G^ lïl^ fis Jon0 (SM) Wesihoeïe's Syperm Bm Wesdijk De baby van Ford De Fiesta komt in september kunt U ook opgeven aan onze agenten en bezorgers Koolweg 11 Ouddorp Tel. 1384 n Advokaat 5,95 nu 2,50 2,50 2,25 2,50 (Dit is gemengd vlees) 65 +er hulp in de huishouding Eilanifegi-nieiiws" H.H. LANDBOUWERS! Combiject Rumptstad grondontsmetter T. Vroegindeweij en Zn. b.v. Voordelige Vakantie Versnaperingen 47óllen KING PEPERMUNT van 1,48 voor99 Plak a 200 gram Vanille Caramels van 1,35 voor1,15 Pak a 24 stuks Bastogne koeken van 1,89 voor1,39 3 rollen MENTOS 4 smaken van 1,20 voor98 1 pak Koekjes „Kletsmajoors" van 1,49 voor1,19 Rol a 15 stuks Prince Fourré van 1,65 voor1,39 Zak Pretletters of Fuifnummers van 1,09 voor89 Familie zak Fabeltjes of Kokindjes drop van 1,98 voor 1,49 10 pakjes OHICLETS KAUWGOM van 3,50 voor2,39 3 rollen DROP MINTINA van 1,20 voor98 CALVé SAUZEN Speciaal voor DE BARBECUE 7 variëteiten voor vlees en vis van 2,30 voor 2,14 tijdelijk bij ons slechts 1,89 HOUTSKOOL - TUINFAKKELS Fa. H. VERBRUGGE Zn. BINNENWEG 9 Tel. 01870 SOMMELSDMK 2338 IVIODE IN GROTE iVIATEN FAMILIEBERICHTEN Dr. Boot AFWEZIG NIEUWSTE VRIJE ARM VAN PFAFF f. 70.- VOORDEEL! W. RIKKEN B.V. TOYOTA 12Ó0 HEEFT U DORST U belt - i krat lielBieksii Pils li^SS 3 liter Sinas 3 liter Up s KStstK wOia .ia 3 fl. Appelsap Z fl. Siroop 4,89 Diepvries kippen 900 gram 3,98 Bonzo Diner zak 1600 gram nu 4,28 gram ondevoedsel 2,24 Closet Popla tas a 12 rol 3. GROENTE EN 1 kg. TOfVBATEf^ 1,98 500gr.WORTEI.TJES 0,SS BANANEN 1 kg. 0,69 Deze week nog koffie PRISMA SNELFILTER 2,98 NIEMEYEE SNELFILTER 2,98 KAAS JONG BELEGEN -. 500 gram HELE EDAMMER q- 1700 gram nu»,3ö VILEDA ZEEM g.m 4,95 nu 1 pak KOKOS KOEKEN 1,79 nu 1 pak KOFFIE KOEKEN 1,79 nu 300 gram KOFFIE KOEKJE 1,25 nuSf» 200 gram MARLEENTJE 1,25 PINDA'S IN DOP0,98 Jampot AUGURKEN g.^ 1,25 nu ^fSS NUTELLA3,69 CALé BORRELNOOTJES 1,77 nu ^9^^ Cocktail - Speciaal Grote LODA 1,10 nu 89 BRILLO 1,53 nu 1,25 VERS VLEES 1 kilo HAMLAPPEN 10,98 500 gram Magere Runderiappen 6,99 150 gram HAM1,49 100 gram PAARDEROOKVLEES 1,39 400 gram Varkensvlees in blik 1,98 zeilboot B.i Reclame aanbieding deze week 5 EIERKOEKEN1,30 5 KADETTEN1,30 5 KRENTEBOLLEN1,60 5 APPELBROODJES2,25 Tijdens de Braderie SPECIALE AAN BIEDINGEN in ons kraampje. uw ECHTE BAKKER WESTDIJK 1 MIDDELHARNIS fmé en Fofd Fj«sta Wereldrekord in Ouwehands' Dierenpark n FOTO'S BINNENHUIS 1926 1976 Op zaterdag 10 juli hopen onze geliefde ouders, groot- en ovpr'grootouders G. ORGERS en F. ORGERS - WITTE hun 50-jarige echtvereniging te herdenken. Dat zij nog lang in ons midden mogen blij ven is de wens van hun dankbare kinderen Cor en Leen Dora en Jan Gert en Toos Adrie en Leni Riek en Hans Nel en Jaap klein- en achterkleinkinderen Hellevoetsluis, Opzomerlaan 77. DANKBETUIGING Voor de vele blijken van deelneming, betoond na het overlijden van onze geliefde vader, behuwd-, groot- en overgrootvader KARREND WESTHOEVE weduwnaar van Klaartje Westdijk betuigen wij U onze oprechte dank, inzonderheid dr. Jansen en dr. Bron, zusters Pais en Kastelein, ds. de Jong en kerkeraad, familie en buren, en allen die ons tot hulp en steun zijn geweest. Uit aUer naam: Fam. Westhoeve Ouddorp, juli 1976. Kelderweg 42 DANKBETUIGING Met dank aan God die mijn leven spaarde, wil ik mede namens mijn kinderen, onze dank en erkentelijkheid betuigen aan familie, buren, vrienden en kennissen die, in welke vorm ook, him medeleven toonden. Inzonderheid een woord van dank aan dr. Hoo- genboom en verplegend personeel voor de lief derijke behandeling, ook dr. Bron - en Jansen hartelijk dank. Tevens ds. de Jong voor de gees telijke bijstand. Mevr. K. Padmos-v. d. Bok Ouddorp, juli 1976. Alexanderstraat 58 DANKBETUIGING Langs deze weg wil ik kinderen, klein- en ach terkleinkinderen, zuster en nichtjes, vriendinnen, beheerders en buren, hartelijk dankzeggen voor de kado's, bloemen en kaarten op mijn 87ste verjaardag. Ze hebben het mij tot een onverge telijke dag gemaakt. Wed. Mijnders-Hooydonk Melissant, Pieterstraat 24. Door ons is aangekocht een Beleefd aanbevelend, stationsweg 6 - 8 - Middelharnis - tel. 01870-2037 Kom kiezen uit onze enorme koUektie zomer- japonnen (zonder mouwen, met korte en met driekwart mouwen) in goed wasbare luchtige kwaliteiten. Perfecte pasvorm, ook voor dames met wat méér heupwijdte en verkrijgbaar t.m. maat 60. Tevens mooie pakjes, overgooiers, blouses, enz. in de maten 40 t.m. 54. Ruime keus in fraaie, gedekte kleuren en dessins. Fijne regenmantels ook in méér geklede modeUen in tal van aktuele modekleuren en reeds vanaf 169,—. Maten 38 t.m. 54. Voor zo'n imieke en veelzijdige koUektie maakt U graag een reis(je) naar SPECIAALKLEDING Hillevliet 101, Rotterdam-Zuid, Telef. (010) 852564 Volop parkeerruimte 's Maandags gesloten. Ook gevestigd: Mathenesserweg 8, Rotterdam-W. te Dirksland WEGENS VAKANTIE van 16 juli tot 4 augu.stus. Waarneming Dr. Huisman en Dr. Elvé, waar visite- aanvragen vóór 9 uur. iViedicamenten aanvullen vóór 14 juli. Dames unieke zomeraan- bieding nu BONTMANTEL kopen en 20Vo korting ver dienen! Nu eerste keus uit volledige collectie 1976. Gratis bewaren en a.s. win ter pas betalen. Krediet service altijd mogelijk. Het Bontpaleis, Hoogstraat 153, Rotterdam-C, tel. 010 - 143337. Reisgeld terug bij aankoop! UET TUOELUK Allernieuwste model van PFAFF met: 9 vrije arm. Ideaal voor het Inzetten van mou wen en broekspijpen C lichtgewicht en toch melaai 0 geruisloze roterende grijper 0 superveilige aanbouw- motor met VDE-Iceur DE IDEALE NAAI MACHINE VOOR ALLE HUISHOUDELIJK NAAIWERK I Nu kompleet In luxe kof- Ier geen 749, maar 079j~" Uw leverancier en gulle garantiegever Korte Meestr. 17 Tel. (01640) 35878 BERGEN OP ZOOM TE KOOP: Een Corolla Economy Bouwjaar 1974. 20.000 km. gelopen. Eerste eigenaar A. KLEM tel. 01876-212 - Herkingen TE KOOP: in goede staat. Tel. 01871-519 GEVRAAGD: voor één dag per week in de tuin te helpen. voor 2 ochtenden of midda gen in de week. Molendijk 143 tel. 01875-383 Nieuwe Tonge GEEF UW ADVERTENTIES VROEGTIJDIG OP De Ford Fiesta - Europa's meest be sproken automobiel van 1976 - wordt op 3 september in Nederland geïntrodu ceerd. Zij is de meest geavanceerde kleine wagen ter wereld en treedt het zich snel ontwikkelende Europese auto strijdtoneel binnen na vier' jaar van intensieve research en ontwikkeling. De Fiesta bestaat feitelijk uit een om vangrijke en aantrekkelijke reeks auto mobielen, die alle het volgende te bie den hebben: een peil van inrichting en verfij ning, welke nog nimmer in automo bielen van deze afmeting werd aan geboden. een nieuw peil van brandstofver bruik en prestatie. grotere binnenruimte dan in elke andere kleine wagen, de laagste bedrijfskosten van alle wagens in haar klasse. De Fiesta is voorzien van voorwiel aandrijving, heeft een drie-deurs carros serie en biedt een buitengewoon ruim laitzicht. En Ford offreert ook nog za ken, die men over het algemeen slechts aantreft in veel grotere en kostbaar der automobielen een schuifdak van een nieuw ontwerp, getint glas, een rui- tesproeier en -wisser voor. de achter ruit, wielen van gelegeerd metaal, een wisselstroomdynamo en een voor deze wagen passend verwarmlngs- en venti latiesysteem. POORTVLIET Kerknieuws. De kerkeraad der Ger. Getmeente heeft een beroep uitgebracht op ds. A. Hoogerhand te Krabbendijke. RHENEN Het was weer een hele gebeurtenis, toen in de ochtenduren van de verjaardag van Z.K.H. Prins Bernhard op Ouwehands Dierenpark het orang-oetan-echtpa'ar „Sjaan" en „Bongo" een dochter kreeg. Het meisje heeft inmiddels een naam. Ze Werd genoemd naar de Prins en zal als „Bernhardini" door het leven gaan. Het is overigens een bijzonder kind, want het heeft gezorgd voor een wereldre kord. De heer Ouwehand: ,,Ik heb alle li teratuur geraadpleegd over geboorten van orangs over de gehele wereld. Tot nu toe is er in gevangenschap nog nooit eentje geboren die méér woog dan twee kilo. Dat is wel het geval met onze „Bernhardini". Want zij woog 2 kilo en 400 gram! Voor een meisje een bijzon der gewicht, met een belofte voor de toekomt. Normaal komen jonge orangs in gevangenschap geboren nooit verder dan 1.5 tot 1,9 pond. „Bernhardini" heeft een wereldrekord gevestigd. He- laast wist moeder „Sjaan" geen raad met haar kindje. Het was haar eerste en dan is dat een begrijpelijke zaak. We hebben „Bernhardini" dan ook on middellijk bij haar weggehaald om on gelukken te voorkomen. Ze wordt nu met de fles grootgebracht onder toezicht van één van de plaatselijke artsen uit Rhenen. Dat gaat bijzonder voortreffe lijk. Haar soortgenootje „Anak" is nu drie maanden oud en is nu pas op het geboortegewicht van „Bernhardini". „Anak" is in de beginfase enorm veel tekort gekomen, omdat haar moeder ziekelijk was. Het ligt in de bedoeling, dat „Anak" ook een meisje en „Bernhardini" straks samen komen te wonen". telt duizenden abonnee's en wordt op Goeree-Overflakkee zo goed als huls-aan-huis gelezen! Hoe dikwijls worden we niet vanuit onze luie stoel geconfronteerd met aar dige, huiselijke tafreeltjes, die we graag zouden willen bewaren voor later? Deze foto van moeder en kind is een voorbeeld van zo'n tafreel. De twee hebben kennelijk nogal plezier in het leven. De situatie was tamelijk dyna misch. Met andere woorden: vrij lastig te fotograferen. Toch behoeft een amateursfptograaf zijn hand niet om te draaien om iets dergelijks te maken. Veel problemen kurmen worden opgelost door de op namesituatie een beetje voor te berei den. We weten toch immers hoe laat de kleine gewekt wordt voor het eten en hoeveel tijd er overblijft om een beetje met hem of haar te spelen". Van te voren wordt met moeder over legd wat er tijdens het speeluurtje ge daan kan worden en waar het zal plaats vinden Fotografisch gezien kan dat het beste in de buurt van een groot ven ster zijn. Het invallende licht is, zeker op een heldere dag en bij invallende zon, voldoende voor het maken van een goed belichte opname. Het enige over blijvende probleem is het grote contrast tussen licht en donker. De schaduwzijde van de gezichten mag zeker niet pik zwart worden daar te weinig licht op valt. Het contrast kunnen we verminderen door gebruik te maken van een flits lamp). Echter om te voorkomen dat het licht van deze lamp te sterk het on derwerp zou beïnvloeden, houden we er een witte zakdoek omheen en tempe ren zo het licht. De belichtingstijd wordt bepaald aan de hand van de reflektie van de lichte gedeelten in de gezichten De opname moet ook niet van een ti korte afstand gemaakt worden. Maar, hoe groter de afstand tot on onderwerp wordt, hoe meer we op d foto krijgen, totdat we nauwelijks meer van een portret kunnen spreken. Hier helpen ons de nieuwe typen Ko dak Tele Instamatic camera's die een ingebouwde telelens hebben, zodat we vanaf een grotere afstand toch een goed portret kunnen maken.

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1976 | | pagina 4