Klimaat wordt kouder P. Bosma St. Nieolaas inkopen O' 65* l Voor lichte werk- i REFORM- ARTIKELEN HET I Voor yw St. Nicolaas J. Nieywiand Zn. A. Jelier VAN WEENE4 Modekm VAN WEENEfi t 7a2imhfliilp_n I Modehuis Fai KINDERVOETEN m ad^ ■•uws" Bladz. 2 ^ILANDEN-NIEUWS" Vrijdag 20 november isiMj-dag 20 novemb| WEERPRAATJE üij aanklop van 100,00 een GRATIS grote Zeem ter waarde van 4,90 10 korting, dat is bij BOSMA altijd prijs NU wol: NEVEDA wol in 12 kleuren voor slechts 1,25 per bol HIP - 9VIAXI - iVIIDI - SEX MAXI en MIDI JAPONNEN - Rokken - Kinderpakjes - Broekpakken - Jumpsuits - Cape's. DAMES-OVERGOOIEES IN ALLE MATEN. Voor de dames die geen HIP of MAXI dragen, hebben wij ook volop normale modellen. J t TBENEE en DAItfES LANGE VESTEN en PULLOVERS voor X X iedere leeftijd met veters. t HEREN VEST prachtig en voordelig nu 13,75 X X KINDERJASJES - JACKS - PANTALONS X BONTMUTSEN met SJAAL en WANTEN X X HOESLAKENS in flanel en katoen X Tot 5 december geven wij op alle textiel x t 10 te besteden korting. ALTIJD PRIJS ALTIJD PRIJS bij TEXTIEL MODEHUIS X VOORSTRAAT 39 DIRKSLAND TELEF. 1483 X s Volop keus voor uw VERLICHTING KOELKASTEN, WASAUTOMATEN GASHAARDEN ELECTRISCHE HUISHOUDELIJKE APPARATEN RADIO'S, TELEVISIES enz. Vanaf heden t.m. 5 december 1970 bij contante betalingen op alle electrische artikelen 10 KORTING. DEELNEMER ST. NICOLAAS-ACTIE Straatdijk 37 Zomerstraat 10 DIRKSLAND Tel. 01877 -1355 Tel. 01877-1833 1 GEDIPLOMEERD GASFITTER - ERKEND INSTALLATEUR 1 Complete woninginrichting Sommelsdijlc IViarmer salontafels vanaf 120,- DAlViiVIEI^ Afd. ni: Ettense veemarkt Nieuws uit Zeeland GOLFPLATEN P.V.C. MATERIALEN: N. SNOEI KORREKTOR 4 WIJDTE MATEN DIT BETEKENT PERFEKT PASSEN DE SCHOENEN VOOR DE JEUGD SCHOENEN Voorstraat 7 DIRKSLAND Tel. 01877-1443 Maansen, hie 's bie ons in durrup We hae 't zellef gezieë. In hie kaopt bie Bram Jelier, kedootjes voor iederéén. Leuke kompassen, zakmessen, werpbor- den enz. Buksen, helmen. Diverse geschenken voor auto-, bromfiets- fiets- en sport-enthousiasten. Voorstraat 50 - Dirksland - Tel. 01877-1706 Wi] vragen j Julianalaan (binnen) N. SNOEI 21 Telefoon 01877 Dirksland X 1333 X Fa. KIEVIT voor vlotte en moderne JONGENS en HERENJASSEN, COATS enz. slaagt U beter bij B R A B E R 's Modehuizen te DIRKSLAND en STELLENDAM DE OUDERE VERGETEN MET DE KLEDING? Heleitiaai niet! MOEDER - VADEeII OMA - OPA Er is genoeg keus hoor! Bij ieder kledingstuk een aardig presentje! DE JONGEREN kunnen naar de eerste etage; .BOETIEK 70' lost alle problemen op! LEVERANCIER VAN ALLE BENODIGDHEDEN VOOR DE majorettes in Diricsland! DEELNEMER MIDDENSTAND ACTIE. HEEFT U TROUW PLANNEN? GEEN PROBLEEM! Wij kunnen alles leveren betreffende de kleding, woninginrichting, etc. etc. Service op dit gebied is onze beste reclame o.a. het vakmanschap is niet te overtreffen, KOM EENS LANGS; OVER BETALINGS MOEILIJKHEDEN GEEN PROBLEMEN! voor alles en nog wat! Waarzc?: ZOMEBSTKAAX DIRKSLAND „Is er telefoon"? „Ja": 01877 1396 „En de vertegenwoordig^''j Ook: 01875-465. r. Ui „Cl AutoJ Bij aankol boormacf- Prachtkisj hobby-se] Extra! Sc Let wel!. verplicht.i Luxe oerj staaldraé Polijstvac steenboc schuurhi Ga nu zc ontroeste MIDDEI Zandpad STELLI OranjepJ (Van onze weerkundige medewerker) Het wordt voordurend kouder op aar de. Daar zijn de geleerden het over eens. Maas ze geloven niet, dat deze af koeling zal uitlopen op een nieuwe ijs tijd. Over enkele tientallen jaren gaat, naar men aanneemt, het kwik weer in stijging.1 De meteorologen putten hun wijsheid uit reeksen temperatuurwaarnemingen van de afgelopen eeuwen. Ook heeft één van hen gebruik gemaakt van aanteke ningen over het gedrag van winters in oude kronieken, de eerste van vóór onze jaartelling. Gebleken is, dat de natuur weertypen herhaalt in min of meer vaste ritmen. De Amerikaanse meteoroloog H. C. Wil- lett kwam tot de conclusie, dat wij sinds 1960 in een fase verkeren, die vergele ken kan worden met het tijdperk 1870- 1895. Wanneer we nagaan hoeveel koude winters en warme zomers in die perio de voorkwamen, is het resultaat als volgt: van 1870 tot en met 1895 8 koude winters met etmaaltemperatuur ge middelde in De Bilt van plus 0.9 gr. C. (normaal 2) of lager, w.o. twee strenge, die van 1884 en 1891. in hetzelfde tijdvak 9 warme zomers met etmaaltemperatuurgemiddelde van 16.5 gr. C. (normaal 16) of hoger, w.o. één zeer warme, die van 1884., Veel houvast bieden deze gegevens niet, wanneer we trachten hieruit de „beleidslijn" voor de komende 10 jaren vast te stellen. Het is n.l. niet zo, dat de natuur precies dit schema volgt. Op grond van de statistiek is niet vast te stellen welke van de komende winters streng of zacht zal worden en welke zomers koud of warm. In de septemberaflevering van Hemel en Dampkring wijst W. G. Voss er op, dat de te verwachten verdere afkoeling van het zeewater in noordelijke stre ken, niet automatisch koudere zomers behoeft mee te brengen. Er is juist kans op iets warmere (kortere) zomers. Deze schijnbare tegenstrijdigheid hangt samen met het blokkerende effect van hogedrukgebieden, die boven het koude zeewater ontstaan. Nog altijd wordt er gezocht naar een doeltreffende methode om het karakter van komende zomers en winters te voorspellen. Daarbij is men afgestapt van de statistische methode. Veel meer wordt gekeken naar het gedrag van de zon. De straling van de zon is onder hevig aan schommelingen, samenhan gend met het aantal zonnevlekken. De veranderlijkheid van het aantal zonne vlekken, heeft uitwerking op het kli maat op aarde. Een afnemend aantal zonnevlekken in het najaar vergroot de kans op een koude winter,! De Duitse meteoroloog Rodewald wees er op, dat deze daling van het vlekkengetal in combinatie met een bepaalde luchtdrukverhouding tus sen de subtropen en de gematigde breedten een in november bij de Azoren ontstaan stijggebied van de luchtdruk verplaatst zich in december naar het zeegebied tussen Schotland en IJsland een sterke aanwijzing vormt voor een strenge winter. In tien geval len deed zich zo'n combinatie voor en in alle tien gevallen werd de winter koud of streng: 1888, 1891, 1893, 1895, 1907. 1929, 1940, 1941, 1963 en 1964. (Die van 1907 was maar 0.3 graad te koud). Misschien schemert het U bij deze wat technische beschouwingen. Troost U, dat ook de geleerden menige zweet druppel laten vallen, alvoren zij zo ver zijn een seizoenprognose op te stellen, die, voor wat ons land betreft, helaas nog in de ijskast belandt. Op dit ogenblik is er nog geen enkele wintervoorspelling bekend. We kunnen dan ook alleen de gedachte van de En gelse weerkundigen weergeven, dat het weer tot begin december overwegend zacht en veranderlijk zal blijven. (Nadruk verboden) SINT ANNALAND Uienveiling van dinsdag 17 nov. 1970. Uien middel, eerste soort 16,60; mid del tweede soort 15,19; Uien drielin- gen 16,19; Uien picklers 14,93; Prijs per 100 kg. Aanvoer 20 ton. t l OOLTGENSPLAAT Actieve N.C.V.B. komt met programma voor 1971 Maandag a.s. voorlichtingsavond De Nederlandse Christen Vrouwen bond, Afdeling „Ooltgensplaatt" heeft op maandag 23 november a.s. een avond toelegd, die door de Nevedafabriek wordt verzorgd en waaraan een modeshow is verbonden. Het bestuur verwacht veel gasten. Ook de dames die geen lid zijn, zijn hartelijk welkom. Aanvang 8 uur nam. in „Elthato". Het programma voor 1971 ziet er als volgt uit: januari: dr. Steenbeek, huisarts te Wil lemstad. Onderwerp: „Gebruik en misbruik van medicijnen". februari: huishoudelijke vergadering met bestuursverkiezing, vrije bijdragen en grabbelton actie ter versterking van de kas; maart: voorlichtingsprogramma merkar tikelen met quiz en prijzen; april: dr, v. d. Weg, geneesheer-direc teur van het Prot. Ohr. Ziekenhuis te Dordrecht. Onderwerp: „Waar heid aan het ziekbed"; mei: ■waarschijnlijk gecombineerde ver gadering afdelingen van Flakkee; In de maanden februari en maart zal er tevens een cursus reparaties in de huishouding worden georganiseerd, be staande uit 6 lessen; totaal prijs 6, per persoon. Tot september geen samenkomsten wegens vakantie. september: de heer Szegedi te Rotter dam, voorzitter van de vereniging vrienden van antiek. Onderwerp: „Wij en antiek". Ieder lid mag dan een antiekvoorwerp meebrengen, waar de heer Szegedi dan uitleg over geeft. oktober: majoor Bosschaert van het Le ger des Heils uit Amsterdam. On derwerp: Zij vertelt over haar werk. november: dr. Schaly uit Rotterdam, directeur van de Dr. Daniël den Hoedkliniek. Onderwerp: „Bestrij ding en bestraling van de kanker''; december: kerstavond. Er is hier een 'grote verscheidenheid van sprekers(sters) en zaken bijeen ge zocht. Voor de dames de moeite waard om eens te gaan luisteren. STAD AAN 'T HARINGVLIET Duivententoonstelling. Zaterdaga vond zal de Postduivenvereniging „de rode duif" haar jaarlijkse tentoonstel ling houden in het „Trefpunt". Opbrengst. De kollekte tijdens de ge houden dankstond in de Geref. Kerk heeft opgebracht 2.556,50. Uitslagen damvereniging „Denk en Zet" te Sommelsdijk-Middelhamis van maandag 16 november. Afd. I: K. Vis A. Knape 2—0 B. Vis L. Bruggeman 11 C. Polder F. Noordijk 1—1 J. Lodder B. Roetman 0—2 J. Dekker W. v. d. Boogert 11 H. Verolme I. Mackloet 0—2 A. Jonge jan G. Koese 2O M. Breeman D. v. d. Vlugt 2-0 Het tweede 10-tal van D. en Z. speel de voor de Flakkeese damcompetittie tegen Dirksland en won met 128. Op de veemarkt van 18 november 1970 werden aangevoerd 93 runderen, 13 stuks kleinvee en 2 paarden. Het aanbod van runderen was minder groot, de handel redelijk en de prijzen flauw prijshoudend. Het aanbod van slachtvee was gering met rustige handel en de prijzen lager. Prijzen: melk- en kalfkoeien 9501600 guste koeien 700—1100; kalfvaarzen 800 1250; pinken 500750; graskalveren 275475; paarden 700—1000; vette koeien 3,604,00 per kilo geslacht. THOLEN A.R. Statenfractie naar Tholen. De A.R. fractie uit de Staten van Zeeland komt donderdag 19 november voor een werkbezoek aan het eiland Tholen.i Gemeentehuis Groot-Tholen. Als op 1 juli 1971 door de herindeling van de 7 gemeenten op het eiland Tholen tot 1 gemeente Groot-Tholen is terugge bracht, zullen de gemeentehuizen van Tholen en St. Maartensdijk in gebruik blijven. Het gemeentehuis van Tholen voor het houden van vergaderingen, of ficiële ontvangsten, het voltrekken van huwelijken enz. Het gemeentehuis van St. Maartensdijk wordt dan door de ad ministratieve dienst in gebruik geno men. Onderhoud prov. wegen. De Prov. Waterstaat te Middelburg zal op 8 dec. a.s. doen aanbesteden het onderhoud van alle provinciale wegen voor het- jaar 1971. Bestek 2 geldt dan voor de wegen op het eiland Tholen. Woningbouw.1 Aann. Bedrijf S. M. de Korte is voornemens aan de Prinses Beatrixstraat 7 woningen te bouwen. De raming hiervan bedraagt 240.000,-^. Uitbreiding Rusthuis Ten Anker. Voor rekening van de Stichting Ver pleeg- en Rusthuizen te Middelburg werd door architectenbureau Dinge- mans uit Utrecht aanbesteed ds Ie fase uitbreiding Rusthuis ten Anker. Aann. Bedrijf A. de Kok N.V. te Bergen op Zoom was met 1,276.000,de laagste inschrijver. De uitbreiding Ten Anker wordt in 3 fasen uitgevoerd, waeirvan een gedeelte wordt ingericht tot ver pleeghuis. POORTVLIET Verbetering wegen. De Wegenbouw- mij Aug., Petit en van Dijck uit Ber gen op Zoom is maandag begonnen met het verbeteren van de weg van Poort- vliet naar St. Annaland en een zijweg van bovengenoemde weg naar Scherpe- nisse. Eerst worden de putten opgevuld en uitgevlakt waarna van het voorjaar de wegen worden voorzien van een nieuwe dek- en slijtlaag. Asbest golfplaten Gegalvaniseerde golfplaten Onduline golfplaten P.v.c. golfplaten Polyester golfplaten goten en buizen. Julianalaan 21 - Dirksland - Tel. (01877) 1333 zijn als jonge potplantjes bstde habben van MEET-AF AAN de juicte gro»Jruimt8 ncdig Éi*. IN ZOON Kruiden cosmetica voor de zuiver natuurlijke verzorging van uw huis. Wenst U iets goeds voor uw haar, neem dan Reform hairspray, shampoo en haarversteviging er is geen betere, alles op plantaardig gebied. Ook voor uw huidverzorging hebben wij een ruime sortering zoals gezichtsmelk, crème, ge- zichtstonic, lotions enz.. Alles een weldaad voor uw huid.i Dus voor uw cosmetica naar de SPECIAALZAAK in BEFORMARTIKELEN: Voorstraat 26 - Dirksland - Tel. (01877) 1281 3 o.l.v. Meind „NagelaiteJ omg4 onderstaande noemd IJL „Vaste Rots van Teun Scl slapen; O, i Jezus dié mij 8,90, best. I Jk „ïk zie een zang Teun SJ Meester is mT smacht mijn 857021 XPY.I I „Zie ons wad zang van Tel nij; Psalm zien; etc. Pr| \~l( „Er komen houdende del staan en ZiJ Prijs 19,751 \i( „Op ten strtf Iemand zal] Psalm 146; zijn; etc. Pr „God baandd lozang Lam^ Schenk). Del boden; Nadel best. no. 873| „Kerstmis klank in K^ etc. Prijs De organisten platen zijn: F^ I Bonefaas. Alle platen 1 [Deze uitzonder! [prachtig geklev; [fonisch bestell^ Platenverzei lAdm- en verz| straat 4, XJrk, (De verzer bestell] Interkl Ook in 1971 ofl j kelijke kringel] Reizel I Speciale wimta Israëlreis o.l.vJ 6-daagse voorj VraaJ Inter! Slaak 30 - Naam: Adres: I Woonplaats: wenst toezend

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1970 | | pagina 10