LET OP Adreswijziging: Kleine en Tanis H. Meijer ^aik UITVERKOOP BREIGARENS NU extra voordelig! 5CND0MM44KSIB? OS KAAROeSOL J t RdMPrsrAD Huisman-Boone V.d. Doel-Kardux Dogterom-Penning I Dogterom-Cremers FAMILIEBERICHTEN De Heere, Die leven gaf en leven spaarde, ver blijdde ons opnieuw met de geboorte van een dochter en zusje Grieta We noemen naar Gertrude J. de Jong G. de Jong-van Loon Anton, Pieter, Jan-Arie, Martine 31 december 1988 Patrijsstraat 3 3245 VK Sommelsdijk Tevens wensen wij u een gezegend 1989. Wijziging: De herdenking van het 40-jarig huwelijk van de heer en mevrouw C. Moerkerke J. Moerkerke-Vlietland zal a.s. vrijdag 6 januari niet zoals in de eerder geplaatste advertentie vermeld in huiselijke kring-, maar in het Herv. Ver.gebouw „Eben Haë- zer", Preekhillaan 3 te Ouddorp worden ge houden. U bent daar vrijdagavond van 19.30 tot 23.00 uur welkom om het bruidspaar geluk te wensen. Diep bedroefd, maar dankbaar voor wat God ons in haar geschonken heeft geven wij u kennis dat heden zacht en kalm in haar Heere en Heiland is ontslapen onze lieve moeder, groot- en overgroot moeder, zuster, schoonzuster en tante NEELTJE VERHAGE weduwe van Klaas de Groot in de gezegende ouderdom van ruim 92 jaar. Psalm 42 onber. Middelharnis: M. de Groot B. M. de Groot-Akershoek Sommelsdijk: L. Doornhein-de Groot B. Doomhein Schiedam: A. Born-de Groot J. Bom Rotterdam: E. de Groot Goes: S. de Groot W. J. G. de Groot-Kardux Klein- en achterkleinkinderen 31 december 1988 Verzorgingshuis „De Goede Ree" te Sommelsdijk Correspondentie-adres: M. de Groot, lepenlaan 1, 3241 BG Middelharnis Gelegenheid tot condoleren: woensdag 4 januari van 19.00 tot 20.30 uur in de zaal van „De Goede Ree". De begrafenis zal D.V. plaats hebben op donder dag 5 januari a.s. om 14.00 uur op de algemene begraafplaats „Vrederust" te Middelharnis vanuit de aula van „De Goede Ree" (ingang Stoofhoek), waar vooraf de rouwdienst wordt gehouden. Aanvang 13.00 uur. Geen bloemen Bouw- en Aannemingsbedrijf 3253 MA Stoofweg 3 te OUDDORP 3253 ZH Postbus 75 te OUDDORP Telefoon 01878 - 1977/1541 Privételefoon dhr. Kleine is gewijzigd in nr 01878 - 3533 Met droefheid geven wij u kennis dat in haar Heere en Heiland is ontslapen onze lieve oma NEELTJE DE GROOT-VERHAGE in de gezegende ouderdom van 92 jaar. Klaas en Corrie Corma, Tamara, Maarten Wim en Linda Jessica, Ilona Netty en Ben Vincent, Niels, Lydia Lyda en Jan Joni Willie en Bram Geralda, Leantine, Carolien Nellie en Piet Jan, René Dim Sjaan en Piet Bastiaan, Heleen Cock Huib en Comelie Job Elly Josien en Coert Klaas Jeannet Ellen Hennie Sommelsdijk, 31 december 1988 Het geloof krijgt diepte door beproevingen en lijden. Tot onze diepe droefheid nam de Heere plotseling uit ons midden tot Zich, onze geliefde vader, behuwdvader, broeder, zwager en oom ROELAND VERSLUIS weduwnaar van Tonny Ketting in de leeftijd van ruim 78 jaar. Richmond BC Canada: Jan Versluis Ada Versluis-Knoester Voorburg: Frans Versluis Coby Versluis-Plugge Krimpen a/d IJssel: Anne Versluis Fons Koeken Alphen a/d Rijn: Ron Versluis Ria Versluis-Koopman en kleinkinderen en achterkleinkinderen 3247 BV Dirksland, 31 december 1988 Staakweg 91 Correspondentie-adres: Anne Versluis, Marathon 62, 2924 XE Krimpen a/d IJssel De begrafenis zal D.V. plaats vinden op donder dag 5 januari a.s. des namiddags om 2.00 uur op de algemene begraafplaats te Dirksland. Vooraf zal de rouwdienst worden gehouden in Vroonlande. Aanvang 13.00 uur. Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis. Heden overleed tot onze diepe droeftieid onze lieve zorgzame moeder, groot- en overgroot moeder DINGENA CORNELU WESDORP weduwe van Jan Braber in de ouderdom van ruim 88 jaar. J. C. Arensman-Braber A. Arensman A. L. A. J. Braber J. F. Braber-Huizer Joke en Bert Meiaard Cora 31 december 1988 Voorstraat 20 3243 AV Stad aan 't Haringvliet De begrafenis zal D.V. plaats vinden op woens dag 4 januari 1989 om 14.00 uur te Stad aan 't Haringvliet vanaf Voorstraat 20. Gelegenheid tot condoleren dinsdag van 15.00 tot 17.00 uur en van 19.00 tot 21.00 uur. Voor straat 20. Geen bloemen Met droefheid geven wij u kennis van het overlij den van onze geliefde schoonzuster AAGJE VAN SPLUNDER weduwe van Anthony Aleman in de leeftijd van 83 jaar, Ouddorp: N. Aleman-Molesteeg Canada: T. Aleman C. Aleman-Goedegebuur Ouddorp: W. Aleman L. Aleman-Hoekman A. Vlietland-Aleman D. Vlietland Ouddorp, 29 december 1988 Met diepe droefheid geven wij u kennis van het overlijden van onze lieve zuster en schoonzuster CORNELU STOLK weduwe van Arie van der Linden op de leeftijd van bijna 79 jaar. Dirksland: E. Kaslander-Stolk Dirksland: W. Stolk C. Stolk-Kroon Canada: C. Stolk C. Stolk-v.d. Ende Oud Beijeriand, 30 december 1988 Op 63-jarige leeftijd overleed onze lieve zwager en LEENDERT JACOB VAN NIEUWENHUIJZEN K. C. v.d. Tol-Soldaat L. van Nieuwenhuijzen-Soldaat J. van Nieuwenhuijzen nichten en neven Middelharnis, 29 december 1988 Het waterschap Goeree-Overflakkee heeft met leedwezen kennis genomen van het overlijden van de heer L. J. VAN NIEUWENHUIJZEN Jarenlang heeft hij zich dienstbaar gemaakt ter behartiging van de belangen van het waterschap en zijn rechtsvoorgangers, laatstelijk in de hoeda nigheid van hoofdingeland-ongebouwd. Middelharnis, 29 december 1988 Dijkgraaf en heemraden, H. L. van Kampenhout, dijkgraaf J. B. van Gerdingen, secretaris-rentmeester. f De heer en mevrouw De heer en mevrouw danken u voor de ontvangen Nieuwjaars- wensen. Wederkerig wensen wij u een voorspoedig en gezond 1989 toe. Hartelijk dank voor al uw goede wensen. Wij wensen u een gezond en gelukkig 1989. Jane van Dongen-van Kolfschoten fysiotherapeute I Ruud van Dongen, Robin f Stellendam Hartelijk dank voor de ontvangen Kerst en Nieuwjaarswensen. Wederkerig hopen wij voor u allen op een gezond en voorspoedig 1989. De heer en mevrouw De heer en mevrouw f Sommelsdijk, januari 1989 Al onze geachte cliënten, vrienden en kennissen veel voorspoed en geluk in het nieuwe jaar Onderhouds-Timmerbedrijf I Koolweg 10a, OUDDORP, Tel. 01878-1085 Opel Kadett 1.3 jan. '87; km. 30.000 -fwietint glas. Lichi metalen velgen achterspoiler. Striping flanklijsten. Zeer goed onderhouden. Tel. 01878 - 2209 Ook uw adres voor: -POOTGOED - KUNSTMEST - Organische MEST o.a. kuikenmest en diepstalmest - Graszaadkontrakt- teelt en - Zaai zaden Handwerkwinkel J. Jelier, Voorstraat 40, Tel. 01879-3365 3251 BD STELLENDAM ■^^N^^N^N^^ is een veelzijdige onderneming met ca. 85 mede- weri<ers, gespecialiseerd in de ontwikkeling en fabricage van landbouvwerktuigen. Wij zoeken met spoed een die bereid is op dinsdag- en woensdagavond van 17.30-20.30 uur in samenwerking met twee collega's onze kantoren schoon te houden. Heeft u hiervoor belangstelling? Richt dan uw telefonische sollicitatie tijdens kantooruren aan de heer J.C. de Bonte van Rumptstad B.V. Lieve Vrouwepoldersedi jk 1 a 3243 LA Stad aan 't Haringvliet Telefoon 01871-1202

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1989 | | pagina 4