^00 Profiteer van onze OPENIIIGSREKLAMI 1 Bekendmaking ESSO1 Werkmeesteres broeiramen ''4727,- Tulpenbollen Ie her Voor gasGomforen GRiiTiS BESTEDEN mei yrtrtM VooB-slraat 7 - Dirksl] lUBLi AiVwN Tel. 01377 - 443 Narcissan RA^D OOSTFLAKKEE Goed speelgoed Zet u achter het stuur van zo'n vitale Fiat 850. Start die pittige 42 pk motor. Ontdek hoe zeker die 4 cilinders (843 cc) hun vermogen ontplooien. Schakel met het pookje door de vier volledig gesynchroniseerde versnellingen, 'n Top van 125 km per uur! Wat 'n acceleratie. Wat 'n wegligging! Rij terug en overweeg intussen Op dit moment krijgt u het beste idee van mv leven: 'n eigen Fiat 850! compleetlaken bekleding sim. leder bekl. f4777,- ook leverbaar met - autom. transmissie Speciaal voor u is er nu ook de Fiat 850 Special Met 'n extra sportief karakter. 47 pk motor met 'n top van 135 km per uur. Dubbele carburateur! 'n Felle acceleratie, 'n Vering aangepast aan de grote prestatie. Bredere wielen en extra stabilisator voor 'n formida bele wegliggingl Schijfremmen vóór en 'n be kleed veiligheidsdashboard zijn logisdie voorzieningen in deze wagen. Oók het sport stuur, kaartenbakje, de brede sportvelgen en "easy seats"! Uitwendig 'n speciaal front en sierstrips voor een snel accent. Zo, en dan de prijs: vindt u ook niet dat de Fiat850-Specialbestf 473,-méér mag kosten? SÊfSJB lak^^ bekl5 JiUU," ^0fa sim. leder bekk.f 5250,- ^T^^3t jii mmm ook leverbaar met ^fiMm^Pfmtl' autom.transmissie ALS RECLAME r Tot en met zaterdag 5 oktober a.s. kunt U 10% van het door U te besteden bedrag TELEFOON 563 Berlinerbollen Bakkerij Wesdijk Te koop AFWEZIG J.J.WIERINGA BROMFIETS DE WAAL Met grote vreugde en blijd schap geven wij u kennis van de geboorte van ons zoontje en broertje GERRIT Joh. Verhage L. Verhage-Lodder Cok Wij noemen hem Gert. Middelharnis, 30 september 1968. Marietjespad 28 Met grote vreugde en dank baarheid geven wij kennis van de geboorte van onze zoon JOB KI. "Westhoeve J. M. Westhoeve- Akershoek Ouddorp Z.-H., 27 september 1968. Oosterweg 127 Inplaats van kaarten Voor klanten en vrienden ANTHON VAN DIJK en BEP KAMERLING hebben de eer u mede na mens wederzijdse ouders kennis te geven van hun voorgenomen huwelijk waarvan de voltrekking zal plaatsvinden D.V. op dins dag 8 oktober a.s. te 14.30 uur ten gemeentehuize te Middelharnis. Kerkelijke bevestiging in de Gereformeerde kerk te Stad aan 't Haringvliet te 15.15 uur door Ds. A. Trapman predikant te Velp. Stad aan 't Haringvliet, oktober 1968. Oranjelaan 35 Nieuwstraat 17 Receptie van 19.30 tot 22.00 uur in het Trefpunt, Oran jelaan, Stad aan 't Haring vliet. Zondagavond 11.30 uur behaagde het de Heere van leven en dood, na een langdurig doch ge duldig gedragen lijden, nog geheel onverwachts, zacht en kalm van onze zijde weg te nemen, mijn innig geliefde vrouw en der kinderen zorgzame moeder, behuwd-, groot- en overgrootmoeder, zuster, behuwdzuster en tante LENA SANTIFORT echtgenote van Maarten van der Klooster in de ouderdom van ruim 83 jaar. De Heere, die geen re kenschap geeft van Zij ne daden, sterke ons in dit zo zwaar verlies. Ons van uw deelneming overtuigd houdend. Ouddorp: M. V. d. Klooster D. V. d. Klooster E. V. d. Klooster- van Hoven Jac. V. d. Klooster Kr. K. V. d. Klooster- Westhoeve Maassluis: C. V. d. Klooster T. V. d. Klooster- Menheer Rotterdam W. V. d. Klooster H. V. d. Klooster- Sturrus klein- en achter kleinkinderen Ouddorp (Z.-H.), 29 september 1968 Havenweg 44 De teraardebestelling zal D.V. plaats hebben op donderdag 3 oktober a.s. des nam. 2 uur. Heden overleed onze ge liefde opoe LENA SANTIFORT echtgenote van M. van der Klooster Wij zullen haar wel missen maar hopen haar nimmer te vergeten. Namens de klein- en achterkleinkinderen Ouddorp (Z.-H.), 29 september 1968. DANKBETUIGING Voor de vele blijken van belangstelling, die wij bij ons huwelijk mochten on dervinden, betuigen wij, mede namens wederzijdse familie, onze hartelijke dank. A. A. Jansen P. Jansen-Vroegindeweij Melissant, oktober 1968. Marijkelaan 44 Te koop: zowel teak als vurenhout. M. BREEN Julianaweg 11 - Ouddorp Tel. (01878) 695 de Fiat 850 is 'n uitvinding doe'm! het benzineverbruik is laag. Belasting? Weinig. Onderhoud? Miniem! De hele carrosserie anti-roest door Electroforese. Knappe afwerking. Regelbare verwarming met aanjager en air conditioning. Tsjonge, en dat allemaal voor f 4727,-. aSiailïSSSiSii.:;!'!: doe'm! Onderstaand verslag van de Goedereede geh Ingekomen w Meyer, Pro iorp, )rengin,_ Ie Prov. houdendf van weg letrekking tot de juni raad me aan G.i leze aanleg vei iidie te .8. is verier inmiddi i.Ö. i£> ii""—- net betrekkuiL^ ren Prov. subsi rerlichting een resteld die per geworden, 1 i.„. zal worden iteming van de '«pgenomen bej Ivachten .,bp korte deeld. Door de------ ken verlichtin. dat term N.V. Hedenmorgen 7.15 uur nam de Heere na een korte ongesteldheid in het ziekenhuis Bethesda van ons weg onze innig geliefde moeder, be huwd-, groot- en over grootmoeder, zuster, be huwdzuster en tante ADRIANA HOLLEMAN weduwe van Cornells Abraham de Munck op de leeftijd van bijna 79 jaar. Sterke de Heere ons in dit smartelijk verlies. Ons van uw deelneming overtuigd houdend, Dirksland: W. de Munck K. B. de Munck- Tanis Anth. de Munck D. de Munck- Wolfert Rotterdam: J. A. de Munck A. de Munck-Kievit Dirksland: P. J. Matsinger- de Munck H. Matsinger A. C. de Munck A. J. de Munck- de Geus Hellevoetsluis: J. A. Vijfhuizen- de Munck W. Vijf huizen klein- en achter kleinkinderen Dirksland, 29 september 1968. Secretarieweg 31 Gelegenheid tot condo leren 's middags van 3 tot 5 en 's avonds van 7 tot 9 uur. De teraardebestelling zal D.V. plaats hebben op donderdag 3 oktober a.s. des nam. 1.30 uur vanuit het koor der Ned Herv Kerk te Dirksland DANKBETUIGING Langs deze weg zeggen wij u hartelijk dank voor de belangstelling die wij bij ons huwelijk mochten ont vangen. C. C. van Gent P. S. van Gent- de Korte Middelharnis, oktober 1968. M.S. „Spes Salutis" gasfomuizen en gaskachels naar W. AKERSHOEK ZONEN Ouddorp Ook Shell Butaangas leverbaar. Heden nam de Heere van ons weg onze innig geliefde oma ADRIANA HOLLEMAN weduwe van Abraham Cornelis de Mwick Wij zullen haar nimmer vergeten. Dirksland: Kees en Joke Dick en Marry Aat Mini en Wim Toon - Hans Kees - Henk Wim - Piet Rotterdam: Ada en Jan Els Dirksland: Corrie en Klaas Kees en Jannie Anja - Sini - Addie Kees - Joop Hellevoetsluis: Ar ja - Kees - Jan Josien Nellie Peter Dirksland, 29 september 1968. Heden mocht ontslapen in haar Heer en Heiland na een kortstondig ge duldig gedragen lijden in het Daniël den Hoed Kliniek te Rotterdam, onze geliefde schoon dochter, schoonzuster en tante JOZUANA BROOSHOOFD- KLEPPE echtgenote van S. A. Brooshoofd in de leeftijd van 41 jaar en 8 maanden. Stavenisse, 28 sept. 1968. Dirksland: Wed. Brooshoofd- Huizer schoonzusters - zwagers neven en nichten. Heden overleed onze 1 geliefde zuster en schoonzuster ADRIANA HOLLEMAN 1 weduwe van Cornelis Abraham de Munck op de leeftijd van 79 jaar. Sommelsdijk: Joh. de Bruin- Holleman T. de Bruin Nieuwe Tonge: J. Holleman K. Holleman- de Gast Middelharnis: Jac. Holleman Breda: C. Holleman G. Holleman- Snijders Pernis: J. Holleman A. HoUeman- Mackloet Dirksland: P. Holleman C. HoUeman- V. d. Berg Jac. de Bruin- HoUeman C. de Bruin Nieuwe Tonge: D. Holleman Jac. Holleman- V. d. Berg Dirksland, 29 september 1968. DANKBETUIGING Voor de vele blijken van belangstelling en het mede leven uit zo'n brede kring van vrienden en bekenden ondervonden tijdens de droeve dagen na het over lijden van mijn geliefde man, dank ik U allen har telijk. j Wed. M. C. J. Treurniet van Oeveren Zoetermeer, oktober 1968. Stationsstraat 33 B 250 gr. chocoladesprits 90 et. Wij leveren U de goede soort PETROLEUM j voor Uw oliestook, die in gas omzet (dus niet op petroleum brandt). Vraag bij ons inlichtingen. Reeds vanaf 10,80 per 100 liter. Tanks uit voorraad leverbaar. Inhoud 1200 liter, 600 liter en 200 liter. OUDDORP I MIDDELHARNIS „BINNENHOF" Ze zijn er weer elke zaterdag gevuld met slagroom. Uw adres is: KADE 1, MIDDELHARNIS I Tel. 20 82 20 voor 1,— 25 voor 2, Mooie collectiie CYCLAMEN tegen verlaagde prijzen. bij: GEBR. VAN EESTEREN Langeweg 218 - Tel. 469 Nieuwe Tonge Het bestuur van de Regionale Sociale Werkplaats 4 vraagt voor de afdeling geestelijk gehandicapten een Vereisten: Een goede handvaardigheid en zo mo gelijk enig inzicht in eenvoudig montage- en inpakwerk. Aktieve belangstelling voor geestelijk ge handicapte personen. Genegen zijn om een kursus leidinggevend personeel sociale werkplaatsen te gaan volgen. Salaris: Minimum 732,maximum 1114, per maand. Van toepassing zijn de rechts- jemeente -^a- ia en kostprij /ïle eerstvolgen :|vorden overleï Een crediet chikbaar gest ran een zand- lijzondere klei Ingetrokken 'an 8 febr. 196 Irie commissie ;5rerzuim. Aan de led< lervol ontslag ioudt verbanc ng van de iet toezicht op iet langer aa toch aan het ■aagt, die daa ren aanwijst Bij de overd hr. A. Hoek oor hem aar erceel grond |erd door ve: edeelte dat an een deu] forden voorzi( oor een credi aar te stellen I Dhr. Visser ast gelegen! [Voorz.: „Indi positie-regelingen die gelden voor het per soneel in dienst van de gemeente Middel harnis. Sollicitaties binnen veertien dagen te richten aan de direkteur van de werkplaats Ring 46-48 te I Middelharnis. Een houten twee pejsoons ledikant met of zonder spi raal; een grote ronde keu kentafel rond 1,05 m; twee kleine stalen ledikantjes lengte 1,70 m, breedte 70 cm; zeer geschikt voor kleine slaapkamertjes. JN. TIELEMAN Margrietlaan 4 - Telef. 291 Melissant Te koop: (Wit) met toebehoren maat 44. Brieven onder no. 3909 bureau van dit blad. arts te Middelharnis van 4 oktober t.m. 9 oktober Dienst wordt waargenomen door de andere doktoren. Voor een solide naar W. AKERSHOEK ZONEN Ouddorp Wij hebben Sparta - Batavus - Mobylette en Solex vanaf 349,—. (Vervolg van pagina 2) „Wanneer we niet willen sproeien dan doen we dat ook niet" bracht dhr. van Dam daartegenin. „Veel mensen sproei en minimaal maar de fluoridering gaat te ver! Daar wist dhr. ICroon weer een tegen argument^ tegen in te brengen. „Oud wethouder van Kampen kocht een krop sla bij de groenteboer, hij gaf die aan zijn kanaries en kort daarna lagen ze dood(Misschien teveel sla gegeten? Vers.laggever). Van een principieel bezwaar tegen fluoridering wilde de voorz. niet zo heel veel meer weten sinds de waterleiding aan principieel bezwaarden een oplos sing heeft voorgesteld, voor hen was er derhalve een uitwijkmogelijkheid waar bij spr. in het midden liet of de gemaak te keuze gelukkig dan wel minder ge lukkig was. In stemming werd gebracht de vraag of de raad haar goedkeuring kon geven aan de post in de rekening van de Drinkwaterleiding m.b.t. de financiële consequenties van de fluoridering. De heren Groenendijk, van Dam, van Loon en Timmerman verklaarden zich tegen. Dhr. T. Arensman, vertegenwoor diger in het Drinkwaterleidingbestuur was afwezig. De P.v.d.A.-fractie die zich de hele vergadering had laten horen deed er het zwijgen toe. Zij volstonden met kennisname van de inhoud van een in hun fractie circulerend briefje, het ontlokte allen een (meelevende?) glim lach. Gasbuizen. Dhr. Kroon wees erop dat de Ned. Gasunie het gebruik van plastic gasbui zen afwijst en adviseert, ijzeren of ko peren buizen te gebruiken. Dhr. Kroon wist echter dat de Gascentrale Flakkee en de installateurs voor binnenleidingen nog steeds plastic-buis gebruiken. De voorz. zegde toe dit in het bestuur van de Gascentrale ter sprake te bren gen. Dhr. de Jonge vroeg zich af hoe het mogelijk is dat in Achthuizen bewoners van precies dezelfde panden met pre cies evenveel grond toch een verschil lend bedrag aan straatbelasting en rei nigingsrechten moeten betalen. Hij vroeg de voorzitter hiernaar een onder zoek in te stellen. De voorz. wilde liever de rollen om draaien, als er mensen zijn die zich t.o.v. anderen met andere maatstaven behan deld achten, dan kunnen ze bij de raad hun bezwaren te kennen geven. Nogmaals attendeerde dhr. de Jonge op onoverzichtelijke hoeken tengevolge van hoog opgeschoten begroeiing. „Daar kunnen we aan de hand van dê politieverordening tegen optreden", ver zekerde de voorzitter. En op de vraag van dhr. de Jonge of dat ook tegen particulieren mogelijk is: „We staan voor niks!" Fouten? Dhr. V. Loon vroeg of de commissie Openbare Werken al rapport heel| gebracht n.a.v. de verdenking raad dat er bij de bouw van het t dencomplex in Oude Tonge schror^ fouten zouden zijn gemaakt. Het rapport bleek gereed, hetl aldus de voorz. duidelijk dat e;| enkele vrees behoeft te bestaan) ook maar de geringste schade z| treden. Weth. de Vos gaf toe i' sprake is van een „klein foutjtl was hem toch genoeg om de hoopl spreken dat de gemeente er vo^ voor gespaard zal blijven. Dhr. Groenendijk nam het ondi| niet al te serieus omdat er geen tijdige" aan te pas is geweest; df teur van Gemeentewerken het eigen werk gekeurd". van bekende merken Mï| dan iets duurder zijn allerlei prullaria, maar het| is ook veel duurzamer. Wij noemen o.a. de Dinky-j en Corgitoys, de Matchbox- serie met hun talloze varia-| ties in precisieus nage maakte modellen auto's, tractoren, landbouwwerk- tuigen enz. Kijk ook eens naar de Si«| houten bouwdozen, de Mec- canodozen, de Homas Sjoel- bakken, dam- en schaak borden en niet te vergeteii| de LEGO-bouwdozen. Steeds breidt het assorti-j ment LEGO zich uit! U vindt dit alles ruim ge-| sorteerd bij Zandpad 118 - Middelharnis SCHAAKVERENIGING „DE ZWARTE PION"' TE MIDDELHARNIS Uitslagen van maandag 23 i Ie Afdeling: J. de Jager W. Peeman C. Poortvliet M. v. d. Waal H. V. Ardenne R. Wolters J. Boeter G. de Jager C. Vis H. de Zout P. Lesuis A. v. d. Waal 2e Afdeling: Ant. Visser A. C. Baas Addy Visser J. Keuvelaar J. Noordijk C. Bakelaar C. V. d. Groef R. Vroegin- deweij pegere geme aaraan niet [De raad ginj Voorb< be [Ter gelegenl m de Structt ^igenbekken jke Ordening iken, werd v: Landschap imentale sta ;rne bestemr de zin van ig met gebn [etgeving ;n. Hiermede it oog op m de toerist [t stadje, de [rische kern irm van bouwplannen streefd. Met het Ins en met de Oor ig ca. zijn [t hoofde vai toekomst ig van een ontkomen. [Daarbij kon voor een de beschermd Monumente on ld' E R V O 'aar zijn de Frans. i>e klok |Op lorgan lor de de Hij De rivi naa fortei [Ondertusser llpers lor er aan d( bew6 bar toen di( leunden de nde Dat |de jrote stad. klokgel been. trpei door J stad ^anderen! gehele ie zo, Mi« lat beginne! It torenkam neden!' af En en de mensen, breeuwden.

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1968 | | pagina 4