, groot- en overgrootvader JAN DUIM weduwnaar van Lena Fun betuigen wij u langs deze weg onze oprechte dank. Fam. Duim Ooltgensplaat, april 1989 1 Na een kortstond ge ziekte is voor ons, nog onver- 1 wacht, weggenomen onze geliefde zwager en oom LEENDERT BOTH echtgenoot van Arentje Both-Nagtegaal Sommelsdijk: J. Nagtegaal K. Nagtegaal-Goedegebuur Breukelen: N. de Hoop-Nagtegaal Usselmonde: P. Schipper-Nagtegaal M. Schipper Melissant: A. Nagtegaal J. Nagtegaal-van Wageningen Sommelsdijk: P. Nagtegaal J. Nagtegaal-Schipper Winnipeg: C. Nagtegaal A. Nagtegaal-van Donselaar Ameide: B. Nagtegaal G. Nagtegaal-v. d. Plaat Middelharnis: M. Sarelse-Nagtegaal M. B. Sarelse neven en nichten Sommelsdijk, 15 april 1989 DANKBETUIGING Dankbaar voor zijn jarenlange vriendschap, maar geschokt en diep bedroefd zijn wij nu door het zo plotseling overlijden van onze onver getelijke OPA SOLDAAT Wij wensen oma heel veel sterkte. Dim, Willy en Erna van Es Middelharnis, 14 april 1989 Met droefheid geven wij kennis van het plotseling overlijden van onze oom A. SOLDAAT echtgenoot van C. J. Soldaat-Bruggeman Dubbeldam: J. 't Hart C. 't Hart-Soldaat Dirksland: C. Soldaat A. Soldaat-Boogerman Annewien - Johan Hellen Dirksland: C. Soldaat L. R. Soldaat-Schellevis Dirksland: J. Soldaat Dirksland. 14 ap ril 1989 Bedroefd namen wij kennis van het plotseling overlijden van onze goede vriend de heer A. SOLDAAT 1 echtgenoot van C. J. Bruggeman 1 1 op de leeftijd van 86 jaar. 1 Zijn vriendschap zal altijd in onze herinnering 1 blijven. C. Hameete- 't Jonk Kinderen en kleinkinderen Dirksland, 14 april 1989 Geheel onverwacht ontvingen wij het bericht van het overlijden van de heer A. SOLDAAT Hij was oud-secretaris/penningmeester van ons rayon. Zijn scherpe blik en grote betrokkenheid met het turnen zullen wij niet snel vergeten. Namens Rayon Goeree-Overflakkee, S. Garst Met grote verslagenheid heeft ons bestuur kennis genomen van het plotseling overlijden van de oprichter van onze vereniging, de heer A. SOLDAAT Opgericht 31 januari 1944 en lid tot 31 december 1973, waarna hij i.v.m. zijn bijzondere verdienste tot erelid werd benoemd. Onze gevoelens en deelneming gaan uit naar zijn vrouw en verdere familie. Bestuur Olympia DANKBETUIGING Voor de vele blijken van deelneming ons betoond na het plotseling overlijden van onze geliefde zus ter, schoonzuster en tante GRIETHA DINGENA VAN WAGENINGEN betuigen wij een ieder langs deze weg onze harte lijke dank. Uit aller naam: J. van Wageningen Sommelsdijk, april 1989 DANKBETUIGING Voor de vele blijken van belangstelling tijdens de ziekte en deelneming ons betoond na het overlij den van onze geliefde oom HERBERT VAN ZIELST betuigen wij u langs deze weg onze hartelijke dank. familie Verweij Dirksland, april 1989 DANKBETUIGING Voor uw belangstelling en hartelijk medeleven tij dens de ziekte en na het overlijden van mijn lieve zorgzame vrouw DINA ADRIANA LANDHEER-ROSMOLEN zeggen wij een ieder langs deze weg onze harte lijke dank. In het bijzonder dokter Nijhof en de wijkver- pleegsters voor de medische verzorging. Ook dank aan mevr. Van Rossum-Groothuis en mevr. Koppenaal-Grinwis voorde bijstand die zij verricht hebben. Voorts dank aan ds. Verboom voor de pastorale zorg en het leiden van de rouwdienst, alsmede dhr. P. Mans voor de verzorging van de be grafenis. H. A. Landheer Ooltgensplaat, april 1989 DANKBETUIGING Voor de vele blijken van medeleven ons betoond tijdens de ziekte en na het overlijden van onze lieve zorgzame moeder, behuwdmoeder, groot- en overgrootmoeder ELIZABETH LISSEVELD-LOOIJ betuigen wij een ieder langs deze weg onze harte lijke dank. In het bijzonder gaat onze dank uit naar de heer Van Wageningen voor de wijze waarop hij de begrafenis heeft verzorgd. familie Lisseveld Dirksland, april 1989 Ps. 1005 Ter gelegenheid van ons 25-jarig huwelijksjubi leum ontvingen wij vele hartelijke gelukwensen. De bewijzen van uw vriendschap en verbonden heid hebben in deze dagen van herdenken veel voor ons betekend. Mede namens onze kinderen zeggen wij u daar voor hartelijk dank. Wederkerig bidden wij u allen de zegen des HEBREN toe. A. de Visser J. J. H. de Visser-de Waal Middelharnis, april 1989 DANKBETUIGING l U kunt elke vrijdag en zaterdag bij ons een keus maken uit; CA. 25INRUILKEUKENS (Nieuw en gebruikt). Prijzen van f 350,- tot f 1.500,-. TEVENS NIEUWE AANBOUWKEUKENS In 4 moderne kleuren. Lengten 280,290 en 300 cm. Kompleet met: lichtlijst, koelkast, afzuigkap en kookplaat, alles van bekende merken. Reeds vanaf f 2.785,- NIEUWE KEUKENBLOKKEN Ivlet bijpassende bovenkastjes en bladen in lengten 150-170-180-200-220. (Nieuw en gebruikt). R.V.S., chicron en kunststof. AFZUIGKAPPEN (Nieuw en gebruikt). Eventueel met bovenkastje. SPOELBAKKEN Wit-bruin-R.V.S. Voor op- en inbouw, BOVEN- EN ONDERKASTEN Voor keuken-bijkeuken-garage-tlenerkamer enz. SPOELELEMENTEN Lengte 100 cm. Geschikt voor bijkeuken-caravan enz. KEUKENBUFFETTEN 80-100-120 breed. Wit en eikenkleur. HANG- EN LEGKASTEN (In pakket). Zeer uitgebreid assortiment in maten en soorten. BURO'S (In pakket). Wit en grenen. In verschillende maten. DIVERSEN Restanten en opruimingen uit onze showrooms en magazijnen. Zoals eethoeken-deuren-kastjes-bladen-deur- krukken-briefplaten-scharnieren en alles wat weg moet. Al onze aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt en zijn gebaseerd op zelf meenemen en kontante betaling. Door de grote verscheidenheid van het assortiment is het voor ons onmogelijk telefonisch informatie te verschaffen over aanbiedingen. De Profijthal is uitsluitend geopend op vrijdag (van 14.00-17.00 en 18.30-20.00 uur) en zaterdag (van 10.00 tot 12.00 uur). Bent u geïnteresseerd in zo'n prima produkt voor zo'n lage prijs? Kom dan eens rondkijken. Er is vast en zeker iets voor u bij! 78 Julianaweg 43 - Wlelissant - Tel. 01877-2622 (b.g.g. 2555) Hofdijksweg 29 Zuidzijde 69a, 2411 RT BODEGRAVEN, Tel. 01726-13036 Dorpsweg 94, Ouddorp. Leeuwerik 10, Waspik. Tel. 01878-2130 (na 19.00 uur) Tel. 04168-1909 l DANKBETUIGING t T.g.v. mijn jubileum/afscheid ontving ik veel kaarten, bloemen en andere attenties. Langs deze j) weg een ieder hartelijk dank. 29 maart was voor ons een onvergetelijke dag. Koninginnelaan 34 Sommelsdijk Zaaijer voor enkele hectaren DROOGBLOEMEN (Statiese) Tel. 01871-1398 MASSEY-FERGUSON MASSEY-FERGUSON 2 of 4 rijen aanaardkap 6 freessnelheden Traploos verstelbare aanaardkap Steunwielen met spoorrand Ideale rugvorm, speciaal voor witlof, winterpeen etc. 8, 10, 12 ton tandemas Royale oversteek voor stortbak en kunstmeststrooier Bak volledig dragend op chassis Excentrisch schommelende tandem voor uiterst licht trekken Cilinder met cardan ophanging en kogelkop franeker-holland MASSEY-FERGUSON OUDE TONGE, Tel. 01874-2928 RHOON, Tel. 01890-13033 W. HARTEVELD, Tel. 01874-2852 MASSEY-FERGUSON

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1989 | | pagina 3