TIENTALLEN GULDENS V< RDEEL Koopjes op alle afdelingen 10 tot 50% korting! Sommeisdük Opruiming 15 juli co. \i()mm^mc^Jl^ JAN KAMP TEUNIS DOORNHEIN FAMILIËBERIGHTEN kont U ook opgeven aan onze agenten en bezorgers. GRONDONTSIVIETTEN Fa. C. VAN RUMPT en Zn. Caravan Bleubird Gepensioneerd onderwijzer Scheffers- taarten, DEN HERTOG HMaBnfiTïfiTwrmiMi NU ONGEKENDE VOORDEEL PRIJZEN BIJ AGFA foto camera nu 25,- met gratis flits- blokje en kleurenfilm. Pocket camera's vanaf 49,75. Spiegel reflex camera's de duurste merken tegen de laagste prijzen. Electronenflitsers vanaf 34,50 met 3 jaar garantie. Filmcamera Fujica P 1 mu 149,(nog enkele stuks). Filmprojeotoren automatische inleg reeds vanaf 235, Diaprojectoren volautofmaüsch lamp 24 v 150 watt motor koeling afstand bediening en universele magazijnen opruimingsprijs 199. Zie etalage en komt in onze winkel en overtuig U zelf. Onze opruiming begint 15 juli. Weststraat 35 - Ouddorp - Tel. 01878 -1612 DEOPRUIIVIING BEGINT DONDERDAG 15 JULI Modem bankstel 3-2 Bainkstel Klassiek bankstel groene mohair van 1495,— voor 995^ van 2295,— voor 1995,- van 2795,— voor 2395,- Klassiek bankstel champagne van 4575,voor 3995,- 2 2-zits banken modern van 2495,voor 2195,- Modem bankstel van 1995,voor 1695,- Biken bankstel draion streep van 2995,voor 2395,- Biken bankstel losse zit- en rugkussens voor slechts 995,- Eiken bankstel van 2495,voor 1795,- 5 zitelementen en tussentafel van 3265,voor 2265,- Modern bankstel zwart essen van 1685,voor 1375,- Modem bankstel 3-2 van 1975,voor 1575,- Bankstel leder 3-2 van 2395,— voor 1995,- 1 aanbouwwand zwart essen - böe 250 cm. van 1875,voor 1595,- Aanbouwwanc^ 240 cm. voor slechts 595,- Biken ikastje 145 cm. voor slechts 595,- Noten salonkast 250 cm. van 2645,voor 2245,- Aanbouwwand zwart essen 250 cm. voor slechts 795,- Eiken salonkast 220 cm. van 1490,voor 995,- Salonka&t zwart essen van 1775,voor f 1295,- Salonkast eiken 225 cm. voor slechts 1195,- Op al onze overige artikelen geven wij Diverse eiken eeth. stoelen vanaf 135,- Tapijt 400 br. vanaf 59,50 per meter Partij wollen kamertapijt gebloemd, gratis gelegd voor slechts 195,- p. m. Westhaveneind 7 Tel. 01870-3328 Oostdijk 1-5 TeL 01870-2S69 Middelharnis, tel. 2596 Heden behaagde het de Heere {ot onze diepe droefheid van ons weg te nemen onze geliefde vader, behuwd- en grootvader op de leeftijd van 78 jaar. Wij zien het als een genade en troost dat hij niet heeft hoeven lijden. Geleen: Apeldoorn H. J. V. Dal A. R. V. Dal-Kamp Ingrid Marcel ing. A- P. de Graaf D. W. de Graaf-Kamp Roelf An ja Jan ir. T. K. Korteweg H. J. Korteweg-Kamp en kinderen R. Kamp F. C. H. Pool J. M. Pool-Kamp en kinderen ing. R. D. Kamp J. P. H. Kamp-Hoegee Leerdam Duivendrecht: Apeldoorn Leusden: Stellendam, 6 juli 1976. Beatrixstraat 6 De begrafenis heeft plaats gehad op donderdag 8 juli op de algemene begraafplaats te Ouddorp. DANKBETUIGING Voor de vele blijken van medeleven en deelne ming ons betoond tijdens de ziekte en na het overlijden van onze lieve vader, behuwd-, groot- en overgrootvader LEENDERT BREUR betuigen wij een ieder langs deze weg onze wel gemeende dank. Inzonderheid directie en verplegend personeel van het verzorgingshuis „Ebbe en Vloed" te Oude Tonge, alsook beide doktoren Van Hattum en Westra voor de liefderijke verzorging hem be wezen. Tevens danken wij ds. v. Sliedregt voor geestelijke bijstand hem verleend. Fam. Breur Nieuwe Tonge, juli 1976, Tot onze diepe droefheid nam de Heere, heden avond 18.30 uur, uit ons midden weg, onze gelief de broeder, zwager en oom, de heer in de ouderdom van 76 jaar en 3 maanden. De Heere die geen rekenschap geeft van Zijn daden sterke ons in dit. smartelijk verlies. Ons van uw deelneming overtuigd houdend. Herkingen: L. Doornhein Herküigen: Dirksland: Herkingen: Herkingen: Den Bommel: Melissant: Herkingen: Herkingen: J. Doomhein P. Doomhein-Koedam Wed. M. de Man-Doomhein A. Doornhein H. Doornhein-de Jong M. Chr. Doornhein Wed. Chr. Dupree-Doomhein A. J. Tuinstra-Doornhein S. K. J. Tuinstra Wed. J. Doornhein-Westdijk B. Doornhein T. G. Doomhein-Noordijk en verdere familie Herkingen, 7 juli 1976. Anth. de Vliegerstraat 8 Condoleantie: 's middags van 2.30-4.30 en 's avonds van 7-9 uur. De teraardebestelling zal plaats hebben D.V. op zaterdag 10 juli a.s. des nam. 2 uur te Herkingen. met de nieuwste ïnjecteur. Bespreekt u tijdig met STAD AAN 'T HARINGVLIET Tel. (01871) 611 - 425 - 297 GEBOREN Zondag 4 juli werden we verblijd met de geboorte van onze zoon GUIDO CORNELIS We noemen hem Guido John en Mies Poppe Elzenlaan 9 Middelharnis Dames grijpt de winst! Al leen juli BONTMANTELS met 20''/o korting m. garan tie. Nu kopen a.s. winter pas betalen. Desg. zeer soe pele kredietservice. De grootste goedkoopste bont zaak van Nederland De Bontkoning, Hoogstraat 97, Rotterdam-C. Parkeren v. zaak. Gratis reizen, bij koop reisgeld terug (ook benzine) TE KOOP: 4-pers. met voortent P. KORTEWEG Zandpad 68, Middelharnis Tel. 01870 - 2328 wil gaarne helpen op een Chr. school op Flakkee of Schouwen-Duiveland, even tueel ook part-time. Br. aan A. DEKKER Nieuwewe,g 45, Stellendam Tel. 01879 - 1323 slagroom, mokka, advo caat, citroen, grand mar nier, sinaasappeL Een specialiteit van W. Havendyk 43 Dirksland Tel. 01877 - 1968 FOTO HAMEETEMflN en CS c:2 cm cj 1=3 en c^ C3 Grandioze opruiming bij Visser Meubelen Visser l\/ieubeien

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1976 | | pagina 4