ANNETTE „HARMONIE" OPSNING t.V. l€Ofi|ije GAZEUSE voornw Wintermode E. HUNEFELD grote flessen in schoenen, hoeden en tassen Uw speciaaB adres voor mosselen U.T.D. hield pluimveeconferentie GEMEENTELIJKE KREDIETBANK Persoonlijke leningen naar ZANDPAD 90 - MIDDELHARNIS Hotel Café LANGEWEG SOMMELSDIJK PEIMA CONSUMPTIES. Wij levéren U ons gedistilleerd van prima fabrieken, o.a. S.A.F. - Giraf. Beleefd aanbevelend, A& o brengt een reeks artikelen tegen speciaal lage "mini"prijzen. ledere week 4 nieuwe. Deze week zijn in totaal reeds 16 artikelen in prijs verlaagd. Het zijn géén weekaanbiedingen want deze prijzen blijven langdurig geldig. Steeds groter groeit de groep met mini-prijs artikelen. U kunt profiteren zo vaak u wilt! CO-OP heeft plaats voor een in haar levensmiddelenwinkel te Middel- hamis. Aanmelden: te Middelhamis bij de heer J. Prins, Berkenlaan 35a na 6 uur Dirk Bos straat 11te Dirksland bij de heer W. Breen Achterdorp 19. Bestel uw VISITEKAARTJES bij Drukkerij Gebrs. de Waal Langeweg 13 - Sommelsdijk TAFELBIJBELS en PSALMBOEKEN GEBR. DE WAAL St. Maartensdijk 2e blad „EILANDEN-NIEÜWS" Dinsdag 1 oktober iJ NIEUWE BINNENWEG 135 - TEL. 010-251075 ROTTERDAM DE BANK VOOR UW PERSOONLIJK VOORDEEL OOK VOOR BEWONERS VAN GOEREE EN OVERFLAKKEE Geopend van maandag t/m vrijdag van 8.30 - 5 uur en maandagavond van 5.30 - 8 uur. op DINSDAG 1 OKTOBER ledere week mini prijzen naar Oude Statenvertaling met één of twee ko peren sloten. Steeds verkrijgbaar bij: Op 26 september j.l. hield N.V. Meng voeder U.T.-Delfia t.g.v. de pluimvee tentoonstelling „Omithophilia" haar jaarlijkse pluimveeconferentie in de Irenehal van de Kon. Jaarbeurs te Utrecht. Het thema was „de pluimvee houder van 1975", d.w.z. de toekomstige legkippenhouder en slachtkuikenmester. Bijna 500 bezoekers volgden aandachtig de inleidingen van de heren drs. J. de Veer, Wetenschappelijk medewerker Landbouw-Economische Instituut te Den Haag en ir. M. G. Wagenaar Hum- melinck, Adjunct-directeur U.T.-Delfia. Aan de orde kwamen o.a. de techni sche en economische ontwikkelingen die geleid hebben tot vermindering van het aantal bedrijven en verhoging van het aantal dieren per bedrijf, welke ont wikkelingen zich onverminderd of mo gelijk nog versterkt zullen voortzetten. Als de pluimveehouder echter in het kader van de gehele bedrijfskolom bij draagt tot een doelmatiger werkwijze en een sterkere concurrentiepositie van alle bedrijven in de kolom, dan neemt hij een blijvend sterke positie in. Voor de slachtkuikens worden op het punt van de binnenlandse afzet gunsti ge perspectieven verwacht. Er mag dan ook op een verdere groei van deze sec tor worden gerekend. De prognose voor onze eierexport stemt tot minder opti misme. Het tempo echter waarin de Duitse eierproduktie toeneemt, begint af te zwakken, onder druk van de prijsda ling die zich in dit land voltrekt. Daar door nemen de kansen van de Neder landse consumptie-eieren ook weer toe. Na de pauze werden vragen van de pluimveehouders beantwoord door een forum, waarin naast de sprekers zitting hadden de heren H. H. Garrelds. Voor zitter van het Produktschap voor Pluim vee en Eieren te Zeist, ir. J. J. M. Hen- drickx. Hoofd Rijksvoorlichtingsdienst voor de Pluimveeteelt te Zeist en Th. A. W. Hopman, Commercieel-directeur van „De Spar", Levensmiddelengroot handel Mol-Pauwels N.V. te Den Bosch. Er zal een uitvoerig gedrukt verslag van deze interessante conferentie ver schijnen. THOLEN Bedankt. Ds. Chr. v. d. Poel te Yer- seke, heeft voor het beroep naar de Geref. Gemeente alhier bedankt. YERSEKE Bedankt. Ds. Chr. v. d. Poel alhier, heeft voor het beroep naar de Geref. Gemeente te Tholen bedankt. MELISKERKE Beroepen. Ds. J. C. Weststrate alhier heeft een beroep ontvangen naar de Geref. Gemeente te Zeist. Geboren: Jannetje Gerarda Jacoba, dochter van N. Knuist en F. F. Hage. Marrigje Johanna, dochter van W. M. C. Smits en G. van der Penk. Pieter Marinus zoon van M. P. van Gorsel en J. Dorst. Jeannette Maria, dochter van J. A. C. Gaakeer en M. J. van Nieuwen- huijzen. Gehuwd: J. L. Hage 24 jaar (te Scherpenisse) en A. H. Wielaard 21 jaar. Ingekomien: P. D. Overbeeke van Zeist. A. C. Stoutjesdijk-Boogert van St. Annaland. A. Klippel en echtgenote van Rotterdam. Vertrokken: A. H. Hage-Wielaard naar Scherpenisse. A. F. Potappel-van Beveren naar Amsterdam. P. Hage en echtgenote naar St. Annaland. J. A. Koopman-de Rijke naar St. Maartens dijk. Dan dacht ik niet met deernis aan Vietnam, verpulverd door de helse oorlogsvlam, waar bruten sterven en het schuldloos lam. Dan wist ik niets van al het wereldwee en zong mijn lied met al die lijsters mee, dan was dit paradijs een stee van vree. M. Nijsse.

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1968 | | pagina 6