Vijf en vijftig jaar geleden: de barre winter van 1929 Veerdienst per ijsslede Ondernemersver. Ooltgensplaat spreekt burger en vakantieganger aan J Orgelbespeling te Middelharnis 918.000 misdrijven in één jaar Vakantiebonnen „bouw" Examens muziekschool Middelharnis „Nationale Fietsronde" Ooltgensplaat: Toneelavond Ooltgensplaat Ned. Hartstichting en ANWB introduceren de Bladz. 2 „EILANDEN-NIEUWS VRUDAG 2 MAART 1984 De veerboot, of beter gezegd de ijsslede, op 2 maart 1929 midden op het Volkerak. Van links naar rechts de heren: C. W. Hobbel, zijn zoon A. Hobbel, CorJ. van Nimwegen uit Wemeldinge en zijn oom Wijnand van Nimwegen. Vandaag, vrgdag 2 maart is het precies 55 jaar geleden dat de hierbij afgedrulcte foto's werden gemaakt. Het was op 2 maart 1929 toen Nederland en byna geheel Europa zich in een ijsperiode bevond die vele weken heeft geduurd en waarbij temperaturen werden gemeten van 18 tot 20 graden onder nul. Alle rivieren en vaarwegen zaten potdicht en de eilanden die op veerverbindingen waren aangewezen waren of in het geheel niet, of moeilyk, of zelfs sporadisch te bereiken. Flakkee deelde daar zelfs ruimschoots in mee en alles werd ondernomen om de veer diensten gaande te houden. Overtocht duurde drie uren De gebroeders C, W. en Jac. van Nimwegen onderhielden een veerdienst van Ooltgensplaat-Steiger naar Dintelsas (N.Br.). Met hun motorbootje (in de volksmond het „motorretje" genoemd) haalde men bij laag water ook de passagiers van de R.T.M.- veerboot de „Minister Lely" af. De veerboot kon dan de steiger niet bereiken, bleef op stroom liggen en de mensen werden dan door de gebroeders Van Nimwegen geljracht en afgehaald. Het was de veerdienst Zijpe-Ooltgensplaat-Numansdorp-Haven. Ook de mannen van de R.T.M, die er altijd door gingen moesten het nu tegen de barre elementen opgeven. Flakkee dreigde geheel geïsoleerd te worden. Het Volkerak-Hellegat was één ijsmassa. Maar toch waren er passagiers die persé weg wilden. Noodoplossing De Gebr. Van Nimwegen zochten naar een noodoplossing en vonden die. Van een roeiboot maakten ze een ijsslede en al trekkend en op sommige plekken varend ging het richting Dintelsas Visaversa. De nu 75-jarige heerC. J. van Nimwegen uit Wemeldinge voer bij zijn vader de heer Jacobus Koos) en zijn ooms Kees en Wijnand alle drie reeds overleden) en met z'n vieren ging men dagelijks de ijsbarricades te lijf. Ook bij mist op het kompas. Gevaarlijlce tocht Het was een gevaarlijk werkje verzekerde ons de heer C. J. (Cor) van Nimwegen, van wie we ook deze foto's in bruikleen kregen. Men trok de boot over het ijs en bij open water roeide men tussen de schotsen door. Na drie lange uren zwoegen en tobben bereikte men de Brabantse wal, en het leverde nog niet veel op ook. „Per dag waren er gemiddeld één of twee passagiers en een overtocht kostte per persoon 4,— dat gedeeld door 3 of 4 dan begrijp je wel wat ons loon was", aldus de heer Van Nimwegen. Deze centen waren zuur verdiend. Ook nam men weleens een zak met post mee en wat vanzelf te begrijpen is de veerlieden hadden de volle belangstelling van de dorpsbewoners en ook van het personeel van de Firma Hoogenboezem en Van der Tak's Bergingsbedrijf uit Dordrecht, die met vier schepen lagen ingevroren aan het aanlegsteiger. Deze vloot met het personeel hadden de opdracht de „Paul Jean" te lichten die op het Midden Hellegat geladen met grind was gezonken. Zij werden ook door de vorst overvallen en kozen als ligplaats de Steiger. Van deze mensen is volgens de heer Van Nimwegen de laatste, de heer Martinus Sperling afkomstig van Ouddorp) op 85-jarige leeftijd op 2 november 1983 te Dordrecht overleden. Uniek gebeuren Wijlen de heer C. W. Hobbel maakte van dit unieke gebeuren een serie interessante foto's, waarvan wij er hier twee plaatsen. Op meer andere opnamen zien we vele personen van het bergingsbedrijf en ook uit Ooltgensplaat, waarvan de heren C. J. van Nimwegen te Wemeldinge en G. P. Marcus te Ooltgensplaat alleen nog in leven zijn. Veel zou er over deze barre winter nog te vertellen zijn, o. a. ook over het verschepen van landbouwprodukten door wijlen de heer A. van Gent met zijn boeier „Lena", wijlen de heer H. van Gent met de „Wilhelmina", de beurtschippers A. Waling en H. van Gent met hun schepen de „Volkerak" en de „Rival". Beide schippers zijn ook niet meer in leven. Op 5 maart kwam er verandering in het weer, op 6 maart kwam er een flinke wind uit het Noordwesten en op 7 maart kwam de vloot vlot en met sleepboten trachtte men uit de ysmassa te komeil, wat evenwel niet zo gemakkelijk ging. De heer Van Nimwegen, thans rustend textielhandelaar-woninginrichter, vele oud- schippers en vanzelf ook de walbewoners zullen de barre winter van 1929 nooit meer vergeten.... Al trekkend en varend (op de achtergrond ziet u open water) ging het zo dagelijks van Ooltgensplaat-Steiger naar Dintelsas. PREDIKBEURTEN ZEELAND Zondag 4 maart 1984 (Eerste Lijdenszondag) SINT ANNALAND - Herv. Gem. lO.CX) uur ds. L. Quist uit Middel- hamis en 18.00 uur ds. G. C. de Jong uitMiddelhamis- Ger. Gem. 9.30 uur en 14.00 uur en 18.00 uur leesdienst- Ger. Gem. in Ned. 9.45, 14.15 en 18.15 uur leesdienst De Plaatselijke Commissie Bejaarden- werk Ooltgensplaat organiseert op don derdag 15 maart 1984 de jaarlijkse to neelavond voor Ouderen boven de 55 jaar. De toneelvereniging V.O.O. voert dit jaar op „Markus de Waterman" (door Dick Maasland) in 't Centrum te Oolt gensplaat. Alle bouwvakkers kunnen vakantie bonnen verzilveren voor de aanstaande feestdagen bij de P.V.-ers van S.F.B, te: OOLTGENSPLAAT- bij C. v.d. Welle, Boomgaardpad 12 op zaterdag 10 maart van 2 tot 5 uur nam. ACHTHUIZEN - bij W. Buijs, Bom- melsedijk 74 op zaterdag 10 maart van 2 tot 5 uur nam. OUDE TONGE - bij H. Both, Emma- straat 37 op donderdag 8 maart van 7 tot 9 uur nam. NIEUWE TONGE - bij H. Hoogstrate, Kerkstraat 20 op maandag 5 maart van 6 tot 9 uur nam. MIDDELHARNIS - bij A. Tuns, Bea- trixlaan 24 op dinsdag 6 maart van 6.30 tot 8.30 uur nam. DIRKSLAND - bij J. v.d. Groef, Deur- loo 5 op vrijdag 9 maart van 6 tot 9 uur nam. MELISSANT - bij J. P. Breen, Pieter straat 29 op maandag 5 maart van 7 tot 9 uur nam. in „Melishof'. STELLENDAM - bij P. L. Hoekman, W. de Jagerstraat 6 op donderdag 8 maart van 7 tot 9 uur nam. OUDDORP - bij H. van Splunder, Die- pendorst 11 op vrijdag 9 maart van 7.30 tot 9 uur nam. Sommelsdijk Sommelsdijk Sommelsdijk Stad aan 't Haringvliet Stad aan 't Haringvliet Nw. Tonge Sirjansland Volgende week D.V. zaterdag 10 maart a.s. hopen leerlingen van Rinus Verhage een concert te verzorgen in de Grote Kerk te Middelharnis. Wilco van Holten - Goedereede Heleen Biemond - Stellendam Jacob Biemond - Stellendam Jaenette Keyzer - Stellendam Riet Hoekman-van Driel - Dirksland Wim van Nimwegen Hans Villerius Kees Villerius Piet Bechtum Wim Diepenhorst Wil Berghout-Verkaik Diana Sijrier- v.d. Berghe Deze mensen van verschillende plaatsen en verschillende leeftijden zullen een zeer gevarieerd en volwassen orgelprogramma laten horen, waar ze de laatste weken en maanden alle aandacht aan gegeven heb ben. Om U een indruk van het programma te geven: De barok is vertegenwoordigd met com ponisten als Bach, Krebs (Praeludium in D, Trio in G), Pachelbel en Kauftnann; de Romantiek met Mendelssohn, Reger, Hesse (Fantasie in d. voor orgel vier handig) en Franck (Choral III); en de-20e eeuw metAndriessen( Sonata da Chiesa), Langlais en Walcha. Het aantrekkelijke van een orgelbespe ling als deze is dat bij elk werk nieuwe persoonlijkheden wier vaardigheid elk in een verschillende fase van ontwikkeling is zich laten horen. Tevens kunt u kennis maken met de bloeiende amateur-orgelkunst van ons eiland. Zoals u ook van de concoursen in Oude Tonge kan weten staat dit volgens de juryleden van dat gebeuren op best hoog niveau. Het 3-klaviers Leeflang orgel met 45 sprekende stemmen zal in alle kleuren te horen zijn; van subtiele registraties tot romantisch orgelgeweld. Een extra di mensie in het gebeuren is dat ook een aantal leerlingen samen zullen spelen met werken voor orgel a quatre mains (vier- handen). De aanvang van het concert is 20.00 uur, terwijl de kerk om 19.30 uur al open is. Bij de uitgang zal een bijdrage van u worden gevraagd, die geheel ten goede zal komen aan de Kerkvoogdij, die het kerkgebouw belangeloos ter beschikking stelt. Allen hartelijk welkom! Op zaterdag 25 februari zijn er in het Diekhuus weer muziekexamens (elemen tair) voor sopraan-blokfluiten door de N.Ó.V.A.M, afgenomen. We zagen na afloop alleen maar blijde gezichten en kon Gerard van Son dan ook al zijn leerlingen van deze groep feliciteren en dat waren: Mariëtte Hobbel 49 pnt; Ingrid van Stee nis 50V4 pnt; Miranda Verolme 46 pnt; Angela v.d. Wende 56 pnt; Teus J. van Dieren 51Vi pnt; Mariska Mastenbroek 48 pnt; Jan de Waard 55 pnt; Pieter W. v.d. Knaap 4 pnt; Francina S. v.d. Knaap 50 pnt; Cornells den Boon 43 pnt; Karin den Boon 42 pnt.; Clemens P. de Moor 46 pnt; Lisette A. Volker 52 pnt.; Monique A. P. Kemner 53 pnt; Annelien v.d. Valk 54 pnt.; Sander van Nimwegen 46?4 pnt en Antoinette Jacobs 52 pnt Op vrijdag 24 februari is Annemarie Lokker in Rotterdam geslaagd voor het N.O.V.A.M. akkordeon-C examen. Annemarie treedt maart a.s. op in het radioprogramma „fürElise" Hilversum 4 met 2 werken van haar leraar Jan Verdonk. Op zaterdag 31 maart a.s. organiseert de Muziekschool examens voor akkordeon en gitaar. Aanvang 19.30 uur; zaal open: 19.00 uur. De toegang is gratis, consumpties zijn echter niet gratis. Bij voldoende belang stelling zal er een bus rijden. Aanmelden bij Mw. Huijer-Hollaar. Telefoon 01873- 1676. Nieuw initiatief van Ned. Hartstichting en ANWB Op 25 oktober 1979 introduceerden ANWB en Nederlandse Hartstichting de „Witte Fietsenwagen". Dit was in feite het begin van een hechte samenwerking tussen beide instellingen op het gebied van het fietsen. Fietsen,is een gezonde vorm van lichaamsbeweging met voordelen voor milieu, energiebesparing en ruimte gebrek. Daarom is het dan ook niet zo verwonderlijk dat de Nederlandse Hart stichting en de ANWB elkaar hebben gevonden in een gezamenlijk streven om het fietsen te bevorderen. Ruim 1850 kilometer aantrekkelijke fietsroutes De Nationale Fietsronde is een handvat voor iedereen die erover denkt om een korte of langere fietsvakantie in eigen land te gaan maken. Ruim 1850 km aantrekkelijke fietsroutes is verkend, in kaart gebracht en beschre ven. De Nationale Fietsronde biedt een scala aan individuele fietsmogelijkheden. De fietsronde beschrijft een lange route van ongeveer 1650 km, een noordelijke lus van ongeveer 1025 km en een zuide lijke lus van ongeveer 925 km. Voldoende voor fietsvakanties van 2 tot 4 weken. De route kan op ieder gewenst punt wor den „opgepikt". Ook kan de route, ver deeld over een langere periode, in ge deelten worden gereden. Bijvoorbeeld in de combinatie fiets/trein (de route komt langs diverse NS-stations). Adressen van ANWB-erkende kampeer terreinen, hotels, restaurants en fietsen makers, die langs de route zijn gelegen, zijn opgenomen. Het pakket van de Nationale Fietsronde bestaat uit - Een overzichtskaart van de route, schaal 1 500.000 - Een routeboekje met 78 routekaartjes, schaal 1100.000, gedetailleerde route beschrijvingen en een overzicht van toeristische bezienswaardigheden langs de route -Een fietsvlag, speciaal ontworpen voor de Nationale Fietsronde. De „Nationale Fietsronde" is vanaf 2 maart a.s. voor 9,95 verkrijgbaar bij alle ANWB-kantoren en van 2 t/m 10 maart bij de ANWB-stand op de Tweewieler- RAI. SINT ANNALAND Extra kerkdienst Op dinsdag 6 maart a.s. zal er D.V. des avonds om 19.30 uur (half acht) een extra kerkdienst worden gehouden in de Nederlandse Her vormde Kerk te Sint Annaland. Voor ganger in de Dienst des Woords is de plaatselijke Predikant van de Hervormde Gemeente, drs. M. D. Geuze. In de wetenschap dat in 't zaken doen stilstand zoveel als achteruitgang betekent hebben de Plaatse ondernemers besloten niet langer lijdzaam toe te zien hoe anderen, van buiten het dorp, hen de kaas van 't brood eten.,..! Een eerste stap is de oprichting van een Ondernemersvereniging van waaruit initiatieven zullen moeten volgen om zowel de eigen burgers als de vakantiegangers te motiveren méér dan tot dusver het geval is de inkopen bij de eigen Plaatse bedrijven te doen. Ooltgensplaat heeft een inwoner bestand van 2200, zomers aangevuld met de bewoners van 120 zomer- woningen en 200 caravans. Het kon de ondernemers niet ontgaan dat een deel van beide voornoemde catego rieën zelfs het levensmiddelenpakket el ders in gaat kopen. De burger meent een goedkoper adres te weten en de vakantie ganger veronderstelt wellicht dat Oolt gensplaat niet die keus biedt die hij ge wend is zodat ook velen van hén in de auto stappen om in een van de andere dorpen inkopen te doen. De Plaatse Onderne mers zullen nu in een gezamenlijke folder laten weten dat ze er zijn en hoe wei- voorzien ze zijn! Het initiatief tot oprichting van een On dernemersvereniging ligt eigenlijk bij het Gemeentebestuur. Op een bijeenkomst werd de ondernemers duidelijk gemaakt dat het voor de gemeente, in voorkomende gevallen, ondoenlijk is met elke indivi duele middenstander te overleggen zodat het vormen van een koUektief werd aan geraden. De ondernemers zagen de logica daarvan in, overwogen de juiste aanpak en kwamen, na enkele eerdere bijeenkom sten op 30 januari weer bijeen om de concept statuten en het concept werk- program goed te keuren; de stichting van de Ondernemersver. zal notarieel worden vastgelegd; zó officieel worden de zaken aangepakt Het bestuur van de Ver. bestaat uit de heren: A. van Wijnen, voorz., F. D. Poll, secretaris, K. Butii, penningmeester en de leden L. C. Dorsman en H. Meijer, elk weer deel uitmakend van de 4 gevormde Werkgroepen. Deze hebben de taak de Ver. te adviseren over een aantal zaken die momenteel in Ooltgensplaat actueel worden geacht, zoals het gem. plan tot de aanleg van een bedrijfsterrein in de Wei polder, de van gemeentewege gedane sug gestie een weekmarkt in te stellen,' het naleven van de Winkel sluitingswet en het zich beter presenteren aan de recreant. De Werkgroep die zich met de proble matiek van een evt in te stellen seizoen- markt bezig houdt is voornemens onder de middenstanders een enquête te houden over de vraag of de markt al dan niet wordt gewenst én of er wellicht belangstelling bestaat zelf een plaats op de markt in te nemen. Gedacht wordt aan een markt met zo'n twintig kramen, zaterdagsmorgens te houden op bij voorkeur de Molen dijk omdat dat het verkeer het minst zal hinderen. Het dag. gemeentebestuur heeft grote belangstelling voor de te geven me ningen; over een aantal weken hoopt de werkgroep haar rapportage kompleet te hebben. De werkgroep „Promotie" werkt aan een folder waarin met name de recreant op de markante- en historische punten in het dorp wordt gewezen en waarin de veel soortigheid van het middenstandsappa raat wordt aangeprezen. Men hoopt dat dat een middel zal zijn om een verkeerde ontwikkeling een halt toe te roepen: „een schatting heeft geleerd dat zélfs van het levensmiddelenpakket 70% buiten het dorp wordt gekocht" zo wordt met be zorgdheid vastgesteld en 't zal er de werk groep en de Ver. veel aan gelegen zijn een groter deel van de koopkracht binnen de dorpsgrenzen te houden, „want" zeggen ze: ,,Óoltgensplaat heeft een totale voor ziening, meer en beter dan in menig ander dorp". Bij de Kamer van Koophandel staan maar liefs 90 bedrijven ingeschre ven, waaronder uiteraard ook de ambach telijke bedrijven en anderen die geen win kel hebben maar 't moet erkend dat Oolt gensplaat weivoorziene winkels en zelfs enkele speciaalzaken rijk is. Er wordt dan ook gebroed op het houden van verkoop bevorderende akties en de verbetering van de service en andere voorwaarden die de consument weer meer voor Ooltgensplaat zullen doen kiezen. De vreedzame wa pens daartoe worden gesmeed. HYPOTHEEK NODIG? makelaar tamboer bellen voor gratis computerberekening S 01870-3477 g PAKKANS DADERS SLECHTS 1 OP 4 HET is een aanzienlijk leukere bezigheid om verhalen van Simon Carmiggelt te lezen dan om je te verdiepen in het jaarverslag van het Openbaar Ministerie. Zo'n jaarverslag wordt uitgebracht door de procu reurs-generaal van de vijf gerechtshoven in ons land en het is niet plezierig om van deze lectuur kennis te nemen. Zeer recent is het jaar verslag over 1982 verschenen en daaruit blijkt andermaal dat de trend van toenemende criminaliteit zich al krachtig doorzet in de Nederlandse samenleving. Ten opzichte van 1981 is in 1982 de totale criminaliteit met 13,7 procent gestegen. Heel zorgwekkend is dat de politie steeds minder criminele zaken weet op te lossen. In 1982 zette deze teruggang zich verder voort. Overigens kun je niet zeggen dat de politie stilzit, want er werden 239.000 misdrijven opgehelderd, waarbij in totaal 238.000 verdachten betrokken waren. ALLEEN AL 160.000 FIETSENDIEFSTALLEN PER JAAR In het verslag van de procureurs generaal wordt ook bezorgdheid uitgesproken over het feit dat er een capaciteitstekort bij het ge vangeniswezen is. Er bestaat als gevolg van de toenemende crimi naliteit een toenemende behoefte aan celruimte. De behoefte aan celruimte neemt per jaar toe met 131 cellen. Het justitiële beleid wordt dan ook ten zeerste gefrus treerd door een phronisch gebrek aan celruimte. Talloze veroordeel den moeten onverantwoord lang wachten om hun straf uit te zitten. Er moet vaak gebruik worden ge maakt van noodoplossingen zoals detentie in politiecellen. Kortom, het tekort aan celruimte is nijpend en de centrale overheid zal dus meer gevangenisruimte dienen te creëren. Maar gelet op de recente bezuinigingen - ook op het ge vangeniswezen - ziet het daar al lerminst naar uit. (Nadruk verboden) MrA.BRONSBERGEN t Voor U zullen spelen: BIJ de politie, het openbaar ministerie en de rechtelijke macht zit men niet verlegen om werk. De criminaliteit heeft in ons land een schokkende omvang aangenomen. Daarbij moet overigens niet alleen gedacht worden aan "traditionele" strafbarefeiten als diefstal, oplichting, verkrachting, doodslag en dergelijke. Zorgwekkend is ook de toename van allerlei soorten fraudes die van de opsporingsdiens ten het uiterste vergen. De procu reurs-generaal delen in hun jaarver slag mee dat in 1983 door middel van cursussen op de rechercheschool te Zutphen zo'n 130 kaderleden van de reguliere politie voor fraude-onderzoe ken zijn toegerust en van hen wordt verwacht dat zij meer vat zullen krij gen op de grootscheepse fraudes die er in ons land worden gepleegd. De koppelbazen, zwartwerkers en vele anderen zijn gewaarschuwd! De omvang en ontwikkeling van de criminaliteit betekent een zware belas ting voor de rijks- en gemeentepolitie corpsen. In 1982 werden in totaal 918.000 misdrijven bij de Nederlandse politie aangegeven. Het leeuwendeel van de aangegeven strafbare feiten bestond uit misdrijven uit het Wet boek van Strafrecht (818.000). Voorts kwamen ter kennis van de Neder landse politie ruim 77.000 verkeers- misdrijven (wat ook lang niet mis is), 8.300 misdrijven volgens de opium wet, ruim 3.000 overtredingen vol gens de vuurwapenwet en ruim 3.500 misdrijven volgens andere wetten of besluiten. i^rf^^N^iw DIEFSTAL MEEST GEPLEEGD In Het Tijdschrift voor Politie verstrekt mr M.A.A. Capelle, officier van jus titie te Utrecht, een aantal cijfers om trent de criminaliteit in ons land, welke ontleend zijn aan het jaarverslag openbaar ministerie 1982. Het meest gepleegde delict blijkt diefstal te zijn. In 1982 kwamen bijna 370.000 dief stallen ter kennis van de Nederlandse politie plus nog eens 250.000 dief stallen door middel van braak, en 40.000 gekwalificeerde diefstallen. Ruim tachtig procent van alle ge pleegde delicten, welke strafbaar zijn gesteld in het wetboek van strafrecht, bestaat dus uit vermogensdelicten! Mr Van Capelle wijst er op dat de toename van dit soort delicten ten opzichte van de jaren daarvoor vooral te wijten is aan de sterke stijging van het aantal fietsendiefstallen. In 1962 werd 160.000 maall!) aangifte van een fietsendiefstal gedaan. In 1982 werden ruim 40.000 winkel diefstallen bij de politie aangegeven, hetgeen een toename betekende van bijna 11,5 procent ten opzichte van het jaar daarvoor. Zakkenrollerij is ook in de mode. In 1982 werden bijna 14.000 gevallen van zakkenrollerij bij de politie geregistreerd, een toename van 11 procent tegenover 1981. Is diefstal het meest gepleegde delict, op de tweede plaats komt vernieling. Het vandalisme neemt in Nederland schrikbarende vormen aan. In 1982 kwamen 88.148 aangiften betreffende vernielingen bij de politie binnen, een toename van 16,3 procent ten opzich te van 1981. Agressie tegen personen komt ook veel voor. In 1982 registreerde de politie 15.000 gevallen van mishande ling. Bescheidener (gelukkig maar!) is het aantal misdrijven dat gericht is tegen het leven van een persoon. Het gaat hier om de meest ernstige mis drijven als moord of doodslag, of po ging daartoe. In 1982 registreerde de politie 1.520 van dergelijke gevallen. Deze zware delicten maken niet meer dan 0,2 procent uit van het totaal aan tal gepleegde misdrijven van het Wet boek van Strafrecht. TE WEINIG CELLEN DE politie doet er alles aan om een dam op te werpen tegen de toe nemende criminaliteit. Nochtans loopt het percentage opgehelderde misdrij ven ieder jaar terug en dat is een be nauwende ontwikkeling. In 1976 be droeg het ophelderingspercentage voor alle ter kennis van de politie ge komen misdrijven nog 32,4 procent tegen slechts 26,3 procent in 1982. Je zou kunnen zeggen dat acht jaar gele den nog een op de drie daders kon worden aangehouden tegen nu 1 op de 4.

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1984 | | pagina 10