Veehouders schakelen over op mesterij van meervallen Wesdijk Schoenmode Van 't Hoff COLOMBIA *1 "!l!l Batik-kursus GRATIS VOETMETING Speciale Piedro Meetdagen Opruimingsprijzen 10% korting k.iiektie 86 I'IS] administratief medewerk(st)er PIIEMO 6|ta>ccdj:) PIEDRO, TOCH BETER VOOR HUN VOETEN Ramp vulkaanuitbarsting Nevado Del Ruiz mm Specialist In: SLIJTERIJ;, DIEPVRIESSPECIALITEITEN: VLEES: DIVERSEN: DINSDAG 14 JANUARI 1986 .EILANDEN-NIEUWS' TWEEDE BLAD Door beperking melkproduktie: Van veeboer tot visboer: die stap hebben enkele veehouders in Noord- Brabant gewaagd. Zij hebben zich toegelegd op het mesten van de Afrikaanse meerval, een vis die door fijnproevers algemeen als delicatesse wordt aangemerkt. De overschakeling van melkvee houderij en varkensmesterij op visteelt is een direkt gevolg van de beperkingen die met zware sancties, zoals „superheffing" aan de produktie van melk en mest zijn opgelegd. Het pionierswerk van de Brabantse boeren vindt inmiddels navolging in heel het land. De meervalmesterij belooft een rendabele nieuwe „agrarische" bedrijfstak te worden. Deze ontwikkeling wordt krachtig ondersteund door IK-Techniek, een onderneming in Bleskensgraaf die gespecialiseerd is in koeltechnische elektrische en elektronische apparatuur voor de veehouderij. Van melk naar meerval In het leveringsprogramma van IK-Techniek bevinden zich onder meer uiterst geavanceerde melkkoelinstallaties. Ook de behoefte aan deze apparatuur is door de inkrimping van de melkproduktie uiteraard fors afgenomen. Met aanpassingen is de koelapparatuur van IK- Techniek echter geschikt te maken voor de leverantie van grote hoeveelheden warm water, onmisbaar voor de mesterij van de (tropische) meerval. De warmte wordt teruggewonnen uit het ver vuilde retourwater van de mesterijbakken. Op de Landbouw-RAI van 20 tot 25 januari 1986 in Amsterdam geeft IK-Techniek (stand A 52) veel aandacht aan de meerval mesterij. De heer Bloemendaal, pasvorm specialist van de Piedro- jeugdschoenenfabriek, zal woensdag 15 januari aanwezig zijn in onze zaak Raadhuisstraat 15 te Ouddorp en op zaterdag 18 januari, in onze zaak Westdijk 10 te Middelhamis, teneinde vrijblijvend te controleren of de schoenen van uw kind nog passen. Hij zal u graag adviezen vérstrekken over eventueel t.z.t. aan te schaffen kinderschoenen, want passende schoenen kopen is nu eenmaal geen kinderspel. -------iKTTiiPM NOODZAKELIJK WORDEN COrSk vSS? B&TA ANDE SCHOENEN GRATIS UITGEVOERD. Raadhuisstraat 15, Ouddorp Telefoon 01878-2515 Westdijk 10, Middelharnis Telefoon 01870 - 2756 Zandpad 150-154 MIDDELHARNIS Telefoon 01870 - 3848 heeft de grootste behangkollektie ruim 250 soorten voorraad van de eilanden en voert uitsluitend bekende merken zoals: F^th Doodeheéfver Goiidsmit-Hoff NU kollektie 1985 VnIM I nUrr- zandpad 150-154 Middelharnis, tel. 01870 - 3848; 's maandags gesloten Jeugd Rode Kruis-aktie: toiletsets voor kinderen In de afgelopen weken hebben de media ons uitgebreid gekonfronteerd met de afschuwelijke gevolgen van de vulkaanuitbarsting in Colombia. De eerste hulpverlening na de ramp kwam snel op gang. Het Nederlandse Rode Kruis stuurde onder meer 500 gezinstenten, terwijl tevens geld werd gestuurd om in Colombia hulpgoederen te kunnen aanschaffen. In de nu volgende fase van de hulpverlening is het van zeer groot belang zich te concentreren op de zorg voor de overlevenden. De zorg voor de persoonlijke hygiëne is hierin erg belangrijk met het oog op het gevaar van het uitbreken van besmettelijke ziekten. Het Nederlandse Jeugd Rode Kruis heeft, op verzoek van het Colombiaanse Rode Kruis, de zorg op zich genomen voor de kinderen in het rampgebied. Het is de bedoeling om via een kortdurende aktie zo veel mogelijk toiletsets in te zamelen om te kunnen voldoen aan de behoefte van de dagelijkse persoonlijke hygiëne. Zoals u uit de berichtgeving hebt vernomen, is de situatie in Colombia zeer ernstig. Het is dan ook van zeer groot belang dat zoveel mogelijk kinderen in Nederland aan deze aktie meewerken om een zo groot mogelijk resultaat te bereiken. Om de stimulansen vanuit de plaatselijke afdelingen optimaal te ondersteunen, zijn alle scholen voor lager en voortgezet onderwijs in Nederland geïnformeerd over deze aktie. t m Toiletsets Er heerst grote bezorgdheid voor de hygiënische omstandigheden in de kampen en andere tijdelijke verblijfplaatsen van de slachtoffers. Het gevaar van het uitbreken van besmettelijke ziekten is levensgroot aanwezig. Om in de behoefte van de dagelijkse persoonlijke hygiëne te voldoen, vraagt het C olombiaanse Rode Kruis om 30.000 to iletsets, waarbij aan het Jeugd R ode Kru is gevraagd wordt toiletsets voor kinderen samen te stellen. Zo'n toiletset zal moeten bestaan uit een eenvoudige (goedkope)plastic toilettas, zoals grootwinkelbedrijven meestal in hun assortiment hebben, waarin de volgende artikelen worden gepakt: 1 tandenborstel (kleine maat voor kinderen; vanwege hygiëne uit sluitend in originele gesloten fabrieksverpakking). 1 plastic tandenborstelkoker. 1 tube tandpasta. 1 stuk verpakte toiletzeep. 2 stukken verpakte desinfekterende zeep. 1 zacht plastic zeepdoos. 1 pakje kleine wondpleisterstrips. 1 kleine maat handdoek (een eenvoudige, zogenaamde keuken handdoek, wasbaar op minstens 60°, is hiervoor het meest geschikt). 1 stevige kam met brede tanding. Aktie Goeree-Overflakkee De berichtgeving vanuit het Nederlandse Jeugd Rode Kruis heeft er toe geleid dat al veel scholen met een eigen aktie zijn gestart. Ook op Goeree-Overflakkee zijn diverse scholen spontaan begonnen met het inzamelen van geld en/of de aanschaf van toiletartikelen. Met dankbaarheid hebben de plaatselijke afdelingen van het Rode Kruis van deze spontaniteit kennis genomen. Zij hopen dat één en ander stimulerend op de overige scholen zal inwerken. Voor de goede orde zij meegedeeld dat aan het inzamelen van geld voorlopig de voorkeur wordt gegeven boven het zelf aanschaffen van de benodigde artikelen. Er zijn namelijk strikte voorschriften waaraan de naar Colombia te verzenden pakketten moeten voldoen. Voor nadere informatie kunnen de schoolhoofden contact opnemen met de coördinatoren van de plaatselijke afdelingen van het Jeugd Rode Kruis. Bij voldoende aanvoer zullen de toiletsets elke 14 dagen per vliegtuig naar Colombia worden verstuurd. De sluitingsdatum voor deze aktie is voorlopig gesteld op 1 februari 1986. Op deze datum zal samen met het Colombiaanse Rode Kruis worden bekeken of er een eventueel vervolg nodig zal zijn. Regionaal Instituut Voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg Zuidhollandse Eilanden Van de sollicitant verwachten wij: Gedistileerd Vlees- en vleeswaren Koude buffetten Koude ,V\festRavendiik43y schotels 1.01877-1968/ Hapjes JDirkslancL>^ Relatie geschenken Westhavendük43a, 3247 LL Dirksland, Tel. 01877-1968-2409 Westdük31MiddelharnisTel. 01870 - 6185 Een begrip voor kwaliteit, service en toch scherp geprijsd. 1 Itr. DE KEIZER JENEVER 35%17,95 Doos 210,00 1 Itr. VIEUX DU MARTY 35%17,95 1 Itr. KEIZERBITTER17,95 2 Itr. MONTILLA Medium Dry SHERRY11,95 1 Itr. WINZERSCHOPPEN Witte Duitse wijn.4,95 CHAUTEAU DE PUISSEGUIN A.C. Saint-Emilion 1983 Schitterende volle Bordeaux, bijzonder geschikt voor opleg12,95 CHATEAU JOFFRE BORDEAUX 19826,95 Goed en voordelig uw diepvries vullen 2 Itr. ROOMIJS Speciaal7,50 1-8 punt MOKKATAART9,50 12 KIPSATÉ FEIKI a 3 stokjes19,95 1 kg. HAMLAPPEN9,95 1 kg HAASCARBONADE11,95 1 kg. RIBLAPPEN13,95 6 Gepaneerde KERRYSCHNITSELS8,95 10 SLAVINKEN Bakker-Lekkerkerk9,95 12 HAMBURGERS9,95 1 kg. PALING, schoongemaakt 1,5 pond)10,00 1 kg. KIPFILET in kerrysaus (alleen even opwarmen)10,00 Iets beschadigde BOTERKOEK (ook geschikt voor diepvries)5 voor 10,00 Advertentie geldig t/m 25 januari. Stichting Wijkgroep „Middelhamis- Zuid" start bij voldoende deelname een kursus batikken. Deze kursus is bedoeld om op moderne wijze met deze eeuwen oude techniek kennis te maken. Batikken is een Indische methode om figuren in weefsels te verven, waarbij telkens dat gedeelte van de stof dat niet geverfd moet worden, met was wordt afgedekt. Om deze was aan te brengen maakt men gebruik van een z.g. tjanting en/of pen seel. Gedurende 6 lessen zult u vertrouwd gemaakt worden met het gebruik van de tjanting, waarbij begonnen wordt met een eenvoudig ontwerp met slechts één verf- bad waarna geleidelijk meer ingewikkelde ontwerpen uitgewerkt zullen worden in meerdere kleuren. De toepassingsmogelijkheden zijn legio b.v. kussens, muur- en raamdekoraties, kleding etc. Ook biedt batikken in combi natie met andere technieken b.v. vrij bor duren ongekende mogelijkheden. SINT ANNALAND Duitse Herder ontdekte brand De Duitse Herder van de heer Adr. de Witte uit de Ooststraat in Sint Annaland heeft het leven van zijn baas gered. Toen hij al op bed lag, maakte de hond hem met langdurig blaffen erop attent, dat er iets niet in de haak was. Beneden gekomen, was de kamer vol rook. Een smeulend kerststukje bleek de oorzaak van de brand te zijn, die de heer De Witte zelf kon blussen. De kursus wordt gehouden op donderdag avond lx per 14 dagen, Ie lesavond 30 januari van 19.30 tot 21.00 uur in het buurthuis „Pippeloentje", Meidoom- straat 10a, Middelharnis. Kosten zijn: 6 lessen voor 40,incl. materiaal o.a. verf, was en stof. Aantal deelnemers: minimaal 8, maxi maal 10 personen. Opgave en/of inlichtingen bij: EUy v.d. Mast, Steneweg 61, Middelhamis, tel. 01870 - 5630; tussen 19.00 en 20.00 uur. ie A Wegens uitbreiding van ons sel<retariaat vragen wij een voor 8 uur per week (maandag- en donderdagochtend) op onze vestiging te Sommelsdijk. De mogelijkheid van verlenging op part-time basis is niet uitgesloten. - goede kontaktuele eigenschappen; - administratieve vaardigheid ter ondersteuning van de teams, o.a.: bemiddelen bij het maken van afspraken; typen van rapporten, verslagen e.d.; bijhouden van dossiers; vervullen van de gastvrouw(heer)funktie t.b.v. de kliënten; alle andere voorkomende administratieve werkzaamheden; - interesse voor automatische informatieverwerking. Onze gedachten gaan uit naar iemand met minimaal HAVO of daarmee vergelijkbare opleiding en enige ervaring in een soortgelijke funktie. Het zelfstandig funktioneren, alsmede het kunnen werken in team verband zijn belangrijke voorwaarden. Minimum leeftijd 25 jaar. Salariëring afhankelijk van leeftijd en ervaring. De CAO voorde Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg is van toepassing. Sollicitaties binnen 10 dagen na het verschijnen van dit blad aan de direktie van het RIAGG Zuidhollandse Eilanden, Postbus 1123, 3220 BC Hellevoetsluis. Nadere informaties worden gaarne verstrekt door mevrouw W. de Visser, koördinator van de vestiging Sommelsdijk, tel. 01870 - 3177.

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1986 | | pagina 6