I Jeiier Dirksland, I kompleet in schaatsen J. C. van Floresteijn j!^ zeugjes ISlagerli V.d. BEEK Van der Velde MELISSANT mimimimiSBimimimim Jonathan .c^ \3 In-enVerkooptiuis Straks geboorte kaartjes nodig Jonge NL en F. 1. Adverteren kost geld, niet adverteren kost meer I I FIJNE RIB... 500 gram 7,95 1000 gram 15,50 dikke poot, gezouten buik, verse worst DINSDAG 18 FEBRUARI 1986 „EILANDEN-NIEUWS Bladz. 3 FAMILIEBERICHTEN Uit Gods hand ontvingen wij een zoon en broertje Eduard Nap Marri Nap-Mierop Marijn 14 febmari 1986 Irenestraat 16 2685 CB Poeldijk Wat de toekomst brengen moge Mij geleidt des Heeren hand; moedig sla ik dus de ogen naar het onbekende land. Leer mij volgen zonder vragen; Vader, wat Gij doet is goed! Leer mij slechts het heden dragen. Met een rustig kalme moed. Met droefheid geven wij kennis dat heden, geheel onverwacht van ons is heengegaan mijn lieve man, onze zorgzame vader, schoonvader en opa, broer, zwager en oom KOMMER BOSHOVEN in de leeftijd van 81 jaar. Uit aller naam: M. Boshoven-van Giessen 14 februari 1986 Karel Doormanlaan 68 2665 AV Bleiswijk Gelegenheid voor condoleance en rouwbezoek aan het woonhuis, dinsdag van 19.30 tot 21.00 uur. De rouwdienst zal worden gehouden woensdag 19 februari om 13.20 uur in de aula van de Algemene Begraafplaats Hoekeindseweg 23 te Bleiswijk, waarna de begrafenis zal plaats vinden in het familiegraf. Vertrek van Karel Doormanlaan 68 om 13.00 uur. Na de begrafenisplechtigheid is er nog gelegenheid tot condoleren in de aula van de begraafplaats. Heden nam de Heere uit ons midden weg, onze geliefde broeder en oom KOMMER BOSHOVEN echtgenoot van Marie van der Giessen in de leeftijd van 81 jaar en 9 maanden. Dirksland: Wed. de Bruijne-Boshoven Herkingen: Wed. P. Boshoven-v.d. Linde Ouddorp: H. Boshoven J. Boshoven-van 't Geloof Dirksland: Wed. Bruggeman-Boshoven Ouddorp: P. Boshoven Sommelsdijk: C. Knape Wed. Fun-Boshoven Ouddorp: C. Boshoven A. Grinwis-Boshoven M. Grinwis en verdere familie 14 februari 1986 Met leedwezen hebben wij kennisgenomen van het overlijden van mevrouw KLAARTJE TANIS in de gezegende ouderdom van 89 jaar en 7 maanden. Gedurende vele jaren is zij opgenomen geweest in onze familiekring. Wij verliezen in haar een goede huisgenote. Nieuwegein: Familie J. A. Ruizeveld- Coolbergen Uithoorn: Familie J. Ruizeveld-Visser De begrafenis heeft maandagmiddag 17 februari plaats gevonden op de algemene begraafplaats te Ouddorp. Met leedwezen geven wij kennis van het plotseling overlijden van ons geacht lid GERT WESTDIJK op de leeftijd van 52 jaar en 10 maanden. Wij wensen zijn vrouw en kinderen sterkte in dit zo zware verlies. Namens bestuur en leden V.V. „W.F.B." Ouddorp 13 februari 1986 DANKBETUIGING Daar het ons onmogelijk is een ieder persoonlijk te bedanken voor de vele blijken van deelneming ons betoond na het overlijden van onze Ueve man en vader JAN CORNELIS GOEDEGEBUUR betuigen wij een ieder langs deze weg onze wel gemeende dank. In het bijzonder dr. Hoek en het verplegend personeel van het „Van Weel-Bethesda" Ziekenhuis te Dirksland, de huisartsen dr. Huisman en dr. v.d. Doel. Ds. Vlietstra voor het leiden van de rouwdienst, en de kerkeraad voor de pastorale begeleiding, alsook begrafenisondernemer de heer M. L. Kievit voor de zeer korrekte wijze waarop hij de begrafenis heeft verzorgd. D. Goedegebuur-Mynders en kinderen Marijkelaan 44 Melissant Heden behaagde het de Heere tot onze diepe droefheid, na een smartelijk langdurig gedragen lijden, in de volle zekerheid des geloofs, van onze zijde weg te nemen mijn geliefde man, onze vader, schoonvader, grootvader, broer, zwager en oom CORNELIS VAN DER WENDE echtgenoot van Elisabeth Knape in de leeftijd van 71 jaar. Zij die hem gekend hebben, zullen beseffen wat wij hl hem verliezen. Ouddorp: E. van der Wende-Knape Soest: L. M. van der Mey- van der Wende W. W. van der Mey Cilly Conrad Jack Ouddorp: K. van der Wende B. Salemink 15 februari 1986 Dorpsweg 62, 3253 AH Ouddorp Gelegenheid tot condoleren maandag 17 en dinsdag 18 februari van 19.00 tot 21.00 uur in het Her vormd Verenigingsgebouw, Preekhillaan 1. Liever geen bezoek aan huis Geen bloemen De teraardebestelling zal D.V. plaats hebben op woensdag 19 februari a.s. om 15.00 uur op de algemene begraafplaats te Ouddorp. De rouwdienst, die gehouden zal worden in het Hervormd Verenigingsgebouw, zal aanvangen om 13.45 uur. Vertrek vanaf het Hervormd Verenigingsgebouw 14.40 uur. Heden behaagde het de Heere van leven en dood na een ernstige ziekte van onze zijde weg te nemen, onze geliefde broeder, zwager en oom CORNELIS VAN DER WENDE echtgenoot van Elizabeth Knape op de leeftijd van 71 jaar. Ouddorp: W. v.d. Wende J. v.d. Wende-Grinwis en kinderen Ouddorp, 15 februari 1986 Hedenmiddag overleed tot onze diepe droefheid onze geliefde vader, schoonvader, grootvader, broe der, zwager en oom JAN VAN DER LINDE in de leeftijd van 87 jaar en 8 maanden. Zij die hem gekend hebben, zullen beseffen wat wij in hem verliezen. Giessenburg: M. A. Goeman-van der Linde P. J. J. Goeman Hengelo: P. van der Linde C. van der Linde-Elfring en kleinkinderen 15 februari 1986 „deVliedberg",HogePad2, 3253 BJ Ouddorp Correspondentie-adres: D. Moerkerk, Julianaweg 6, 3253 BL Ouddorp Gelegenheid tot condoleren na afloop van de be grafenis in de aula van „de Vliedberg". De teraardebestelling zal plaats hebben op woens dag 19 februari a.s. om 11.00 uur op de algemene begraafplaats te Ouddorp. Vertrek van „de Vliedberg" per auto om 10.40 uur. Met droefheid geven wij u kennis, dat na een zeer arbeidzaam leven in dienst van zijn gezin, plotseling van ons is heengegaan, mijn geliefde man, onze lieve vader en opa ARIE KLEM echtgenoot van Arentje de Geus op de leeftijd van ruim 72 jaar. Herkingen: A. Klem-de Geus L. A. Klem E. J. Klem-Klink Arno 16 februari 1986 Molendijk 6, 3249 AP Herkingen Gelegenheid tot condoleren: dinsdag van 15.00 tot 17.00 uur en van 19.00 tot 21.00 uur aan het woonhuis. De begrafenis zal D.V. plaats hebben op woensdag 19 februari a.s. om 14.00 uur op de algemene begraafplaats te Herkingen. Geen bloemen Dagelijks aanvoer uit Friesland. S Van dubbele ijzertjes 10,(voor kleuters), o tot de allerbeste Noren van f 390, Noren, hoog en laag. 8 Kunstschaatsen en Hockeyschaatsen. X Houten schaatsjes. 8 Inruil mogelijk. Slijpen van alle schaatsen. A. JELIER - Voorstraat 50, Dirksland Telefoon 01877 - 1706 afhaalprijs per liter i^ 0^ TE KOOP GEVRAAGD geil. of ged. inboedels bankstellen, eethoeken, gasfomuizen, koelkasten, kleuren tv's en stereo-app. enz. Maashaven 35 B Tel. 010 - 85 13 65 010 - 81 02 87 Telefoon 01877 - 2017 Met droefheid geven wij u kennis dat plotseUng uit onze familiekring is heengegaan onze geliefde zwa ger en oom ADRIANUS KIEVIT in de ouderdom van ruim 87 jaar. Namens de familie: J. van Vliet, ex.test. 14 februari 1986 Emmastraat 35, 3255 BD Oude Tonge De begrafenis heeft plaats gehad op dinsdag 18 februari om 14.00 uur op de algemene begraafplaats te Oude Tonge. Op 14 februari overleed onze gewaardeerde buur man ADRIANUS KIEVIT in de gezegende leeftijd van ruim 87 jaar. Zijn belangstelling en vriendschap voor ons zullen we in onze herinnering bewaren. Fam. J. A. Koole Emmastraat 33 3255 BD Oude Tonge Bij drukkerij GEBR. de WAAL ligt een pracht modellenboek voor u ter inzage. Ook uw keus is er zeker bij! Bij tijdige bestelling snel gereed. Langeweg 13 - Sommelsdijk OUDDORP Raadhuisstraat 13 Tel. 01878 - 1348 1 kg. BAKHAM9,95 1 kg. KIPPENPOTEN5,95 1 kg. RIBLAPPEN15,95 Voor de boterham: 100 gram SCHOUDERHAM0,98 100 gram CORNEDBEAF0,98 100 gram SNUWORST0,98 100 gram LEVERWORST0,98 Deze week EXTRA voordelig: 100 gram KOGELBIEFSTUK2,50 Ook uw adres voor: -POOTGOED - KUNSTMEST - Organische MEST o.a. kuikenmest en diepstalmest - Graszaadkontrakt- teelt en Zaai zaden TE KOOP 6 mnd.; bij: A. M. KOOLE Molenblok 19 Ouddorp Tel. 01878- 1752 Woensdag GEHAKTDAG:500gram 3,75 I De gehele week: VERSE NASSI 100 gram COmeilbeaf1,49 150 gram BUSWORST.... 1,39 100gram SflijWOrSt SpCC. 1,99 100 gram PEKELVLEES 1,95 (g) Voor erwtensoep: (g) Wü bezorgen ook aan huis. (D Geldig t. m. 1 maart. St.Jori$Doelstraat34 SOMMELSDIJK Telefoon 4705 1)®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®® ^SOOCCOSOeOOSOSOSCCOSOSOSCCOOSCCiOOSCfQ» Zandpad 30 Middelharnis Tel. aTB-7Q - 2014 STRUIJK B.V. JULI«IUWEG 28 TEL.0I877- MaiSStNT iK 1200-1321

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1986 | | pagina 3