Profiteer nu1 Boekiiandei VROEGINDEWEIJ Net meisje RNNEnE Eei advertentie Eilanden- Dieuws altyd sieces FOTO BUNKERS beeft KAPSALON Kersseboom JUWELIER J. KEUVELAAR Bladz. 3 FAMnjEBERICHTEN J. M. M. DEN BAARS Tas a 30 Page luiei^ttes van 5,15 voor3j75 X Vat DASH inhoud 4,25 Idlo oe van 15,25 voor 11»"5 BESI frituurvet 500 gramspak X van 1,81 voorlfS9 j IGLO kabeljauw 400 gramspak van 4,30 voor3,5u X KING pepermunt 4 rollen X X van 1,48 voor Spuitbus Odorex Deodorant -_ X van 5,95 voor3»45 X l Fa. H. VERBRUGGE Zn. X X BINNENWEG 9 - SOMMELSDHK Tel. 01870-2338 ADMINISTRATIEF MEDEWERKER (STER) BOSLAND Zelfbediening OUDDORP I DAMES REGENMANTELS l van 160,- en 170,— ||y jj" Modeliuis P. BOSMA X VOORSTRAAT - DIRKSLAND t Komt U ooic eens Icijlcen in onze stand op de DELTA FLORA WESTDIJK 48 TEL. 01870 - 2048 MIDDELHARNIS Café „De Meulblolc'' LEERLING VERKOOPSTER Juwelier J. KEUVELAAR WIJ ZULLEN DOOR GAAN met 2 Japonnen halen en maar 1 betalen 2 Biouises halen en maar 1 betalen 2 Meisjesjunkjes halen en imaar 1 betalen 4 meter stof halen a 9,95 en maar 3 betalen SERIE SCHOENEN voor HALVE PRIJZE;N en nog goedicoper. ZANDPAD 90 MIDDELHARNIS TEL. 01870 - 2431 CITROENPLANTEN Bloemenhuis MARGRIET Handelsonderneming ,,DANTAR" Off. dealer vaa o.a. Homelite Noodaggregaten Motorkettingzageo Hogedrakpompen MitSUbistli Tulnbouwfrezen vanaf 3,5 PK tot 12 PK Solo Gazonmaalers bespuitingsapparatuur Kleinehak freesjes 3,5 PK. enz. MIDDELHARNIS: Gel. Gornelissenstraat 6 SOMMELSDIJK, Oranjestraat 8, Tel. 01870 - 4376. A. W. V. d. MEY Snelle service door heel Zuid-Holland door eigen reparatie- Werkplaats. Wij zijn wegens vakantie gesloten van 2 t.m. 9 augustus TOOMAAMOeveMD IM HAAKMOOe. Diamant, een zeldzame gdft van moeder natuur. Gedolven onder de moeilijikste omstanddigheden. Met oneindig veel vakjmansohap, liefde en geduld bewerkt door feimstenaairshaotid gekloofd of gezaagd, gesneden en geslepen tot briljant. Begeerd om z'n zeldzaamheid, onvergankelijkhedid enblijvende waarde. Zie onze enorme collectie diamant en briljanit sierraden Vrijdag 30 juli demonstratie diaimantslijpen tijdens de braderie. ZANDPAD 32 MIDDELHARNIS \- KAMER Opei Kadett VINDT U HET BELANGRIJK Dat uw kleurenfilm vakkundig wordt ontwikkeld -jér Dat U keuze hebt uit glanzende of matte foto's, zonder prijsverschil Endat wij de enige speciaalzaak zijn, waar uw kleinbeeld negatief volledig wordt afgedrukt op het formaat 9/14 ga dan naar MIDDELHARNIS STUDIO - COLOR Natuurlijk hebben wij voor de minder verwende amateur 48 uur service Vrijdag 30 juli 1976. „EILANDEN-NIEUWS" Ds. H. TALSMA en PLONY B. M. MEINSTER hebben de eer U kennis te geven van hun voor nemen in het huwelijk te treden. De voltrekking van het huwelijk zal plaats vin den D.V. 31 augustus a.s. om 14.00 uur in het ge meentehuis te Ooltgensplaat. De huwelijksbevestiging zal plaats vinden om 15.00 uur in de Herv. Kerk te Den Bommel door de weleerwaarde heer Ds. H. Talsma, Herv. pre dikant te 's-Gravenhage. Den Bommel, 26 juli 1976. Receptie: van 17.00 - 19.00 uur in „Het Trefpunt" te Stad aan 't Haringvliet. J. IWOYSES P. MOYSES-V. D. REE op vrijdag 30 juli te gedenken, dat zij voor 50 jaar in de echt zijn verbonden. Wij hopen, dat zij nog lang in ons midden mogen zijn. Nelly en Barend Jan en Nella Adrie v. d. Nieuwendij k Rinus Petra Annette Roon Jan en Annie Aat en Corrie Pie en Kees Jeannet Rina en René Rinus Janneke Jolanda Arja van Soest Petra Keizer Jan en Anneke Bea van Soest EUa en Cor Piet-Jan Moyses Jan en Trljn Moyses Nella Moyses Nellie Moyses Marjan en Èlma Keizer Sjaak en Jan Willem Grootenboer Stellendam, juli 1976. Mr. Iman Caustraat 75 Gelegenheid tot feliciteren: 's middags van 4 - 5.30 uur en 's avonds van 7.30 - 11.00 uur in „De Rank", Bosschieterstraat te Stellendam. In plaats van kaarten Op zaterdag 7 augustus hopen D.V. onze geliefde ouders KLAAS GRINWIS en LEENTJE VAN OOSTENBRUGGE hun 40 jarig huwelijksfeest te herdenken. Hun kinderen, behuwdkinderen en kleinkinderen Ouddorp, juli 1976. Koolweg 19 Gelegenheid tot feliciteren: 7 augustus, thuis. In plaats van kaarten Zo de Heere wü, hopen onze geliefde ouders J. TANIS J. C. TANIS-WESTDIJK op zondag 1 augustus hxm 25-jarig huwelijks feest te herdenken. Dat zij nog lang gespaard mogen blijven, is de wens van hun dankbare kinderen, Jannie en Teun Sjaan en Kees Ouddorp, juli 1976. Strandweg 1 Gelegenheid tot feliciteren: maandag 2 augustus, na 20.00 uur in de cantine van „Toppershoedje". DANKBETUIGING Omdat het onmogelijk is iedereen persoonlijk te bedanken, willen wij langs deze weg, allen die hebben meegeleefd in de dagen van ziekte, en na het overlijden van onze lieve moeder MARIA MAGDALENA PETRONELLA VAN SETERS weduwa van Marinus van der Vlugt heel hartelijk danken. Stellendam, Voorstraat 49. Fam. V. d. Vlugt DANKBETUIGING Voor de vele blijken van medeleven tijdens de ziekte en na het overlijden van onze geliefde moeder, groot- en overgrootmoeder ADRIANA MELISSANT weduwe van A. Struik betuigen wij U onze welgemeende dank. Inzonderheid hartelijk dank aan de directrice, het personeel en de medebewoners van het rust huis „Nebo" te Zwijndrecht voor de liefdevolle verzorging en feet medeleven aan haar bewezen. J. H. Doom C. Doom-Struijk en kinderen MeUssant, juli 1976. Marijkelaan 16 Raad van Toezicht, Bestuur en Direktie van de Coöperatieve Raiffeisenbank „Dirksland" W.A. geven met leedwezen kennis van het overlijden van de oud-secretaris resp. voorzitter van het Bestuur van de bank, de heer Dankbaar gedenken zij het vele werk dat hij ge durende bijna dertig jaar in het belang van de bank heeft verricht. Dirksland, 24 juU 1976. DANKBETUIGING Voor de vele blijken van medeleven die wij mochten ondervinden tijdens zijn verblijf in de Vliedberg en na het overlijden van onze geliefde vader, behuwd-, groot- en overgrootvader MICHIEL MANS weduwnaar van Pietertje van Dyk betuigen wij U langs deze weg onze hartelijke dank. Inzonderheid Dr. Bron en Dr. Jansen alsook Di rectie en personeel van de Vliedberg te Ouddorp, voor de liefdevolle behandeling aan hem bewe zen. Uit aller naam: Fam. Mians. Dirksland, juli 1976. Op ons kantoor kan worden geplaatst een Een minimum vooropleiding op M.A.V.O.-niveau is wel gewenst. Schriftelijke sollicitaties te richten aan: N.V. SLAVENBURG'S BANK Postbus 29 - Middelhamis 100 gram Gelderse worst 1 fifi 100 gram Boterham worst S V2 kg. DROGE APPELS 4,75 20 PERSSINAASAPPELS 3,25 1 kg DIEPVRIESPATAT 2,89 1 kg RODE PRUIMEN 2,85 TELEFOON 13 71 maten 36-52 gevraagd T. V. d. WAAL Molenweg - Tel. (01878) 1676 - Ouddorp GEVRAAGD: Leeftijd 18 jaar. Zandpad 32 - Middelharnis helpt tegen muggen SINAASAPPELBOOMPJES BLOEIENDE CHRISTENDOORN TELEFOON 1371 s-i OUDDORP ;^SsSsSSn3\S35I^3<S!353s3s3sSs3s^^3ï^^ VOORSTRAAT 39 SOMMELSDIJK Tel. (01870) 23 51 Kleuterleidster zoekt met event, gebr. van keu ken of kosthuis in Dirks land of omgev. Tel. (01860) 2129 TE KOOP: 1966 - i.z.g.st. Molentienden 90 OUDDORP

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1976 | | pagina 3