AAZIMAG KEUKEN? BINNENWEG 12 P.L A.TIELEMAN bij GENTRA GARAGES J. de Bonte poeder lioff ie i spenie^ bonen s soep- halletjes limonade m CE NTRA Ct^ No( STRUSIK. c VAN VAM ZEGT: BIJ EEN NAAIMACHINE HOORT EEN NAAIMACHINE- MEUBEL I OFEENNAAIBOX VAN DAM GEEFT ZE U CADEAU SU EEN YOUTH ZIG-ZAG MACHINE! (ZEVEN DAGEN LANG!) houdt u Henk Hoeves Zn. 12a vruchten Fa. W. van Splunder WXERSUAl CXIE^IS N.V, fiesjes Hofland Star 3& f125,-! Openbare Verkoop HUIS Openbare verkoop HUIS VAM VAM LAATU NOOIT IN DE STEEK.^mr*. Dirlcdoensweg 5 Ouddorp ^B^ Uienteiers &tT41 opgelet Bij schaden beneden f 1000.- I De Voogd Assurantiën H.H. LANDBOUWERS Fa. P. DE HEUS en Zn. ZOEKT U EEN MELISSANT 20 verschillende soorten Bel dan 01877-552 C. Groeten boer Nieuw en ge bruikt hout G ERO- artikeien Loodsen Oude meubelen voor nieuwe 2srote flessen Bij Centra is uw gulden altijd méééér waard^^^r 2e blad. „EILAND E N-NIBUWS' ^^%K^4£-'^^gd'V(]SFi%'iitJ44yUiNu^^<i^^ Naaibox tegelijk bijzetpoef Elegant en practisch Modern meubel van kunstleer op zwart stalen pootjes. Onder de zitting een beulcenhouten op bergruimte, reeds gevuld met het noodzakelijke 'naaigerei. Winkelwaar de t.m. f 75,. Naaimachinemeubel met werkvlak. Ideaal. Naaimachine klapt in een handom draai tevoorschijn. Groot werkvlak 1 '16 x 42 cm, plus ruimschoots berg ruimte voor al uw naai gerei I Winkelwaarde t.m I kunt kiezen uit verschillende modellen Youth Populair - Alles kanl Van b.v. neden af werken tot knoopgaten maken, van cordonneren tot appllkeren. Van blindzomen tot borduren, rimpelen, stoppen, borduren en nog veei meerl Prijs f 349 -, Youth Full Zig-Zag de Luxe -. Zelfde mogelijkheden als Populair en bovendien verstel bare naaldstand voor nog meer siersteken I Prijsf 395,-. Youth Zig-Zag Automaat - Toppunt van gemak. Hiermee kunt u zelfs "automa tisch" blindzomen en sierranden maken I Prijsf 495,-. inclusief 20 chablonen. Deze aanbieding geldt ook voor de merken ELNA; HUSQVARNA e.a. Van Dam is de puur gespecialiseerde naaimachine zaak. Kan altijd méér voor u doen. Zoals gratis 3-jaar-service polis, inruilpremie voor uw oude machine, gratis thuislessen, betrouwbare garaptie. Gratis demonstratie Kom langs. Laat u zo'n Youth-wonder demonstreren. Het kost u niets, het verplicht u tot niets I U weet het adres: Centrale Showroom: Hoogstraat 165-,167 - Tel. 130424 - 143788 Beijerlandselaan 184 Tel. 192813 Vierambachtstraat 67 Tel. 252116 Vlaardingen Fransenstraat 25 Tel. 245644 vaN Op de vrijdagen 2 en 9 juni 1867, telkens des avonds half acht in de Oude School aan de Boompjes te Oud- dorp ten verz. van de ge meente Goedereede ten overstaan van notaris A. A. Risseeuw te Goedereede, van het met aanbehoren, garage en grond te Ouddorp aan de Molenblok 16 (voormalige burgemeesterswoning) kad. gem. Ouddorp sectie E nr. 2248 groot 6 A 20 CA. Aanvaarden bij bet. koop penningen, uiterl. 9 juli a.s. Lasten vanaf 1 januari 1968 voor koper. Het pand mag uitsluitend voor permanente bewoning en/of gebruik worden aan- gewend. Verdere inlichtin gen ten notariskantore. Op de donderdagen 1 en 8 juni a.s. telkens des avonds half acht, in hotel Kaas- hoek te Stellendam ten verz. van 'de fam. wijlen L. Moyses J.zn. ten overstaan van notaris A. A. Risseeuw te Goedereede, van het t>1l KIJI met aanbehoren, erf en grond te Stellendam aan de Nieuweweg 34 kad. gem. Stellendam sectie B num mer 2515 groot 6 A 39 CA. Behoudens toestemming B W. ongeveer febr. 1968 in gebruik te aanvaarden. Betaling kooppenningen 15 augustus 1967. Lasten van af 1 januari 1968 voor ko per. Bezichtiging in overleg met de tegenwoordige bewoner. Verdere inlichtingen ten notariskantore. IVloeders lieveling voelt Snoezig babypakje, luch- zich prinsheerlijk in deze tige warme Crylor en ge- mooie babydress van ge- makkelijk in onderhoud, makkelijk Crylor. Keuze In kleuren: wit en bleu. uit de kleurenwit, rose of Leeftijdtot 1 jaar 14.50 bleu 16.95 niet alleen het beste middel voor de MEELDAUW-BESTRIJDING, maar ook ter bestrijding van de beruchte bladvlekkenziekte veroorzaakt door BOTRYTIS. Vraagt Uw leverancier of: GRONINGEN rtL 0 5900-2 04 41 is het procesverbaal afgeschaft. U zult met de tegenpartij en diens verzekeringsmaatschappij de schuld vraag moeten uitvechten! U staat alleen tegenover juristen en deskundigen! Doe als vele automobilisten. 1 Neem AR AG rechtsbijstand, want, ARAG neemt dit alles van U over g ARAG sluit alleen rechtsbijstand s ARAG staat geheel los van alle ver- zekeringsmaatschappijen. I VOOR MEER INLICHTINGEN I MAKELAAR IN ASSURANTIëN Voorstraat 24 - Middelharnls Plaatselijke medewerkers zullen U gaarne dienst zijn. Zoekt U iets voor de hooibouw in nieuw of gebr. steeds voorraad in: harkkeerders - Vicon acrobaat - schudders als trommelvorkjes of cirkelschudders - snelhooiers - bietendunners - Lelie kunst- meststrooiers - wied- en onkruidegge - Cambridge walsen - schoonland onkruid egge ja wat U ook zoekt, U slaagt nergens voordeliger dan alleen bij: GREUP - Tel. (01860) 2643 (bij Oud-Beijerland) dan naar de speciaalzaak Daar staan regelmatig voor U opgesteld, zowel gelakt als kunst stof uitvoering met daarnaast GROTE VOORRAAD van allerlei soorten KASTEN-, WANDKASTEN EN BLADEN. WILT U EEN AFSPRAAK MAKEN? BINNENWEG 12 - MELISSANT Zaterdagmiddag na 3.00 uur gesloten. HOUTHANDEL Korteweegje 15 Dirksland Tel. (01877) 687 Asbest en geg. goUpl. Plastic golfpl. Plastic goten en pUpen Carbolineum Romney loodsen PERMA zonweringen Directieketen Pallets enz. enz. Boards Lattenroosten Garages Luchtkanalen Schuurtjes Kruiwagens .X- GEZ. VAN PUTTEN Westdük 46 - Telet. 26 37 MIDDELHARNIS Plaats uw tamlUebcrlchteis in EUanden-nieuwa of bestaande woning 500 a 1000 m2 grond. Telefoon (010) 170009 of brieven J. Slegt, Den Her- tigstraat 43 b, Rotterdam. 4 pils MIDDCtHflRMIS Paraat 1 i geheel compleet van schotten geleverd. en aUe BOUWltlATERIALEN. Vrijblijvend prijsopgave. Esdoomstraat 14, Ooitgensplaat, TeL (01873) 405 U kunt uw meubelen bij ons inruilen. Wij betalen een hoge in- ruilwaarde bij aankoop van nieuwe. Vrijblijvend taxatie door het gehele land. Meubelmagazgnen Voorstraat 27-29 Tel. (01865) 436 - 438 Numansdorp Reparaties Icunstgebiifen Sneller, beter en goed koper I R. DE GROOTE Dubbele Ring 15 Telef. (01870) 2149 SOMMELSDUK pot a 50 gram Frisco literbiik Keurko ^blikken a 120 gram Frisco smas eit is het ir zijn mem ^en als ze vallen de h; weinig aan wij de adv« [mannen get [behandeling |De grijze hE Held worden deltjes voor dan zijn er wordt aang geleden en ken tanden •gebrande se Een feit wordt en tanen is. D gegaan doo meestal nie moet je je ook maar terd: in zo' af. Dat ga! merken bij het valt eei Er is wat i; Hoorde ik gen: „Ik ze halen, wan gen". Dat De Kar Dordrecht derzoek in situatie va sulfaten rapport da Gedeputeei In dit rapE ondanks door de de Grevel: is geblevei tieven ont^ de Nw. Ro Onzekerl het eilanc stand van druk van zaken gew De Kam standkomi: bij een gers van ringen mo belangstel stuur en gemene s goede zuil Wat wordt one kens kwa het gemic op Goere( behoort misch-geo Holland, werkloosh kelijke 1 ge was Friesland, van overi len wordf genheid De situ wordt agrarische werkloos! van de s( del, die biedt. Naar d dient het te schepp kiezen of

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1967 | | pagina 8