drooginrichtjng UITNODIGING HET BOUWFONDS ILEUMC0NCER1 KOORZANG SAMENZANG Werkgelegenheid op Flakkee ds. B. Toes damesboeden Reproducties 14 RUIME EENGEZIMSWONINGEN VERHOOGDE RIJKSSUBSIDIE MeLOud-Hallelujah' naar Onddorii OUD-BEIJERLAND ongelukken Een zwaj ËC.KI IGLO braadkuiken Automobilist reed door na aanrijding Middenstandsverenigil Hieuwe Tonge verontrust over reeks Grote belangstelling vol „De Flakkeese ruiters] Tafels OUD GEREF. GEMEENTE Ooitgensplaat TE KOOP kussens Fa. P. Kastelein Neo-Conserviet Secton NATA (tea) DE WAAL I Weidner schudegge I Fa. P. DE HEUS en Zn. VRIJDAG 29 SEPTEMBEK van 14,00 tot 17.00 en van 19.00 tot 21.00 uur, houden wij zitting in het Verenigingsgebouw, Stationsweg 3 te Ouddorp. Op deze ZITTING kunt U alles te weten komen over ons bouwplan, aan de Hermansweg in Ouddorp, van Voor deze woningen (van de bekende Bouwfonds kwaliteit) is nog een speciale subsidieregeling van kracht. Maak van deze kans gebruik om geheel vrijblijvend kennis te nemen van de mogelijkheden die deze U kan bieden. U bent van harte welkom. Mocht U niet in de gelegenheid zijn deze vergadering te bezoeken, zend dan de coupon in aan ons kantoor Westblaak 22, Rotterdam (telefoon 010-136510). Coupon naam code EN i adres S woonplaats verzoekt vrijblijvend inlichtingen te Ouddorp. tel.: over het bouwplan N.V. BOUWFONDS NEDERLANDSE GEMEENTEN IN DE NED. HERV, KERK TE OP ZATERDAG 30 SEPTEMBER a.s. 8 uur n.m. aangeboden door de jubilerende organist B. W. SCHIPPER die heden 40 jaar verbonden is aan de Herv. Ge'm. te Oud-Bld. Medewerking verlenen: if; HERV. MANNENKOOR te Scheveningen O.I.V. HENK HERZOG -^ VISSERSVROIJWENKOOR te Scheveningen in klederdracht o,l.v. ARIE NOORDHOEK -^ Organist B. W. SCHIPPEÉ die het fraaie, zojuist gerestaureerde orgel bespeelt. TOEGANG VRIJ DEUREN OPEN HALF ACHT Zie ook de ingezonden mededeling in dit blad. Organisatie en uiformatie tel. (01860) 30 71 Ooitgensplaat Inplaats van kaarten Poor 's Heeren goedheid werden wij verblijd met de geboorte van ons zoontje en broertje CORNELIS DIRK Wij noemen hem Kees. D. Ras K. Ras-van Loon Adri Fineke Jan Annelies Nieuwe Tonge, 24 september 1967. Groeneweg 3 Inplaats van kaarten Zo de Heere wil en zij leven hopen onze ge liefde ouders en groot ouders L. Nederveld en C. Nederveld-Klepper op 1 oktober a.s. de dag te herdenken dat zij 25 jaar in het hu welijk werden ver bonden, dat zij nog lang gespaard mogen blijven is de wens van i hun dankbare kinde- ren en kleinkind. C. M. Westhoeve- Nederveld P. P. Westhoeve Annie A. J. Nederveld Ouddorp, 26 september 1967. Gelegenheid tot felici teren op 6 oktober a.s. van 5-6 en na 7.00 uur n.m. in het Vereni gingsgebouw te Oud dorp. Tot onze diepe droef heid behaagde het de Heere hedenmiddag 3.30 uur in het rusthuis „De Goede Ree" te Som- melsdijk, zacht en kalm van onze zijde weg te nemen, mijn innig ge liefde zorgzame man, vader, behuwd- en grootvader, broeder, be- huwdbroeder en oom, de heer MACHIEL DE RUITER echtgenoot van Cornelia Tanis in de ouderdom van 83 jaar. De Heere sterke ons in dit zwaar verlies. Sommelsdijk: C. de Ruiter-Tanis Middelharnis: ■J. de Ruiter M. G. de Ruiter- V. d. Waal Herkingen: J. G. V. d. Veer de Ruiter C. V. d. Veer en kleinkinderen Sommelsdijk, 25 september 1967 Rusthuis „De Goede Ree". Gelegenheid tot condo leren, woensdagavond van 7 tot 9 uur in de be stuurskamer van het Rusthuis. De begrafenis zal D.V. plaats hebben donder dag 28 september a.s. des n.m. 2 uur op de al gemene begraafplaats Vrederust" te Middel harnis. Geen bloemen. Hedenmiddag overleed onze lieve opa MACHIEL DE RUITER echtgenoot van Cornelia Tanis in de leeftijd van 83 jaar. De bedroefde deren. kleinkin- Middelharnis: Machiel de Ruiter Gerrit de Ruiter Herkingen: Chris V. d. Veer Connie v. d. Veer Heleen v. d. Veer Jannetje v. d. Veer Machiel v. d. Veer Marian v. d. Veer Teuni v. d. Veer Wij zullen hem nimmer vergeten. 25 september 1967. Te koop eiken tafel blad maat 1.10 X 70 cm; eiken tafel bladmaat 1.05 x 65 cm 5 eiken tafeltjes bladmaat 65 X 45 cm H 68 cm; 2 kloostertafels waarvan één met glasplaat; 3 draaibare T.V.-tafels; een radio tafel; enkele salon-, bijzet-, slaapkamer- en bloemen- tafeltjes. JN. TIELEMAN Margrietlaan 4 - Melissant Telefoon 291 Heden, dinsdagmorgen 3.00 uur behaagde het de Heere tot onze diepe droefheid nog plotseling in het ziekenhuis „Be- thesda" van ons weg te nemen onze geliefde vrouw, moeder, be huwd- en grootmoeder, zuster en schoonzuster, tante en nicht DIMMETJE MEIJER echtgenote van Corn. v. d. Bok In de ouderdom van 60 jaar en 3 maanden. Ons van uw deelneming overtuigd houdend: De bedroefde familie: Melissant: Corn. V. d. Bok W. V. d. Bok Joh. V. d. Bok- Oorbeek H. V. d. Bok S. V. d. Bok- Boelaars en kleinkinderen Melissant, 26 sept. 1967. Binnenweg 34 De teraardebestelling zal D.V. plaats hebben a.s. vrijdag 29 sept. 's middags 2.00 uur. Heden overleed onze geliefde oma, mevrouw DIMMETJE VAN DER BOK-MEIJER Wij zullen haar nimmer vergeten. Dimmy Elsje Kees en Jeannette v. d. Bok Melissant, 26 sept. 1967. Heden dinsdagmorgen 3.00 uur behaagde het de Heere tot onze diepe droefheid nog plotseling van onze zijde weg te nemen, onze geliefde schoonzuster, DIMMETJE MEIJER echtgenote van Corn. v. d. Bok In de leeftijd van 60 jaar en 3 maanden. Ouddorp: J. V. d. Bok A. M. KI. V. d. Bok- Maas Chr. Breen- V. d. Bok Jac. Breen Melissant: Kr. V. d. Bok H. V. d. Bok-Polie Dirksland: J. Klink-v. d. Bok A. Klink Stellendam: P. V. d. Bok Kasp. V. d. Bok- Troost Goedereede: Chr. V. d. Bok P. V. d. Bok-Roon Dirksland: L. de Gast-v. d. Bok P. de Gast Stellendam: M. Grootenboer- V. d. Bok H. Grootenboer Goedereede: L. V. d. Bok Casp. V. d. Bok- Lokker Melissant, sept. 1967. Vrijdag 29 sept. a.s. des nam. 7.15 uur zal D.V. in het Kerkgebouw Molendijk 25a voorgaan te Kinderdijk. DANKBETUIGING Mede namens onze weder zijdse ouders betuigen wij onze hartelijke dank aan allen die 29 aug. '67 tot een onvergetelijke dag hebben gemaakt. Wim en Leni Stellendam, Pr. Bernhardstraat 4 DANKBETUIGING Hartelijk dank aan allen die blijk hebben gegeven van hun belangstelling bij het huwelijk van onze dochter. A. Breur D. Breur-Kievit Herkingen, september 1967 Adoptieplein 17 Kinderledikant je; Box met. vloertje; eiken linnenkast met 2 laden en 8 boorden; keuze uit 4 mooie dressoirs in verschillende maten en kleuren; eiken pick-up kast- je Br. 70 cm H 75 cm; eiken kastje Br. 1.10 m H 95 cm en D 38 cm; een spiegel 1.25 X 36 cm; een spiegel in eiken lijst. JN. TIELEMAN Margrietlaan 4 - Melissant Telefoon 291 Onze nieuwe collectie is nu gereed. Ook voor kinderen hebben wij een leuke sortering. U zult blijvend tevreden zijn met een hoed van FA. JO VERMAAS Straatdqk - Dirksland Te koop: 5 stel voor bankstel - fauteuil met 15 j. garantie op vering. Nieuwprijs 400, NU 175,— slechts 1 jaar oud. Tel. (01871) 263 (na 18.00 uur) Dalmatiners 8 weken 125,Airdale terriers 150,—; Ierse setters 125,-; Tackels 115,—; Duitse staanders 65,Shelties (dwergcollies) 85,Mal tezer leeuwtjes 10 maanden 135,Duitse herders 85,tïekruiste herders 45,Huishondjes vanaf 25,enz. A, DE RONDE Transvaalstraat 60 B Rotterdam (Z.) ook 's avonds. Slechts 2 weken! van 4,40 voor 3,75 per kilogram. Sommelsdijk - Tel. 22 41 AARDAPPELSCHOT? voorkomen met en KWEEKBESTRIJDEN? Fa. C. v. d. Meide Middelharnis Tel. (01870) 2778 en 2346 van Oude Meesters hebben we in grote keus voorradig. Deze reproducties munten uit door de juiste benade ring van het origineel. Ze geven fleur aan uw wand en U komt er niet op uit gekeken. Wij lijsten ze ook in of le veren ze opgeplakt om zonder lijst op te hangen. Komt onze collectie eens bewonderen! Zandpad 118 Middelharnis i WIST U dat de s ook bijzonder goed werk levert voor het zaai- s klaar maken van wintertarwe? J Vraagt het de gebruikers. Thans leverbaar in 3 types tegen onze bekende lage prijzen. Komt eens zien. i Greup - Tel. (01860) 2643 H. H. GLADIOLENKWEKERS. X Bij het gereedkomen van onze hoogst - moderne hebben wij plaats voor het drogen van uw gladiolen. Ook verzorgen wij het export - klaarmaken in de mand. Alles geschiedt op vakkundige wijze. Beleefd aanbevelend, GEBR. KOENE Langstraat 17 - Tel. (01873) 362 - Achthuizen Verslag uit „Het Urkerland" n.a.v. het bezoek dat Oud Hallelujah kortgeleden aan Ouddorp bracht. Zaterdagmorgen 5 uur. Ieder was prompt op tijd. Na nog een kwartier gewacht te hebben op de verslaggever van „Het Urkerland" die helaas verstek liet gaan, vertrokken we naar Ouddorp. We nemen het de man niet kwalijk. Nachts om half vijf je bed uit, valt echt niet mee. En dan: Cultureel be lang op Ambassadeursniveau zit er echt niet in. Evenmin als gouden platen en overvolle kerken of zalen. Daarom wil ik een zo beknopt moge lijk verslagje schrijven voor die lezers van ons plaatselijk blad, die van cul tuur geen flauwe notie hebben. Het eerste gedeelte van de reis, die nog al koud begon, deed het ergste vre zen, omdat enige malen gestopt moest worden om een dringende nood te le nigen. Maar naarmate de zon hoger steeg, nam ook dit euvel gaandeweg af. In Lekkerkerk bleek de koffie in hq- ge mate te lijden aan de befaamde „sukkerei-smaak" van voor de oorlog en dat nog wel uit een koffie-automaat. Onbegrijpelijk dat men daar ondanks de automatisering nog niet verder is gekomen dan de vooroorlogse Urker voorondertjes koffie. Het verdere van de reis voerde ons over de Brienenoordbrug en de grote tolbrug over het Hollands Diep, die het eiland Goeree met de vaste wal ver bindt. De weg op Goeree ging bij vele schil derachtige dorpjes langs, met aan het eindpunt Ouddorp, waar we om 10.15 uur arriveerden. De ontvangst was ge weldig. Voor ieder café'tje hing een Sisi en een Joy-vlag en het bestuur van het Ouddorper koor bracht ons in een ruim en luchtig gebouw, waar ruimschoots koffie werd geschonken. Om 12 uur een broodmaaltijd, weer rijkelijk voorzien van goede koffie, waarna wij tot 2 uur de gelegenheid kregen om even de benen te strekken en de plaats te bezichtigen. Met verbazing werd geconstateerd, dat de katten en mösken van het zelfde type waren als op Urk, evenals trou wens vele inwoners van Ouddorp een treffende gelijkenis vertoonden met reeds lang overleden of nog levende plaatsgenoten by ons. Om 2 uur zou dan de slag dienen. De voorzitter van Ouddorps Koor rekende op een 60 70 personen. De zaal was berekend op 400 personen. Om kwart voor twee zat de zaal eivoi en moesten stoelen worden bijgezet in de looppa den. Voor ons, die gewend zijn om 1 maal per jaar in de lege Bethel Kerk te zingen, een schrikwekkend gezicht. En nog moesten er 9 mensen buiten blijven staan; zij konden er echt niet meer bij. Ook van officiële zijde was een war me belangstelling aanwezig. Burg. Smit van Ouddorp - Goederee - Stel lendam opende deze zangmiddag met Schriftlezing en gebed. En na een korte betekenisvolle toespraak van zijne edel achtbare zong het gemengd koor uit Ouddorp enkele liederen viit de tweede Hazenbundel, die voortreffelijk en zui ver gebracht werden. Alleen een der vrouwelijke tenoren trad iets te veel op de voorgrond. Hierna Oud-Hallelujah. Bevend van emotie beklommen wij het podium, maar onder het zingen viel de plan kenkoorts geleidelijk weg en maakte plaats voor het zweet van de inspiratie. Militant en in afgepast tempo sloeg Au- ke Kapitein de eerste drie psalmen er uit. Herbert von Karajan had het niet verbeterd. Na een korte onderbreking werkten wij ons omvangrijke program ma verder af. Na het optreden van Oud-Hallelujah trad het grote gemengde koor van Som melsdijk naar voren. Het is pijnlijk om te zien hoe weinig jonge mensen be hoefte gevoelen om zowel op Goeree als op Urk de oude psalmen en Ha- zenliederen te zingen. Dit koor bestaat vóór het allergrootste gedeelte uit men sen van boven de 60 jaar. Maar hoe devoot, en eigengeaard zingen zij de psalmen uit de oude vierstem. Zij zijn ermee vergroeid. Maar helaas, het is een aflopende zaak. Men lacht om deze wijze van zangbeoefening. Het is dood gewoon uit de tijd. Men beseft niet, dat het een voorrecht is, om. op deze wijze Gods Lof te zingen, onder lei ding van mensen, die dit nog kunnen. Na de pauze, waarin onze oud-plaats- genoot Toon Pasterkamp (expediteur) de koren trakteerde op een frisse dronk zong Oud Hallelujah samen met de Lofstem uit Ouddorp, eerst onder lei ding van dirigent Klein en daarna van Auke Kapitein, nog enkele psal men, die met de slotzang een waardig slot vormden, van deze onvergetelijke dag. Wederom was het Burg. Smith, die deze vergadering met dankgebed sloot en in zijn toespraak ondubbelzinnig liet uitkomen, hoe hij en zijn echtgenote genoten hadden, al was het met een ondertoon van spijt, dat er maar zo weinigen waren, die deze zang beoefen den. Nadat de zaal grotendeels leegge stroomd was, nam de plaatselijke pers nog enkele foto's van bestuur, dirigent en burgemeester, gezamenlijk verenigd op het podium en kon ieder, die zin had, nog brood met beleg en koffie verkrijgen. Uitgeleide gedaan door Ouddorp, to gen wij daarna huiswaarts. De terug reis verliep in de allerbeste stemming en naarmate de duisternis naakte, \ver- 40e jaargang De 45 jarige ongehuwde L. vah Tig- gelen uit Goedereede is zondagavond toen hij op de fiets naar Ouddorp reed van achter door een auto aangereden. De auto reed door doch de chauffeur G. G. van Goeree Havenhoofd is in middels bekend. De auto schampte de bagagedrager van de fiets en schaafde het linkerbeen van de heer van Tigge- len. Hij zal enkele weken zijn werk niet kunnen doen. NIEUWE TONGE Kerkdienst. Donderdagavond a.s. om 7.30 uur zal voor de Ger. Gem. voor gaan Ds. Hage van Krabbendijke. OUDE TONGE In de afgelopen week zijn uit de haven vertrokken 1 schip met graan inhoud 190 ton; en drie schepen met suikerbieten inhoud 900 ton; binnen gekomen 1 schip kolen. Voor het Anjerfonds. Op zaterdag middag a.s. hoopt de drumband van de muziekvereniging „Vooruit" een rond gang te maken door de gemeente en tevens een collecte te houden voor het Anjerfonds. Wij bevelen deze mooie collecte zeer bij u aan. De vrouwenver. „Weest een Zegen" hoopt op heden dinsdag des sav. 7.30 uur vergadering te houden in het ver gebouw aan de Kolfweg. Wil ieder, die nog iets heeft voor de bazar, die op 28 en 29 sept. zal plaats hebben ,dit doorgeven? Opening om 2.30 uur. SINT ANNALAND Woningen opgeleverd. In de Raif- feisenstraat werden door Aann. bedrijf Gebr. van den Bergh uit Bergen op Zoom weer zes woningen opgeleverd, die van de week bewoond kunnen wor den. Van de bouw van 48 ratiowonin- gen zijn er nu 36 afgeleverd. Notabel gekozen. Tot notabel bij de Nederlands Hervormde gemeente van St. Annaland is donderdagavond geko zen dhr. M. A. Lindhoud. den de geestelijke liederen in de bus met steeds kortere tussenpozen ingezet, begeleid door mevr. Jannetje Hakvoort en van Klaas v. Tiemen. Om kwart voor tien waren wij be houden en ongedeerd op eigen bodem aangeland en kon ieder zijn's weegs gaan. Ouddorp, van deze plaats nogmaals onze dank voor deze onvergetelijke dag. Het was hartverwarmend. Urk. E. Bakker. (Vervolg van voorpagina) Aangezien de te dier zake van re geringswege beschikbaar gestelde be dragen, blijkens een op 3 februari 1967 aan de Tweede Kamer verstrekte nota, besteed zullen worden aan structuur- bevorderende werken, waarbij men denkt aan werken in de bouwnijver heid, bevordering industriële infrastruc tuur en versnelling cultuurtechnische werken, waarmede ten spoedigste kan worden begonnen en die binnen twee jaar gereed zijn, gaan onze gedachten bij gebrek aan gemeentelijke mid delen als vanzelf in gelijke richting. Een aanmoediging vormt daarbij, dat in eerste aanleg aanzienlijke bedragen gespecificeerd zijn afgezonderd ten be hoeve van cultuurtechnische werken (f 13 miljoen), infrastructuur verbete rende werken (f 26,5 miljoen), rijkswa- terstaatswerken (f 16,9 miljoen) en aan vullende werken (f 8,6 miljoen), hetgeen voedsel geeft aan de veronderstelling, dat bij voortgaande werkloosheid en het voorhanden zijn van adequate ob jecten ook aanvulling per onderdeel mogelijk zal zijn hetgeen inmiddels werd bevestigd wanneer de genoem de fondsen zouden zijn uitgeput. Hellegatplaten Onder deze omstandigheden menen wij er goed aan te doen U ter kennis neming toe te zenden afschrift van het door het gemeentebestuur van Oost- flakkee aan de Minister van Verkeer en Waterstaat gedaan verzoek zijn (on verwijlde) medewerking te verlenen aan de tijdgebonden en derhalve na 1 februari 1968 niet meer normaal uit- vaerbare inpoldering van de Helle gatplaten, welke inpoldering, alhoewel het dubbele van de kosten vergende, met permanente nuttigheid in de plaats zou kunnen treden van de slechts voor de duur van 14 jaar nuttige en om redenen van veiligheid noodzakelijk ge achte dijkverhoging a ratio van f 2 miljoen. „Slechts een algehele mobilisatie van medewerking op alle niveau's schreven wij „geen uitgezonderd kan thans nog uitkomst brengen." Ons verzoek aan Uwe Excellentie is thans om, voorzover in uw vermogen ligt te willen bevorderen, dat dit plan in aanvullende werkgelegenheid en met gebruikmaking van de voor door ernstige werkloosheid geteisterde ge bieden beschikbaar gestelde fondsen in de ongedekte kosten daarvan te willen voorzien. Het plan zelve, reeds in 1960 door het bestuur van de toenmalige ge meente Ooitgensplaat als object voor aanvullende werkgelegenheid aange meld en in principe door de Provinci ale commissie voor de werkgelegenheid geaccepteerd, zal U één dezer dagen, voorzien van becijferingen en begro ting worden toegezonden. Een afschrift van dit schrijven werd ter kennismaking toegezonden aan de Minister van Economische Zaken, van Verkeer en Waterstaat, van Financiën, van Cultuur, Recreatie en Maatschap pelijk Werk en aan de Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. Verontrust over het toenemend tal ongelukken op de Flakkeese j gen heeft de afdeling Nieuwe van de Koninklijke Nederlandse Mi denstandsbond waarvan dhr. J. Th, Huysen voorzitter is, in een schrijt aan het college van b. en w. van i delhamis haar ongerustheid hiem uitgesproken. Genoemde afdeling stelt dat bij toenemend snelverkeer de veiligki van het langzaam verkeer geen gelij tred houdt, vooral bij de overstef plaatsen die in het schrijven knooppt ten van verkeersongelukken wojl genoemd. Mede namens alle inwoit van Nieuwe Tonge vraagt de a speciale aandacht voor de overst» plaats van de Provinciale weg aan eind van de Molendijk; kort geM gebeurde daar een dodelijk ongeval, menen dat op dit punt dat dagel door honderden volwassenen en scho: kinderen wordt gepasseerd een a heids beperking geen overbodige zou zijn en zij suggereren dat „schapentunnel" ook hier zeker op i plaats zou zijn en veel ongelukken i kunnen voorkomen. De demonstratie van de ponyS „De Flakkeese Ruiters" is j.l. zaterf middag een groot succes gewordertl de manege bij drs. K. C. van Keiii!| te Achthuizen was er een grote i belangstellenden om dit eerste openl^ optreden van de „jonge" club slaan. Onder leiding van de oudl structeur de heer Lageweg uit Zwil waal had de demonstratie plaats, structeur is momenteel de heer lo uit Middelharnis. Bij het indivi| eel dressuurrijden werd Janet Nieuwenhuizen Ad. uit Ooltgensp| kampioene met IOIV2 punt. Na de c stratie had de trekking van de ve] ting plaats. De eerste prijs ,een 1 veulen ging naar de heer H. L. Stl] peroort; de 2e prijs, een fotote naar Annelies van Kempen K,Cd,;| 3e prijs een electrische koffieni] verhuisde naar Den Bommel. De r ker Unie had twee enorme paWl met eigen producten ter beschikkinsl steld. De gelukkigen waren; mej.l van Kempen, directrice van het B| huis te Sommelsdijk en mej. den i te Herkingen. Alle overige prijzen» den bij de winnaars thuisbezorgd Eerste week 1200 ton bieten scheept. De eerste week van de tencampagne (de vrije levering) isj beste start geweest. In vijf dagen r den 5 schepen geladen in de havKl Ooitgensplaat, met een totale ii*I van 1176 ton. De verscheping gesclC de naar de fabriek te Stampersgatl uitkomst van de bieten is over te|| gemeen aan de zeer hoge kant, o tarra is redelijk; daarentegen t de boeren over een zeer lage gf die men niet ihad verwacht. Moge dit de oorzaak dat de levering dag en maandag een stuk minder] dan de vorige dagen. Het is n"? J in het seizoen en wat zon en kfj nachten kan in de toekomst de doen stijgen, waarop de landboul dan ook hopen. Toezicht op het dierenpark Het is alom bekend dat de wü''] brandweer veel werk maakt dierenpark aan de Spuidijk. Heij derhoud vergt veel tijd en geWJ over het algemeen door de beyoHj zeer wordt gewaardeerd. Nu 'Sj evenwel de laatste tijd voorg dat enkele dieren, waaï-onder i^^" '1 door een geweldadige dood om wl ven zijn gekomen. Dat wordt Jn zeer betreurd. Nu is er door L zorgers weer een pauw aangskocijl een dezer dagen zal hij bij het afl gebleven wijfje worden gevoegd klem wordt nu verzocht, voora'l de ouders, om toe te zien dat de i»! niet worden geplaagd of van het'l worden beroofd. Een ieder werke'l PEINS Bedactie Tel. (01870)1 In dit laats| van deze reek nog wel meer ^llen we alleJ delen over del minister Lunsl Hij stelde vasi de regering te| staat. Wel hee hierin gelijk, drage aan de 1 Zuid-Vietnam,l kant ervan bl hulp van NooJ cong. De minf uit, dat erinj wordt gevoerd ongeregelde bJ te bestryden I zienlijk groter| tegen de oor Maleisië werd militaire expel 10 tegen 1 gel redenen, waail dig tot een eij tal Kamerledq wazigheid va nam, maar dJ landen als Inl leisië, de PI daarop heler nen. De S.G.P. had gevraagd| gen in Vietna Luns, dat hijl timistisch gèsl ele militaire f niet uitlaten, matigde optii] (toegegeven), noch waarsch militaire besl| Wat de ing regering wasl motie - Schuyl concrete situj trekken zoncf kaanse troepl eerste plaats f Zuid-Oost-Azj heilloos voorl Europa en v| schrijft de moet een poll oplossing wq probleem, dij standigheid is voor de stl De akkoord/ dienen hiervj Over een eel Amerikaanse! de motie-ScT naeent de rq eenzijdig get ten op dit mJ ook door de onderhandelil het conflict, een voUedigd op dit ogenl wil haar weJ kaanse regen De heer Sq nen, dat del keer de boj staakt, één gen. Nochtail beroep op hl van de P.v.| was aan te en onvoorwl bombardeme partij een dl meende, daf moet komer de gevecht^ deëscalatie. mer was he motie-Ruyge] stemmen ve, leen de P.-J motie-Schuy stemmen aa regeringspar S.G.P., de en de C.P. uiteraard op Wanneer opmaken v| conclusie li^ beeld verto^ Er is te wel Zuidvietnan, ..New Yorkl de bevolkini strijders zijif nmg wordt f al negen zonden; de Alles bijeen pover resu miljarden oorlogsinspa VOOR BEI

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1967 | | pagina 4