Uw adres voor klassieke dames- en hereei konfektie in een grote keuze, Kledingmagazijn den Engeisman-van Driel BOEKHOUD- ASSISTENTES X Open huis Autoservice B.V. I Geluids I apparatyur I kopen BERNARD BERNARD MIDDELHARNIS r'------------------------------------------------"N V. J ^amboer^ X X waaronder mantels, japonnen, pakjes, blazers, overgooiers, bloesen, rokken, regenmantels, herenkostuums 2 en 3 knoops, tevens 2- en 3-delig, regenjassen, dit alles in zwart en gekleurd. Komt U eens kijken En lei U vooral op de prijs VOORSTRAAT 1.5 TEL. 01665 - 2490 of 2721 SINT ANNALAND Op ons accountantskantoor is plaats voor enige De werkzaamheden zullen bestaan uit het bijwerken en ko deren van administraties, alsmede het verponsen van deze dokiimenten. Vereisten: minimaal MAVO-diploima. Schrijf een kort briefje met enige persoonlijke gegevens aan ACCOUNTANTSKANTOOR TAMBOER LidnenlaanS - Tel.01870 - 3477 - Mddelharnis tijdens de Braderie-avonden in IVliddelharniSy bij Auto-Service grote occasion-show op vrijdag 9,16, 23 en 30 juli a.s. -y^ Extra nr. 1: Bij een tank benzine (min. GRATIS PORSELEINEN BEESTJE Extra nr. 2: Voor elke automobilist nu ie GRATIS PARKEERSCHIJF. Kastanjelaan 41-43, Tel. 01870 - 3094 Een Simca/Chrysler Dealer DA'S WEL EVEN WAT ANDERS Middelharnis GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN! In verband met vakantie is onze showroom te Brielle in de periode van 28 juni t/m 17 juli geopend Maandag t/m vrijdag van 13.30 -16.30 uur (dinsdag gesloten) Zaterdag van 12.00 -15.00 uur Vanaf 10 juli de gebruikelijke tijden (zie onze advertenties). De openingstijden te Melissant van showroom/profijthal en ma gazijnen, blijven ongewijzigd, (ook tijdens de bouwvakvakantie) WEGENS VAKANTIE GESLOTEN Banketbakkerij VAN HELDEN I Zoekt u een I NIEUW BANKSTEL I WILT U EEN NIEUWE EETHOEK I OF UW SLAAPKAMER VERNIEUWEN? I HENK HOEVE ZOON I INTERIEURVERZORGERS Accountantskantoor afd. assurantiën H.H. LANDBOUWERS! Combiject Rumptstad grondontsmetter T. Vroegindeweij en Zn. b.v. De beste merken vindt U KADE 7-9 - MIDDELHARNIS TEL. 01870 - 2172 DDE WETEN WAT MUZIEK IS ,,Het fijnste voor de kleinste?" I Te koop aangeboden 1975 X 1972 X Garage v. d. Sluys Openbare verkoping WOONHUIS Herenkapsaion BERT KRIJGER 17 juli na 12 uur tot 31 juli IVIET VAKANTIE I strand snack siiop I te Ouddorp ie toonaangevend in schoenen OPRUIMING START 15 JULI Bladz. 4 „E I L A N D E N - N I E U W S" Vrijdag 9 juli 197G iiiiiiiiiiiiiiiiiüiiiiiiiinii ;HÖb(dl['antooi;: ^ïeUssa^^t^,B^>lnenwe^;7/tó■v:tel. .bl^ ;|Sh"owroomB: Melissant;^Blhh.§nwes^75-ïtel. .qie7,7-.1552#|-*' van 28 juni t.m. 19 juli. Westdqk 12 - Middelharnis I Wij kopen uw oude Bankstel terug. g Wij kopen uw versleten Eethoek. g M Komt bij ons eens kijken. m s Wij rullen alles in- Laat ons vrijblijvend taxeren. g U vind In onze zaak een uitgebreide sortering: s Bankstellen - Eethoeken - Eiken kasten - B s Slaapkamers enz. enx 8 Twee verdiepingen vol betaalbare Meubelen. Voorstraat 29 - Torenstraat 49 (bq Ned. Herv. Kerk) - NUMANSDORP TeL (01865) 14 36 - 14 38 - 2914 iimiiiiniiuiuiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiuiiiiiiiuiiuiiiiiiMiniiiiiiiiiü alle verzekeringen, pensioenadviezen, finhncieringen, hypotheken Linderüaan 3 01870 - 3477 Middelharnis Door ons is aangekocht een Beleefd aanbevelend, stationsweg 6 - 8 - Middelharnis - tel. 01870-2037 Dan ook een fijn geboortekaartje. Wij hebben ze voor u. Maak uw keus uit ons nieuwe modelleoboekl Drukkerg OEBRS. DS WAAI. SOMDIELSDIJK 30 1975 Tel. 01871 - 472 MAZDA 616 Coupé TOYOTA COROLLA FIAT 127 AUDI VARIANT FIAT 850 19.000 km. 18.000 km. 36.000 km. 1975 1970 Ben. Oostdijk 10 - Den Bommel krachtens Rechterlijk Bevel, ten overstaan van notaris J. W. Hempenius te Middelharnis ,té hou den op maandagen 26 juli en 2 augustus 1976, telkens nam. 7.30 uur in Hotel Spee te Sommels- dijk, gem. Middelharnis, resp. bij inzet en af slag, van: het met aanbehoren, erf en bouwland, aan de Langeweg 133 te Sommelsdijk, gem. Mid delharnis, kadaster gemeente Sommelsdijk sectie C nr. 862, groot 32 aren 10 centiaren. Geheel vrij te aanvaarden: de opstallen: begin augustus 1976, mits de koopsom is betaald; het overige: omstreeks 1 november 1976. Bezichti gen elke werkdag van 4-6 uur n.m. Betaling der koopsom uiterlijk 31 augustus 1976. Inlichtingen worden verstrekt ten kantore van genoemde notaris, West-Achterweg 32, Middel harnis, tel. 01870-2023 of 2828. MIDDELHARNIS gaat van Donderdag volgens afspraak. Tel. 01870 - 2804 Wegens omstandigheden te koop i TEL. 01878 - 1924 Braderie prijzen zomerschoenen ■>;i;«i-i^-;'<« KEYZER

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1976 | | pagina 8