Een kijk-/leesboek over het Binnenhof te Den Haag Plaatselijke schoolzwemsport- ontmoeting te Dirksland Clavecimbel en orgel te Sommelsdijk Cafeïnevrije koffie ans Groenendijk MEDISCHE DIENSTEN Dam- en Schaakvereniging „Ontspanning" te Ouddorp Kampioenschappen 1985 Bladz. 2 „EILANDEN-NIEUWS" VRIJDAG 4 OKTOBER 1985 Niet veel uitgevers zijn te vergelijken met De Bataafse Leeuw te Dieren. De boeken die in hetDierense van de persen komen, munten stuk voor stuk uit door degelijkheid en sierlijkheid. Een lust voor het oog. Of het nu gaat over de Romeinen, het kolonialisme, de walvisvaart of „het paardenvolk in mei 1940", de uitgaven presenteren zich door een fraai uiterlijk. Meestal in groot formaat en boordevol goedgekozen illustraties. De Bataafse Leeuw heeft zich gespecialiseerd op historisch en archeologisch gebied. In de reeks „Geschiedenis van Holland" verscheen enige tijd geleden een kijk-/leesboek over het Binnenhof te 's- Gravenhage. Van grafelijke residentie tot regeringscentrum luidt de ondertitel. Het geheel werd samengesteld onder redactie van drs. M. E. Tiethoff-Spliethoff en dr. R. van Pelt. De geschiedenis van het gebouwencomplex in Den Haag, dat wij Binnenhof noemen, is wel heel wisselend geweest. Gesticht in de eerste helft van de dertiende eeuw door graaf Floris IV („onse woninge ter Hage"), heeft het sindsdien de sporen van alle perioden uit onze vaderlandse geschiedenis meegekregen. Die historie terug te lezen aan de hand van de nu aanwezige gebouwen en hun voorgangers, is een boeiende aangelegenheid. De acht auteurs die samen dit kloeke boek vulden, geven hun die zich geboeid weten door onze landshistorie, veel mee. Te hopen valt dat dit boek ertoe bijdraagt dat de culturele erfgoederen van onze geschiedenis, waartoe het Binnenhof stellig behoort, de zorg en piëteit zullen behouden die ze verdienen. Er is al te veel kapot gemaakt. Hoe het zij in dit met zorg uitgegeven boek kunt u iets zien en lezen over oude glorie en nieuwe funktie.... N.a.v. Het Binnenhof. Uitgeverij De Bataafse Leeuw te Dieren. Omvang 184blz. Form. 28,5x22,5cm. Rijkgeïll. Gebonden. Prijs f 46,- van vrijdag 4 oktober t/m zondag 6 oktober 1985 ARTSEN Middelharnis - Sommelsdijk: van zaterdagmorgen 8.00 uur tot maan dagmorgen 8.00 uur heeft dienst dokter van Kempen, tel. 01870 - 2710. Dokter van Kempen is woensdag a.s. van 12.00 tot 24.00 uur afwezig. Dirksland - Herkingen - Melissant: van vrijdagavond 19.00 uur tot maan dagmorgen 8.30 uur hebben dienst de doktoren K. J. Huisman en T. v.d. Doel, tel.01877- 1412- 1752. Stellendam - Goedereede: van vrijdagavond 18.00 uur tot zondag avond 24.00 uur heeft dienst dokter P. J. Bulthuis, tel.01879- 1367. Nieuwe Tonge - Oude Tonge: van vrijdagavond 17.00 uur tot maan dagmorgen 8.00 uur heeft dienst dokter W. Westra, tel. 01874 - 1259. Stad aan 't Haringvliet - Den Bommel - Ooitgensplaat: van zaterdagmorgen 9.00 uur tot maan dagmorgen 8.00 uur heeft dienst dokter H. P. Maas, tel. 01871 - 1269. APOTHEEK „MENHEERSE" Voorstraat 16 Middelharnis Telefoon 01870 - 3666 J. Slager apotheker, werkdagen van 8.30 tot 12.30 en van 13.30 tot 18.00 uur. Zaterdagen van 10.30 tot 11.30 uur en 17.30 tot 18.00 uur. Zon- en feestdagen van 11.00 tot 11.30 uur en van 17.30 tot 18.00 uur. Spoed- recepten kunnen via de dienstdoende arts in de overige uren altijd worden aange boden. Inlichtingen via telefoonnummer 3666; of via mededelingen dienstkastje. TANDARTSEN Uitsluitend voor spoedgevallen, tandarts van Ramshorst, tel. 01879 - 1050 (van 11.00 tot 11.30 uur). DIERENARTSEN De weekenddienst wordt opgegeven via de antwoordapparaten bij: P. R. J. M. Schilder, Oude Tonge, tel. 01874 - 2441 L. Tjebbes, Middelharnis, tel. 01870 - 2966; W. J. Vink, Sommelsdijk, tel. 01870-2897. WIJKVERPLEGING Wanneer u de wijkzuster nodig heeft, kunt u het wijkgebouw in uw woonplaats bellen: Achthuizen01873 -1440 Den Bommel01871 - 1312 Dirksland01877 -1500 Goedereede01879 -1267 Herkingen01876 - 224 Melissant01877 -1234 Middelharnis/Sommelsdijk Nieuwe Tonge01875-1390 Ooitgensplaat01873- 1310 Ouddorp01878-1321 Oude Tonge01874 -1289 Stad a/h Haringvliet..01871 - 2301 Stellendam01879 -1296 STICHTING MAATSCHAPPELIJK WERK „Goeree - Overflakkee" Oost-Achterweg 15a 3245 AN Sommelsdijk Telefoon 01870 - 5166 Spreekuur: ma t/m vrij 9.00 - 10.00 uur Crisissituaties: ma t/m vrij 9.00-12.00/13.00-17.00 uur WEEKENDDIENST Gelieve in het weekend 01870 - 5166 te bellen, u hoort dan via de bandrecorder welke maatschappelijk werker weekenddienst heeft. Stichting KRAAMCENTRUM Goeree - Overflakkee Telefoon 01883-10 000 Stichting Gezinsverzorging „DIRKSLAND" MELISSANT: Plein 1, 01877 - 2478. Spreekuur: Maandag t/m vrijdag 8.30 - 9.30 uur. DIENSTENCENTRUM „MIDDELHARNIS" Doetinchemsestraat 27, Middelharnis Pedicure dhr. J. T. v. d. Meijden elke Ie maandag van de maand van 14.00 -17.00 uur in het dienstencentrum. Uitslagen van 30 september 1985 Dammen: K. Westhoeve - G. Tanis1-1 H. Tanis - C. Tanis0-2 K. Tanis - J. Moerkerk2-0 Mej. K. Tanis - C. Mierop1-1 J. Visbeen - A. Meijer2-0 C. Akershoek - P. van Dam0-2 Schaken; afdeling 1: C. Wassenaar - E. Santifort1-0 J. Dijkstra - K. v.d. Wende----afgebr. A. J. Kastelein - J. Grinwisafgebr. J. Soeteman - M. Breen0-1 A. van Huizen - G. J. M. van Alebeekuitgest. Afdeling 2: A. Verhage - Jac. Santifort0-1 W. J. Tanis - N. A. L. van Doom¥i-Vi. P. Westhoeve - R. Kickert1-0 J. P. Dolieslager - C. Orgers0-1 J. W. J. Breve - P. J. Glerum O -1 Ontspanningsvereniging voor alleenstaanden „ONDER ONS" telefoon 01870 - 4399 en 01870 - 5404 ONGEWENST ZWANGER Bel voor hulp aan moeder en kind 01879-2197 of033-620244 Ned. M.S. Stichting afd. Goeree Overflakkee Contact-Coördinator: K. M. Schippers-Berghuis tel.01879- 1815 Vereniging Borstvoeding Natuurlyk ledere Ie dinsdagavond van de maand moedergroep bij Lianne Steenhof in Ouddorp, tel. 01878 - 2511 Informatie- en klachtenburo over de Gezondheidszorg: Tel. 01100-31594 op maandag t/m donderdag van 9 tot 12; dinsdag half 2 tot 5 en donderdagavond van 6 tot 9 uur. Ongeveer tien procent van de Neder landse bevolking dringt regelmatig ca feïnevrije koffie. Vier van de tien van hen zegt, dat dit beter is voor de gezondheid; drie van de tien doet dat omdat men anders slecht slaapt. Wanneer een koffieleut gedwongen zou zijn om terstond over te stappen op fris drank, dan zou deze binnen een dag een geïrriteerde indruk maken en gaan klagen over hoofdpijn. Een ontwermingsver- schijnsel, waarmee de helft van alle regel matige koffiedrinkers te maken krijgt als ze dat voorbeeld zouden volgen. Cafeine is via een ingewikkeld proces uit koffiebonen te verwijderen, maar ge middeld de helft tot driekwart goedkoper is koffie van vruchten, granen of wortels (cichorei). België, met Vlaanderen en Henegouwen als belangrijkste teeltgebieden, is een van de grootste exporteurs van cichorei. Na de oogst worden de wortels gewassen, ge sneden, gedroogd, geroosterd en gemalen. Aan cichorei worden laxerende en bloed- zuiverende eigenschappen toegeschreven. Het bevordert de spijsvertering en werkt rustgevend, hetgeen men vooral's avonds zal merken want cichoreikoffie werkt dan als een slaapmuts. Met oploskofRe van cichorei kan men zelfs milkshakes en roomijs maken, maar ook cakes, koekjes, taarten, schuimpjes en cocktails. Voor recepten kan men schrij ven naar Chicorei, Jan Jacminstraat 14, 1500 Halle in België. Men krijgt dan een boekje thuisgestuurd. Bij reformzaken, drogisterijen en delica- tessenwinkels is van deze fabrikant o.a. cichoreikoffie van het merk Pacha ver krijgbaar. In de meeste gevallen kan men daar ook terecht voor de gratis folder met monsterzakjes. P.V. „de Luclitbode" Herl(ingen Vitesse Hok 1Ph. Logmans1196 pnt. 2. J. den Boer1129 pnt. 3. H. KievitUil pnt. Vitesse Aangewezen: 1. Ph. Logmans931 pnt. 2. C. Vreeswijk859 pnt. 3. M. Huizer en Zn. 761 pnt. Midfond Hok 1. Ph. Logmans1368 pnt. 2. C. Vreeswijk1362 pnt. 3. B. v.d. Ochtend 1349 pnt. Midfond Aangewezen: 1. B. v.d. Ochtend.... 1318 pnt. 2. I. Kievit1289 pnt. 3. K. Kievit1117 pnt. Fond Hok 1. Ph. Logmans792 pnt. 2. Gebr. Volaart774 pnt. 3. K. Kievit/H. Kievit... 774 pnt. Fond Aangewezen 1. Ph. Logmans779 pnt. 2. K. Kievit588 pnt. 3. C. Vreeswijk577 pnt. Algemeen Oud 1. Ph. Logmans3356 pnt. 2. C. Vreeswijk3233 pnt. 3. H. Kievit3205 pnt. Aangewezen t/m Orleans 1. C. Vreeswijk2156 pnt. 2. Ph. Logmans2040 pnt. 3. I. Kievit2012 pnt. Jonge duiven Hok 1. Ph. Logmans1567 pnt. 2. A. Volaart1563 pnt. 3. Gebr. Volaart1519 pnt. Jonge duiven Aangewezen 1C. Logmans927 pnt. 2. M. Huizer en Zn. 874 pnt. 3. Ph. Logmans826 pnt. Navluchten Hok 1Ph. Logmans1181 pnt. 2. I. Kievit1164 pnt. 3. C. Logmans/ J. den Boer1147 pnt. Op vrijdag 11 oktober a.s. organi seert zwemvereniging „De Gooye" in samenwerking met de Stichting „Zwembad Dirksland" De Gooye, beide uit de gemeente Dirksland, voor het tweede jaar een plaatse lijke schoolzwemsport-ontmoeting, welk evenement wordt gehouden onder auspiciën van de Kon. Ned. Zwem. Bond afdeling R.E.S.-zaken van de Zwembond voor Rotterdam en Omstreken. Wat is een plaatselijke schoolzwemsport-ontmoeting? Hiervoor moeten wij terug naar het jaar 1979. In dit jaar verscheen het rapport Schoolsport-aktiviteiten, waarin was op- genommen dat uit de landelijke organi satie de piramidaal opgebouwde zwein- wedstrijden voor scholieren van het basis onderwijs zouden verdwijnen. In plaats hiervan kwamen de regionale schoolzwemsport-ontmoetingen, waarbij de verschijningsvorm „Water-spelen" als middel is gekozen om zoveel mogelijk scholieren kennis te laten maken met alle facetten van het zwemmen. In 1981 werd een aanvang gemaakt met de organisatie van de plaatselijke school- sport-projekten. In tegenstelling tot de regionale school sport-ontmoetingen treedt hierbij een zwemvereniging, aangesloten bij de Kon. Ned. Zwem. Bond; als organiserende in stantie op. Wel moet worden opgemerkt dat deze zwemvereniging bij de organisatie wordt begeleid door voornoemd zwembadlei ding en personeel en door de kringkom missie R.E.S.-zaken van de Zwembond voor Rotterdam en Omstreken. Vanzelfsprekend is dit voor deze plaatse lijke schoolzwemsport-ontmoeting uw zwemvereniging „De Gooye" uit de ge meente Dirksland. Voor verduidelijking, de afkorting R.E.S. betekent Rekreatief Elementair School- zwemmen. In 1982 is de ingezette lijn van de plaatselijke schoolzwemsport-ontmoeting geheel doorgezet op landelijk niveau. Vandaar dat nu de gemeente Dirksland door de Kon. Ned. Zwem. Bond in de gelegenheid wordt gesteld deze scho^Dl- zwemsport-ontmoeting te houden. Hoe vangt zo'n organisatie aan? Dit willen wij in korte lijnen uiteen zetten. De organiserende zwemvereniging be paalt in nauw overleg met de kringkom missie R.E.S.-zaken een werkgroep. Deze werkgroep wordt aangevuld met enkele rekreatie-zwem-leidsters of zwem- leiders, welke in onze kring aanwezig zijn en bereid zijn om mee te werken aan dit projekt. Deze gevormde werkgroep gaat ver volgens aan het werk voor het plaatselijk projekt, en voor deze dag in het zwembad en sporthal „De Gooye" te Dirksland is door de werkgroep een spelmorgen samen gesteld wat zal bestaan uit 3 onderdelen. Deze onderdelen houden in, kreatieve spelen in het zwembad, sportieve spelen Fietsenspecia list Sommelsdijk Tel. 01870 - 2430 Navluchten Aangewezen 1. H. Kievit1050 pnt. 2. Ph. Logmans896 pnt. 3. I. Kievit893 pnt. Generaal Kampioen 1. Ph. Logmans6104 pnt. 2. H. Kievit5802 pnt. 3. M.HuizerenZn. ...5555 pnt. in de sporthal, en een kreatieve opdracht tot de afsluiting. Door de werkgroep is voor deze morgen bewust gekozen voor een thema, en dit luidt voor dit jaar „Europa". Gehoopt wordt door middel van deze schoolzwemsport-ontmoetingen een gro te groep kinderen te bereiken, die nog geen nauwe relatie met het zwemmen heeft. Uiteraard bieden deze ontmoetingen te vens voldoende mogelijkheden voor kin deren die regelmatig zwemmen. Het programma is zodanig opgebouwd, dat alle deelnemende kinderen met zoveel mogelijk alle facetten van het zwemmen kennis maken. Om enkele te noemen; de spring-vormen, duik-opdrachten, onderwater-zwemmen, bal-spelen, figuur-zwemmen, enz. enz. Het water biedt zoals u weet, zeer ruime mogelijkheden. Daar een goede aansluiting wordt ge zocht met het schoolzwem-onderwijs, is besloten voor deze schoolzwemsport-ont moeting, uitsluitend de 6e en 7e klassen van het basis onderwijs uit te nodigen. Om negatieve selektie binnen de school uit te sluiten worden de totale 6e en 7e klassen uitgenodigd. De uitnodigingen voor deelname zijn aan de volgende scholen verzonden: Gemeente Dirksland: De openbare lagere Wilhelmina-school, Beatrixlaan 13; P. C. lagere school Prins Maurits, Irenelaan 13. Gemeente Herkingen: P. C. Johan Friso-school, Deltastraat 13. Gemeente Melissant: De openbare lagere Prins Willem Alex ander-school, Julianaweg 4; De School met de Bijbel, Beatrixlaan 6. Wel wordt één voorwaarde voorop gesteld, n.l. dat alle deelnemende kin deren in het bezit zijn van het A-diploma van de Kon. Ned. Zwem. Bond; of het A- diploma van het Ministerie van Onder wijs. Het programma zal zo worden opge bouwd, dat de diverse spelen uitgevoerd moeten worden door de hele ploeg kin deren. Deze ploegen zijn samengesteld uit gemiddeld 8 a 10 kinderen. Het geheel zal in de rekreatieve sfeer worden gehouden, met spelen welke speel baar zijn voor elk kind, ongeacht de zwem- vaardigheid. Naast de konditionele faktoren en vaar digheden zal ook de inventiviteit en sa menwerking binnen de ploeg een belang rijke rol spelen. Aan deze groepsaktiviteiten is een vorm van prestatie-meting verbonden, maar sco ring zal uitsluitend plaats vinden per ploeg. Voor deze sportieve meting is door de Direktie van de Rabo-bank te Dirksland enkele fraaie prijzen beschikbaar gesteld. Het belooft voor ieder kind een groots waterfestijn te worden, een gezellig sport programma en leuke kreatieve opdrachten voor elke ploeg, waarin spelplezier en ontmoeting centraal komen te staan. Vanzelfsprekend zijn toeschouwers, va ders en moeders, kortweg alle belang stellenden van harte welkom op deze schoolzwemsport-ontmoeting. Kom op 11 oktober a.s. van 's morgens 9.15 uur tot's middags 12.30 uur, naar uw zwembad „De Gooye" te Dirksland, en kunt u kennis maken wat uw zwemvereni ging „De Gooye" in samenwerking met de Kon. Ned. Zwem. Bond deze kinderen kan bieden in de rekreatieve sfeer van onze zwemsport. Uit ervaring van voorgaande jaren weten wij, dat deze schoolzwemsport-ontmoe tingen altijd een groot succes zijn geweest. Wij als Kon. Ned. Zwem. Bond afd. R.E.S.-zaken van de Zwembond voor Rotterdam en Omstreken weten bij voor baat dat deze kinderen van het basis onderwijs van Uw gemeenten aan deze schoolzwemsport-ontmoeting een plezie rige zwem- en spelmorgen zullen beleven, dit alles onder het thema „Europa". De Stichting Kerkconcerten Goeree-Overflakkee organiseert op zaterdag 5 oktober a.s. een concert in de Remonstrantse Kerk, Voorstraat 35 te Sommelsdijk. Zij heeft hiervoor uitgenodigd: Kees Rosenhart die naast het clavecimbel ook het kabinetorgel van deze kerk zal bespelen. Het programma kreeg als thema mee: Scarlatti en tijdgenoten, en luidt alsvolgt: Suite f kl.tertsC. F. Handel - Praeludium (adagio, allegro) (1685-1759) - Allemande - Courante - Gigue (Clavecimbel) Vier sonatesD. Scarlatti K 136 E gr. terts Allegro (1685-1757) K 164 D gr. terts Andante Moderato K 254 c kl. terts Allegro K 256 C gr. terts Allegro (clavecimbel) Italiaans concert (allegro)Joh. Seb. Bach Andante Presto 1685-1750) Pauze, waarin koffie verkrijgbaar is. Zes sonatesD. Scarlatti K 79 G gr. terts Allegrissimo K 83 A gr. terts (orgel) K 236 237 D gr. terts Allegro/Allegro K 437 438 F gr. terts Andante commodo/AUegro (clavecimbel) De aanvang van het concert is 20.00 uur; kerk open 19.30 uur. De toegangsprijs bedraagt 5,— voor volwassenen en 3,— voor scholieren, CJP-houders en 65+. 01870-2300

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1985 | | pagina 10