PRIJS-SLAG laANTÉN zin GRieKET IR U^RJDt aVER GEI^RAAT atBECEPgg GALA THEEZAKJES SPINAZIE MAGERE MELK ll'jfPf^^^ REXONA RADION 419 NOORSE SOKKEN B. Wesdijk g KOK BRUINE BONEN TEMPO TOILETPAPIER JAC. HERMANS JAC. HERMANS MASSAAL VOOR U INGEKOCHT S»si^e£« PRIJS-^SlAG PiriJZEN oisiSerAMSTEL BiER m 39 SANTA MARIA SHERRY Jd9 I P. A. NELISSE I eindigen BEKENDE HEEL BLIK GOUDA'S GLORIE SLASAUS 100 Witte l-in SERVEHEN l'^ de bekeiufe ^J UI FAMILIEBERICHTEN U ITNODIG I Na I vastetands cultivator M. VAN NIEUWAALS Opheffings uitverkoop zal op 31 augustus 1976 NU NOG RUIME KEUS IN zomer-, iierfst- en winter stoffen Nu lialen en de lielft maar betalen 31 AUGUSTUS MOET ALLES WEG ZIJN NU SPOTPRIJZEN, Stoffen, Jasjes, Truien, B.H.' en Corsetten. ALLES VOOR DE HALVE PRIJS. IVi. VAN NIEUWAAL KAAI 2 OUDE TONGE Tel. 01874-1424, b.g.g. 1304 Vergunning Kamer van Koophandel. X t GRONDONTSIVIETTEN t Fa. C. VAN RUIVIPT en Zn. t "i'ffiSOfiyff uit AMERIKA HEEL BLIK pak 400 gram ISPIJSBROODJES 1^3 D MACROMEN V*"* HELE LITER BOTERHAEÜi KORRELS melk of puur blikje 170 ml. 350 gram ZOUTE PINDA'S IFRIKANDELLEN puur vlees GROTE DEODORANT SPRAY fles 0,7 liter «If^ii ze zijn er weer volop maten: lOi/^-ll-11^ [tfooR uw HüispiMThaH ht LOYAL VISKOSTof LOYAL COMPLETE VOEDING per paar: Reclame aanbieding van deze week 5 BOLUSSEN2,25 5 BESCHUITBOLLEN1,3S a® iVIINIBROODJES 1,50 5 GEVULDE KOEKEN3,00 uw ECHTE BAKKER WESTDIJK 1 - MIDDELHABNIS TTVp bakker! t X TECHNISCHE AVONDSCHOOL MIDDELHABNIS X X ELEKTRISCH LASSEN X t FAMILIEBERICHTEN kunt U ook opgeven aan onze agenten en bezorgers. Dinsdag 24 augustus 1976 „EILANDEN-NIEUWS" Hladz. 8 Met blijdschap en dankbaarheid geven wij U kennis van de geboorte van ons dochtertje en zusje WILLEMPJE ELIZABETH Wij noemen haar Wilma. P. Grinwis K. J. Grinwis-Grinwis Janneke Ouddorp, 20 augustus 1976. Bernhardweg 7 Dankbaar en blij berichten wij U dat God ons een zoon toevertrouwde JACOB JAN Wij noemen hem Jasper. Gerrit en Lien v. d. Houten Ouddorp, 19 augustus 1976. Alexanderstraat 7 opleidingen op het gebied van kreatieve technieken o.a.: kur- sus voor het diploma kreatieve handvaardigheid, diverse tech nieken (naar keuze) o.m. kera miek, vrije textielvormen, we ven, gutsen, werken met libo, gips, sieraden maken, boetse ren, stofdrukken, leerbewer king, mozaïk In diverse ma terialen, inlichtingen: w. j. okker, gladiolenstraat 12, som- melsdijk, telef. (01870) 30 44. PRINS JOHAN FRISO SCHOOL Deltastraat 13 Herkingen Op D.V. woensdag 25 augustus a.s. 's namiddags 2 uur zal de nieuwe k.b.o.-school aan de Delta straat te Herkingen officieel worden geopend door de weled. gestrenge heer N. J. van Haren, voormalig inspecteur van het lager onderwijs in de inspectie Oud-Beijerland. Een ieder wordt in de gelegenheid gesteld dit ge bouw te bezichtigen; het zal daartoe geopend zijn op de avond van deze dag van 10.00 tot 22.00 uur. Het Bestuur van de Vereniging voor Chr. Schoolonderwijs op Geref. Grondslag. I TE KOOP AANGEBODEN een s 1 werkbreedte 2.50 m., 11 tanden g Landbouwmechanisatie- en garagebedrijf 1 I Molendijk 138 Nieuwe Tonge Tel. 01875-216-540 1 met de nieuwste injecteur. J 4 Bespreekt u tqdlg met J STAD AAN 'T HARINGVLIET J 1 Tel. (01871) 611 - 425 - 297 1 WEGWERP AANSTEKER I Amerikaanse kwaliteit dus voortreffelijk 1 SOQgramsbekerSOM PLA^TEf^EïlAliOSBIliE 40Q gram fles 0,5 liter grote VOORDEELKOFFER tZOOO gr. ja__ PRIJS-SLAG Postbus 43 - Tel. (01870) 2282 Schoolstraat 11 4 Inschrijving voor de kursussen: Beginners Gevorderden 5 Gronddiploma j J 4 IS mogelijk tot 15 september 1976. In verband met beperkte plaatsingsmogelijkhe- 4 den, is spoedige aanmelding zeer gewenst. J Inschrijfformulieren verkrijgbaar aan de school. STICHTING BEJAARDENCENTRUM „DE ROZENHOEK", HELLEVOETSLUIS Wegens het aanvaarden van een andere betrek king door de huidige functionaris, vragen wij voor zo spoedig mogelijke indiensttreding, een die het hoofd van de keuken assisteert bij zijn werkzaamheden en als zijn plaatsvervanger op treedt. Zij die voor de vervulling van deze vacature in aanmerking wensen te komen, worden uitgeno digd zich schriftelijk tot het bestuur te wenden. In een evt gesprek kunnen nadere bijzonderhe den worden besproken en geregeld. Uw reacties zien wij gaarne tot uiterlijk 2 sep tember tegemoet aan het adres Langemeetstraat 2 te Hellevoetsluis.

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1976 | | pagina 3