Feestelijke opening In Goedereede wordt weer plaats van oude stadspoort gemarkeerd I Vrouw (74) ernstig gewond bij gasexplosie van Toyota V. d. Zee van Geest in Sommelsdijk Politieberichten }iamdxm(Mi Bel: 01806-14166 Proef nieuwe toepassing snelheidsmeet- apparatuur 'fS(^(cS^ Westhavendijk afgesloten Zes fietsen genomineerd voor „Fiets van het jaar 1989" Jeugdsolistenconcours Garagehouder Oude Tonge fraudeerde met cfiassis-nummers Vragen stellen in raad Oostflakkee 61e Jaargang CHR. STREEKBLAD OP GEREFORMEERDE GRONDSLAG VOOR DE ZUID-HOLLANDSE EN ZEEUWSE EILANDEN Verschijnt tweemaal per week: dinsdag- en vrijdagavond fiTlil-llT*"*] Opheldering Voordracht Oostflakkee bestuurders Samenwerkingsverband Van 15 maart tot 1 oktober weer de meest aktuele akkerbouwinformatie! Dam- en Schaakver. „Dirksland" DINSDAG 7 MAART 1989 No. 5781 POSTBUS 8 3240 AA MIDDELHARNIS Redactie en administratie: Langeweg 13, Sommelsdijk Tel. (01870) 2629. Na 5 uur (alleen voor redactie) tel. 01870 - 3392 FAX 01870 - 5736 ABONNEMENTSPRIJS 11,50 PER KWARTAAL ADVERTENTIEPRIJS 35 cent per mm; bij contract speciaal tarief. Giro 167930 Bank: Rabo Middelhamis Rek. no. 3420.01.108 Automobielbedrijf v. d. Zee van Geest, reeds jarenlang de vertrouwde Toyota-dealer van Spijkenisse en Helle- voetsluis, is nu ook aangesteld als offi cieel Toyota-dealer voor Goeree en Overflakkee. Ter gelegenheid daarvan organiseert het bedrijf van donderdag 9 t/m zaterdag 11 maart a.s. in haar showroom een dave rende Openings-Show. Daar kan iedereen, die belangstelling heeft, onder het genot van een hapje en een drankje kennis maken met het bedrijf, de medewerkers en het komplete Toyota-programma, waaronder een aan tal zeer aantrekkelijk geprijsde en uitge voerde „Specials". Natuurlijk is er voor de kinderen ook een gezellige video-hoek. Deze Open Huisdagen worden onmid dellijk gevolgd door een daverende Voorjaarsshow, die duurt t/m 18 maart, waarop deze „Specials" eveneens te bewonderen zijn. Op deze show staan natuurlijk ook al die andere, vooral door de multi-klep- pentechniek vermaarde, Toyota's. Zoals de nieuwe Carina II in Sedan-, Liftback- en Stationwagonuitvoering. De kom plete Corolla-serie met o.a. de nieuwe Corolla R.V. Wagon 1.6 XLi Twin Cam 16 4WD. U ziet er de Camry in Sedan- en Stationwagon-uitvoering, met als topper de nieuwe Sedan 2.5 liter GXi Twin Cam 24 A.B.S. U maakt er kennis met de sportieve Toyota's, zoals de MR2 met midden motor-constructie en de fraai gelijnde Celica's. De ondernemer kan zijn keus maken uit het Toyota bedrijfswagen-programma met o.a. de Hi-Ace en Lite-Ace. Een interessante show dus voor ieder een, met een extra atractie. Bovendien krijgt elke koper van een nieuwe Toyota of een gebruikte auto v.a. ƒ7.500,- tijdens de show een cheque boekje t.w.v. ƒ400,- cadeau. Alle reden dus om een bezoek te bren gen aan v. d. Zee van Geest. De ope ningstijden zijn van maandag t/m don derdag van 9.00 tot 18.00 uur, vrijdag (koopavond) van 9.00 tot 21.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. Tijdens de show staat in onze showroom een Toyota gevuld met dagelijkse bood schappen, ledere bezoeker mag dan éénmaal raden wat de waarde daarvan is. De gelukkige winnaar krijgt al die boodschappen gratis thuisbezorgd. DÏRKSLAND De rijweg over de Westhavendijk is vanafgisteren voor onbepaalde tijd voor het verkeer gesloten, een en ander in ver band met werkzaamheden aan de Rond weg om Dirksland. Uit het aanbod van de op de Nederlandse markt verkrijgbare nieuwe fietsen is door een uit zeven leden bestaande onafhanke lijke jury een selektie gemaakt van een zestal fietsen, waaruit de „Fiets van het Jaar 1989" zal worden gekozen. De voor dit predikaat genomineerde fietsen zijn, in alfabetische volgorde: Bieleveldt Kirk Precision Giant Peloton Super Lite Hercules Alassio TS Koga Miyata Roadgentleman MBK Randonneur 18 Sparta 4012 Demi-course De jury, onder voorzitterschap van mr. Ilja Bendeler (Cycletours) zal tijdens een bij eenkomst op 22 maart a.s. bekend maken welke fiets uit de genomineerde fietsen is verkozen tot „Fiets van het Jaar 1989". Ook zullen eventuele eervolle vermeldingen worden toegekend. Vorig jaar werd voor de eerste maal de „Fiets van het Jaar 1988" gekozen. Dit predikant werd toen toege kend aan de Gazelle Road Cruiser. Op zaterdag 6 mei wordt in het vereni gingsgebouw „MeHshof te Melissant het jaarlijkse jeugdsolistenconcours ge houden, ledere deelnemer(ster) treedt daar op met een vrij nummer. Behalve solisten kunnen ook duo's, trio's enz. deelnemen, bovendien is er een afdeling zang. Dit jaar bestaat de jury uit de vol gende drie leden, namelijk de heren S. van Dalen, leraar klavierinstrumenten en zang uit Papendrecht; K.J. van Gel der, cantor-organist en schoolmusicus uit Barendrecht en Joh. Perik, saxo fonist/fluitist van de marinierskapel en bondsjurylid K.N.F. uit Papendrecht. Muziekleerkrachten en enkele scholen op Goeree-Overflakkee hebben inmid dels bericht ontvangen over dit con cours. Het spreekt natuurlijk vanzelf, dat musicerende jongeren, die geen les meer hebben, ok mee kunnen doen. Als u geen inschrijfformulier hebt, neem dan kontakt op met C.J. Smit, Juliana- weg 6, Melissant, tel. 01877-1270. De inschrijvingen moeten binnen zijn voor 17 april. >f lopkwaMeil goede Si FOTO - FILM - REPORTAGE - t=3 CU C3 [Z3 CJ (sfraar 35 - Molenweg 4 Ouddarp - TelBlaon 01378- 1612 en 2120 al Renesse. Prinishop - Hogesoom 172 - Te'Btoon 01116-2400 slSommBlsaijlc Westkiakeelslraal 8 Somme/söijk - Teleloan 01370-6341 Een 40-jarige garagehouder uit Oude Tonge wordt ervan verdacht bij zeven gestolen auto's het chassisnummer te hebben veranderd. Drie andere auto's stonden klaar om hetzelfde lot te onder gaan. Hij werd daarbij geholpen door een 26-jarige plaatgenoot. Twee andere plaatsgenoten waren ook zijdelings bij de zaak betrokken. De vier hebben een volledige bekentenis afgelegd. Zij zijn inmiddels in vrijheid gesteld. De zaak kwam vorig jaar augustus aan het licht door een onderzoek van de politie in Smallingerland tegen een plaatselijke autohandelaar. Deze man haalde van sloopauto's de chassis-num- mers weg en verkocht ze. De garagehou der uit Oude Tonge was één van de afnemers. Op verzoek werd hij aange houden en overgebracht naar het Friese dorp. In de Flakkeese garage werden drie auto's inbeslaggenomen. Korte tijd daarna werd in Dirksland een auto ontvreemd. De eigenaresse was er door de politie op attent gemaakt, dat het met het chassisnummer niet hele maal in orde was. Om de eigenaresse niet te duperen, werd de auto niet inbe slaggenomen en zou de zaak worden uitgezocht. De eigenaresse nam kontakt op met het garagebedrijf in Oude Tonge, waar zij haar auto had gekocht, om opheldering te vragen. De andere och tend was de auto verdwenen De garagehouder werd door de rijkspo litie van Oostflakkee wederom aange houden. Uit het daarop volgende onder zoek bleek, dat de man zeven personen auto's van een ander chassisnummer had voorzien. Bij dit „omkatten" werd hij ondersteund door zijn plaatsgeno ten. De auto's werden na diefstal aange leverd en voorzien van een nieuw nummer. De chassisnummers waren meestal afkomstig van de duurdere en recente sloopauto's De rijkspolitie nam in het garagebedrijf drie auto's in beslag en ook nog eens de onderdelen van drie personenauto's. Drie auto's bleken inmiddels te zijn ver kocht. De opbrengst werd onderling verdeeld. In het stadje Goedereede zijn, in opdracht van de gemeente, op de kruising Tramlijnweg, Groenmarkt en Mariadijk, resten, van meer dan een meter dikke muren, blootgelegd van de Mariapoort, een van de Stads poorten die Goedereede heeft gekend. De preciese plaats kon weden vastgesteld aan de hand van een oude kadastrale kaart. Overigens zullen de resten niet, zoals dat vorig jaar met die van de Molenpoort het geval was, worden opgemetseld. Alleen een afwijkend patroon van 6x7 mtr. in de bestrating, zal aan de aanwezig heid van de resten herinneren. De Mariapoort is naar schatting tussen 1465 en 1480 gebouwd. De gemeente streef ernaar de plaatsen waar de poorten eeuwenlang hebben gestaan te markeren. Zo mogelijk zal later ook die van de Hoofdpoort volgen. DIRKSLAND De uit het begin van de dertiger jaren daterende tussenwo ning Oranjelaan 11 te Dirksland is zon dagmorgen om tien minuten voor elf door een gasexplosie totaal verwoest. Opgeschrokken door de enorme explo sie snelde de op nr. 15 wonende Joop van Wageningen toe om de 74-jarige bewoonster mevr. Goedegebuure in vei ligheid te brengen. Hij trof haar in de achterkamer waarvan de gevel naar bui ten was geslagen, zwaar gewond aan hoofd en gezicht. In afwachting van de ambulance bracht hij het slachtoffer in zijn eigen woning. Ze is vanuit het Dirkslandse ziekenhuis doorgebracht naar de brandwondenafdeling van het Zuiderziekenhuis te Rotterdam. De echtgenoot van het slachtoffer be zocht zondagmorgen de kerkdienst in de Gereformeerde Gemeente uit welke dienst 5 brandweerlui en later familiele den van de getroffene werden geroepen. De explosie werd tot in de wijde omtrek gehoord. Ze was zo hevig dat delen van het raamkozijn uit de voorgevel aan de overzijde van de straag lag. Ook in de straat geparkeerd staande auto's werden beschadigd en de scherven uit de explo derende woning gingen door een ruit aan de overzijde van de straat. De ravage was derhalve groot. Ook de tus senmuur tussen een van de belendende woningen bleek ontzet. Een bouwtech nisch onderzoek zal moeten uitwijzen of er van herstel van de woning sprake kan zijn. De brandweer heeft zich een ware hulp verleningsorganisatie getoond; brand was er niet meer te blussen al werden sporen van brand aangetroffen. Waar schijnlijk zijn door de hevigheid van de luchtdruk en een ontstaan vacuum de vlammen gedoofd. - Aanrijding Op de kruising van de Steneweg en de Pr. Margrietstraat vond op 3 maart een aanrijding plaats. De bestuurster van een Opel personenauto gaf, rijdende over de Pr. Margrietstraat, geen voor rang aan de voor haar van rechts komende bestuurder van een Honda personenauto. Bij de aanrijding werd de bestuurster van de Opel zodanig ge wond aan het hoofd dat zij moest wor den vervoerd naar het ziekenhuis te Dirksland. - Doorgereden Op vrijdag 3 maart omstreeks 18.45 uur vond er op de Molendijk te Nieuwe Tonge een aanrijding plaats. De be stuurder van een lichtkleurige perso nenauto schepte daar de bestuurder van een bromfiets. De bestuurder van de bromfiets P. C. van A uit N.T. kwam door de aanrijding ten val en raakte gewond aan armen en benen. Tevens had hij een hersenschudding. De be stuurder van de personenauto reed na de aanrijding door, zonder zich om het slachtoffer te bekommeren. Getuigen verklaren dat hij moet hebben gezien wat er was gebeurd. Hij heeft omgeke ken naar de plaats van de aanrijding om vervolgens met zeer hoge snelheid door te rijden in de richting van de Burg. Overdorpstraat. Hier raakte men het spoor bijster. Van de dader ontbreekt nog elk spoor. De politie roept mogelijke getuigen op om zich met haar in verbin ding te stellen. (01870-2444). - Vernieling Op vrijdag 3 maart, tussen 19.30 en 22.50 uur werd op de parkeerplaats aan de West-Achterweg een rode Volkswagen Polo Coupé, geparkeerd. De eigenaar moest bij terugkomst constateren dat de rechterzijruit met behulp van een steen werd ingegooid. Blijkens de raadsagenda voor a.s. don derdagavond zal die avond beslist wor den over de zetelbezetting in het bestuur van het Intergem. Samenwerkingsver band, tot deelname waaraan in de februarivergadering al werd besloten. De raad wordt voorgesteld te benoemen: G. W. J. Poortvliet en C. P. de Moor voor de PvdA, met als plaatsvervangers resp. dhr. J. v.d. Mast en H. Barnhard. Voor het CDA dhr. C. L. M. de wit met als plaatsvervanger M. D. de Wit en na mens de SGP dhr. Breeman met als plaatsvervanger dhr. J. H. van Dam. In de raad van a.s. donderdagavond komt het College terug op de - overigens niet al te nadrukkelijke - roep om herin voering van de vroegere Rondvraag. Het College doet de raad de suggestie om bij wijze van proef een „gelegenheid tot het stellen van vragen" in te voeren, gelijk na behandeling van de ingekomen stuk ken en mededelingen. De vragen dienen te gaan over zaken die geen betrekking hebben op een die vergadering te behan delen agendapunt en het College pleit ervoor om, terwille van de kwaliteit van de beantwoording, de vragen tevoren alvast schriftelijk aan de secretaris te laten weten, een termijn van drie dagen vooraf lijkt het College redelijk. Een „spelregel" die overigens niet dwingend wordt voorgeschreven. De informatie die gegeven wordt zal vooral betrekking hebben op: - het optreden van ziekten en plagen en de bestrijding daarvan; - het geven van onkruidbestrijdings- tips; - actuele informatie omtrent zaaien en grondbewerking; - bemestingsadviezen; - demonstraties, enz. De berichten zijn 24 uur per dag te beluisteren. Elke dinsdag en vrijdag wordt om 12.00 uur, en indien noodzakelijk eerder, het bericht vernieuwd. Uitslagen van maandag 6 maart 1989: Dammen, afdeling 1: J. Stolk - H. Grootenboer1 - 1 C. van Welie - K. de Munck1 - l Afdeling 2: P. V. d. Groef - Joh. Koppelman...0 - 2 H. Stolk - B. RoetmanO - 2 J. V. d. Groef - J. Knops Mz2 - O Sj. Koppelman - M. v. 't Geloof...O - 2 K. de Jong - H. de Munck2 - O J. Knops Mz. - J. V. d. Groef1 - 1 Scliaken: W. de Ridder - D. Wolfert1 - O A. V. d. Linde - A. J. v. d. Vliet1 - O W. Stolk - H. J. Bal1 - O H. P. Loggen - W. van VeenO - 1 F. V. d. Linde - W. van VeenO - 1 J. van 't Geloof- W. Knops1 - O De achtergevel met daarachter het bed waarop de bewoonster werd aangetroffen. Met ingang van 6 maart 1989 voert de Dienst Verkeerskunde (DVK) van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat samen met de politie gedurende enkele dagen een proef uit op een der rijkswe gen. Het betreft een proef, waarbij de door de DVK ontwikkelde snelheids- meet-apparatuur op haar technische nauwkeurigheid en betrouwbaarheid wordt getest. Bij deze test wordt gebruik gemaakt van detectielussen gekoppeld aan een ca mera, die is bevestigd aan de bovenzijde van een portaal boven de snelweg. De camera registreert de snelheden van voertuigen op de middelste en linkerrij strook. Hierbij wordt onderscheid ge maakt tussen vrachtauto's en personen auto's. Door dubbelmeting met behulp van langs de weg opgestelde meetappa ratuur wordt de nauwkeurigheid van deze apparatuur vastgesteld. Het ligt in de bedoeling dat de Dienst voor het IJkwezen over ongeveer een maand een definitief goedkeuringscerti ficaat voor deze methode afgeeft. Daarna bestaat er voor de politie en het Openbaar Ministerie de mogelijkheid om van deze toepassing van de appara tuur gebruik te maken. Tevens worden door de DVK eveneens in samenwerking met de politie proeven voorbereid om raderapparatuur tijdelijk te monteren aan portalen of aan spe ciale aktiewagens (dit zijn aanhangwa gens die door Rijkswaterstaat worden gebruikt bij wegwerkzaamheden). Deze proeven dragen ertoe bij om de snelheidscontrole naar tijd en plaats vrijwel onvoorspelbaar te maken, waar door de „pakkans" wordt vergroot. Al deze ontwikkelingen staan in het kader van de verscherping van de snel heidscontroles en het handhavingsbe leid zoals dat door de Ministeries van Verkeer en Waterstaat en Justitie wordt gepropageerd en uitgevoerd. Het bestaande meetnet van Rijkswater staat (80 meetpunten) en ook de Ver- keerssignalering zoals wordt gebruikt voor de verkeersinformatie op de radio, staan los van bovengenoemde proeven. Het initiatief tot deze proeven is afkom stig van de Centrale Politie Verkeers- commissie (CPVC), waarin behalve Rijkswaterstaat de Algemene Verkeers dienst te Driebergen en enkele grote gemeentelijke politiekorpsen zijn ver tegenwoordigd.

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1989 | | pagina 1