Tweed mantels deEehte Bakkerij De Opbolmaehine Het kan nog Bij Van der Heijden kopen betekent vertrouwd kopen Korting 15 tot 20 procent horpanta VAN DER HEIJDEN STORINGEN w FAMILIEBERICHTEN LEENDERT MELISSANT De zendingskrans „Dorcas'' te Ouddorp verkoping ANN ETTE ANN ETTE verleent de Echte Bakker goede diensten bij het boimaken van de stukken deeg die zijn afgewogen. Voor 'n goed brood is het nodig, dat de bakker het deegstuk plat maakt en op 'n bepaalde manier „opvouwt". Dat baantje kan de opbolmaehine overnemen. En 't geeft uw Echte Bakker gelegenheid zelf bezig te blijven met y broodsoorten, die het eenvoudig niet zonder dit handwerk kunnen stellen. Want in de Echte Bakkerij viert het ambacht hoogtij! UW ECHTE BAKKERS: JAN VISSEREN BART WESDIJK Bent U donderdag 6 november niet in de gelegenheid geweest onze SHOW VAN PERZISCHE TAPIJTEN te bezoeken dan nodigen wij U alsnog uit in onze zaak. Daar is een geweldige grote collectie Perzische tapijten variërend in vele maten en prijzen aanwezig. Koant u gerust vrijblijvend een kijkje nemen bij: INTERIEURVERZORGING St. Joris Doelstraat 7 Tel. 01870 - 2243 Sommelsdgk Uw familieberichten kunt u ook opgeven aan de bezorgers van ,,Eilanden-nieuws" Daarom werken wij vanaf heden niet meer met die verwarde van-voor j prijzen maar met onze serviceprij Dit is de prijs die wij U (en ook uw buurman) berekenen waardoor U het ons mogelijk maakt ook na de koo| achter de U geleverde artikelen te staan met de welbekende VAN DER HEIJDEN SERVICE. ■y^ goede voorlichting bij de koop -y^ alleen kwaliteits merk-artikelen geen plaatsings kosten -^ eigen technische dienst waardoor sneUe en voordelige service. Wij zijn er van overtuigd, dat U hiermede op de lange duur toch voordeliger uit bent Ferguson kleuren T.V. type 3 C05 Licht beschadigd, met volledige fabrieksgarantie 1745,- Philips kleuren T.V. type D 26 k 385 Juxe all transistor kleuren ontvaitl ger met 8 sensor tiptoetsen, aan-l sluit mogelijkheden voor videj recorder, 66 cm, ponoramische beeldbuis serviceprijs 2145^ Hierop wordt nog de inruilwaarde van uw oude toestel in mindering gebracht. Blaupunkt kleuren T.V. Montana 67 cm, kleurbeeldscherm 110 electronische zenderkeuze door d.m.v. 8 sensor vlakken serviceprijs 1979,- SUPER CODE CD - 301A HI-FI CASSETTE DECK, peakümiter schakelaar voor vervormingvrije opnamen Tapeselector voor gebruik van normale en chroom dioxyde-cassettes serviceprijs 298,- Pliilips Hi°Fi radio versterker 22 RH 702 met 5 (golfbereiken voorkeur station instelling 2 maal 18 watt serviceprijs 527,- PHILIPS CASSETTE RECORDER voor net en batterij voeding typ N 2223 Met ingebouwde (verzinkbare) electret-microfoon voor een zeer (groot frequentie bereik. Automatische opname sterkte regeling serviceprijs 215^- AKAI BANDRECORDER type 1722 L 4 sporen, 2 snelheden serviceprijs €98,- ALTRON ^^ERSTERKER type 2015 2 x 15 \l freguentie bereik 25-35000 Hz serviceprijs 298,- PHILIPS RADIO CASSETTE RECORDER type RR 200 serviceprijs 22S,-| PHILIPS DRAAGBARE RADIO type 90 RL voor üchtnet en batterij met mg. kg. Ig. en Fm. serviceprijs 110,- PHILIPS HAARDROOG KAP 810 W met 3 snelheden serviceprijs 4Sr| PHILIPS SCHEERAPPARAAT met tondeuse type HP 1119 en 3 kops serviceprijs 85r| DE LADY BRAUN HLD 5 set, droogt uw haar met een in model serviceprijs 59^1 DE BRAUN SYNCHROOM PLUS, met dat flinter dunne scheerblad voor het beste scheerresultaat serviceprijs 110,- Onze grote Hi-Fi showroom op de Ie etage is uw bezoek waard BAUKNECHT VAATWASAUTOIVIAAT GS 161 de luxe gepatemdeerde in schuine stand geplaatste sproeiarm, regelbare sproedruk serviceprijs 725,- OIVI EUKENS IJKEN in onze showroom aan de Straatdijk nr. 1 uw kop koffie staat voor u klaar. Dealer: Keiler en Bauknecht keukens bij uw keukendealer! Elektro technisch buro CV. installatie RADIO en TELEVISIE WASAUTOMATEN BAUKNECHT KOIVIPLETE KEUKENS DIRKSLAND ZOMERSTRAAT 6 STRAATDIJK 1 Tel. 01877-1236-2286 h dan f De zangvereniging „de Oefening" geeft met diep leedwezen kennis van het overlijden van haar voorzitter, de heer op de leeftijd van 70 jaar en 7 maanden. Met achting en erkentelijkheid zullen wij zijn persoon en verdiensten voor onze zangver. blijven gedenken. Namens het bestuur, dirigent en leden. Dirksland, 5 november 1975. DANKBETUIGING Diep getroffen door de vele en hartelijke bewij zen van deelneming ons betoond tijdens de ziekte en na het overlijden van onze innig geliefde man, vader, behuwd- en grootvader, broer, zwager en oom AART VAN SETERS betuigen wij langs deze weg onze oprechte dank. H. V. Seters-v. Veen en kinderen. Stellendam, november 1975. DANKBETUIGING Voor uw medeleven betoond bij het overlijden van mijn vrouw MARIA BASTIAANTJE BLOKLAND-VAN DER ZANDEN betuig ik u mijn oprechte dank. A. A. Blokland Middelhamis, november 1975. Molenweg 12 DANKBETUIGING Voor de vele blijken van belangstelling in de vorm van uw persoonlijk bezoek, cadeau's, bloe men en kaarten ontvangen bij de herdenking van onze 25-jarige echtvereniging, zeggen wij u mede namens onze kinderen hartelijk dank. J. J. Mooyaart C. D. M. Mooqaart-Hotting Ooltgensplaat, november 1975. Stoofstraat 9 DANKBETUIGING Met dankbaarheid zien we terug op de dag dat wij ons 40 jarig huwelijk mochten gedenken en vieren. Voor de zeer vele gelukwensen die wij op en rond 11 oktober op allerlei wijze mochten ont vangen, betuigen wij, mede namens onze kinde ren en kleinkinderen, onze heel hartelijke dank. P. Aupperlee P. L. Aupperlee-de Jong MiddéUiamis, november 1975. Dirk Bosstraat 7 DANKBETUIGING Niet alleen het geweldige succes, maar ook de spontaniteit en het enthousiasme van de ouders en de gehele bevolking van Herkingen, de bizon- dere medewerking van de plaatselijke midden stand en de vele bewezen diensten van de Fa. Witvliet Bestman hebben er toe bijgedragen, dat We onze Rommelmarkt meer dan geslaagd mogen noemen. Ook de middenstanders van buiten Herkingen, de chef-kok van Hemesseroord, de marktmees- ter van Sommelsdijk en de heren Van den Bok uit Ouddorp willen we onze zeer hartelijke dank betuigen.v Het heeft onze verwachtingen verre overtroffen! Leerlingen, ouders, personeel en bestuur van de Prins Johan Friso school te Herkingen. hoopt D.V. woensdag 12 november a.s. haar te houden in het Herv. jeugdgebouw te Ouddotp, t.b.v. de Mbuma-zending. De openingstijden zijn: 's-middags van 2.30 tot 5 uur 's-avonds van 7 tot 9 uur Allen zijn hartelijk welkom. Het bestuur. heeft nu volop keuze in KLASSIEKE MANTELS JAPONNEN (ook tussenmaten) OVERGOOIERS BLOUSE Komt U ook eens kijken bij: Zandpad 90 - MIDDELHARNIS - (01870) 24 31 Deelnemer middenstandsaktie. OOLTGENSPLAAT TeL (01873) 24* MIDDELHARNIS TeL (01870) 2082 van de functies van da hoofdhuid hebben o.a. als gevolg: haaruitval, hardnek kige roos, snel vet worden van het haar. Doe hier op tijd wat aan met de bekende biologische haarkuurprepa- raten bestaande uit: 1. ui terst werkzame haartoni- cums, 2. zeer zachte haar- shampoós, 3. massage-olie, 4. haarcrème. Een van de vele voorbeel den: VAN ZIELST Dhr. Valkenburg, ]ac. Catsstraat 47, Blerick (L). leed ook aan haaruitval en roos in meer of minder ern stige mate. Dankzij het ge bruik van de horpanta pre paraten is het prachtige suc ces: weer een gezonde haar dos. Verkr. bij Dlrkslond! Drog. C. Vroegop, Voorstraat 25; Drog. Gestel, 2toineratraat 16| Middelhamis: Drog. A. Hissdhemfiller, Zandpad 148; ITrog. P. HifisdiemSller, Zandpad 18; Sonunelsd^k: Drog. de Groote, Dubbele Ring 15; Ooltgensplaat: Drog. G. Hobbel, Benj Molendijk 4; Oude Tonge: Drog. M. v. Loon, iCerikrlng 62; Ouddorp: D.A. Drog. E. Santiiort, Raadhuisstraat 11; Stellendam; „De Delta Drogisterij", Voorstraat 14. K heeft de nomen dat Irolwassende s woordei fiderdoop rassendoop. i de tijd va formulie en ruim ade Philpo een gelief en nooit op Kinderdoop Schrift en itébben gehad op. zou mei Iruime stan den ingenc van de 1 |rden: Wij niet, zij Maar die niet opbr por hen zó het moet Poopsgezin |rmalen sn pken en ge I kinderen, Irde had pchepen... bladen kringen in 1 die laatdu kinderdooi is nu RVO a doo van. lerlijk ?iak frtuig „„e.^ latrouilleej *s daar aantal o de stekel visserij LS er in duurt, pchaf vai voorloï dan leef Steven t de o« vij dat doorda zorg voo buw over. >Thuis ga; 'n kop

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1975 | | pagina 4