De balans van vijftien Moeken zuinig stoken •'^ei Bijbels beeldarchief Jeugd- hoekje Zuinig Stoken: Extra raadsel 1 Februari-raadsel 1 MEDISCHE DIENSTEN Natuurfarm „de Boed" met T.V.-reclame Postmuseum verandert in PTT museum Biz. 2 „EILANDEN NIEUWS' VRIJDAG 3 FEBRUAW 1989 De winter verloopt tot dusver uitzon derlijk zacht. Daardoor zal er in de meeste huishoudens 16% minder gas voor het stoken zijn verbruikt. Bij een gemiddeld gasverbruik van 2.400 m' per huishouden per jaar, betekent dat een besparing van 140 m'. In geld uitgedrukt is dat ongeveer 60 gul den. Het is een lastige zaak om uw gasver bruik van nu te vergelijken met het verbruik van een ander jaar. Als u wekelijks uw Meterkaart invult, kunt u uw verbruikcijfer het beste vergelij ken met het in de stooktabel ver melde streefverbruik. Als u daarmee „in de pas loopt", zult u door het zachte weer tot dusver dus 16% op uw gasverbruik hebben bespaard. Dit gegeven is in het streefverbruik ver werkt. Zit u onder het streefverbruik dan heeft u extra bespaard. Zit u erboven dan is het tegenovergestelde het geval. Natuurlijk blijft het altijd zin vol om zo min mogelijk gas te ver bruiken, want dat merkt u in uw portemonnee. Iedere kubieke meter minder gas scheelt ruim vier dubbel tjes en dat is mooi meegenomen. De stooktabel is het beste uitgangs- punt om uw gasverbruik te kunnen vergelijken. Het blijft belangrijk om ondanks de meevallende winter uw verbruik goed te volgen om zo nodig bij te kunnen sturen. AKTIE ZUINIG STOKEN Niet alleen uw persoonlijk stookge- drag is van invloed op uw gasver bruik. Als u onlangs isolerende voor zieningen heeft getroffen, zult u zien dat uw gasmeter minder kubieke meters heeft weggetikt. Ook als u een kamer extra in gebruik heeft geno men, is dat van invloed op uw gasver bruik. U zult dan wat meer hebben verbruikt. Als we terugkijken op de eerste vijf tien weken van de op 9 oktober 1988 begonnen Aktie Zuinig Stoken/Zui nig Aan, dan zien we dat december een bijzonder zachte maand is ge worden. Soms volgt er na een warme december een pittig koude januari, maar ook die bleef in de eerste drie weken uit. Slechts een enkele keer was er sprake van wat nachtvorst en De Bilt noteerde slechts één licht sneeuwdagje. Overdag schommelen de temperaturen vaak tussen de 5 en 10° C. Met die van 1975 is de eerste helft van deze winter daardoor zelfs de warmste van deze eeuw. van Oom Ko Beste jongens, meisjes en ieder dit dit leest.... Dat konden we ons van-de-week moei lijk voorstellen hé, dat het 36 jaar gele den zulk noodweer was. Dat op de plaats waar wij nu wonen toen mensen vochten tegen en in het water. Jullie vaders, moeders, opa's, of oma's zullen er best aan gedacht hebben, aan die grote storm van toen. Weet je trouwens, hoe je uit kunt rekenen, op wat voor dag dat viel, 1 februari 1053? Rekensommetje 1. Je schrijft het jaar op1953 2. Je deelt dat door 4. Het antwoord-zonder-rest schrijf je op488 3. Van het jaar waarin het gebeurde, tel je alle dagen op tot en met de dag van de gebeurtenis zelf: 31 (jan.) 1 (febr.) 32 4. Wat je opschreef tel je op, maar.... voor deze (20e) eeuw moet je 15 dagen aftrekken. Voor de 19e eeuw 14 dagen, voor de 18e eeuw 13 dagen, enz. Dus: 2473 - 15 2458 5. Het antwoord deel je door 7 De rest bepaalt dan de dag: 2458 7 351 rest 1. Rest O is zaterdag, 1 zondag, 2 maan dag, enz. Dus 1 februari viel op zon dag! Zo kun je zelf uitrekenen op wat voor dag je geboren bent. Jan Murre was op 25 januari jarig (geboren 1976). Even rekenen.... 1976 494 25 - 15 2480. 2480:7 354 rest 2. Klopt dat Jan, ben je op maandag geboren? Het rekensommetje hebben jullie door? Op welke dag „verloor Alva dan zijn bril"? De datum weetje van dat bekende rijmpje. „Opverloor Alva zijn bril". Het jaar zoek je op of vraag je na, óf weet je het uitje hoofd? Dan is het verder nog een kwestie van even rekenen! Eilanden Nieuws van toen.... Jullie hebben een „rommelhok"? Ja? Nou, zo heeft „Eilanden-Nieuws" een rommelzolder, waar het lekker oud ruikt. Daar staan alle kranten van vroe ger netjes per jaartal gebundeld. In die oude kranten staan ook jeugdhoekjes. Toen heette het nog „kinderhoekje". Misschien hebben jullie vaders, moe ders, ooms of tantes er nog aan mee gedaan! Het rekensommetje én februari-raadsel 1 hebben we uit één van die oude kranten gehaald. Lui? Hoe kom je erbij! Hoe durf je het te zeggen! We hebben zó lang in die oude kranten zitten snuffelen, dat we in die tijd 3 jeugdhoekjes vol hadden kunnen schrijven! Erg leuk om te lezen, die kranten van vroeger. Volgende keer bij leven en wel zijn zullen we eens wat auto-foto's plaat sen uit advertenties van toen. Auto's die nu zo ouderwets zijn, dat ze geld waard zijn, waren toen heel modem! Zorg trouwens, dat je naam genoemd wordt in het jeugdhoekje, b.v. door iets extra's op te sturen. Wie weet lezen bij leven en welzijn jullie kinderen later die oude kranten dan nog eens als ze op die mooie rommelzolder van „Eilanden Nieuws" komen.... Maar ja, laten we niet proberen vooruit te lopen in de tijd, het gaat toch al zo hard. Het is al weer voorjaarsvakantie als jullie dit lezen! Sturen jullie gauw je antwoorden van januari op, met briefje óf met „iets extra's"? A was een man, die in Kanaan moest wonen. B was van Jacob de jongste der zonen. C hoewel hoofdman, viel Petrus te voet. D werd door God bij de leeuwen behoed. E was een lusthof met bomen. F een rivier om die hof te doorstromen. G trok ten strijde naar 's Heeren gebod. H heeft geleefd en gewandeld met God. I zag nog tijdig het leven verlengen. J wilde 't Goddelijk bevel niet volbrengen. K heeft wreed zijn broeder vermoord. L heeft naar het spreken van Paulus gehoord. M werd verboden de braambos te naad'ren. N keerde ledig naar 't land harer vaad'ren. O liet haar zuster en schoonmoeder gaan. F werd bedroefd bij 't gekraai van de haan. Q liet te Rome de broederen groeten. R mocht bij de put haar Jacob ontmoeten. S zag in 't sterfuur een heerlijk verschiet. T was 't, waar Paulus zijn mantel eens liet. U werd opzettelijk gedood bij het strijden. V werd Debora, dat kon haar verblijden (Gen. 35) W noemt de Heiland Zichzelf in Zijn Woord. X is een letter, daar kan 'k niet mee voort. Y noemt Salomo het al hier beneden. Z had twee zoons die de Heiland beleden. Brieven Uit de brieven van Natasja en Rudolf Verkerke (Nieuwe Tonge) begrijpen we, dat hun opa en oma ook de opa en oma zijn van Remco en Alexander Funcke uit Nieuw Zeeland. Die opa en oma hopen de grote reis te gaan ondernemen naar de andere kant van de wereld, zo begrij pen we ook. Vanaf „dit jeugdhoekje" hopen we dat de Heere ook hen wil spa ren en dragen en in gezondheid terug wil brengen! „Doe de verre puzzelaars maar de hartelijke groeten!" Vorige keer beloofden we de brieven van Remco en Alexander helemaal te plaat sen, als „iets extra's". Voor we dat doen, moeten we eerst nog een vraag beant woorden van Rudolf Verkerke. Of we ook een computer hebben en wat voor één. Nu, zelf hebben we een kleine computer, maar we gebruiken (waar we werken) een tamelijk grote: een AT met 1025 KbRAM; 20 Mb harddisk; 1 drive 1,2 Mb; 1 drive 720 Kb; DOS 3.3; printer en muis. De tekeningetjes van vorige keer werden gemaakt met „Printmaster". „Weet je zo voldoende, Rudolf?" Wie maakt ook eens iets op de compu ter? (oudere jeugd!). Stuur maar op naar „Eilanden Nieuws, oom Ko". Beste oom Ko en tante Nel Ik ben 8 jaar en heet Alexander. Het is hier nu vakantie en morgen gaan we naar de dierentuin in Wellington en later in de week nog naar Hastings en naar het strand voor een dag. Wij wonen in Masterton tegenover een klien vlieg veldje en donderdag mochten mijn broertje (5) en ik zomaar in de helicop ter we gingen ook over ons huis. Het was heel leuk. Ik kan neit zo geod Hollands schryven maar mama helpt me wel. Groeten van Alexander Beste oom Ko en tante Nel Hallo, ik heet Remco Funcke en ik heb hier (in Nieuw Zeeland) volgende weet al 7 jaar hier gewoont. Mijn verjaardag is 23 augustus en ik hoop dan 15 te wor den. Hier hebben we nog 2 weken vacantie, en dan begint de school weer. We beginnen dan weer met school zwemmen in het (on-overdekte) open baar zwembad, want terwijl het in Hol land winter is is het hier zomer. Ik heb nu niet één maar twee krantenwijken. Een is 's morgens om 6 uur en de andere na school. Het is best leuk en ik verdien er een beetje meer dan 30 dollar per week mee. Ik heb voor 4 weken in deze vacantie bessen wezen plukken en daar heb ik ongeveer 230 dollar mee verdient. De beste week voor plukken was heel goed want ik had $112.98 verdiend! Verder heb ik eigenlijk geen nieuws. Groeten van Remco Tot slot... Zo, jullie weten ook weer wat van de „verre puzzelaars". Allen weer de harte lijke groeten en hopelijk tot.... schrijvens. Oom Ko en wederhelft van vrijdag 3 februari 1989 t/m zondag 5 februari 1989 ARTSEN Middeiharnis - Sommelsdijk: van zaterdagmorgen 8.00 uur tot maan dagmorgen 8.00 uur heeft dienst dokter N. M. B. V. d. Peppel, tel. 01870-2117. Deze arts is woensdag a.s. van 12.00 tot 24.00 uur afwezig. Dirksland - Herkingen - Melissant: van vrijdagavond 19.00 uur tot maan dagmorgen 8.30 uur hebben dienst de doktoren R. P. Boot en H. C. Graafland, tel. 01877-1227, b.g.g. 1291. Stellendam - Goedereede: van vrijdagavond 17.00 uur tot zondag avond 24.00 uur heeft dienst dokter P. J. Bulthuis, tel. 01879-1367. Ouddorp: W. J. Bron, A. J. Jansen, G. B. K. Steen- hof, O. Nieuwlandseweg 27, tel. 01878- 1312. Nieuwe Tonge - Oude Tonge: van vrijdagavond 17.00 uur tot maan dagmorgen 8.00 uur heeft dienst dokter R. J. de Jager, tel. 01874-1259. Stad aan 't Haringvliet - Den Bommel - Ooitgensplaat: van vrijdagavond 18.00 uur tot maan dagmorgen 8.00 uur heeft dienst dokter H. P. Maas, tel. 01871-1269. Natuurgeneeskundige M. L. C. MASTENBROEK Middeiharnis. Tel. 01870-6459 (zaterdagochtend van 11.00 tot 11.30 uur) APOTHEEK „MENHEERSE" Voorstraat 16Middeiharnis Telefoon 01870-3666 J. Slager apotheker, werkdagen van 8.30 tot 12.30 en van 13.00 tot 18.00 uur. Zaterdagen van 10.30 tot 11.30 uur en 17.30 tot 18.00 uur. Zon- en feestdagen van 11.00 tot 11.30 uur en van 17.30 tot 18.00 uur. Spoedre- cepten kunnen via de dienstdoende arts in de overige uren altijd worden aan geboden. Inlichtingen via telefoonnummer 3666; of via mededelingen dienstkastje. TANDARTSEN Uitsluitend voor spoedgevallen, tand arts Du Toy van Hees, tel. 01870-3621 (van 11.00 tot 11.30 uur). DIERENARTSEN De weekenddienst wordt opgegeven via de antwoordapparaten bij: P. R. J. M. Schilder, Oude Tonge, tel. 01874-2441; L. Tjebbes, Middeiharnis, tel. 01870-2966; W. J. Vink, Sommelsdijk, tel. 01870- 2897. WIJKVERPLEGING Wanneer u de wijkzuster nodig heeft, kunt u het wijkgebouw in uw woonplaats bellen: Achthuizen01873-1440 Den Bommel01871-1312 Dirksland01877-1500 Goedereede01879-1267 Herkingen01876- 224 Melissant01877-1234 M'harnis/S'dijk01870-2300 Nieuwe Tonge01875-1390 Ooitgensplaat01873-1310 Ouddorp01878-1321 Oude Tonge01874-1289 Stad a/h Haringvliet01871-2301 Stellendam01879-1296 MAATSCHAPPELIJK WERK „Goeree-Overflakkee" Jacob Banestraat 8a 3245 AJ Sommelsdijk Telefoon 01870-5166 Spreekuur: ma t/m vrij 9.00-10.00 uur Crisissituaties: ma t/m vrij 9.00-12.00 13.00-17.00 uur WEEKENDDIENST Gelieve u in het weekend 01870-5166 te bellen, u hoort dan via de bandrecorder welke maatschappelijk werker weekenddienst heeft. Stichting KRAAMCENTRUM „Haringvliet" Telefoon 01883-10 000 Stichting Gezinsverzorging Spreekuren: maandag t/m vrijdagochtend 8.30-9.30 uur en alleen telefonisch van 13.00-14.00 uur. „Dirksland"tel. 01877-2478 „Middelhamis-Sommelsdijk", Jacob Banestraat 8, Sommelsdijk tel. 01870-2884 „Goeree-Overflakkee" (Nieuwe Tonge, Stad en Oostflakkee) tel. 01874-1044 DIENSTENCENTRUM „MIDDELHARNIS" Doetinchemsestraat 27, Middeiharnis Pedicure dhr. J. T. v. d. Meijden elke Ie maandag van de maand van 14.00- 17.00 uur in het dienstencentrum. Stichting Bejaardenwerk „MIDDELHARNIS" Tel. 01870-3366. St. Welzijnswerk voor Ouderen „OOSTFLAKKEE" Tel. 01871-1545 OPVANG van SLACHTOFFERS BIJ MISDRIJVEN Postbus 38, 3247 ZG Dirksland Ned. M.S. Stichting afd. Goeree-Overflakkee Contact-Coördinator: K. M. Schippers-Berghuis tel. 01879-1815 Vertrouwenstelefoon Ned. Patiënten Vereniging 01870-2174 01878-3149 Dit is de titel van een boek dat enige tijd geleden door Uitgeverij J. N. Voorhoeve te 's- Gravenhage op de markt werd gebracht. Een schitterend boekwerk! In Bijbels Beeldarchief is een unieke verzameling kleurenfoto 's bijeengebracht van de voor naamste plaatsen die in de bijbel worden genoemd, belangrijke kunstwerken en tal van archeologische ontdekkingen die in direct verband staan met de inhoud van de bijbel. De afbeeldingen zijn in twaalf afdelingen gegroepeerd. Tezamen geven ze een indruk van de 2000jaar geschiedenis die de bijbel omvat: de rangschikking is chronologisch. Bijschriften geven de nodige informatie. Veel foto's zijn van een sterretje voorzien; deze venvijzen naar aantekeningen achter in het boek waar nadere archeologische gegevens zijn vermeld. Die zijn van de hand van Alan Millard, MA, MPhil, een autoriteit op het gebied van de bijbelse archeologie. De afbeeldingen zijn aan verschillende bronnen ontleend. De samenstellers zijn erin geslaagd heel fraaie foto's te vinden. Ze hebben daarbij royaal gebruik kunnen maken van het rijke bezit van beroemde musea en bekwame fotografen. Zo zijn er voorwerpen uit de koningsgraven van Ur afgebeeld, alsmede kostbaarheden uit het graf van Toetanchamon, reliëfs uit de paleizen van Assyrië en Babylonië, voorwer pen uit een graftombe te Jeruzalem uit de tijd van koning Hizkia en - om niet meer te noemen - prachtige voorbeelden van Griekse en Romeinse kunst en architectuur. Ook zijn fraaie panorama's uit het land van de bijbel afgebeeld. Daarnaast een groot aantal inscripties die tot de meest waardevolle ontdekkingen aangaande de tijd van de bijbel behoren. De afbeeldingen betreffen niet alleen het oude Kanaan/Israël/Palestina, maar ook de diverse landen die oudtijds in de geschiedenis der Joden gedurende de bijbelse tijd een rol hebben gespeeld: Egypte, Iran, Irak, Syrië, Jordanië, Turkije, Grieken land en Italië. Het register van geografische namen vergemakkelijkt het vinden van verspreide informatie over een bepaalde plaats of streek. De titels van de twaalf afdelingen zijn als volgt: 1) Het eerste begin (tot en met de aartsvaders); 2) Slavernij en vrijheid (Egypte en de uittocht); 3) Het beloofde land (Jozua en de richteren); 4) Een gouden eeuw (van Saul tot Salomo); 5) Koningen en profeten; 7) Perzische pracht en praal (en de terug keer naar Juda); 8) De invloed van Griekenland (tussen de twee testamenten); 19) Tempel en synagoge (achtergronden van het Nieuwe Testament); 10) Bezetting en tegenstand (onder Romeinse heerschappij); 11) Jezus' sporen volgend; 12) In de gehele wereld (Petrus, Paulus en de jonge kerken). Dit boek biedt veel kijk- en leesgenot. En het is bijzonder instructief voor wie zich een beeld wil vormen van de bijbelse wereld. Bijzonder aanbevolen. Temeer daar de samenstellers van een Schriftgetrouw standpunt blijk geven. N.a.v. Caroline Masom Patt Alexander, Bijbels Beeldarchief. Plaatsen. Ontdekkingen. Achtergronden. Uitgeverij J. N. Voorhoeve te 's-Gravenhage. Gebonden. Geïllustreerd. Groot formaat. Met stofomslag. 192 pag. Prijs 59,50. Exclusief produkt in Nederland: de grootste Nederlandse producent van scharrel-eieren, Natuurfarm De Boed te Nieuwe Tonge, gaat als eerste reclame maken op tv. Mais-scharrel-eieren van Natuurfarm De Boed zijn uitstekend van kwaliteit, omdat de scharrelkippen van De Boed hoogwaardig plantaardig voer krijgen, dat voor 70% uit mais bestaat. Deze kippen staan dan ook centraal in de tv-commercial van De Boed, die dit jaar 20 keer wordt uitgezonden. De kippen van De Boed voelen zich kiplekker.... Natuurfarm De Boed is al 50 jaar een scharrelpluimveebedrijf waar zo'n 100.000 kippen genoeg ruimte hebben om rond te scharrelen in 9 grote stallen. Voor de kippen is er speciaal voer ont wikkeld, dat voor 70% uit mais bestaat. Vandaar dat de eieren van deze kippen lekkerder zijn en van betere kwaliteit. Nog even de voordelen van mais-scharrel- eieren op een rijtje: - rijker aan linolzuur - lekkere volle smaak en juiste kleur dooier - stevig eiwit en sterke schaal - gegarandeerd vers scharrel-ei - aanbevolen door de dieren bescherming. De laatste jaren vraagt de consument steeds vaker naar smakelijke eieren die vrij zijn van hormonen, synthetische kleurstoffen en antibiotica. Mais-schar rel-eieren voldoen aan deze eisen. Deze eieren zijn te verkrijgen bij de betere supermarkt en de speciaalzaak. Centrale Post Ambulance Vervoer Rijnmond ongevallen alarm nummer: 010-4333300 Besteld vervoer: 010-4148911 ALCOHOLPROBLEMEN Bel AA (Alcoholicus Anonymus) voor hulp en inf tel. 01883-17327 Gebr.VanDilkBV Het Postmuseum in Den Haag heet voortaan „PTT-museum". Vrijdag 27 januari heeft het bestuur van de Stich ting „het Nederiandse Postmuseum" haar statuten bij de notaris gewijzigd. Het PTT-museum is al 60 jaar het bedrijfsmuseum van PTT. De naamsve randering heeft te maken met de verzelf standiging van het staatsbedrijf Het feit dat in de afgelopen tientallen jaren de telecommunicatie een belangrijke plaats heeft mgenomen in de museumkollek- tie, is mede aanleiding geweest om de naam van het museum om te dopen tot PTT-museum. Op 18 mei 1929 werd een wet aangeno men die leidde tot de oprichting van het Nederiandse Postmuseum. In het mu seum staat de ontwikkeling van het benchtenverkeer van het verieden naar de toekomst centraal. Zo worden een kleitablet - een voorioper van onze brief - en vele bijzondere poststukken ten toongesteld. Daarnaast worden diverse vormen van postverwerking gedemon streerd. Ook is de snelle ontwikkeling op het gebied van telecommunicatie te zien. In het museum staat het oudste telegraaf-toestel gebroederiijk naast de nieuwe teletex. Het PTT-Museum is gevestigd aan de Zeestraat 82 in Den Haag. De tabel voor de week van: 23 januari 1989 t.e.m. 29 januari 1989 Normaal Jaar- Weekstreef- Totaal streef verbruik verbruik verbruik 500 m= 15 m' 178 m= 600 m' 18 m' 214 in= 700 m= 21 m' 251 m^ 800 m= 24 m= 287 m= 900 m= 27 m= 323 m' 1000 m' 30 m" 359 m= 1100 m= 33 m' 395 m= 1200 m= 36 m= 434 m" 1300 m' 39 m= 468 m^ 1400 m' 42 m' 503 m= 1500 m' 45 m'' 543 m=' 1600 m' 48 m' 579 m" 1700 m» 51 m' 610 m^ 1800 m= 54 m= 650 m= 1900 m= 57 m= 685 m= 2000 m' 60 m^ 722 m' 2200 m" 67 m' 796 m= 2400 m= 73 m' 869 m= 2600 m= 79 m= 941 m3 2800 m' 85 m= 1013 m= 3000 m' 91 m= 1089 m^ 3500 m' 107 m= 1268 m' 4000 m' 122 m= 1452 m' 4500 m» 138 m= 1637 m' 5000 m' 153 m' 1816 m' 5500 m' 169 m' 1999 m' 6000 m' 184 m' 2184 m' Weersomstandigheden: Afgelopen week lag de buitentemperatuur boven het normale niveau, het waaide minder hard dan normaal. Weergegevens Valkenburg Z-H berekeningsmodel NV GEB ZHW >E M G o NV ENERGIE MAATSCHAPPIJ GOEREE OVERFLAKKEE Postbus 5 3240 AA MIDDELHARNIS Hoflaan44 Tel 01870-2244 1 GEBR. 1 1 VAN DIJK BV 1 1 MIdiletharnl* 1 r-l-JHIJ 1 Tractoren 1 i Werktuigen 1 ^EWHOLLA^D Land- en tuinbouwmechanisatie Kraayensteinseweg 4, Sommelsdijl<. Tel. (01870) 28 87

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1989 | | pagina 6