Kangoeroemethode in kassen met sla Achter Neeltje* Hoe 't was(s) Radio ROGOS verzorgt Kerst- en Nieuwjaarsgroeten jeugd- hoekje Kukleku! Dipl omazwemmen in „de Staver" Kerstbijeenkomst Dirksland heeft nu eigen geschenkenbon Decemberraadsel 3 Extra raadsel 3 Bejaarden-kerstmiddag de juiste QQ Biz. 2 „EILANDEN NIEUWS' VRIJDAG 16 DECEMBER 1988 In december lijken veel kassen leeg te staan. De grond erin is echter in veel gevallen bedekt met slaplanten. De kroppen nemen in de wintermaanden de plaats in van de hoge tomaten-, komkommer-, paprika- of aubergineplanten. Met de slateelt overbrugt de tuinder de koude winterperiode. De hete-luchtkachels die in de kas hangen, geven voldoende warmte voor de slaplanten. De grote verwar mingsketel, die bij de teelt van gewassen als de tomaat en komkommer wordt inge zet, kan uitblijven. Het duurt drie maanden voordat de sla van klein plantje is uitgegroeid tot een forse krop. Er zijn ook tuinders die een kortere groeiperiode aanhouden; zij oogsten dan sla die minder zwaar is. De verzorging van de sla vraagt minder tijd dan bijvoor beeld het dagelijks plukken en sorteren van tomaten. Het planten en oogsten van de sla gebeurt meestal met de hand. Een machine maakt gaten in de grond, waarna de tuinder planten zet. Bij de oogst wordt vaak de zoge naamde „kangoeroemethode" toegepast. Daarbij heeft de tuinder een voorraad plastic zakjes als een buidel om zijn middel hangen. Iedere gesneden slakrop komt eerst in een plastic zak en gaat vervolgens in een kist of doos. Zo gaat de sla naar de veiling. Dit jaar bedraagt de oppervlakte sla uit de kas circa 1900 ha. Naar verwachting zal dit volgend jaar minder zijn. Steeds meer tuinders telen het hele jaar door tomaten, komkommers, paprika of aubergine. Door deze specialisatie vervalt bij die tuinders de slateelt. De moderne kassen, waarin op steenwol wordt geteeld en waarin verwar- mingsleidingen op de bodem liggen, lenen zich niet voor de slateelt. In december zullen ongeveer 40 miljoen kroppen sla bij de veilingen worden aangevoerd. Meer dan de helft van de sla wordt geëxporteerd naar West-Duitsland. HERKINGEN De kerstbijeenkomsten van de Prins Johan Friso School worden D.V. gehou den op woensdag 21 december in de Kerk van de Ger. Gemeente voor de bovenbouw (aanvang 19.00 uur) en op donderdag 22 december in de gemeen schapsruimte van de school voor de onderbouw (aanvang 2 uur). Op woensdagavond zal het ook te beluisteren zijn door de kerktelefoon van de beide plaatselijke kerken. De kogel is door de kerk. Men kan nu ook in Dirksland terecht voor een geschenkenbon, die in eigen gemeente te besteden is. Al geruime tijd overwogen de onderne mers van Dirksland om een eigen kadobonnen-stelsel in het leven te roe pen. Nu is het dan zover! Een geschenken bon die bij iedere winkelier is aan te schaffen. Zeker u, als konsument, is daarbij zeer gebaat. U kent het wel:.... u wilt iemand een kadootje geven; hebt wel enig idee, maar of het in de smaak valt, daar bent u niet echt zeker van. Of.... misschien krijgt hij (of zij) het wel dubbel! Kijk.... daarin is nu voorzien. U kunt zelfs kiezen uit waarden van 10,-; 15,- en 50,- dus is elk geschenkbe drag door u zelf te bepalen. Het inwisselen is ook geen probleem; iedere aangesloten ondernemer zal de geschenkenbon innemen en u zelfs van advies dienen bij het besteden. Kortom, een uitkomst voor diegenen die twijfelen bij het zoeken naar een pas send kado...., die koopt een Geschen kenbon. Vraag er gerust naar! MIDDELHARNIS OPEN JEUGDWERK Zaterdagavond a.s. is er een Kerstavond in „de Hoeksteen". Om 6 uur beginnen we met een broodmaaltijd. Hiervoor kunjeje opgeven bij Adrie (01870-6128) of bij Ineke (6817). De kosten zijn 5,-. Na de maaltijd is er een ontzettend leuk programma waar aan je kunt deelnemen. Ook hopen we stil te staan bij het wezen lijke van het Kerstfeest. Tot ziens. Het O.J.W. team Beste puzzelaars en puzzelaarsters, daar zijn we weer met het puzzelhoekje. Dat is reeds het derde hoekje in de maand december, en het is de bedoeling, dat we na dit nog één hoekje zullen plaatsen in deze maand. Dat wordt dan het hoekje met het Kerstraadsel, met als extra een Kruiswoordraadsel voor de liefhebbers. En dan zetten we er een punt achter voor het jaar 1988. Was het raadsel de vorige week niet moeilijk, ook deze week is het een eenvoudig raadsel. De eerste en de laatste letter moeten jul lie raden, maar dat zal niet moeilijk zijn omdat je dan de meeste letters al hebt gevonden. De middelste vakjes van boven naar beneden geven bij juiste invulling een naam van de Heere Jezus. Het is dezelfde naam als bij vraag 6. 1 S 3 4 5 6 "7 8 S 10 1. letter. 2. de Heere. 11 3. hier zongen de engelen van. 4. zij hielden de nachtwacht over de kudde. 5. het geschiedde in dagen! 6. naam van de Heere Jezus. 7. zoon van Herodes (Matth. 2). 8. dit brachten de Wijzen uit het oosten mee! 9. een groot aantal schapen bijeen! 10. plaats voor de goddelozen (psalm 9). 11. letter. Briefwisseling Elma Buscop - Oude Tonge: Dat was een boffer Elma, zo'n boek voor een beetje centen. Een pracht aanwinst zeg! Je moet het maar net treffen. Harte lijk dank voor de goede wensen Elma, en ook voor de felicitatie. Inderdaad, na nieuwjaar is het te laat. Maar dat zou ook niet zo heel erg zijn hoor. Fijn zeg, dat je daar nog om hebt gedacht! Bedankt hoor! Julian v.d. Veer - Herkingen: Dat is groot nieuws dat je aan oom Ko schrijft, Julian! Ja, de tijd gaat snel hoor. Van harte gefeliciteerd hoor, en vanzelf ook Marleen. Marleen was een aktieve puzzelaarster, Julian. Als jij ook zo je best gaat doen, kan je nog veel prijzen winnen. Nu zitje natuurlijk uit te kijken naar het grote feest van Marleen! Jarigen 19 december is jarig Christa de Winter, Hermansweg 17, 3253 BG Ouddorp (7 jaar) en op 25 december is jarig: Lianne Melissant, Fortstraat 27, 3249 AD Herkingen (16 jaar). Beide dames bij voorbaat van harte gefeliciteerd met hun verjaardag. Wij wensen beide dames een fijne verjaar dag toe, en vanzelf ook een goede ver jaardag. Des Heeren zegen toegewenst, niet alleen voor die dag, maar ook in het verdere leven. Misschien willen de raad selvrienden en vriendinnen jullie wel trakteren op een mooie kaart? Dat zou den beide dames vast op prijs stellen. Jan Murre - Goes: Het gaat beslist niet best in „Hoes", De nachtegaal is voor de poes. En is waarschijnlijk uit gefloten. Houdt nu de deur maar goed gesloten. Had pa en ma 't ook maar gedaan. Reeds is er één op stap gegaan. Maar nu heb jij een mooie kamer. Misschien is die wel aangenamer. Als daar, met winter op de hand. De kachel ook maar lekker brandt! „Kukleku! Kleine Jan, waar blijf je nu? 'k Sta al langer dan een uur Voor je venster op de muur. En ik kraai zo lang ik kan: Kukleku, word wakker Jan!" „Kukleku! Moeder Hen wacht ook op u. Pas heejt zij een ei gelegd. 't Is voor Jan heejt zij gezegd. Hoor je wel? Het lieve dier Staat te kaak'len van plezier!" „Kukleku! Jantje, wanneer kom je nu?" „Lieve Haan, wat doe je mal! Kijk 'reis om: ik sta hier al". Wel, mijn Jan, daar schrik ik van! Kukleku, goêmorgen Jan!" ALLEMAAL Dat was het dan voor deze week. Volgende week dus het laatste Jeugd- hoekje. Allemaal de hartelijke groeten en tot volgende week. OOMKO f l 3 s 3 n 1. voedsel 2. inwendig orgaan 3. handvat 4. ruig 5. slang 6. wapen 7. sierplant 8. graansoort 9. brandkast 10. plavuis 11. 12. 13. 14. 15. vuisthamer wasem leesteken roofdier familielid Aldus genoemd naar de echtgenote van Huib Tamboer, die daar in die tijd woonde! Van boven naar beneden invullen. Woorden van vijf letters. Op de middelste dik omlijnde hokjes; van links naar rechts: een bekend gezegde! Waar eens de „burgemeester" troonde; ons' eigen „burgervader" woonde; „het is een onweerlegbaar feit, 't was 't toppunt van Zelfstandigheid" dat huisje heeft veel Herkinezen, van tijd tot tijd een dienst bewezen. Want was 't Achter de Wacht geen weer, dan „streek men Achter Neeltje neer. Daar kon men dan voor westenwinden, beschutting en een steunsel vinden. Ook daar was destijds geen vertier. Maar met 't gezicht op de rivier, de brede stroom der Grevelingen.... zag men toch weer dezelfde dingen. Het uitzicht hier was groots en wijd; en menigeen sleet er zijn tijd. Men kon ook daar de ogen laven, met het verkeer in Herkens haven. Al was 't er dan niet druk aldoor, men zag hoe 't bootje van Verschoor, in 't najaar soms de bietenschepen, bij tegenwind er uit moest slepen. En was 't eens echt onstuimig weer, dan keek men daar op 't water neer. Vaak zag men, hoe door woeste golven, het kleine gorsje werd bedolven! Maar overwegend was er rust, daar Achter Neeltje, aan de kust Wat meeuwen, die op voedsel aasden; de dijk, waar langs de koeien graasden; de oude huisjes aan de dijk; „zij gaven niet van weelde blijk", maar dat as juist wat zo bekoorde, daar 't alles bij elkander hoorde! Wat verder nam de dijk een bocht; waar „jeugd" zo graag vertoeven mocht. Daar wisten zich de jonge snaken, met 't aangespoelde te vermaken. 's Winters, bij „Tona" op de hoek, daar bracht de jeugd ook uren zoek, als 't had gesneeuwd, met sleetje rijden! De jeugd van toen is te benijden, want nergens vindt men nu zo'n plek, zo 'n lange baan, en glad als spek! Men kon, bij 't licht van een lantaren, tot 's avonds laat daar „spelevaren En 's zomers was het kleurenrijk! Dé madelief es aan de dijk; op 't gors de bloeiende lamsoren; hoe kon dat alles 't oog bekoren! 't Is alles weg; er bleef één ding; en dat is de herinnering! Het was daar een gezellig toeven. Het Kan ons nu soms nog bedroeven. En velen denken nog met spijt, aan de zó rijke, arme tijd! Arjaon van Herken MIDDELHARNIS - SOMMELSDIJK De CV. afdeling Middelhamis-Som- melsdijk nodigt u weer hartelijk uit op dinsdag 20 december 's middags half drie in „de Hoeksteen" om samen de geboorte van onze Heiland en Zaligma ker te gedenken. Ds. K. Groenendijk, Herv. pred. te Sommelsdijk hoopt voor ons de meditatie te houden. Hebt u vervoer nodig dan kunt u bellen: mevr. Vroegindewey, tel. 2566. in het doolhof van prijskaartjes taxatie... invm. Makelaar Tamboer Tel. 01870-3477 Zaterdag 10 december slaagden de vol gende A en B kandidaten in het zwem bad van het recreatiecentrum „De Staver". A-diploma: Jacoba Slui, Gerard van de Breevaart, Jessica Volwerk, Martijn Arensman, Eli zabeth Melse, Ard van der Welle, Hettie Wesdorp, Vanessa Hobbel, Elke van Alphen, Marjolein Kieviet, Hennie van der Kooy, Jajantie Gliraw, Carolien Koert, Marita de Jong, Maarten van Gorp, Tamara Maliepaard, Arjenne Groenendijk, Elisabeth Verbeek, Ma rianne Looij, Pieter Kieviet, Katharina de Geus, Leon van Soelen, Arjenne van Rumpt, Karel Pulleman, Joleen Ista, Paul Berkhof, Elza de Waard, Marleen Koppenaal, Marian Langbroek, Marjo lein van Oudenaren, Elderik Peeman, Jaap Grootenboer. B-diploma: Michel Karreman, Michel de Jong, Richard van der Waal, Dennis de Vries, Bastiaan Hagoort, Marcherie Sala, Wil lem van der Slik, Els Polak, Niels ïCie- viet. Geert Klooster, Bram Gille, Wim Villerius, Arnold Witvliet, Cristian Vroeg indewey, Marcel Klootwijk, Paul van Trigt, Marieke Binder, Marja Tieleman, Bart van der Baan, Helma Boot, Jan Roos, Gerko Boender, Alexander Ro bijn, Linda Hoek, Liesbeth Hameete- man, Jantien van der Wende, Sandra de Gast, Martine de Graaff Alike van Die ren, Nicolien Ruringa. Ook dit jaar wil RADIO ROGOSS, de omroep voor het verzorgingshuis „De Goede Ree", de bejaardenhuisvesting „Het Oudeland" en verpleeghuis „De Samaritaan", de bevolking van het eiland Goeree-Overflakkee in de gelegenheid stellen een kerst of nieuwjaarswens aan te bieden. Het is gebleken dat een warm en meele vend gebaar d.m.v. een grammofoonplaat of een wens door onze bewoners bijzonder wordt gewaardeerd. Het is prettig te weten dat ook anderen om ons heen aan onze bewoners denken. Ook kerst- en nieuwjaarswensen voor het personeel zijn van harte welkom. Door onderstaande bon in te vullen en op te sturen naar het verpleeghuis en/of af te geven aan de beide recepties respektievelijk „De Goede Ree" of „De Samaritaan" doet u ook mee aan het welslagen van een fijne radio uitzending speciaal bestemd voor onze bewoners. BON Naam: Adres: Woonplaats: vraagt een plaat aan voor: De plaat is bestemd voor kerst oud en nieuw uitzendingen, e.v.t. kerstwenst/nieuwjaarswens Ie keus: 2e keus: Ook kunt u telefonisch opgeven: Tel. 01870 - 2500 toestel 192; 01870 - 3620. V i' 10 71 ij 19 jr

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1988 | | pagina 6