échte Bon Giorno slipjesvan katoenen lussentricot in kleur expeditie- en magazijnpersoneel Foto Blankors DE BOKJES OUDDORP 1 WASMACHINES Desiree uerloüingsringen gaan n liefde lang mee. J. Keuvelaar In twee-verpakking tijdelijkvan5r voor 540 VAN LEEUWEN BUIZEN ZWUNDRECHT langifte van nieuwe leerlingen eigenheimers Dit mag U niet missen J. V. d. Wal Koote 2 CV. Doré A fXS IlilBi ^Bl A. Een Nachtzuster B. Enige assistentes C. I^eisjes 1.39 BOSLAND ZELFBEDIENING i Ideaal voor uw tuin ALTUD DE QOEDE KANT UIT.. 11 iiiPHï liiipB: IS RiiSiii Middelharnis öe best gesorteerde speciaalzaak op FOTO- en FILMGEBIED. JE ADRES VOOR VOLAÜTOMATEN - LANGZAAM en SNELWASSEES r-i^'^^^'^ 598,00 nu 398,00 fL.^^^O^^^'^ 570,00 nu 470,00 l ^-.è/^^^^ 948,00 nu 848,00 ERPfIÏw^ 1049,00 nu 873,00 eSIIw 1029,00 nu 850,00 e2S1«. 975,00 nu 800,00 ^"KES AW 1099,00 nu 950,00 a n^lV i^925,00 nu 750,00 MÏptS 151 1570,00 nu 1270,00 dSS. ^^l 1158,00 nu 898,00 "KOOG AUTOMAAT speciale prijs 312,00 X Beleefd aanbevelend, DE BOKJES - OUDDORP TEL. 351 en 372 J „VORM EN KLEUR'' DAMES, A. VERBRUGGE Zie zelf de uitgebreide Desiree kollektie of vraag de gratis kleurenfolder met prijslijst bij: ZANDPAD MIDDELHARNIS Katoenen lussentricot in kleur. Een nieuwe stof voor donszachte slipjes. Die fijn dragen. Prettig, luchtig zitten. En eindeloos gewassen kunnen worden. Alles dat er nog ontbrak aan katoenen slipjes heeft Bon Giorno erin gebracht. Verkrijgbaar bijt. Bloemenhuis MARGRIET Wij hebben plaatsingsmogelijkheid voor: om met behulp van elektrische en mobiele kranen, vorkheftrucks, trac toren en terreinwagens de schepen, wagons en auto's te lossen en te laden. Vervoersmogelijkheid is aanwezig voor de plaatsen: Dirksland, Middel harnis, Sommelsdijk, Nieuwe Tonge, Oude Tonge, Den Bommel en Oolt- gensplaat. Hebt U interesse om bij ons sterk uitbreidend bedrijf te komen werken dan verzoeken wij U onderstaande bon in te zenden of een telefonische af spraak te maken voor een bezoek aan ons bedrijf. U kunt dan vragen naar de heer Leeuwenbru"g, toestel 380. Ondergetekende BON Naam Adres Woonplaats wil graag bezoek thuis ontvangen voor nadere inlichtingen over werk en arbeidsvoorwaarden. Handtekening Deze bon kan ongefrankeerd worden verzonden. Adresseer aan ANTWOORDOMSLAG, MACHTIGING Nr. 15, ZWIJNDRECHT TEL. (O 18 50) - 2 3111 (50 LIJNEN) POSTBUS 1 In het RUSTHUIS „DE GOEDE REê" te SOMMELSDIJK worden medewerksters gevraagd voor onderstaande functies: Deze fimctie is bedoeld voor een Part-Time kracht, omdat eenmaal per 14 dagen slechts 7 achtereenvolgende nachten dienst verricht hoeft te worden. voor de huishouding en eetkamer. die direct bij het bejaarden werk betrokken willen zyn, kunnen geplaatst worden als kamer assistente. Aan deze personeels lessen zal, bij voldoende deelneming, in het jaar 1971 de gelegenheid worden geboden de cursus voor bejaarden-helpster te vol gen. Dit mooie vakdiploma kan worden behaald binnen 2 jaar, D. Zij, die interesse hebben alleen week-enddiensten of avond diensten te verrichten, worden eveneens uitgenodigd nader bij de Directrice te informeren over de werktijden en andere voor waarden. Voor B en C geldt een 5-daagse werkweek en om de andere zondag vrij. De Directrice, mejuffrouw M. van Kempen is gaarne bereid over elke functie voldoende informate te verschaffen. Zij is bereikbaar onder nummer 01870 - 2500. ZIGMA TEX ROLLOTIN Fa. J. W. MASTENBROEK oxmooB^ Gemeente Middelharnis assistent(e) i; P. de Korte Zonen N.V. 1 mei 1970 „EILANDEN-NIEUWS" Bladz. 3 6 mei D.V. hopen 5 geliefde ouders grootouders H. de Bruin en Je Bruin-Driesprong fyg te herdenken yj 50 jaar geleden i Ijet huwelijk traden.^ t zij nog lang ge mogen blijven 4e'wens van hun bare kinderen en einkinderen. ekkerkerk: j, Rozendaal- de Bruin p. Wj Rozendaal Claartje en Herbert üirksland: C, V. d. Vlugt- de Bruin p. J. V. d. Vlugt Corma, Simon, .lokej Henny en Herbert rksland, ranjelaan 39 ANKBETUIGING de zeer vele blijken deelneming ons be- i na het overlijden van geliefde man, onze vader, behuwd-, -, overgrootvader en m Johannes Koodzant gen wij onze hartelijke it aller naam: amüie Roodzant- Poortvliet elsdijk, mei 1970. fctraat 11 DANKBETUIGING Aan allen die belangstel ling en medeleven betoon den bij het overlijden van onze lieve oude vader, be huwd, groot-, overgroot- en bet-overgrootvader en oom Theunis Lugtenburg betuigen wij hiermede on ze oprechte dank. In het bijzonder aan de he ren doktoren en de ver pleegsters van het pavil joen van het van Weel- Bethesda ziekenhuis voor hun goede zorgen tijdens zijn 5 jarig verblijk aldaar. Ook aan kapper Spaan die voor hem een vriend was. Uit aller naam: Fam. Lugtenburg Dirksland, mei 1970. Margrietlaan 12 RECTIFICATIE Med. GedipK Pedicure Rottenburgseweg 50 Middelïiamls teL (01870) 2975 b.g.g. 2793 Komt de eerste dinsdag van iedere maand de gehe le dag van 9.00 - 16.30 uur naar het Groene Kruis Ge bouw te Ouddorp. In ver band met bevrydingsdag spreekuur a.s. maandag 4 mei. Ook voor het aanmeten van steunzolen en elastieken kousen. Tevens verkoop van de Berckemann ge- zondheidsslippers.. Plsatit uw FAMILIE-BERICHTEN in Eilanden-nieuwB PRINS JOHAN FRISO SCHOOL itgaande van de Ver. voor Chr. Schoolonderwijs op Gereformeerde Grondslag te HERKINGEN an plaats vinden op D.V. vrijdag 8 mei 's avonds van 8 uur - 8.30 uur in de school. Het Bestuur. Te koop: 150 kisten klasse A V. Aerssenstraat 10 Sommelsdyit Te koop: iz.g.st. inruil bromfiets mogelijk. KOPPENAAL Rijwielhandel Sommelsdyic Te koop wegens verande ring van zaaiplan, circa 600 kg voorgekiemde (gelegenheidskoopje) Verder BINTJE A en B 35 - 45 (pootaardappelen) alles van prima herkomst. Fa. D. van Tuyl Bruinisse Tel. (01113) 465 :siiij!li;;ft S:::i^ï; l^^lli "^s.igjs-- A) DANKBETUIGING Met deze betuig ik mijn oprechte dank aan Dr. Jessurun en Dr. Huisman en aan het verplegend personeel van het ziekenhuispavUjoen te Dirks land, inzonderheid zr. Koole en zr. Blok voor hun zorgvoUe hulp en liefdevolle verpleging aan mij bewezen, tijdens mijn verblijf aldaar. Bij mijn vertrek naar „Zonnegloren" gi'oet ik aUe vrienden en bekenden en dank een ieder, die mij met post en medeleven hebben bedacht. Mevr. A.i Hakkenbrak-Neels. Zonnegloren, Kamer II D.L., Soest. Hoe vindt u de combinatie handweefjaponnetje uit de zojuist ontvangen voorjaarskollektie, ge decoreerd met een goud bekroond sieraad van Menno Meijer? Ook losse HANDWEEFSTOFFEN in afgepaste coupons. Ruime sortering in Egyptische leren POUFFES. BARTONNEN met uitsnjjwerlt van oude meesters. DORPSWEG 12 OUDDORP 4 REGENBOOGZALM voor 3,25 2 BLAUWBAARZEN 1,25 2 NEON-TETARA 1,90 DENK OM MOEDERDAG: Grote keus POTPLANTEN en SNIJBLOEMEN. Voor in uw tuin: PLASTIC BAKKEN en KEULSE POTTEN. TELEFOON 371 OUDDORP 100% muur en wandverf in kleuren. LAKVERVEN voor binnen en buiten, IJZERVERVEN, BITUMME PRODUCTEN, Kleur kopperand, houtworm kopperand, Verder alle producten die nodig zijn voor handel en industrie. SOMMELSDIJK 100 gram Palingfworst 100 gram Corned-beef 10 GROTE JAFFA'S 1,49 Verse AARDBEIEN en CHAMPIGNONS 4 kg JONATHAN APPELS 1,50 5 MERGPIJPJES1,19 Xra^aFOON S71 Sollicitanten worden opgeroepen voor de be trekking van bij het imstructiezwembad' aan de Koningin Julianaweg 4 te Middelharnis. Gedacht wordt aan een jonge energieke kracht, die bereid is de opleiding voor het diploma zwemonderwijzer (es) te gaan volgen.; In de kos ten van deze opleiding kan een gemeentelijke toelage worden gegeven. Sollicitant(en) moeten bereid zijn schoonmaak- werkzaamheden te verrichten. Naar gelang de opleiding vordert, zal de taak mede gaan bestaan uit het geven van zwemonderricht en het houden van toezicht. Het bezit van één of meer zwemdiploma's strekt tot aanbeveling, maar is niet vereist. Salaris nader overeen te komen. Nadere inlich tingen ter gemeentesecretarie tel. (01870) 2728 en bij de badmeester, tel. 01870 - 2903. I Tnintiirt voor grondverbeterlne van Uw tuin. Leverbaar in zakken van 80 liter. u Ook voor Kazons en bloempotten. Telefoon (01874) 224

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1970 | | pagina 3